tirsdag 30. juli 2013

Første vaderfangst


 Revtangen fotograferte fra det søndre neset.

I går 29. juli ankom årets første store innsig av vadere med ca. 1000 fugler rastende på Revtangen i kveldingen. Storparten var polarsniper og sandløpere. Mengdene var noe mindre i morgentimene i dag, men det var fremdeles bra med fugl så vi gjorde årets første fangstforsøk med 8 vaderruser og 11 vaderklappfeller. Fangsten pågikk mellom ca. kl. 09 og 16.

Ringmerket: Polarsnipe 17 ad, myrsnipe 10 (3 ad, 7 1K), strandsnipe 1 juv, fjæreplytt 1 juv, stær 21 (alle 1K). Total = 50. I tillegg ble det avlest tre fargemerkede vadere, en polarsnipe, en steinvender og en sandløper. 

Polarsnipe. Red Knot. 

Fjæreplytt. Fuglen har fremdeles rikelig med dun i nakken. Young Purple Sandpiper, still downy in the neck.

Observasjoner: Dvergmåke 1 1K, alaskasnipe 1 ad, tundrasnipe 2 ad, dvergsnipe 3 ad, temmincksnipe 1, gravand ca. 50, trepiplerke 1. 

Polarsnipeflokk på de ytre steinene på søre Revtangen. Red Knot flock resting on the outer rocks.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

mandag 29. juli 2013

Rapport fra juli

Stasjonen har vært lite bemannet i løpet av juli, men noen sporadiske økter har det blitt. Den siste uka har det vært fire "normaløkter". Været har vært bedre for fangst den siste tiden, etter at nord- og nordvestvinder har dominert den første delen av måneden. 

Totalt har 294 fugl fått påsatt ring på stasjonen i løpet av måneden, fordelt på følgende: løvsanger 81, grønnfink 61, pilfink 33, gråspurv 24, stær 12, tornirisk 10, låvesvale 9, tornsanger 9, bokfink 8, kjøttmeis 7, gråtrost 7, munk 6, sivsanger 6, linerle 3, grønnsisk 3, gransanger 3, brunsisik 2, måltrost 2, gulspurv 2 og enkeltind. av gjøk, svarttrost, steinskvett, sivspurv, møller og gråfluesnapper. 

Det har ikke vært all verdens å rapportere av observasjoner, men en del grankorsnebb og noen titalls båndkorsnebb har passert over stasjonen mot nord. I løpet av måneden har vi også kunnet hygge oss med godbiter som steppebrakksvale og kanadahettemåke i nærområdet. 

Gode forhold for lysfellefangst resulterte i en rekordnatt natt til 27. juli, med ca. 130 arter i lysfellene som er ny rekord med klar margin. Blant flere godbiter kan nevnes to nye arter for stasjonen, flekklundmåler og smalvingefly.

Flekklundmåler (Perizoma blandiata). Pretty Pinion, the first record at Revtangen BO. A record 130 species were recorded in our two Robinson-traps on July 27th.  

Smalvingefly (Chilodes maritima) er en takrørspesialist som forekommer i flere fargevarianter. Denne er den mest karakteristiske.Silky Wainscot, the first record at Revtangen BO.

Fra og med august er driften av stasjonen høyt prioritert, og det vil mest trolig være dekning på dager med greie fangstforhold. 

Håvar Husebø og Alf Tore Mjøs. 8 besøkende.