tirsdag 18. desember 2012

Revtangen OS 18. desember

Etter kraftig snøvær og vind i slutten av forrige uke, da Nordsjøveien ut til stasjonen var ufremkommelig, var det tid for et lite vinterbesøk i dag. Behagelige forhold, delvis skyet, nesten vindstille og ca. 3 plussgrader. Nettene hang oppe fra ca. kl 09-14.30, antall nettmetertimer ca. 1100. 4 nett ble plukket ned og mye frukt og frø ble lagt ut til de overvintrende fuglene på tomten.

Ringmerket: Spurvehauk 1, svarttrost 16, kjøttmeis 1, blåmeis 1, gråspurv 1, pilfink 15. Total = 35. Også 12 kontroller.

Håvard Husebø plukker fugler ut av de sørligste nettene. Naboens haug med hestegjødsel produserer varme innenfra, og er en viktig ressurs for de overvintrende fuglene. Den bidrar også til god fangst når den ligger så nær buskene som nå!

 Det går rimelig greit å identifisere tre aldersklasser av spurvehauk når man har dem i hånden. Dette er en 2K hunn (vingelengde 240 mm), som har en blanding av adult-type og ungfuglfjær. Legg merke til brune unfuglfjær på smådekkerne på armen, overgumpen og den fjerde innerste armsvingfjæren. 

 
Tre ribb av rugder ble funnet på tomten i dag, to av dem rimelig ferske. Vingen i midten er fra en 2K+, de to andre fra 1K'er. Den voksne rugden har svingfjær med mørkere grunnfarge, mindre og mer definerte orange hakk i utfan, og lysere gråhvit spiss/brem på håndsvingfjær og hånddekkere.

Uvanlig mye snø i stasjonshagen, til tross fort at det har smeltet i tre dager og snøen har sunket mye sammen på den tiden.

Rehabiliteringen av "Gamlehytten" fra 1937 går fremover til tross for vanskelige værforhold, dette skal bli veldig bra til slutt!

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

søndag 16. desember 2012

Resultater del 2 - spurvefugler

Her kommer en oppsummering av de mest interessante gjenfunnene av andre spurvefuglarter enn meiser, som er innkommet den siste tiden. Dvergspetten er ikke en spurvefugl, men vi tar med den også....

DVERGSPETT

EE79711 1K F Bømyra, Randaberg, Rogaland 13.10.2012
Kontr. Revtangen OS 19.10.2012 (28 km)


RØDSTRUPE

EF56669 1K M Revtangen OS 22.10.2012
F. død, De Cocksdorp, Noord-Holland, NEDERLAND 27.11.2012 (624 km)

EF56673 2K+ Revtangen OS 22.10.2012
Tatt av katt, Christchurch, Dorset, ENGLAND 25.11.2012 (1004 km)


SVARTTROST

7517813 2K M Revtangen OS 31.03.2010
Kontr. De Koog, Texel, NEDERLAND 28.10. 2012 (630 km)

7554735 1K M Revtangen OS 14.10.2011
Drept mot vindu Bogense, Fyn, DANMARK 05.04.2012 (450 km)


SIVSANGER

7H60832 1K Revtangen OS 31.08.2008
Kontr. Reddingbootbad, Vlieland, NEDERLAND 20.08.2011 (612 km)

EC17113 1K Revtangen OS 10.08.2009
Kontr, Oostvardersdijk, Ljsselmeerpolders, NEDERLAND 16.08.2011 (697 km)


MUNK

ED71437 2K M Revtangen OS 24.04.2011
Kontr. Eemshaven, Groningen, NEDERLAND 21.10.2012 (597 km)

EC17634 1K M Revtangen OS 14.09.2009
Bildrept Kvelluren, Sandnes, Rogaland 16.09.2012 (16 km)

ED71393 2K M Revtangen OS 22.04.2011
Kontr. som 2K+ M Jomfruland FS 06.05.2011 (236 km)

Munken er en art i økning, og med 8400 merket er den på 7. plass på listen over de vanligste artene på Revtangen OS.


LØVSANGER

8H88905 2K+ Jomfruland FS 06.05.2011
Kontr. som 2K+ F Revtangen OS 26.06. og 02.08.2011 (236 km)

Med drøyt 19.000 ringmerket er løvsangeren den 3. vanligste arten i ringmerkingsstatistikken fra Revtangen OS.


STÆR

7472254 1K tatt i ruse Revtangen 03.08.2008
Tatt av katt Smylmehaug, Skilbrei, Sogn & Fjordane 11.06.2012 (284 km)

7554650 1K Revtangen OS 05.06.2011
F. død Kløvborgsti, Klitmøller, DANMARK 06.07.2011 (260 km)
Et eksempel på hvor raskt ungfugler av stær kan være ute av landet.


BJØRKEFINK

ED70962 1K M Revtangen OS 10.11.2010
Kontr. Dividalen FS, Troms 23.05.2011 og 12.05.2012 (1307 km)

ED70619 1K M Revtangen OS 17.10.2010
Kontr. Sumar, Friersland, NEDERLAND 28.12.2010 og 03.01.2011 (623 km)


GRØNNFINK

EF56489 1K F Revtangen OS 12.10.2012
drept mot vindu Vrensted, Jylland, DANMARK 07.11.2012 (297 km)

8L80048 2K M Revtangen OS 21.04.2008
Kontr. Sønderhå, Snedsted, Jylland, DANMARK 20.03.2011 (273 km)

8M14820 1K M Revtangen OS 27.07.2010
Kontr. Søre Merkeskog, Utsira 28.04.2012 (71 km)

8424298 1K M Revtangen OS 24.09.2011
Kontr. Syre, Karmøy 05.03.2012 (47 km)

8L93066 1K F Revtangen OS 13.09.2008
Kontr. Leek, Groningen , NEDERLAND 10.03.2010 (624 km)

8M95259 2K+ F Giljastølen, Gjesdal, Rogaland 14.03.2012
Kontr. som 2K F Revtangen OS 23.03.2012 (47 km)


BRUNSISIK

HC34433 2K Revtangen OS 20.05.2012
Kontr. Søre Merkeskog, Utsira 27.05.2012 (71 km)

9H10732 2K F Revtangen OS 06.05.2011
Kontr. Søre Merkeskog, Utsira 27.05.2012 (71 km)

(DKC) 9R98563 Brunsisik 2K+ Gedser FS, Maribo, DANMARK 02.11.2011
Kontr. som 3K+ F Revtangen OS 09.05.2012 (610 km)  Denne kontrollen av en danskmerket brunsisik kunne lett ha endt opp med å bli forkastet av den danske ringmerkingseentralen, noe den også ble til å begynne med. Ringmerkerne på Gedser hadde nemlig notert opp en rødstrupe på dette nummeret! Men både rødstruper og brunsisiker figurerte i ringmerkingsmaterialet på Gedser denne dagen, og siden vi kunne bildedokumentere både arten og hele ringnummeret måtte danskene gi seg på det og ringmerkingsdata kunne korrigeres. Det er alltid en god idé å dokumentere alle fremmedkontroller på denne måten. 

GRÅSISIK

9H10697 2K+ Revtangen OS 25.04.2011
Kontr. Utsira, Rogaland 06.05.2011 (71 km)

GRØNNSISIK

9962578 2K M Revtangen OS 27.06.2010
Kontr. Kvassås, Sokndal, Rogaland 28.04.2012 (64 km)

GULSPURV

8M49170 1K M Revtangen OS 06.11.2009
Kontr. Revtangen OS 20.02.2010
Kontr. Jølle, Farsund 02.04.2011 (94 km)

Alf Tore Mjøs
 

torsdag 13. desember 2012

Resultater del 1 - meiser

Fremover er det planen å skrive noen blogginnlegg om resultater og gjenfunn. Høsten 2012 var atter en gang preget av meiser, særlig blåmeis. Tallene er ikke eksepsjonelt høye, men kunne vært mye høyere dersom vi hadde hatt mer bemanning og litt bedre vær. Høsten var preget av dårlig vær, og antall dager med normal dekning var som følger:  juli (8), august (12), september (6), oktober (11) og november (2). Ved fire anledninger i september - oktober måtte nettene stenges pga for mye blåmeis.


Ringmerkingstall meiser (Ringing numbers for tits in 2012) :

Blåmeis (Blue tit) 1585
Kjøttmeis (Great tit) 144
Svartmeis (Coal tit) 27
Granmeis (Willow tit) 3
Løvmeis (Marsh tit) 1
Stjertmeis (Long-tailed tit) 105
Spettmeis (Nuthatch) 13

Foreløpig har dette generert et brukbart antall kontroller (Recoveries so far) :

BLÅMEIS:

ED72532 2K F Langkåshaugen, Bø i Telemark, 16.1. 2012.
Kontr. som 2K+ F Revtangen OS 13.10.2012 (216 km)

HD79179 1K Blåstein, Sandefjord, Vestfold 27.8.2012.
Kontr. som 1K Revtangen OS 12.10.2012 (276 km)

9H31256 1K Jomfruland FS, Kragerø, Telemark 27.09.2012
Kontr. som 1K M Revtangen OS 14.10.2012 (236 km)

11 eks. ringmerket på Revtangen i september-oktober er kontrollert i Søre Merkeskog, Utsira 3-10 dager etter merking, avstand = 71 km.

10 eks. merket på Lista Fyr i september-oktober er kontrollert på Revtangen OS 4-11 dager etter merking, avstand = 95 km.

KJØTTMEIS:

EE25550 Pull Birkenes, Birkenes, Aust-Agder 03.06.2012
Kontr. Revtangen OS 24.9., 16.10., 21.10 og 22.10. 2012. 163 km.

Tre langdistansefunn av blåmeis er forholdsvis uvanlig. Løvmeisen som ble merket i oktober er den første på stasjonen på over 50 år. Både stjertmeis og spettmeis opptrådte invasjonsartet, og særlig spettmeisen hadde vi nok fått vesentlig mer av dersom ikke været hadde vært så dårlig i september.

To meisefunn som ikke kan relateres til høstens bevegelser, men like fullt bør nevnes, er:

ED55839 Blåmeis 1K Revtangen OS 07.10.2010
Kontr. Moseby, Nordjylland, DANMARK 04.11.2010 (298 km).

ED70513 Kjøttmeis 1K F Revtangen OS 16.10.2010
Drept mot vindu Risvoll, Nordre Hjartdal, Telemark 07.04.2012 (200 km).  

Alf Tore Mjøs

søndag 4. november 2012

Revtangen OS 4. november

Svak skiftende vind, sør-sørøstlig. Skyet, 4-5 grader. Nett oppe 07.30-13, antall nettmetertimer = 1500. Lyd på gråtrost og rødvingetrost i grålysningen, sidensvans kl 09-13. Bra med gråtrost til og fra jordene på vestsiden i morgentimene, men få lot seg fange.

Ringmerket: Hønsehauk 1, dvergspett 1, gjerdesmett 3, sidensvans 2, rødstrupe 1, gråtrost 4, svarttrost 4, rødvingetrost 6, gransanger 1, fuglekonge 2, blåmeis 4, kjøttmeis 2, pilfink 1, bokfink 2, grønnfink 1. Total = 35.

Største i nettet i år: Hønsehauk 1K hann. Goshawk young male, caught in mistnet.

Sidensvans 1K hann. Waxwing (first-year male)

Dagens dvergspett var nummer 8 på stasjonen i år. This young male Lesser spotted woodpecker was the 8th this autumn, a nice result for this species.  

Observasjoner: Vintererle 1, linerle 12, lappspurv 1, spurvehauk 1, enkeltbakkasin 20 (alle overflygende). Stillits 3 rastende. 2 subad. havørn sittende ved Malaneset.

Omsider er alle løyver og tillatelser på plass, og rehabiliteringen og utvidelsen av "gamlehytta" er godt i gang. A much needed facelift and a small extension for "The old cabin" from 1937 is well under way. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

lørdag 3. november 2012

Revtangen OS 3. november

Skyet, svak sørøstlig vind. Nett oppe 07-13, stengt da nedbøren nærmet seg inn fra havet og aktiviteten på fuglefronten uansett var veldig laber. Antall nettmetertimer =1400.

Ringmerket: Flaggspett 1, dvergspett 1, rødstrupe 2, gråtrost 3, svarttrost 4, rødvingetrost 8, fuglekonge 4, kjøttmeis 2, blåmeis 19, svartmeis 2, stjertmeis 12, spettmeis 1, grønnfink 3. Total = 62, en ok dag den seine datoen tatt i betraktning.

Observasjoner: Hønsehauk 1 overflygende, spurvehauk 1, vintererle 2 overflygende, lappspurv 1+ hørt, sidensvans ca. 35.  

Håvard Husebø, Sigmar Lode, Alf Tore Mjøs. 5 besøkende, 3 voksne og 2 barn. 

søndag 28. oktober 2012

Revtangen OS 28. oktober

SØ frisk bris - liten kuling, skyet, 3-5 grader. Snøfall på Høgjæren, men ytre deler er fremdeles snøfrie. Mye trost, særlig gråtrost, som raster i området. Nettene sentralt i hagen stod brukbart i ly for vinden, og ble satt opp i perioden 09.30-17. Nedbør fra kl 15. Antall nettmetertimer = 700. Lyd på gråtrost og gulspurv.

Ringmerket: Gjerdesmett 1, svarttrost 4, rødvingetrost 6, gråtrost 74, gransanger 3 (1 tristis og 2 østlige abietinus), fuglekonge 1, blåmeis 7, stjertmeis 9, pilfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 1, gulspurv 6. Total = 114.

Observasjoner: Havørn 2K mot nord over Hodne, spurvehauk 3

Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 27. oktober

Relativt vindfullt fra nord-nordøst, men noe roligere en periode midt på dagen og nettene hang oppe mellom 12 og 15. Antall nettmetertimer = 800.

Ringmerket: Dvergspett 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 1, svarttrost 4, rødvingetrost 9, gråtrost 10, blåmeis 12, stjertmeis 32, gråspurv 2, bjørkefink 1, grønnsisik 2, brunsisik 1, gulspurv 1. Total = 77.

Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 23. oktober

Skiftende lett bris, skyet, oppklarnende og ca. 5 grader på morgenkvisten. Nett oppe 07-18, antall nettmetertimer = 2900. Lyd på rødvingetrost og svarttrost i morgentimene, gulspurv 09-18.

Ringmerket: Gjerdesmett 1, rødstrupe 10, svarttrost 21, rødvingetrost 8, gråtrost 2, munk 1, gransanger 1, fuglekonge 18, kjøttmeis 1, blåmeis 11, stjertmeis 24, gråspurv 3, bokfink 3, bjørkefink 13, grønnfink 1, brunsisik1, bergirisk 1, grønnsisik 1. Total = 147.

Bergirisk 2K+ hann. Denne arten var tidligere en karakterart på Revtangen OS. Nå blir den ikke en gang fanget årlig!

Observasjoner: Ringgås 1 ad bernicla, enkeltbekkasin ca. 75.

Bifangst i mistnett: Aeshna cyanea (hunn), en ny art på stasjonens korte liste over påviste Odonata.

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Tor Audun Olsen. 

mandag 22. oktober 2012

Revtangen OS 22. oktober

En nydelig dag, tilnærmet vindstille og nesten skyfritt. Nett oppe 07-13.30, antall nettmetertimer = 1700. Lyd på rødvingetrost og svarttrost 07-10, gulspurv 10-13.

Ringmerket: Flaggspett 2, dvergspett 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 11, rødvingetrost 16, svarttrost 8, munk 2, gransanger 2, fuglekonge 33, svartmeis 1, kjøttmeis 5, blåmeis 23, pilfink 2, gråspurv 2, bokfink 3, bjørkefink 1, gulspurv 19. Total = 133.

Observasjoner: Ringgås 1 ad. bernicla, vintererle 3, lappspurv ca. 5, løvsanger 1 (kontroll av 1K fra i går).

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

søndag 21. oktober 2012

Revtangen OS 21. oktober

SV lett bris dreiende vestlig. Skyet, oppklarnende. For årstiden behagelige 10-12 grader. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimer = 2100. Lyd på rødvingetrost 07-10, svarttrost 07-09, fuglekonge 09-12, gulspurv 10-15.

Ringmerket: Gjerdesmett 1, rødstrupe 17, svarttrost 2, måltrost 2, rødvingetrost 23, munk 1, gransanger 7 (1 tristis), løvsanger 1, fuglekonge 44, kjøttmeis 3, blåmeis 19, bokfink 3, grønnfink 2, brunsisik 1, gulspurv 6. Total = 132. Også 28 kontroller.

Den andre tristis'en på Revtangen på like mange dager. Foto: Morten Stokke.


Observasjoner: En del rødvingetrost i morgentimene, men ingen store antall. Ellers lite synlig trekk. Vintererle 1, sidensvans 1, ringtrost 1 (Reveparken), lappspurv 4.

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Vemund Opedal, Morten Stokke. 2 besøkende.

lørdag 20. oktober 2012

Revtangen OS 20. oktober

Ingen merking fra morgenen pga nedbør. Nettene ble åpnet kl 15 da været var i ferd med å lette, siden det var en del fugl å se i hagen. Lyd på fuglekonge kl 15-18.30.

Ringmerket: Rødstrupe 10, svarttrost 1, gråtrost 1, rødvingetrost 14, munk 3, gransanger 2 (1 tristis og 1 østlig abietinus), fuglekonge 67, kjøttmeis 1, bokfink 3, bjørkefink 3, grønnsisik 2, brunsisik 2. Total = 109.

Observasjoner: Vintererle 2, ringtrost 3, stillits 2. 

Inger Karin Dønheim og Alf Tore Mjøs

fredag 19. oktober 2012

Revtangen OS 19. oktober

En skyet, nesten vindstille dag med for årstiden behagelige 10-12 grader. Svakt sørøstlig drag på vinden. Nett oppe 07-16, antall nettmetertimer = 2350. Lyd på rødvingetrost og svarttrost i grålysningen, men noe trostetrekk å snakke om var det definitivt ikke. Lyd på gulspurv 09-15.

Ringmerket: Vintererle 1, gjerdesmett 1, svarttrost 3, rødvingetrost 2, måltrost 1, gransanger 1, fuglekonge 8, kjøttmeis 2, blåmeis 19, stjertmeis 13, pilfink 2, skjære 2, bokfink 8, bjørkefink 13, grønnfink 8, gulspurv 24. Totalt = 108. Også 14 kontroller, deriblant dagens mest spennende fangst i form av en dvergspett hunn med fremmed ring.

Gransanger, type "østlig abietinus". Eastern chiffchaff.

Observasjoner:
På jordene i vest: Gråmåke 1100, vipe 300.
Overflygende: Musvåk 1, vintererle 4, lappspurv 2, dompap 1.

Hardkrysser-Hansen var innom og tanket opp på en kaffe og en småbolle etter vellykket kryssing av sandsnipe, ellers forløp dagen uten de store begivenheter.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

tirsdag 16. oktober 2012

Revtangen OS 16. oktober

Østlig svak vind i morgentimene, midt på dagen økende fra SØ og tilskyende. Nettene ble stengt ca. kl 14 da regnet satte inn og vinden øket. Lyd på måltrost og rødvingetrost i grålysningen, gulspurv 09-14.

Ringmerket: Dvergspett 1, gjerdesmett 3, rødstrupe 1, måltrost 8, rødvingetrost 9, svarttrost 19, hauksanger 1, gransanger 1 (østlig abietinus), fuglekonge 10, blåmeis 86, kjøttmeis 12, LØVMEIS 1, pilfink 2, gråspurv 1, bokfink 6, bjørkefink 7, brunsisik 1, gulspurv 7. Total = 176. Også 15 kontroller.

En sein 1K hauksanger ble merket utpå formiddagen. Dagens desiderte høydepunkt var likevel....

.....denne løvmeisen, den første ringmerket på stasjonen siden 1961! Det er tre funn fra perioden 1954-1961, alle mellom 15. og 20. oktober. En klar kandidat til "ultimate blocker" på Klepp-krysselistene til dagens to glade ringmerkere. Nå kan dere angre, alle som er på Utsira og andre fjerntliggende øyer! Det er på fastlandet det skjer!

Et bilde der det hvite kinnet ikke "flasher ut", som viser brunt anstrøk på bakre del av kinnet/øredekkerne.

Observasjoner: Stillits 2, vintererle 3, bergirisk 1.Lite visuelt trekk.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

søndag 14. oktober 2012

Revtangen OS 14. oktober

Nordøst-øst lett bris - svak vind, sol, tilskyende. Kjølig, med rim på bakken i morgentimene. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimer = 2250. Lyd på rødvingetrost og måltrost i grålysningen. Dagen begynte tregt, men etter hvert kom blåmeisen i siget i dag og. 

Ringmerket: Hornugle 1, gjerdesmett 9, rødstrupe 3, måltrost 7, rødvingetrost 4, svarttrost 11, gråtrost 2, munk 2, fuglekonge 11, svartmeis 3, blåmeis 132, kjøttmeis 7, trekryper 1, pilfink 2, bokfink 6, bjørkefink 8, tornirisk 1, brunsisik 3. Total = 212. Også 18 kontroller, inkl. blåmeis og grønnfink med fremmede ringer.

Observasjoner: Hønsehauk 1 1K, vintererle 6 overflygende, lappspurv ca. 10 overflygende. Ellers en rolig dag med lite visuelt trekk.

Hønsehauk 1K. Goshawk (first-year). 

Jærhare (1K). 

Arild Breistøl, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Morten Stokke, Jakob Wingård. 5 besøkende.

lørdag 13. oktober 2012

Revtangen OS 13. oktober

Fangsten i dag foregikk med et noe redusert nettoppsett (171 nettmeter) grunnet mye vind (østlig frisk bris). Ellers pent vær. Nett oppe 07-12, antall nettmeter =  850. Lyd på rødvingetrost morgen og perleugle kveld (20-24).

Ringmerket: Perleugle 4, gjerdesmett 1, jernspurv 1, rødstrupe 3, måltrost 7, rødvingetrost 9, gråtrost 1, svarttrost 6, munk 1, gransanger 1 (østlig abietinus), fuglekonge 7, svartmeis 4, blåmeis 94, kjøttmeis 22, bokfink 2, bjørkefink 5, grønnsisik 1. Total = 169. Også 10 kontroller, bl.a. en fremmed blåmeis.

I kveldingen fikk vi fint besøk av tre generasjoner Breistøl'er, ledet av en ekte pionér innen ringmerking, Lars Breistøl. Lars begynte sin ringmerkerkarriære i Setesdalen i 1958, og er "still going strong"!

Arild Breistøl, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs. 6 besøkende.

fredag 12. oktober 2012

Revtangen OS 12. oktober

Østlig bris, til tider i friskeste laget. Stort sett pent vær. Nett oppe kl 06-14, antall nettmetertimer =  2200. Lyd på rødvingetrost og måltrost i grålysningen.

Ringmerket: Perleugle 2, gjerdesmett 7, rødstrupe 3, svarttrost 9, rødvingetrost 10, måltrost 6, munk 4, gransanger 1, løvsanger 1, fuglekonge 7, kjøttmeis 31, blåmeis 197, stjertmeis 15, spettmeis 1, trekryper 1, bokfink 2, bjørkefink 5, grønnfink 2, brunsisik 1. Total = 305. Også 5 kontroller, bl.a. 3 fremmede blåmeis. Mao ingen ting å si på tilgangen på fugl i nettene, til tross for at det fremdeles arbeides med tunge maskiner i hagen!

Observasjoner: Hønsehauk 1, spurvehauk 4, tartarpiplerke 2 over jordene i vest, vintererle ca. 5, stillits 4. To ganger i løpet av dagen trakk det over antatte/mistenkte sibirpiplerker. Fremdeles mye havsuler som passerer forbi Revesanden.

Arild Breistøl, Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Odd Helge Tunheim. 

torsdag 11. oktober 2012

Revtangen OS 11. oktober

Nordøst bris dreidende sørøst-sør. Delvis skyet, for det meste pent vær. Nett oppe fra en time før soloppgang til etter solnedgang, vi må benytte anledningen når den byr seg..... Antall nettmetertimer = 3700. Lyd på rødvingetrost og munk i grålysningen, Perleugle en kort stund i kveldingen.

Ringmerket: Perleugle 3, dvergspett 1, vintererle 1, gjerdesmett 4, rødstrupe 1, rødvingetrost 30, svarttrost 6, måltrost 2, munk 3, gransanger 2 (østlige abietinus), fuglekonge 16, kjøttmeis 7, blåmeis 84, granmeis 1, spettmeis 1, pilfink 4, bokfink 12, bjørkefink 10, grønnfink 2, dompap 1, gulspurv 1. Total = 192.

En vintererle gikk i nettet i skumringen.

Observasjoner: Hønsehauk 2, spurvehauk 7, skogdue 1, vintererle ca. 20 overflygende, låvesvale ca. 30 sørtrekkende, stillits 2, snøspurv 1, flaggspett 1. Mye havsuler på vei nordover og fiskende vest av Revesanden. Bra trekk av rødvingetrost før soloppgang.

Denne uken blir det arbeidet med ny innkjørsel på Revtangen OS. 


Eilef Herikstad, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Odd Helge Tunheim, Jakob Wingård.

fredag 5. oktober 2012

Revtangen OS 5. oktober

Omsider et lite avbrekk fra vedvarende lavtrykksaktivitet, men dagen ble bort i mot "sabotert" av blåmeisene nok en gang. Nettene måtte stenges ca. kl 10 pga store mengder blåmeis. Nett oppe 06.30-10, antall nettmetertimer = 1100.

Ringmerket: Dvergspett 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 2, rødvingetrost 2, gråtrost 1, munk 1, gransanger 1, fuglekonge 3, blåmeis 355, kjøttmeis 14, spettmeis 1, bjørkefink 9, grønnsisik 5, grønnfink 3. Total = 399. Også 13 kontroller, bl.a. 6 blåmeis og en kjøttmeis med fremmede ringer.

Observasjoner: Jaktfalk 1, fjellerke 1, vintererle ca. 5, alle overflygende.

Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs

torsdag 27. september 2012

Revtangen OS 27.september

Svak østlig vind, dreiende vestlig og økende ca. kl 12. Nett oppe 06-12, antall nettmetertimer ca. 1800. Nettene var stengt en kort periode pga for mye blåmeis. Tidlig stenging var også en konsekvens av mye blåmeis i kombinasjon med nedbør. Lyd på munk og rødstrupe natt.

Ringmerket: Trepiplerke 1, gjerdesmett 5, rødstrupe 22, rødstjert 2, svarttrost 1, måltrost 2, munk 9, gransanger 1, fuglekonge 6, kjøttmeis 3, blåmeis 149, pilfink 1, bokfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 3, grønnsisik 3, gulspurv 1. Total = 211.

Observasjoner: Hønsehauk 1K F, vintererle 1 overflygende, blåmeis 700 nordtrekkende, stillits 1 overflygende.

Håvard Husebø. Alf Tore Mjøs

onsdag 26. september 2012

Revtangen OS 26. september

Svak østlig vind, skyet, noen få lette regnbyger. Dårlig vær natt til i dag bidro trolig til at grålysningen ikke gav særlig mye fugl. Nett oppe 06-16.30, stengt ca. 11-13 pga mye blåmeis, Mellom kl 9 og 11 hadde vi besøk av 56 elever og 4 lærer fra Motland skule, som fikk oppleve fangst og ringmerking på nært hold.  

Ringmerket: Rødstrupe 4, måltrost 7, svarttrost 3, rødvingetrost 1, gråtrost 1, munk 2, løvsanger 1, fuglekonge 9, kjøttmeis 6, blåmeis 102, bjørkefink 1, grønnsisik 2, brunsisik 1, gulspurv 1. Total = 141. Også 23 kontroller, bl.a. to fremmede blåmeis.

Dagens løvsanger var av den sære sorten, og vi stusset lenge. Men vi klarer ikke komme opp med en alternativ forklaring. Fuglen laget lokkelyd ved en anledning som virket OK for løvsanger. Vingelengden var 65 mm.

Mangel på innskjøæring på p6 burde utelukke gransanger, det samme gjelder svingfjærprojeksjonen.Vingeformelen var ikke helt typisk, med en litt lang p5 og p2=6/7. Men innenfor variasjonen til løvsanger. Det gråsvarte kinnet og den tykke gråsvarte tøylen var slående forskjellig fra en normal løvsanger, det samme må sies om øyenbrynstripen som var lite synlig bak øyet. Trolig er dette en sær variant av en 1K av underarten acredula.

Observasjoner: Dvergspett 1, vintererle 5 overflygende, lappspurv 1 overflygende, stillits 1, blåmeis 250+.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 60 besøkende. 

mandag 24. september 2012

Revtangen OS 24. september

Østlig bris og delvis skyet, mao akkurat slikt vær som vi ønsker oss om høsten! Nett oppe 06-09 og 11-16, avbrudd på ca. 2 timer med alle nett stengt grunnet et blåmeisrush som ikke var håndterbart for bare to mann. Lyd på hagesanger og rødstrupe natt.

Håvard Husebø, nyansatt rådgiver på Museum Stavanger, naturhistorisk avdeling, får sitt første møte med et blåmeisrush. Vi begynner forsiktig med beskjedne 186. Lots of blue tits on the move today.

Ringmerket: Gjerdesmett 3, jernspurv 4, rødstrupe 15, rødstjert 1, rødvingetrost 1, måltrost 6, svarttrost 2, munk 10, hagesanger 1, løvsanger 1, gransanger 4, fuglekonge 12, svartmeis 5, kjøttmeis 3, blåmeis 186, gråfluesnapper 1, dvergfluesnapper 1, trekryper 1, bokfink 4, bjørkefink 5, brunsisik 1, gråsisik 1, grønnfink 1, rosenfink 1. Total = 269. Også kontroller av rørsanger og kjøttmeis med fremmede ringer. 

Dagens dvergfluesnapper (1K hann)  var den første på stasjonen siden 2008. The first Red-breasted flycatcher at Revtangen BO since 2008, a first-year male.

Årets første rosenfink (1K) bidro også til den fine artsdiversiteten vi har hatt de siste dagane. Common rosefinch (first-year).

Observasjoner: Spurvehauk 4, flaggspett 1, dvergspett 1, vintererle 3. En dvergflaggermus i nettet på første runde ble en ny pattedyrart på stasjonen, selv om vi har mistenkt at denne arten forekommer i området etter observasjoner av veldig små flaggermus sommerstid. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. Takk til Bjarne Oddane som bestemte dvergflaggermusen for oss! 

søndag 23. september 2012

Revtangen OS 23.september

Skiftende svak vind, delvis skyet, oppklarnende. Nett oppe 06-18, antall nettmetertimer = 4000. Lyd på rødstrupe og hagesanger natt, heipiplerke 07-11.

Ringmerket: Perleugle 1, linerle 1, heipiplerke 14, gjerdesmett 1, jernspurv 5, rødstrupe 11, måltrost 2, svarttrost 1, munk 21, tornsanger 1, møller 1, gransanger 1, fuglekonge 2, svartmeis 3, kjøttmeis 8, blåmeis 58, spettmeis 1, svarthvit fluesnapper 1, bokfink 13, bjørkefink 4, grønnsisik 12, brunsisik 1, tornirisk 1. Total = 164. Også 13 kontroller.

Observasjoner: Jaktfalk 1 1K, skjeand 1 forbiflygende, vintererle 7-8 overflygende, lappspurv 1 overflygende.

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Vemund Opedal, Morten Stokke, Odd Helge Tunheim. 2 besøkende. 

lørdag 22. september 2012

Revtangen OS 22. september

Østlig lett bris i morgentimene, dreiende nordlig midt på dagen. Delvis skyet, oppklarnende til sol. Nett oppe fra før soloppgang til solnedgang, antall nettemetertimer = 4600. Lyd på munk og rødstrupe natt, heipiplerke 08-13, bjørkefink 08-16.

Blåstrupen er knapt årlig på Revtangen. Dette er en 1K grunnet markerte varmbeige hakk på de fleste store armdekkfjærene, og det er en hann grunnet et tydelig blått halsbånd.

Ringmerket: Flaggspett 1,  linerle 1, trepiplerke 4, heipiplerke 17, gjerdesmett 7, jernspurv 4, rødstrupe 19, blåstrupe 1 1K hann, steinskvett 1, svarttrost 3, måltrost 1, rødvingetrost 2, gråtrost 1, munk 11, hagesanger 1, hauksanger 1, gransanger 2, løvsanger 1, fuglekonge 7, svartmeis 1, kjøttmeis 1, blåmeis 21, spettmeis 1, pilfink 6, bokfink 12, bjørkefink 37, grønnsisik 4, gulspurv 1. Total = 169.

Observasjoner: Sivhauk 1 forbiflygende, gulerle 2, vintererle 7-8 overflygende, lappspurv 1, bjørkefink 1000 nordtrekkende, stillits 2 overflygende. 

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Odd Helge Tunheim.18 besøkende (6 barn, 12 voksne).

fredag 21. september 2012

Revtangen OS 21. september

Omsider ble den endeløse strømmen av lavtrykk og vestavær brutt! Pent vær og østlig bris, dreiende nordlig, gav en etterlengtet mulighet til å prøve nettfangst for første gang på drøye tre uker. Nett oppe 06.30-17.30, antall nettmetertimer = 3640.

Dagens sju spettmeiser er den høyeste dagstotalen noen gang for denne arten på Revtangen OS. Arten er vanligvis sjelden på ytre deler av Jæren, forrige gang de opptrådte i noe antall var i 2007.

Ringmerket: Spurvehauk 1, flaggspett 6, linerle 1, heipiplerke 5, trepiplerke 2, gjerdesmett 3, jernspurv 2, svattrost 1, måltrost 2, rødstrupe 4, munk 3, gransanger 2, løvsanger 2, fuglekonge 8, svartmeis 6, kjøttmeis 4, blåmeis 7, granmeis 1, spettmeis 7, bokfink 2, bjørkefink 2, grønnsisik 7. Total = 78. Også 3 kontroller, bl.a. en grønnfink fra 2009.

Observasjoner: Myrhauk 1 hunnfarget, vintererle 4-5 overflygende, stillits 1+ hørt overflygende. 

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Morten Stokke, Odd Helge Tunheim.

lørdag 25. august 2012

Revtangen OS 25. august

Skiftende lett bris, om morgenen fra sørøst, seinere dreiende vestlig. Regnbyger.

Nett oppe 05.30-15.30, antall nettmetertimer = 3300. Lyd på hagesanger og hauksanger natt - 08, Trepiplerke og tornirisk 08-15. Ringmerket: Trepiplerke 6, buskskvett 1, rørsanger 12, hagesanger 8, munk 5, tornsanger 1, løvsanger 5, gransanger 1, pilfink 2, tornirisk 5. Total = 46. Relativt spesielt at rørsanger er dagens vanligste art i nettene....

Det var lysfellene som produserte dagens høydepunkt, et dråpemetallfly (Macdunnoughia confusa). Funnet er det andre på Vestlandet, etter et udatert funn i Eigersund i 1969. Andre godbiter i lysfellene inkluderte grå barkmåler (funn nr. 2 på Vestlandet), tistelstengelfly og grått pyramidefly.

 Dråpemetallfly. Et slitent ett, men arten er lett kjennelig. Dewick's Plusia, the first in Western Norway since 1969.

 Revtangen-spesialiteten tistelstengelfly. Samtlige fem funn på Vestlandet er gjort på Revtangen OS. Frosted Orange. All five records in Western Norway are from Revtangen BO.


Sigmar Lode og Alf Tore Mjøs

fredag 24. august 2012

Revtangen OS 24. august

Etter noen dager med regn og vind roet det seg til svak skiftende vind i dag. Nett ope 06-14, antall nettmetertimer = 2400. Lyd på hagesanger og rørsanger natt - 08, heipiplerke 08-11, tornirisk 08-14, sandsvale 12-14.


Ringmerket: Låvesvale 1, sandsvale 6, heipiplerke 30, rødstrupe 2, rørsanger 4, sivsanger 2, munk 9, hagesanger 11, hauksanger 1, tornsanger 3, løvsanger 7, gransanger 1, pilfink 2, tornirisk 11, brunsisik 2. Total = 92. Også en kontroll av en 1K rørsanger med fremmed norsk ring, samt gulsanger og møller fra forrige uke. 

Årets andre hauksanger hang på morgenkvisten i dag. The second barred warbler of the season.

I løpet av dagen ble det rigget en åpen heis i hjørnet i nordvest, der granene ble fjernet i vinter. Et eksperiment, mest med tanke på fangst av svaler og piplerker. Det ble sju svaler, men det var langt flere som tok nettet i bruk som rasteplass....

 No, no, you got it all wrong, little fellas.....

Observasjoner: Sandsvale 200+, vipe 200+, grønnstilk 1 overflygende ved Revtangen. Kun ca. 200 vadere rastende på Revtangen i kveldingen, mest myrsnipe. 

Alf Tore Mjøs

mandag 20. august 2012

Revtangen 19.august - ny innsats på vadermerking

Fremdeles mye vadere, om enn noe mindre enn de to foregående dagene. Særlig sandlo har det minket mye på, mens dvergsnipene virker å være noe mer tallrike. Totalt ca. 1000-1500 vadere i området.

 Myrsniper og sandløpere på Revtangen i dag. Dunlins and sanderlings at Revtangen today. 

12 vaderruser og 11 små klappfeller fra kl 8.30-20. Ringmerket: Lappspove 3, rødstilk 7, sandlo 3, steinvender 40, sandløper 56, myrsnipe 189, dvergsnipe 7, polarsnipe 93, stær 3. Total = 401.

Still lots of waders in the rotting seaweed at Revtangen. Another strong effort today resultet in another 409 birds ringed: Bar-tailed godwit 3, redshank 7, common ringed plover 3, turnstone 40, sanderling 56, dunlin 188, little stint 7, red knot 92, starling 3.

Observasjoner: Dvergmåke 3 1K, sotsnipe 2, dvergsnipe ca. 30 1K, gulerle 1 overflygende, vandrefalk 3-4 og dvergfalk 1 jaktende.

En av dagens to unge sotsniper som rastet på Revtangen. First-year spotted redshank.

Asbjørn Folvik, Paul Terje Haarr, Alf Tore Mjøs, Vemund Opedal, Morten Stokke.

fredag 17. august 2012

Revtangen 17. august - vadermerking


Årets første storsating på vadermerking etter at mye vadere ankom i løpet av gårsdagen. 9 vaderruser og 9 klappfeller mellom kl 09 og 20. Sørøst bris, lett regn/regnbyger fra ca. kl 18.

Ringmerket: Lappspove 2, rødstilk 1, brusfugl 3, sandlo 26, steinvender 45, dvergsnipe 4, myrsnipe 232, polarsnipe 63, sandløper 59, linerle 2, stær 2. Total = 439.

I tillegg ble fargekodene avlest på to fargemerkede vadere, en norskmerket polarsnipe og en sandløper fra et nederlandsk prosjekt. 

The first serious trapping effort on waders. Using 9 walk-in cages and 9 small spring traps we ringed 439 birds during the day: Bar-tailed godwit 2, redshank 1, ruff 3, common ringed plover 26, turnstone 45, little stint 4, dunlin 232, red knot 63, sanderling 59, white wagtail 2, common starling 2.


To voksne storjoer kom helt inn over revet.  Two great skuas came close inshore.

Observasjoner: Storjo 2, dvergmåke 3 1K, sotsnipe 2, grønnstilk 1, tundralo 1 ad, heilo 1 1K, vandrefalk 4-5.

Dvergmåke 1K og vadere. First-year little gull and waders.

Atle Fiskå, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs, Vemund Opedal, Morten Stokke. 

torsdag 16. august 2012

Revtangen OS 16. august

 Gresshoppesanger 1K. First-year grasshopper warbler.

SØ bris, tilskyende til regnbyger fra midt på dagen. Nett oppe 05.15-19.45, antall nettmetertimer = 4500. Lyd på hagesanger og rørsanger natt og frem til ca. 07, gresshoppesanger 05-07, løvsanger 07-19. 

Dagen begynte rolig, men da en svak nedbørsfront nærmet seg ca. kl 09 inntraff et betydelig nedfall av særlig løvsanger, som vedvarte utover dagen. Til tider vrimlet det av løvsangere i hagen, og dagens merketall på denne arten er det høyeste på ganske mange år.

Ringmerket: Trepiplerke 1, buskskvett 1, gresshoppesanger 1, rørsanger 2, sivsanger 1, gulsanger 3, tornsanger 2, møller 3, hagesanger 5, løvsanger 215, svarthvit fluesnapper 9, gråfluesnapper 1, tornirisk 1. Total = 245. Også 8 kontroller.

Alf Tore Mjøs, Vemund Opedal, Morten Stokke.