onsdag 26. november 2014

Revtangen OS 26. november

Fremdeles en mild værtype med 5-6 grader, skyet og ØSØ bris, i perioder nesten vindstille. Nett oppe 08.30-15.30, antall nettmetertimer = 1800. Aktiv foringsplass, de fleste fuglene fanget der. 

Ringmerket: Spurvehauk 1, svarttrost 4, munk 1, fuglekonge 1, blåmeis 4, pilfink 31, bokfink 43, bjørkefink 4, grønnfink 3, gulspurv 1. Total = 93. Også 18 kontroller. 43 bokfink er den høyste dagstotalen merket ved Revtangen OS noen gang.

Ringed: Sparrowhawk 1, blackbird 4, blackcap 1, goldcrest 1, blue tit 4, tree sparrow 31, chaffinch 43, brambling 4, greenfinch 3, yellowhammer 1. total = 93. Also 18 controls. An unusual number of chaffinches are lingering in the area, and 43 is a new all-time high in a single day at Revtangen BO.  Denne pilfinken ble fugl nummer 7500 ringmerket ved Revtangen OS i 2014. Et anstendig årsresultat når man tar i betraktning det dårlige været i august og oktober. This tree sparrow was the 7500th bird ringed at Revtangen BO this year. A decent result, considering the bad weather in august and october. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

fredag 21. november 2014

Revtangen OS 21. november


Sørøstlig laber bris, minkende utover dagen. 5-6 grader, overskyet. Nett oppe 09-14, redusert nettoppsett.

Ringmerket: Tyrkerdue 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 1, svarttrost 6, munk 1, gransanger 1 (abietinus), pilfink 2, bokfink 13, bjørkefink 2, grønnfink 2. Total = 30. Også 8 kontroller.

Observasjoner: Spurvehauk 2, hønsehauk 1, vintererle 2.
 
Håvard Husebø

onsdag 19. november 2014

Revtangen OS 19. november

6-7 grader, skyet og laber bris fra øst. Etter hvert oppklarnende med minkende vind. Redusert nettoppsett 08.30-16.30, antall nettmetertimer ca. 1600.

Ringmerket: Tyrkerdue 3, svarttrost 1, rødvingetrost 1, munk 2, gransanger (tristis) 3, fuglekonge 1, granmeis 1, kjøttmeis 1, pilfink 1, bokfink 20, bjørkefink 4, grønnfink 6. total = 44. Også 27 kontroller. 

Observasjoner: Vinterele 1 overflygende, stillits 2 rastende, dvergfalk 1. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

mandag 17. november 2014

Revtangen OS 17. november

Østlig laber bris, delvis skyet, 6-7 grader. Nett oppe 09-14, antall nettmetertimer = 1700. Ingen lyd, men foringsplass etablert forrige uke.

Ringmerket: Heipiplerke 2, gjerdesmett 2, rødstrupe 1, svarttrost 8, munk 2, fuglekonge 1, stjertmeis 10, granmeis 1, blåmeis 6, pilfink 2, bokfink 17, bjørkefink 5, grønnfink 6. Total = 63. Også 27 kontroller, bl.a. en av vårens tyrkerduer. 

En del frisering av vegetasjonen sør på feltet ble utført i løpet av dagen.  
 
Observasjoner: Hønsehauk 1, myrhauk 1 hann, stillits 1 overflygende, snøspurv og lappspurv hørt overflygende. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

tirsdag 11. november 2014

Revtangen OS 11. november

ØSØ lett bris, skyet om morgenen, oppklarnende. Nett oppe 07.30-14.30, antall nettmetertimer =  2400. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gulspurv kl 09-14.

Ringmerket: Vintererle 1, heipiplerke 1, gjerdesmett 5, rødstrupe 4, svarttrost 12, måltrost 1, munk 2, gransanger 2 (1 abietinus, 1 tristis), fuglekonge 6, stjertmeis 17, blåmeis 10, kjøttmeis 1, svartmeis 1, pilfink 1, bokfink 6, grønnfink 3, gulspurv 5. Total = 78. Også en fremmedkontroll av blåmeis.

Gransanger av underarten tristis. Dette individet hadde kun et blekt anstrøk av gult i armhulen. Dette er den 6. tristis'en merket på stasjonen i høst. The 6th siberian chiffchaff this autumn was ringed today

Observasjoner: Vintererle 3, stillits 1 overflygende.

Alf Tore Mjøs

torsdag 6. november 2014

Revtangen OS 6.november

SØ-SSØ laber bris, sol. Vinden var mer sørlig enn forventet, og kom mye på langs av nettrekkene. Kombinert med sol gav det vanskelige fangstforhold, og fangsten ble nokså beskjeden. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, sidensvans og gulspurv 09-12.

Ringmerket: Trepiplerke 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 3, svarttrost 8, måltrost 1, rødvingetrost 2, munk 1, gransanger 2, fuglekonge 4, blåmeis 6, gråspurv 1, pilfink 1, bokfink 3, bjørkefink 4 og gulspurv 2. Total = 40. Også 12 kontroller, bl.a. en fremmed blåmeis. 


Dagens fugl representerer en kraftig forskyvning av ekstremumstiden på Revtangen OS for merkede trepiplerker, den hittil seineste var 17 oktober. Vi oppfattet fuglen som unormalt "fargeløs" og relativt liten (VL=87 mm, og den virket kortstjertet og kompakt) i forhold til de trepiplerkene vi normalt håndterer i september, og mistenker at den kommer fra de østlige delene av artens utbredelsesområde. Unusually late tree pipit, possibly of eastern origin. 

Observasjoner:
Overflygende: Sidensvans 2, vintererle 2, stillits 2. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 2 besøkende.

onsdag 5. november 2014

Revtangen OS 5. november

Ø-SØ laber bris, regnbyger fra morgenen. Etter hvert oppholdsvær og minkende vind. Et litt redusert nettoppsett 07.30-14.30, antall nettmeter =  1800. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 07.30-09, gulspurv og sidensvans 09-14.30. 

Ringmerket: Gjerdesmett 1, rødstrupe 5, svarttrost 5, måltrost 1, gråtrost 1, rødvingetrost 3 (1 coburni), munk 8, gransanger 1, fuglekonge 3, stjertmeis 23, kjøttmeis 1, blåmeis 5, granmeis 1, pilfink 7, bokfink 10, grønnfink 3, dvergspurv 1, gulspurv 25. Total= 104. Også 14 kontroller, bl.a. 2 fremmede gulspurv.

To nye årsarter i dag i form av dvergspurv og stjertmeis. Dvergspurven er den første siden 2011 og den 16. totalt på stasjonen. Two new species in the 2014 ringing-total, little bundting and long-tailed tit. This is the 16th little bunting ringed at Revtangen BO, but the first since 2011.
Denne rødvingetrosten var påfallende stor og kraftig, og med vinge på 127 mm og vekt på 86,7 gram ble den loggført som underarten coburni. Mørkt helhetsinntrykk med markert olivenanstrøk passer også godt. Redwing, ssp. coburni


Observasjoner: 
Stasjonen: Vintererle 2 overflygende, sidensvans 2 rastet kort, snøspurv 1+ hørt overflygende.
Revekaien: Polarsvømmesnipe 1 rast, vintererle 1.  

Polarsvømmesnipe. Red phalarope.

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs