onsdag 18. januar 2012

Sesongen 2011

I januar er det tid for å rapportere og oppsummere fjorårets ringmerkingsvirksomhet. Sesongen 2011 vil bli husket for mye dårlig vær, både nedbør og vind langt over det normale. Revtangen OS ligger utsatt til for været, konsekvensen ble en sesong med vesentlig dårligere bemanning enn de foregående. Totalt ble det ringmerket 6087 fugl. I et historisk perspektiv er dette en høy årstotal for Revtangen OS, men likevel den dårligste sesongen siden 2005.

Tornskaten var en av få arter som hadde en forekomst over gjennomsnittet i 2011 - med ett eks (gj.snitt siste 10 år er 0,7).

Liste over merkede fugl ved Revtangen OS i 2011:

Knoppsvane 11
Stokkand 12
Toppand 2
Spurvehauk 10
Sothøne 10
Tjeld 2
Vipe 25
Storspove 22
Lappspove 57
Rødstilk 4
Skogsnipe 1
Strandsnipe 4
Steinvender 25
Sandlo 43
Tundralo 1
Brushane 1
Polarsnipe 71
Sandløper 24
Dvergsnipe 9
Tundrasnipe 27
Myrsnipe 519
Rugde 4
Hettemåke 50
Gråmåke 158
Fiskemåke 410
Svartbak 1
Sildemåke 88
Hybrid polarmåke x gråmåke 2
Ringdue 5
Tyrkerdue 1
Kattugle 1
Perleugle 14
Spurveugle 3
Hornugle 3
Tårnseiler 45
Flaggspett 1
Vendehals 4
Låvesvale 152
Taksvale 2
Sandsvale 64
Heipiplerke 212
Trepiplerke 81
Linerle 22
Gulerle (flava) 1
Vintererle 2
Gjerdesmett 16
Sidensvans 1
Jernspurv 20
Rødstrupe 145
Rødstjert 37
Steinskvett 58 (inkl. 15 leucorhoa)
Buskskvett 3
Måltrost 48
Svarttrost 261
Rødvingetrost 50
Gråtrost 19
Hagesanger 72
Hauksanger 3
Møller 8
Tornsanger 38
Munk 247
Gresshoppesanger 6
Rørsanger 21
Sivsanger 34
Gulsanger 3
Bøksanger 1
Løvsanger 576
Gransanger 67
Gulbrynsanger 4
Fuglekonge 30
Gråfluesnapper 14
Svarthvit fluesnapper 11
Kjøttmeis 94
Svartmeis 58
Blåmeis 590
Toppmeis 2
Granmeis 1
Trekryper 4
Varsler 1
Tornskate 1
Kråke 1
Stær 211
Gråspurv 108
Pilfink 95
Bokfink 80
Bjørkefink 63
Tornirisk 68
Grønnsisik 86
Gråsisik 20
Brunsisik 114
Grønnfink 405
Dompap 1
Grankorsnebb 26
Båndkorsnebb 6
Sivspurv 10
Dvergspurv 2
Gulspurv 43

TOTAL: 6094

Ande- og måkefugl er ikke merket på Revtangen, gode tall på måker er et resultat av økt innsats på fargemerking av urbane måker i Stavanger (og i liten grad i Sandnes og på Bryne).

Året begynte vanskelig med dårlig vær og lite dekning mars. En varmfront gav godt tilsig av afrikatrekkere så tidlig som 22.-23.4, og arter som tornsanger, gresshoppesanger, sivsanger og rødstjert dukket opp den 22. En ny god periode med varm sørøst inntraff 6.-9. mai (ikke dekning på den 9.). Derifra og ut var det stort sett dårlig vær, og dekningen i august-november var langt under normalen (Antall dekningsdager: august 11, september 10, oktober 4 og november 7). I månedssakiftet september - oktober kom det i tillegg så mye blåmeis at nettene måtte stenges mellom kl 9 og 10 ved 4-5 anledninger. Særlig seintrekkere som troster og finker utmerker seg med lave tall, men også afrikatrekkere som rørsanger og hagesanger hadde dårlige sesonger grunnet mangel på fralandsvind i august.

Alf Tore Mjøs