torsdag 30. oktober 2014

Revtangen OS 30. oktober

Omsider værforhold som tillot ringmerking, etter to uker med "værstengt" stasjon. Nett oppe 07.30-16, antall nettmetertimer =  2700. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, og vintererle, stillits, sibirpiplerke og gulspurv kl 08.30-16. 

Ringmerket: Vintererle 3, gjerdesmett 2, rødstrupe 2, svarttrost 5, rødvingetrost 1, måltrost 1, munk 2, gransanger 4 (1 abietinus, 1 "østlig abietinus" og 2 tristis), fuglekonge 6, blåmeis 36, kjøttmeis 4, granmeis 9, spettmeis 1, pilfink 7, gråspurv 1, bokfink 4, bjørkefink 3, grønnfink 6, stillits 5, gulspurv 90. Total= 192. Også 6 kontroller. 

Vintererle 1K. Grey wagtail (1cy). 
 En av dagens to "sibirgransangere" P.c.tristis. Legg bl.a. merke til den markerte rusttonen på øredekkerne og bakre del av øyenbrynstripen. Fuglen var veldig liten med en vingelengde på 55 mm.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

lørdag 25. oktober 2014

Flaggmerkede vadere

I månedsskiftet august-september ble det merket ca. 1500 vadere på Revtangen. Tre av de mer fåtallige artene (tundrasnipe, dvergsnipe og sandlo) ble utstyrt med gule flagg eller fargeringer med trebokstavs kode. Prosjektet er det samme som Kjell Mork Soot har satt i gang på Sunnmøre for et par år siden, som i år ble utvidet med merking også på Jomfruland og Revtangen. 

Resultatene lot ikke vente lenge på seg, foreløpig har vi fått inn hele 19 avlesninger i utlandet av fugler fargemerket på Revtangen i 2014:

TUNDRASNIPE: Totalt 52 påsatt gule flagg på Revtangen i 2014.

8N56797/YN(EMU)
1K Revtangen 31.8.2014
Avlest Kilnsea Wetland, Humberside, UK 8.9.2014

8N59347/YN(EEV)
1K Revtangen 3.9.2014
Avlest Cunnigar, Dungarvan harbour, Waterford, Irland 6.9.2014

EEV fotograftert i Irland tre dager etter merking på Revtangen. Foto: Colum Flynn.

8N56650/YN(EAE)
1K Revtangen 27.8.2014
Avlest Frampton Marsh, Lincolnshire, UK 7.9. og 13.9.2014

8N59219/YN(ECH)
1K Revtangen 2.9.2014
Avlest River Taw, Barnstaple, Devon, UK 18.9.2014

8N59202/YN(EAS)
1K Revtangen 2.9.2014
Avlest Cromane, Kerry, Irland 25.09.2014

8N59204/YN(EAV)
1K Revtangen 2.9.2014
Avlest Clonakilty, Cork, Irland 27.9.2014

8N59211/YN(ECC)
1K Revtangen 2.9.2014
Avlest Allen Pools, Leighton Moss, Lancashire, UK 6.9.2014

8N59338/YN(EEP)
1K Revtangen 3.9.2014
Avlest New Passage, Cloucester, UK 14.9.2014

8N59231/YN(ECM)
1K Revtangen 2.9.2014
Avlest Colindres, Santander, Cantabria, Spania 12.9.2014

8N56815/YN(ELM)
1K Revtangen 31.8.2014
Avlest cavado Estuary, Esposende, Braga, Porugal 9.10.2014

8N59288/YN(EEC)
1K Revtangen 3.9.2014
Avlest Dena Estuary, Meaño, Pontevedra, Spania 21.9.2014

Totalt for hele prosjektet (inkludert fugler fra Giske og Jomfruland) er avlesningsprosenten på tundrasnipe allerede oppe i 27,6% mindre enn to måneder etter merking! Til sammenligning har ca. 550 tundrasniper merket med stålring på Revtangen gjennnom stasjonens 77-årige historie generert 10 gjenfunn.


DVERGSNIPE: Totalt 62 påsatt gule fargeringer på Revtangen i 2014.

2E06706/YN(SHC):
1K Revtangen 31.8.2014.
Avlest Barna, Galway, Irland 12. og 14.9.2014

2E06713/YN(SEX)
1K Revtangen 1.9.2013
Avlest Normany Lagoon, Hampshire, UK 7.9.2014

2E06178/YN(SCM)
1K Revtangen 31.8.2014
Avlest Whitburn, Tyne & Wear, UK 10.9.2014
 
2E06194/YN(SEP)
1K Revtangen 31.8.2014
Avlest Playa de Serantes, Oviedo, Spania 24.9.2014

2E06196/YN(SET)
1K Revtangen 31.8.2014
Avlest Estany, Formantera, Balearene, Spania 26.9.2014


SANDLO: Totalt 27 påsatt gule flagg på Revtangen i 2014.

8B46846/YN(LAZ)
2K+ Revtangen 31.8.2014
Avlest Foz di Sizandro, Torres Vedras, Lisboa, Portugal 13.9.2014

8B46855/YN(LCP)
1K Revtangen 3.9.2014
Avlest Wall Common, Somerset, UK 8.9.2014

8B46850/YN(LCH)
1K Revtangen 2.9.2014
Avlest Skegness, Lincolnshire, UK 28.9.2014

Alf Tore Mjøs

 

fredag 17. oktober 2014

Revtangen OS 17. oktober

En kald morgen, kun 1,5 grader kl 07. Nett oppe 07-12, antall nettmetertimer = 1800. Lyd på svarttrost, rødvingetrost og måltrost i grålysningen, gulspurv, stillits, vintererle og sibirpiplerke 08-12.

Ringmerket: Spurvehauk 1, vintererle 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 1, svarttrost 6, måltrost 1, rødvingetrost 5, hagesanger 1, munk 1, gransanger 1 (tristis), fuglekonge 2, granmeis 2, blåmeis 15, kjøttmeis 1, stær 1, pilfink 3, gråspurv 1, bokfink 1, bjørkefink 1, brunsisik 1, stillits 1, gulspurv 5. Total = 54. Også 9 kontroller, bl.a. en fremmed kjøttmeis. 

Observasjoner: hønsehauk 1, dvergfalk 1, vintererle 1, stillits 3. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 2 besøkende. 

torsdag 16. oktober 2014

Revtangen OS 16. oktober

Svak østlig vind, pent vær. 5 grader kl 07. Etter hvert godt og varmt i sola, og et par admiraler var ute og fløy. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimer = 2700. Lyd på svarttrost, måltrost og rødvingetrost i grålysningen, gulspurv, sibirpiplerke og stillits 08-14, vintererle 10-14. 

Ringmerket: Vintererle 2, gjerdesmett 4, rødvingetrost 3, gråtrost 1, måltrost 4, svarttrost 3, fuglekonge 1, kjøttmeis 9, svartmeis 1, blåmeis 29, granmeis 4, trekryper 1, stær 1, pilfink 1, gråspurv 1, bokfink 5, bjørkefink 6, grønnfink 1, gulspurv 21. Total = 98. Også 15 kontroller, bl.a. en fremmed blåmeis. 

Observasjoner: Spurvehauk 1, vintererle 8. Ellers lite trekk i det fine været.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

onsdag 15. oktober 2014

Revtangen OS 15. oktober

Sol og svak østlig-nordøstlig vind tidlig på dagen, tilskyende om ettermiddagen. 5 grader kl 6. Nett oppe 07-16, antall nettmetertimer =  3100. Lyd på rødvingetrost, måltrost og hagesanger i grålysningen, gulspurv, stillits og sibirpiplerke 08-15. 

Ringmerket: Spurvehauk 1, ringdue 1, dvergspett 1, heipiplerke 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 3, svarttrost 8, måltrost 8, rødvingetrost 15, gråtrost 1, munk 8, gransanger 3 (1 tristis, 2 normale abietinus), gulbrynsanger 1, fuglekonge 4, kjøttmeis 7, blåmeis 30, granmeis 18, stær 2, pilfink 6, bokfink 1, bjørkefink 9, grønnfink 3, grønnsisik 2, stillits 9, gulspurv 24. Total = 168. Også 17 egenkontroller. 

Årets første gulbrynsanger satt langt inne. The first yellow-browed warbler this season.

Hele 9 stillits ble merket i dag, ny stasjonsrekord. Det gav oss en anledning til å se litt på aldreskriterier, som på noen fugler kan være litt utfordrende for oss vestlendinger som sjelden håndterer denne arten. Denne er enkel å ta til 1K, på grunnlag av de to juvenile ytre stordekkerne med beige spisser. De fleste 1K'ene har imidlertid mytt hele raden av stordekkere, og noen har også mytt en del stjertfjær. First-year goldfinch. Ageing this one is straightforward because of the two juvenile greater coverts, but most first-years have moulted all the greater coverts to adult type, and some also moult at least parts of the tail.

Observasjoner: Fjellvåk 1 nordtrekkende, vintererle 1, stillits ca. 30.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

tirsdag 14. oktober 2014

Revtangen OS 14. oktober

I går 13. oktober var det fine forhold men stasjonen var dessverre stengt grunnet personellmangel. I dag var været fremdeles godt med sol og svak østlig vind, dreiende NNØ utpå dagen. Nett oppe 07-14, antall nettmetertimer =  2400. Lyd på rødvingetrost, måltrost og munk i grålysningen, gulspurv, stillits og sibirpiplerke kl 08-14. 

Ringmerket: Flaggspett 1, gjerdesmett 5, rødstrupe 4, svarttrost 3, gråtrost 1, måltrost 4, rødvingetrost 16, munk 11, gransanger 2 (1 tristis, 1 østlig abietinus), fuglekonge 11, granmeis 12, blåmeis 32, kjøttmeis 16, spettmeis 2, pilfink 13, gråspurv 2, bjørkefink 11, grønnfink 3, grønnsisik 2, stillits 2, gulspurv 34, sivspurv 1. Total = 188. Også 10 kontroller, bl.a. fremmede norske kjøttmeis, blåmeis og gulspurv. 

Høstens første stillits (1k) og gransanger av underarten tristis.

Observasjoner: Et jevnt sig av fjellvåk passerte mot nord i løpet av dagen, de fleste øst for stasjonen. Vi noterte ca. 25 i løpet av dagen innimellom nettrundene, men over 90 ble talt opp av andre observatører trekkende over Orre. Ellers fra stasjonen 1 havørn, 1 myrhauk, 2 vandrefalk, ca. 25 stillits, 4 vintererle og 1-2 bergirisk mm. 

Denne ildgullvingen (Lycaena phlaeas) fra Revtangen OS i dag var ny norsk ekstremumstid om høsten av denne arten, 2 dager seinere enn den forrige rekorden fra 12. oktober 1920 (Gudvangen, Sogn & Fjordane). Vi tar forbehold om eventuelle funn som ikke ligger inne i Artskart.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

søndag 12. oktober 2014

Revtangen OS 12. oktober

Lettskyet og sol, vestlig laber bris.
Nett oppe 07-14. Lyd på rødvingetrost og måltrost i grålysningen, gulspurv, bjørkefink og sibirpiplerke fra kl 09.

Ringmerket: Gjerdesmett 1, rødstrupe 9, svarttrost 4, måltrost 2, rødvingetrost 2, munk 10, gransanger 3, fuglekonge 1, granmeis 12, blåmeis 136, kjøttmeis 14, nøtteskrike 2, pilfink 8, bokfink 1, bjørkefink 2, grønnfink 4, grønnsisik 1, brunsisik 1, gulspurv 27, sivspurv 1. Total = 241. I tillegg 12 kontroller, bl.a. 3 fremmede blåmeiser.

Observasjoner: Vandrefalk 1 og vintererle 1.

Asbjørn Folvik, Vemund Opedal og Håvard Husebø

torsdag 2. oktober 2014

Revtangen OS 2. oktober

Nett oppe 06.30-13.Kun nett oppe i hagen og nord på tomten. Nordøstlig svak bris, lettskyet og sol. Lyd på måltrost i grålysningen, lyd på bjørkefink, gulspurv og sibirpiplerke fra kl. 08.
 
Ringmerket: Gjerdesmett 3, jernspurv 3, rødstrupe 11, svarttrost 1, måltrost 1, munk 8, gransanger 1, fuglekonge 2, granmeis 1, blåmeis 24, kjøttmeis 1, stær 1, pilfink 2, bjørkefink 5, grønnfink 9, gulspurv 3, sivspurv 1. Total = 77.

Observasjoner: Bergirisk 1 og blåmeis ca. 150 trekkende nordover.
 
Håvard Husebø