fredag 25. juni 2010

Revtangen 24.juni

Omsider værskifte. Vinden var sørlig hele dagen, dreiende SV utpå dagen. Skyet, temperaturen lå på 10 grader kl 06. Laber bris, i meste laget med vind i forhold til effektiv nettfangst. Ringmerking kl 06-16, antall nettmetertimer = 2580. Ringmerket: Låvesvale 2, linerle 1, heipiplerke 2, gråtrost 1, munk 1, gråspurv 4, stær 2, bokfink 1, grønnsisik 4, grønnfink 10. Total = 28. I løpet av dagen ble det påbegynt arbeid med å legge nye kabler og montere en ny høyttaler i midtre deler av hagen.

Finally winds from the southern sector, though a little too strong for efficient trapping. 28 birds ringed between 06-16: barn swallow 2, white wagtail 1, meadow pipit 2, fieldfare 1, blackcap 1, house sparrow 4, starling 2, chaffinch 1, siskin 4, greenfinch 10.

2 lysfeller stod på i løpet av natta. Litt vind og forholdsvis lave temperaturer begrenser foreløpig fangsten, 24 arter er ikke all verden på denne tiden. Likevel, en ny art for Revtangen i form av en gul lundmåler berget dagen.


Gul lundmåler (Perizoma flavofasciata), første funn på Revtangen. First record at Revtangen, scarce in western Norway.

Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

Revtangen 15.-21.juni

Ingen dekning fra morgenen noen av dagene den siste uka, dels grunnet nordavinden, dels grunnet mannskapsmangel og travle dager på museet. Et par korte ettermiddagsøkter har resultert i 26 merkede fugl i perioden, hvorav 15 på tre timer kl 18-21 den 21.juni. Ringmerket siste uka: Tjeld 2 (unger), storspove 2 (unger), låvesvale 1, heipiplerke 2, gråtrost 1, gråspurv 6, grønnfink 10, tornirisk 1, brunsisik 1.

Only a few short ringing sessions in the afternoon during the last week. Ringed: Oystercatcher 2 (young), curlew 2 (young), barn swallow 1, meadow pipit 2, fieldfare 1, house sparrow 6, greenfinch 10, linnet 1, lesser redpoll 1.


Gråspurv kan kjønnsbestemmes uten problem også i juvenil drakt. Unge hanner har kastanjebrunt bak og over øyet. House sparrows kan be sexed easily also in juvenile plumage. The young males can be recognized by chestnut behind and above the eye.


Juvenil hunn. Gråbeige øyenbrynstripe uten kastanjebrunt. Juvenile female. Greyish-beige faint supercilium behind the eye, no chestnut.

Alf Tore Mjøs

fredag 18. juni 2010

14. juni - Hele museet på besøk!

Mandag 14. juni var hele museet på besøk! Drøyt 30 personer kunne nyte solskinn og en bedre lunsj, samtidig som de ansatte fikk en orientering om driften på stasjonen og et historisk tilbakeblikk på Nordens eldste ornitologiske stasjon.

Vinden var i kraftigste laget fra nord (surprise!), men noen fugler fant likevel veien til nettmaskene. I løpet av dagen ble det loggført 2320 nettmetertimer, i tillegg ble det benyttet to klappfeller for måker deler av dagen. 25 fugl ble merket: Storspove 1 unge, fiskemåke 1 ad, gråfluesnapper 1, stær 3, gråsisik 1, grønnsisik 16, grønnfink 2.

Observasjoner: Sivhauk 1 F.

Vi kan vel si at vi med denne dagen avrundet et vårtrekk som begynte bra med noen gode dager i slutten av mars og begynnelsen av april, men som derfra og til midten av juni har vært totalt preget av til dels kraftige nordlige og nordvestlige vinder. Våren 2010 går derfor ikke inn i historien som spesielt minnerik på Revtangen Ornitologiske Stasjon.

Stasjonen vil bli sporadisk bemannet også videre utover i juni og juli, når værforholdene og bemanningssituasjonen tillater det. Merking av lokale bestander har høy prioritet ved Revtangen OS.

Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

lørdag 12. juni 2010

Horpestadvatnet 12.juni

Kraftig vind fra NV (Stiv kuling) gjorde det uaktuelt med ringmerking på stasjonen. Ved Horpestadvatnet bød det seg imidlertid en mulighet, der mengder av svaler og tårnseilere drev næringssøk lavt over sivet i ly for vinden. Tillatelse ble innhentet hos grunneier til et forsøk med "flip-netting". Denne fangstmetoden kan være effektiv på svaler og tårnseiler, og går ut på å feste den ene enden av et mistnett på vanlig måte, og bruke den andre enden til å sveipe raskt fra horisontal til vertikal stilling i det fuglen passerer.

Mellom kl. 16.15 og 18.45 ble det fanget 38 fugl, hvorav 26 tårnseiler, 9 låvesvale og 3 sandsvale. En av tårnseilerne var merket på Ogna i 2005.

Alf Tore Mjøs

tirsdag 8. juni 2010

Revtangen 8.juni

N lett bris, delvis skyet, ca. 12-14 grader. Nett oppe 05.00-15.00, antall nettmetertimer = 2580. Også en klappfelle i bruk.

Ringmerket: Sildemåke 1, fiskemåke 1, låvesvale 1, gråtrost 3, sivsanger 1, tornsanger 1, stær 7, grønnsisik 8. Total = 23.

Ellers ble det lagt ned mye godt hagearbeid i dag.

Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

Revtangen 7.juni

Fremdeles varierer vinden mellom N og NV, opp i laber-frisk bris midt på dagen. Delvis skyet, temp. rundt 12 grader. Nett oppe kl 07-22, antall nettmetertimer = 3870. Nettene nord i hagen var ikke i bruk.

Ringmerket: Svarthalespove 1 (unge), låvesvale 1, heipiplerke 1, svartrødstjert 1 2K F, tornsanger 1, løvsanger 1, stær 9, brunsisk 2, grønnsisik 24. Total= 41.
Winds are still in the N-NW. Ringing: Black-tailed godwit 1 (young), barn swallow 1, meadow pipit 1, black redstart 1, common whitethroat 1, willow warbler 1, starling 9, lesser redpoll 2, siskin 24.


Dagens mest uventede, svartrødstjert 2K F. Legg merke til to generasjoner store armdekkfjær. Black redstart. Notice two generations of gc.

Viktige alderskriterier ligger på den ytre stjertfjæren. Lengden på de mørke skyggene på fjærskaft og utfan tilsier også en 2K. Se ellers illustrasjon i "Svensson", vi har ikke det store referansematerialet på denne arten...

Svarthalespove, drøyt 2 uker gammel. Black-tailed godwit, just over 2 weeks old.

Morten Stokke, Inger Karin Dønheim og Alf Tore Mjøs

mandag 7. juni 2010

Revtangen 6.juni

N lett bris, delvis skyet, oppklarnende. Nett oppe 05-19, antall nettmetertimer =4620. Ringmerket: Tjeld 2 (unger), vipe 1 (unge), svarthalespove 1 (unge), gråmåke 1 ad (klappfelle), låvesvale 1, svarttrost 2, gråtrost 1, hagesanger 1, løvsanger 3, stær 5, brunsisik 2, grønnsisik 10. Total = 30.

Alf Tore Mjøs

lørdag 5. juni 2010

Revtangen 5.juni

NV lett bris, delvis skyet, oppklarnende. Nett oppe 07-21, antall nettmetertimer = 4200. Ringmerket: Vipe 2, ringdue 1, heipiplerke 2, buskskvett 1 (første merket i år), rødvingetrost 2, gransanger 1, gråfluesnapper 1, gråspurv 6 (første 2 juvenile), stær 1 (første juvenil), gråsisik 1, brunsisik 2, grønnsisik 5.

Observasjoner Horpestadosen: Knekkand 2 M, snadderand M, skjeand 1 par.

Alf Tore Mjøs

torsdag 3. juni 2010

Revtangen 2.juni

En kjølig morgen med vindstille og ca. 5 grader, tåke over markene. Etter hvert tilskyende og S-SV vind 5-6 m/s. Nett oppe 06.00-20.00, antall nettmetertimer = 4620. Ringmerket: Heipiplerke 2, gråtrost 2, gråspurv 4, bokfink 1, tornirisk 1, grønnsisik 3. Total = 13.

Observasjoner: Vandrefalk 1. Forhåpentligvis kan den ligge unna svarthalespovene, flere par med unger på markene inntil stasjonen nå. Sivsanger 1 syngende, driver oss til vannvidd. Ellers ble en omfattende ryddesjau i gamlehytta innledet i løpet av dagen. En ambisjon om å både rydde og vaske der i dag viste seg å være totalt urealistisk.

Under en avstikker ned for å krysse (Morten) og årskrysse (Alf Tore) Storken Sture i Orreosen, kom stasjonspersonalet ved et uhell til å oppdage en egretthegre i bakgrunnen. Mange tilreisende i løpet av ettermiddagen satte pris på å få godbitene konsentrert, det sparer miljøet.... Ellers kunne Orreosen by på bl.a. 2 sangsvane, 500 grågås, 1 tundragås (albifrons), 4 hvitkinngås, 3 kanadagås, 2 stripegås, en hvit gås (som ikke er en snøgås), 4 svarthalespove, 2 polarsnipe, en skjeand hann, en svartkråke.

Morten Stokke og Alf Tore Mjøs