fredag 30. april 2010

Revtangen 30.april

April 2010 går ikke inn i historien som spesielt minneverdig på Revtangen OS, med mye nordlig og vestlig vind og generelt dårlig dekning av den grunn. Månedens siste dag bød på tåke i morgentimene og vann som hang seg i nettene, vindstille til svakt vestlig og noe lettere utover dagen.

Ringmerket 05.30-17.30, antall nettmetertimer = 3960. Gjerdesmett 1, rødstrupe 4, måltrost 2, munk 1, løvsanger 11, gransanger 1, grønnfink 2, tornirisk 1. Total = 23.

Observasjoner: Heilo 250 rastende.

Ringing: Wren 1, robin 4, song thrush 2, blackcap 1, willow warbler 1, chiffchaff 1, greenfinch 2, linnet 1.

250 golden plovers in the fields west of the station.

Morten Stokke, Sue Parsons, Alf Tore Mjøs

torsdag 29. april 2010

Revtangen 29.april

Sørlig bris, laber om formiddag, dreiende SV og minkende til lett om ettermiddag. Skyet, noen lette byger, ca. 7 grader.

Ringmerking 05.30-20.30, antall nettmetertimer= 4950. Rødstrupe 5, svarttrost 2, gråtrost 2, rødvingetrost 1, munk 1, tornsanger 1 (årets første), gransanger 2, løvsanger 3, stær 1, bokfink 1, grønnfink 9, tornirisk 2. Total = 30. Også 15 kontroller av grønnfink og en løvsanger merket i 2008-2009, samt en kontroll av fremmed norsk grønnfink.

Ringing: Robin 5, blackbird 2, fieldfare 2, redwing 1, blackcap 1, common whitethroat 1 (first this year), chiffchaff 2, willow warbler 3, starling 1, chaffinch 1, greenfinch 9, linnet 2. Total=30. Also 15 controls of greenfinches and one willow warbler ringed in 2008-2009, and one control of a greenfinch of unknown Norwegian origin.

Morten Stokke, Sue Parsons og Alf Tore Mjøs

tirsdag 27. april 2010

Revtangen 26.april

Mer av det samme som i går, SØ bris dreiende S, vanskelige vindforhold fra ca. kl 12 (mye vind i nettene). Skyet, noen lette regnbyger. Ca. 8-10 grader i skyggen midt på dagen.

Ringmerking: Totalt 34 fugl: gjerdesmett 1, jernspurv 1, svarttrost 4, gråtrost 1, rødstrupe 6, rødstjert 2, munk 3, løvsanger 6, gransanger 5, svarthvit fluesnapper 1, bokfink 1,tornirisk 2, sivspurv 1.

Ringing: 34 birds: wren 1, dunnock 1, blackbird 4, fieldfare 1, robin 6, redstart 2, blackcap 3, willow warbler 6, chiffchaff 5, pied flycather 1 (the first this spring, female), chaffinch 1, linnet 2, reed bunting 1.Rødstjert 3k+ hann, alltid et lite høydepunkt! Redstart 3Y+ male.Rødstjert 3K+ hann. Aldersbestemmes på at hele raden av store armdekkfjær har grå utfan 2/3 av lengden. Kun fjærspissen har brune bremmer. Redstart 3Y+ male, aged by greyish outer webs to all gc.
Rødstjert 2K hann. Restart 2Y male.

Rødstjert 2k hann. Kun de to innerste store armdekkerne er av adult type, resten har brune bremmer på hele utfanet. Redstart 2Y male, aged by contrast in gc. Only the two inner are of adult type, the rest are juvenile feathers with brown outer webs.

Observasjoner: Trane 1, småspove hørt noen ganger i løpet av dagen, vandrefalk 1 2k, låvesvale 3. Fredrik Kræmer hadde en boltit på et av svartjordene i Revesvingen og 3 tidlige tårnseilere i Horpestadosen.

Observations in the area included common crane 1, dotterel 1, peregrine 2y, first whimbrels of the year. A very early record of 3 common swift at Orrevatnet.


To robinsonfeller gav brukbar uttelling, totalt 6 arter inkl. en ny art for kommunene på "Flatjæren", en grønn tungemåler (Acasis viretata). I tillegg buemerket seljefly 61, tverrlinjet seljefly 19, punktseljefly 1, fiolett vårfly 5, Agonopterix ciliella 1.

Grønn tungemåler (Acasis viretata).

Tverrlinjet seljefly (Orthosia cerasi, nede til venstre) og punktseljefly (Orthosia gracilis). Artene kan være vanskelig å skille, tverrlinjet seljefly er svært variabel i fargetegningene. Legg merke til forskjell i størrelse og den spissere vingen hos punktseljefly.

Two Robinson light traps were run during the night, among the catch was a new species for the area, a yellow-barred brindle (Acasis viretata). In addition, 61 hebrew character, 19 common quaker, 1 powdered quaker, 5 red chestnut and 1 Agonopterix ciliella.

søndag 25. april 2010

Revtangen 25.april

Vinden dreide i løpet av natten til SØ, og i løpet av dagen til SSØ. Selv om det fremdeles ikke er noen voldsom varme å snakke om, steg temperaturen med 6-7 grader det siste døgnet, til 10-12 grader midt på dagen i dag. Med varmfronten kom det første merkbare innsiget av afrikatrekkere, og flere nye årsarter fant veien til nettmaskene.

Ringmerking kl 05.45-20.45, antall nettmetertimer = 3950. Ringdue 1, trepiplerke 1, rødstrupe 2, svarttrost 5, måltrost 1, gresshoppesanger 1, munk 5, løvsanger 2, gransanger 10, bokfink 1, grønnfink 1, tornirisk 1, gråsisik 1, brunsisik 1, total = 33.


Årets første trepiplerle. The first tree pipit of the year.

Trepiplerke kan noen ganger aldersbestemmes om våren, dersom det er klare kontraster mellom nye og gamle dekkere. De 3 ytre mellomdekkerne og 6 ytre store armdekkerne er vurdert som juvenile, slitasjen på store armdekkfjær er såpass kraftig at det bør være en 2K. Tree pipit, 2Y. 3 outer mc and 6 outer gc are judged as juvenile.

Gresshoppesanger, årets første. Arten er ikke årlig om våren. Grasshopper wabler, the first this spring.


2 Robinsonfeller med 125 W kvikksølvpære stod på i hagen i natt. Kun 4 arter, hvorav en var ny for Klepp kommune, en bjørketungemåler (Trichopteryx carpinata). Ellers bestod fangsten i buemerket seljefly (Orthosia gothica) 109, tverrlinjet seljefly (O.cerasi) 20 og fiolett vårfly (Cerastis rubricosa) 5.

Bjørketungemåler (Trichopteryx carpinata).


Ringmerker: Alf Tore Mjøs

Lørdag 24.april

Den siste uka har vært preget av nordlige og vestlige kalde luftstrømmer, som har levert lite annet enn islandsk vulkanaske til Vestlandet. Temperaturen har sunket under null flere netter. Stasjonen har av den grunn ikke vært bemannet siste 8 dager. Vinden spaknet og temperaturen steg litt i løpet av lørdag, vi prøvde oss derfor med nettfangst men med magert resultat.

Ringmerking: Nett opp 06-18, antall nettmetertimer= 3960. NV bris, delvis skyet. Ringmerket: Stær 1, tornirisk 1, bokfink 1, grønnfink 3. Total = 6. Kontrollert en ringdue merket i 2008 samt en linerle og noen grønnfink fra 2007-2009.

Som vanlig i nordlig vind var det mer utbytterikt å se etter trekkende sjøfugl. Egil Ween brukte 4 timer om morgenen på Revekaien, og ble bl.a belønnet med 237 smålom, 9 gulnebblom og 1 tyvjo. Undertegende gjorde et kort besøk i Revesvingen midt på dagen, da trakk det 8 smålom og en ubestemt islom/gulnebblom (gikk høyt, trolig gulnebblom) på 20 min. Minimum 13 islom på sjøen.

Observasjoner ved stasjonen inkl. en spurvehauk og en løvsanger.

Ringmerker:

Alf Tore Mjøs

torsdag 15. april 2010

Revtangen 15.april

Rolige forhold med svak NV om morgenen, skyet, ca. 5 grader. Vinden gradvis økende til frisk bris mot kvelden. Hovedsakelig en jobbedag, stasjonen ble bl.a "oppgradert" med nye dyner, puter, sengesett, ny mikrobølgeovn (som kan steike pizza!) mm.

Nett oppe fra 06-20, antal nettmetertimer= 4620. Ringmerket: Ringdue 1, rødstrupe 1, gråtrost 1, gråspurv 5, grønnfink 3, tornirisk 5, gulspurv 1. Kontrollert danskmerket grønnfink.

Alf Tore Mjøs

mandag 12. april 2010

Revtangen 12.april

Helt vindstille med litt tåke på morgenkvisten og antydning til rim i gresset. Laber bris fra NØ fra rundt 0830, dreide til NV med svak økning utover formiddagen. Sola fjernet fort tåkesløret og varmet godt utover dagen.

Mager fangst med ugunstig vindretning og sol i nettene. Nett oppe 0545-1400, antall nettimer 2720.

Ringmerket: tornirisk 3, grønnfink 3, bokfink 2, brunsisik 2, gråsisik 1, bjørekfink 1 og pilfink 1. Totalt 13.
Ringing: linnet 3, greenfinch 3, chaffinch 2, lesser redpoll 2, mealy redpoll 1, brambling 1 and tree sparrow 1.

Observasjoner:
1 rugde på tomten, 1 heilo og 2 sandlo på åkeren samt de sedvanlige svarthalespovene, 1 dvergfalk rett nord av stasjonen.

Ringmerker: Morten Stokke.

søndag 11. april 2010

Revtangen 11.april

Stille i morgentimene, svak trekk fra NØ. Vinden dreide mot SV og videre til V, økende til lett bris. Noe mildere enn i går, 4 grader kl 06 og delvis skyet. Mye sol og noe vind i nettene etter kl. 10 hemmet fangsten.

En rolig dag i nettene, lite nyankomne trekkere. Eller kanskje de bare passerer over i det fine været? Uansett, fangsten var mager. Nett oppe kl 05.30-15, antall nettmetertimer= 3135.

Ringmerket: Jernspurv 1, rødstrupe 2, svarttrost 4, rødvingetrost 1, måltrost 1, gransanger 1, stær 1, bokfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 3, gråsisik 1, brunsisik 1, gulspurv 1. Total=19. Ingen ting å si på artsdiversiteten, det var verre med mengdene.....
Ringing: Dunnock 1, robin 2, blackbird 4, redwing 1, song thrush 1, chiffchaff 1, starling 1, chaffinch 1, brambling 1, greenfinch 3, mealy redpoll 1, lesser redpoll 1, yellowhammer 1.


Bjørkefinken er utvilsomt en av våre vakreste fugler. Denne kan aldersbestemmes som 3K+ (i sitt 3.leveår eller eldre) på avrundede halefjær uten synlig slitasje, på at alle de store armdekkfjærene er av samme generasjon og svarte, og på det helorange feltet på smådekkerne på armen. Brambling, 3Y+ male. Aged by rounded tailfeathers, all gc black and of same generation, and all lesser coverts orange.

Lite vind de siste dagene har gjort havet usedvanlig rolig, og forholdene var ypperlige for å få oversikt over mengden rastende islom, som vi hadde litt ekstra fokus på i dag.

Fra Revekaien: Islom 44, horndykker 13, havelle 70, svartand 50, kvinand 6, siland 8, teist 10, alke 2, lomvi 1, nise 1.

Revtangen: Islom 40, sjøorre 12, siland 25, lappspove 30, tjeld 40, sandlo 4, rødstilk 1, lomvi 2. På jordene langs veien ut: Svarthalespove 4 spillende, vipe 40, spurvehauk 1, tornirisk 4.

Ved stasjonen: Svarthalespove 6-8 spillende, heilo 8 overflygende. Kort glimt av noe som trolig var en svartrødstjert helt sør i fangsthagen.

Calm seas and good visibility made conditions perfect for counting great northern divers today. These birds seems to aggregate here in April and early May, today no less that 84 were counted from Reve kai and Revtangen. Also 13 slavonian grebe and a good selection of diving ducks and a few auks.

Alf Tore Mjøs

lørdag 10. april 2010

Revtangen 10.april

Klarvær og lite vind, men kjølig (+1 grad kl 06). Svak NØ dreiende NV. Ikke uventet var det rolig på fuglefronten også. Nett oppe 06-21, antall nettmetertimer= 4950. Ringmerket rødstrupe 5, svarttrost 4, rødvingetrost 1, måltrost 1, gransanger 1, fuglekonge 2, bokfink 5, grønnfink 2, tornirisk 2, gråsisik 1, gulspurv 1, Total = 25.
Ringing: Robin 5, blackbird 4, redwing 1, song thrush 1, chiffchaff 1, goldcrest 2, chaffinch 5, greenfinch 2, linnet 2, mealy redpoll 1, yellowhammer 1.


Tornirisk hann. Første ringmerket i år. Linnet male, the first we have ringed this year.


Tornirisk hunn. Linnet female.

Observasjoner:

Stasjonen: Rugde 1 (hang i nettet, men stakk av)

Revekaien: Islom 14, horndykker 5, havelle 75, svartand 15, teist 1.

Ringmerker: Alf Tore Mjøs

torsdag 8. april 2010

Revtangen 8.april

Vindstille og lette tåkebanker i grålysningen, brukbart med fugl på de første rundene. Rundt kl 08.30 kom et markert innsig av svarttrost fra vest, med 40-50 fugl på 9-runden som resultat.
Etter hvert lettere vær og lett vestlig bris.

I ettermiddag fikk vi tilkjørt to lass med jord, som skal fordeles rundt om på tomten. Revtangen OS har 5,5 mål tomt som utgjør fangsthagen, som vi stadig prøver å gjøre mer tiltrekkende for trekkfugler. Et av prosjektene i år er å fjerne en del av barnålhumusen og åpne opp litt under tette grantrær, for å gi bedre betingelser for arter som søker næring på bakken og lavt i vegetasjonen. Flere bærbusker skal plantes, og vi prøver å skape bedre vekstvilkår for naturlig spredde svarthyllbusker.

Nett oppe 05.45-21. Antall nettmetertimer = 5030. Ringmerket: Rugde 1, jernspurv 3, rødstrupe 6, svarttrost 66, måltrost 4, rødvingetrost 1, gransanger 2, fuglekonge 1, kjøttmeis 1, stær 2, bokfink 1, grønnfink 4. Total=92. I tillegg ble det bl.a. kontrollert en svarttrost med britisk ring og en haug med våre egne grønnfinker merket i perioden 2006-2009. En meget god vårdag etter Revtangen-målestokk.

Huge arrival of blackbirds inn from west around 8.30.
Ringing: Woodcock 1, dunnock 3, robin 6, blackbird 66, song thrush 4, redwing 1, chiffchaff 2, goldcrest 1, great tit 1, starling 2 (first ringed this year), chaffinch 1, greenfinch 4. One British-ringed blackbird controlled.

Observasjoner: Svarthalespove 7 spillende, rugde 5.

En natt med lite vind og relativt mildt første del av natten gav endelig bra uttelling i lysfellene: Buemerket seljefly 19, rettlinjet seljefly 6, variabelt seljefly 1, lite seljefly 1, fiolett vårfly 3, marsmåler 1, vårfrostmåler 1 og seljeflatvikler 1. Sistnevnte er ny art for Revtangen og Klepp kommune.

Ringmerker på morgenkvisten var Morten Stokke, etter hvert assistert av Alf Tore Mjøs.

mandag 5. april 2010

Revtangen 5.april

Nesten vindstille med et svakt østlig drag fra grålysningen. Dreiende sørlig nokså tidlig, økende til laber bris, oppklarnende. Ca. 6-7 grader. Ringmerking 06-16, nettmetertimer = 3300. Rolig dag, lite fugl som rastet. Ringmerket: Rugde 1, jernspurv 1, rødstrupe 2, rødvingetrost 1, svarttrost 7, bokfink 1, grønnfink 3. Total: 16. Quiet, only 16 birds ringed. Woodcock 1, dunnock 1, robin 2, blackbird 7, redwing 1, chaffinch 1, greenfinch 3.

Raskt besøk på Revtangen, men lite liv der også. Bl.a. lappspove 28, polarsnipe 4, sandlo 2, svartryggerle 1 M, gransanger 1, skjærpiplerke 5.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

søndag 4. april 2010

Revtangen 4.april

En amputert dag, ingen fangst fra morgenen pga vind og regn. SØ laber-frisk bris, regn og regnbyger. Noe lettere om ettermiddagen, nettene ble åpnet kl 14 siden det var en god del fugl som rastet i hagen. Antall nettmetertimer = 2100. Ringmerket: Jernspurv 1, rødstrupe 6, svarttrost 18, måltrost 5, gransanger 2, bokfink 2, grønnfink 3, bjørkefink 1 (årets første). Total = 38.

Observasjoner: Svarthalespove 3, lappspove 23, rugde 2-3, måltrost 15, svarttrost 30.

Ringmerker: Alf Tore Mjøs

lørdag 3. april 2010

Revtangen 3.april

SØ frisk bris, sol, tilskynde. Nettfangst 06.-15.30. Antall nettmetertimer =3130. Ringmerket: Ringdue 1, jernspurv 7, gjerdesmett 1, rødstrupe 5, måltrost 3, svarttrost 5, gransanger 1, kjøttmeis 2, bokfink 2, gråsisik 1. Total=28.

Dagens fangst inneholdt to 3K+ og en 2K måltrost. Arten aldersbestemmes om våren nokså enkelt på tegningene på raden av store armdekkfjær, samme karakter som om høsten.Måltrost 3K+. Hele raden av store armdekkfjær er av samme generasjon. Den lyse tegningen på spissen av utfanet er liten, og når ikke inn til fjærskaftet. Song thrusk 3Y+, compare pattern of outer webs on greater coverts with the picture of 2Y below.Måltrost 2K. Hos ungfugler har de midtre store armdekkfjærene store beige flekker på utfan, som går inn til og ned langs fjærskaftet i en åpen "V". Song thrush 2Y, aged by buffish wedge along the feather shaft on the central greater coverts.


Observasjoner i Reveområdet: Svarthalespove 4, lappspove 8, heilo 3, hettemåke 500, fiskemåke 300, grønlandsmåke 3K ved Reveparken, også adult mulig gulbeinmåke her.
Et annet umiskjennelig vårtegn på Revtangen OS - mens solen var fremme en stund var minst 5 eks. av hoppeedderkoppen Salticus scenicus aktive på veggen til "Gamlehytta".


Årets første humle viste seg i dag, riktig nok i svært sløv utgave. Det gjorde det lettere å ta bilder! Det bør vel være en Bombus hypnorum?

Ringmerkere: Arild Breistøl, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs

torsdag 1. april 2010

Revtangen 1.april

Mye det samme været som de siste dagene, SØ laber-frisk bris, dreiende SSØ. Skyet, regnbyger, ca. 4 grader. Ringmerking 06-17, antall nettmetertimer: 3600.Løvsanger hann, Revtangen 1.april. Rekordtidlig ankomst.

Ringmerket: Jernspurv 5, rødstrupe 20, måltrost 2, svarttrost 1, løvsanger 1, gulspurv 2. Total=31.

Ringing: Dunnock 5, robin 20, song thrush 2, blackbird 1, willow warbler 1, yellowhammer 2.

Observasjoner:
Ved stasjonen: Svarthalespove 4, gransanger 2
Jordene ved Reveparken: Vintererle 1 tr. N, grønlandsmåke 3K. Også to andre suspekte måker i måkeflokken ved komposteringsanlegget, en ungfugl med karakterer som pekte mot kaspimåke samt en adult med knallgule bein og spissvinget utseende, mulig gulbeinmåke. Se bilder.
Mulig gulbeinmåke, Reve 1.april 2010. Digiscoping: Håvard Husebø


Ringmerkere/observatører: Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Morten Stokke.

To nye arsarter i lysfella i dag, variabelt seljefly (1) og buemerket seljefly (3). Begge disse tilhører slekten Orthosia. De voksne individene hos disse artene flyr tidlig om våren og besøker blomster (gåsunger) av selje. De lar seg lett lokke av lys, og særlig buemerket seljefly er dominerende i fangsten i april-mai.

Variabelt seljefly Orthosia incertaBuemerket seljefly Orthosia gothicaBuemerket seljefly (annen fargevariant)