søndag 28. februar 2010

Siste helg i februar

Siste helg i februar, normalt er både viper og sanglerker på plass på Jæren nå. I år glimrer de fremdeles med sitt fravær, og godt er det. TRUGER er anbefalt fremkomstmiddel nå, hvis du skal ta deg ned til Revtangen eller Håtangen.


Veien ut til Håtangen, 27.februar. The road to Haatangen, where are all the lapwings?

Debatten raser om sangsvanene, som sulter i hjel en etter en. Totalt har vi nå funnet ca. 35 døde langs Orreelva og Orrevatnet, men også andre steder på Jæren har mange fugler strøket med. Sangsvanen er en rødlisteart, og massedøden foregår midt i et Ramsarområde. Vi mener at det plasserer ansvaret hos Fylkesmannens Miljøvernavdeling. I en utradisjonell vinter må det være lov å håpe at forvaltningsmyndigheten også kan tenke utradisjonelt. I mange europeiske land er vinterforing av viktige bestander ren rutine, det bør nå legges ut mat til svaner og andre desperate vannfugler inntil våren kommer. Noe enklere tiltak er det ikke mulig å finne. Klepp kommune har tatt et prisverdig initiativ og plassert ut gulrøtter og kålrot på et jorde ned mot Orreosen, dessverre har ikke fuglene benyttet seg av dette foreløpig. Kålrota er altfor hard til at svanene kan få den i seg, men gulrøttene burde være prima kost for sangsvanene. Harene derimot har festet på godsakene.


Foringsplassen ved Orreosen. Carrots for starving whooper swans, unfortunately they haven't taken them yet.

Svanene har imidlertid fått bra med pressedekning, to oppslag i Jærbladet, Stavanger Aftenblad sine nettsider og siste på fredag et tosiders oppslag i VG. Mange privatpersoner har forbarmet seg over sultne svaner, og plassert ut brød langs Orreelva og på Revejordene. Og det fungerer utmerket! Svanene kommer nå springende omtrent som stokkender når du går ut av bilen med en bærepose. En stor opplevelse å få disse fuglene så nær innpå, men opplevelsen har en bismak. Dette er ikke normal adferd for sangsvaner, og vitner om at situasjonen er alvorlig for mange fugler.


Brødspisende sangsvaner. Desperate whooper swans coming to bread by the roadside. These birds are not used to being fed.

Langs Orreelva dukker det stadig opp døde sangsvaner. Minst 8 nye offer for kulden ble funnet denne helga. En 2K ble plukket inn til museets samlinger, resten ble liggende.


2K sangsvane, Orreelva 27.2. Denne var i ok forfatning og ble plukket inn til museet. Another dead whooper swan in the river. An additional 8 casualties were found this weekend. This was the only one that one was collcted for Stavanger Museum.Døde sangsvaner ved Orreelvas utløp. Dead whooper swans by the river outlet.

Bedre nyheter avslutningsvis - nettfangst på stasjonen søndag 28.2 mellom kl 11 og 16 gav 27 nymerkinger, ikke dårlig årstiden tatt i betraktning. Endatil det som trolig er en ny merkeart - en kornkråke!

Ringmerking 28.2. kl 11-16, antall nettmetertimer = 1230. Rolige vindforhold, delvis skyet, ca. 2 grader: Gråtrost 6, kjøttmeis 11, blåmeis 2, kornkråke 1 (2K), grønnfink 2, gulspurv 5. Fristende å tolke 11 nye kjøttmeis som trekkere, men det ble fanget 4-5 med ringer som vi ikke har sett på lenge sammen med dem, så en våryr flokk fra Reveområdet er nok mer sannsynlig.

Ringing 28.2: Fieldfare 6, great tit 11, blue tit 2, rook 1 (first ever at Revtangen), greenfinch 2, yellowhammer 5.


2K kornkråke. 2Y rook.

En rask tur til Revtangen påviste ikke en eneste trekkfugl. Blant stasjonære fugler kan nevnes 38 bergand, 6 svartand, 8 steinvender, 6 fjæreplytt, 3 skjærpiplerke.


En fjæreplytt har funnet en grop med ekstra mye snadder. Purple sandpiper.

Alf Tore Mjøs

søndag 21. februar 2010

Ingen vårtegn å spore

Vinteren holder fremdeles Jæren i et jerngrep, både trekkfugler og andre vårtegn uteblir. I helga ble det gjort spede forsøk på ringmerking (Stavanger sentrum , en time fredag), Revtangen OS (lørdag) og andefangst på Bryne og Nærbø (søndag). Ingen stor suksess.

Søndag dro undertegnede en tur til Hellvik i Egersund for å hente noen vindusdrepte fugler til Stavanger Museum. På veien ble det kikket etter ihjelfrosne sangsvaner, dem er det mange av på Jæren nå. En voksen ble plukket inn fra vannkanten i Hellvikvannet, en voksen lå på et jorde inn mot Hølland i Hå, en ungfugl ble hentet inn fra elva like nedenfor Bjårvatnet. Ved Bjårvatnet lå det ytterligere tre døde svaner som det ikke var mulig å få tak i, to på isen midt utpå vatnet og en ungfugl på isen i elva. Trolig har disse ligget der en stund. Sammen men en ungfugl som ble funnet i Orreelva på lørdag ble det fire nye til fryserommet på museet denne helga.


Sangsvane 2K, død i elva nedenfor Bjårvatnet. Samlet inn til Stavanger Museum. Dead 2Y whooper swan, collected for Stavanger Museum.

Det var mildt sagt ufyselig på Jæren i dag, -8 grader og frisk bris/liten kuling og snøfokk. Legger ut noen stemningsbilder fra Kvassheim, hvor et fåtall brunnakker, stokkender og ca. 10 sangsvaner satt og hutret.


Elven, like ovenfor veien.


Kvassheim fyr 21.2. Kvassheim lighthouse, normally a nice place to go birding, but not today in minus 8 and strong breeze.

Ringmerking 19.-21.2.
Knoppsvane 2, stokkand 1, fiskemåke 16, svarttrost 1, gulspurv 1.

Ringing 19.-21.2. Mute swan 2, mallard 1, common gull 16, blackbird 1, yellowhammer 1.

Noen spredte observasjoner (scattered observations):
Orreelvas utløp 20.2 (Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs)
Fjellerke 4, bergand 12.
Shore lark 4, greater scaup 12

Hellvik, Eigersund 21.2 (Alf Tore Mjøs)
Horndykker 5, knoppsvane 3 ad, stokkand 60, bergand 1 FF, sjøorre 3
Slavonian grebe 5, mute swan 3, mallard 60, greater scaup 1, velvet scoter 3

Sirevåg 21.2
Dvergdykker 1
Little grebe 1

Elva nedenfor Bjårvatnet 21.2
Lappfiskand 3 FF
Smew 3 (redheads)

Bjårvatnet 21.2
Myrhauk 1 FF, sangsvane 13
Hen harrier 1 female/young, whooper swan 13

Søylandsvatnet 21.2
Vandrefalk 1 ad
Peregrine 1 ad

Mølledammen, Bryne
Sivhøne 2 ad, stokkand 400+, mandarinand 1 FF, kornkråke 10. Mandarinanden har ikke vært der tidligere i vinter, og virket å ha alle håndsvingfjær i behold på begge vingene.
Moorhen 2 ad, mallard 400, mandarin duck 1, rook 10Alf Tore Mjøs

onsdag 17. februar 2010

Russisk rugde

I går fikk Stavanger Museum en telefon fra noen karer som jobbet med skjøtsel i et turområde på Ryggstranda i Randaberg, en lokalitete som vender inn mot fjorden. De hadde observert 20-30 døde rugder. Selv om vi anså oss som ferdige med innsamlingen, tok vi turen ut før lunsj i dag. Lokaliteten er typisk i forhold til de andre områdene der vi har funnet mange døde rugder, sørøstvendt med lite snø på bakken, rikere furudominert skog med innslag av vivendel, eføy og kristtorn. På halvannen time fant vi 63 døde rugder pluss fem ribb, en dyster ny rekord. MEN, det var to lyspunkt:

1.Vi observerte en LEVENDE rugde
2. Vi fant den vi har leitet etter hele tiden, den med russisk ring!


2K rugde med russisk ring, Ryggstranda, Randaberg 16.februar. 2Y Woodcock with russian ring.


Første indikasjon på hvor de kommer fra, de norske vinterrugdene som har bukket under i januarkulda. The first indication about the origin of the Norwegian winter population of Woodcocks, that has been almost exterminated by the coldspell in January.

This winter has been the coldest in Western Norway for more than 20 years. It has of course had a negative effect on wintering birds, but the die-off we have witnessed among woodcocks is probably the single most dramatic incident ever recorded. The wintering population was believed to consist of "some hundred individuals". So far, more than 500 have been picked up dead and hundreds more have been reported dead. So, at least we know that we can (could...) count our wintering woodcocks by the thousands, rather than hundreds. Only a handfull have been sighted alive during February, and we belive that 99% have died. Only a few people have really searched for dead woodcocks, and we belive that the 500 found represent only a tiny fraction of the true number of dead birds. Today we found 68 dead birds in a small area close to Stavanger two men searching for 1,5 hours. Included among them the first one wearing a ring, from Russia. This represents the first recovery of a Russian-ringed woodcock in Norway.

Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

fredag 12. februar 2010

Hard vinter for sangsvaner på Jæren


Sangsvaner langs Orreelva 11.februar. De flytter seg ikke mer enn nødvendig - bildet er tatt med 70 mm. Whooper Swans along river Orreelva.

Tok en rask ettermiddagstur ned langs Orreelva, kun den delen som er vest for veien. Oppover elva mot Orreosen er det mer andefugl, ikke verdt å skremme dem på vingene. Det er ikke noe lystelig syn som møter en langs elva i disse dager - avkreftede og utsultede sangsvaner virker å samle seg langs elva, for mange ender reisen her. Til nå er det funnet 20 døde svaner i januar og februar, bare langs dette korte elvestrekket. Av disse er 14 (11 ad, 1 3K, 2 2K) tatt inn til Stavanger Museum. Flere døde er funnet andre steder. Burde noen (eks. forvaltningsapparatet, gjerne med en strategisk dytt fra NOF?) begynne å interessere seg for effektene av den langvarige kulden? Skal naturen gå sin gang, eller bør man vurdere tiltak for å hindre at vinterbestanden blir desimert mer enn nødvendig? Mye tyder på at svanene ikke får i seg tilstrekkelig med næring fra de korte grastustene som er tilgjengelig. Hovedproblemet er nok all isen - med tykk is på alle vann blir det lenge til de får tak i mer næringsrik føde i form av vannplanter. Da vil det utvilsomt være for seint for mange av dem som fremdeles er i live.


Parti langs Orreelva, Klepp.


Død voksen sangsvane ved utløpet av Orreelva. Dead Whooper swan by the river outlet.Alf Tore Mjøs

søndag 7. februar 2010

Revtangen og Orreelva

Kort ettermiddagsøkt i dag på Revtangen og langs Orreelva.

På Revtangen var det lite som minnet om at våren nærmer seg. Sjelden man ser skispor på Orrestranda, men det kunne man i dag. Men det betyr ikke at det er livløst, Revtangen og sjøområdene rundt er viktige næringssøksområder også for overvintrende fugl.

Observasjoner: Islom 3, storlom 1, smålom 1, gråstrupedykker 1, stokkand 230, brunnakke 12, stjertand 1 ad M, bergand 11, havelle 2, svartand 6, sjøorre 4, ærfugl 110, 12 siland, toppskarv 12, storskarv 1, alke 3, teist 3, steinvender 9, fjæreplytt 7, myrsnipe 2, skjærpiplerke 1, stær 3.

Tok turen langs Orreelva for å samle opp eventuelle døde sangsvaner til museets utstillinger og samlinger. Plukket med meg 3 sangsvaner (2K, 3K og ad) og en stokkand hann. I tillegg lå det ytterligere to døde adulte, mens en tredje fremdeles var i live men for kraftløs til å flytte seg. Trist, men det er naturens gang. Med alle innsjøer islagte virker det som om mange sangsvaner ikke får i seg tilstrekkelig med næring, de døde fuglene er kraftig avmagret. Også en død laksand hann nederst i elva, dessverre ikke brukbar til preparering.

Short trip in the afternoon to Revtangen, where we trap waders for ringing in July-September. It is an excellent birding location around the year though, todays observations included 3 great northern divers, one black-throated diver, one red-throated diver, a red-necked grebe, 230 mallard, 12 wigeon, an adult male pintail, 11 greater scaup, 2 long-tailed ducks, 6 common scooter, 4 velvet scooter, 110 common eider, 12 red-breasted merganser, 12 shag, 1 cormorant, 9 turnstone, 7 purple sandpipers, 2 dunlin, 1 rock pipit, 3 starling.

More dead whooper swans along Orreelva, picked up 3 today (2Y, 3Y, adult) and left two behind. Another adult was still alive, but not for long. The lakes have now been frozen over for a month and a half, and starvation is beginning to be a real problem even though it is not as cold as before.

lørdag 6. februar 2010

Varmere vær omsider

Endelig plussgrader, etter snøfallet tidlig i uka med påfølgende kuling har de gravd seg opp imponerende brøytekanter noen steder på Jæren. I dag var det to plussgrader og snøen sank merkbart sammen.

En økt med nettene oppe på stasjonen lørdag mellom 10.30 og 15.30, samt en kort ettermiddagsøkt 14.30-17.30 søndag. En del vind (6-7 m/s) fra øst om formiddagen lørdag, som roet seg tidlig om ettermiddagen. Ellers rolige vindforhold. Kontrollerte en 3K+ hann gulspurv om lørdagen, som ble merket 24.oktober. Fuglen er litt avvikende, viser et par bilder av den her. Gulspurven er en ganske variabel art, særlig hannen kan fremvise en betydelig individuell variasjon. Innslag av kastanjefargede fjær i hodet trenger ikke nødvendigvis bety at en fjern forfar var en hvithodespurv, eller er det nettopp det det betyr? Kastanjefargede fjær i skjeggstripen er ikke uvanlig i mange europeiske bestander, men på denne fuglen er dette nokså fremtredende. Den har også en del kastanjefargede fjær i øyeringen.


Denne gulspurven (3K+ hann) har påfallende markert svartaktige issesidebånd, som gir den et veldig kontrastrikt preg. Videre har den en tydelig kastanjebrun skjeggstripe, og hvitaktige spisser på en del av fjærene i bakre del av øredekkerregionen og halssiden. Muligens innenfor normal variasjon hos gulspurv, eventuelt et resultat av en tilbakekrysning med en hybrid hvithodespurv x gulspurv. Yellowhammer (3Y+ male) with very prominent black band along the side of the crown, chestnut sub-moustachial stripe and white tips to some of the feathers in the rear ear-coverts. Also some chestnut in the eyering. Possibly inside the normal variation for yellowhammer, or possibly of hybrid origin (backcross from hybrid pine bunting x yellowhammer)?


Samme fugl. Same bird.

Ringmerking: 6.-7.2., antall nettmetertimer 1840.
gråtrost 4, svarttrost 4, gulspurv 6, gråspurv 1, grankorsnebb 17.

Ringing 6.-7.2.: Fieldfare 4, blackbird 4, yellowhammer 6, house sparrow 1, common crossbill 17.

Observasjoner 6.2: Rugde 1, spurvehauk2, gråtrost 8, svarttrost 6, grønnsisk 4 tr N, sidensvans 2, grankorsnebb 50.

Observations 6.2: Woodcock 1, sparrowhawk 2, fieldfare 8, blackbird 6, siskin 4, waxwing 2, common crossbill 50.

Alf Tore Mjøs

onsdag 3. februar 2010

Innbrudd i hønsehuset

I løpet mandag og tirsdag falt det 30 cm nysnø på Jæren, og kulden er tilbake. Gradestokken viste -14 på Klepp i morges. På tide å komme seg i hus for noen og enhver. I Nærbøparken ble det gjort innbrudd - to av de fem overvintrende sivhønene hadde raidet hønsehuset! Der ble de imidlertid arrestert av fuglepasser Vigre, som kontaktet Revtangen Ornitologiske Stasjon for å høre om vi ville merke dem før de fikk friheten tilbake. Og det ville vi jo! En 3K+ og en 2K, bildene viser godt hvor ulike de to aldersklassene er.

The cold is back, 30 cm of new snow and -14 degrees. Enough is enough, they probably thought, the two moorhens before they broke into the henhouse at Naerboeparken. The birdkeeper contacted Revtangen Bird Observatory before he released them, and of course we took the rare opportunity to ring them. One adult and one first-winter, the pictures illustrate nicely why ageing this species is not very difficult.


Sivhøne 3K+ Nærbøparken 3.2. Moorhen 3Y+Sivhøne 2K Nærbøparken 3.2. Moorhen 2Y.

Ringmerking: Sivhøne 2.
Ringing: Moorhen 2.

Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

tirsdag 2. februar 2010

Måkemerking

En del måker har returnert til Breiavatnet etter å ha være helt borte på det kaldeste. En råk er åpen i nordøst. To korte økter i forlenget lunsjpause mandag og tirsdag, på mandag avla vi også svanene i Vågen et lite besøk. En kort guide til aldersbestemming av fiskemåker, hvor det er relativt enkelt å skille tre aldersklasser. Some gulls have returned to Lake Breiavatnet in Stavanger city centre, where there is some open water in a corner of the lake. A short guide to ageing common gulls, it is fairly easy to separate 3 age-classes.


2K (1.vinter) fiskemåke. Bestemmes på juvenile vinger med hovedsakelig brune dekkefjær, i kontrast til grå rygg. Stjerten hvit, stjertrot spettet, bredt brunsvart endebånd på halen. 2Y (1.winter) common gull. Wings are still juvenile, with brownish coverts, contrasting against greyish back. Tail white with dark spotting on the rump, broad brownish-black tailband.


3K (2.vinter) Ligner en voksen, vingene er grå men med mørke tegninger på hånddekkerne og alula. Mer mørkt i nebbspissen enn voksne, blålig nebbasis. 3Y (2.winter). Quite similar to adult, grey wings but with dark spotting om primary coverts and alula. More dark in bill tip, bill base more bluish.


4K+ (Adult). Hånddekkere og alula uten mørk pigmentering. Nebbet mer grønntonet og med lite mørkt i nebbspissen. 4Y+ (Adult). No dark spots in primary coverts or alula. Bill more green-toned, less dark in bill-tip.

Ringmerking 1.-2.2: Knoppsvane 2, gråmåke 2, fiskemåke 20, hettemåke 5. I tillegg ble det kontrollert en knoppsvane merket (av Oslo & Akershus RG!!) som 1K i Mosvatnet i 1998.

Ringing 1.-2.2: Mute swan 2, herring gull 2, common gull 20, black-headed gull 5. In addition, a mute swan ringed as 1Y in a nearby lake in 1998, was controlled.


Morten Stokke og Alf Tore Mjøs