søndag 26. juni 2011

Revtangen OS 26.juni

Fine forhold i morgentimene med svak østlig trekk, etter hvert dreiende til SV lett bris. Nett oppe 05.30-16.30, antall nettmetertimer = 2950. Pen fangst for årstiden:

Ringmerket: Låvesvale 1, Munk 2 (inkl. årets første juv), løvsanger 13 (inkl. et kull på 7 nylig utfløyne, årets første juv), kjøttmeis 6 (årets første juv), stær 6, pilfink 3, gråspurv 13, bokfink 10 (inkl. årets to første juv), grønnfink 52, grønnsisik 8. Total = 114. Også 21 kontroller, blant dem en fremmed norsk løvsanger.En del av fuglene har begynt å myte svingfjær, både voksne bokfink (bildet) og løvsanger samt ungfugler av gråspurv og stær. Fugler med aktiv svingfjærmyting kan med fordel få status "Myting" ved datalegging i RingAccess. Bokfinken på bildet har felt p6-10, p9-10 er halvveis utvoks.

Observasjoner: Vaktel 1 sy.

Alf Tore Mjøs. 3 besøkende.

søndag 19. juni 2011

Revtangen OS 19 juni

Ca. 12 grader og lett N bris om natten, noe økende temperatur utover dagen. Tilskyende utover ettermiddagen. Nett oppe 05.30-15.30. Antall nettmetertimer = 3300. Ringmerket: Låvesvale 3, sivsanger 1, munk 3, løvsanger 1, gransanger 1, stær 9, gråspurv 1, grønnfink 12, grønnsisik 6, brunsisik 3, gulspurv 1 (første juv). Total= 41. Også 11 kontroller. En av disse var en låvesvale hann, merket som 1K i juli i fjor, som sammen med en umerket hunn fløy inn gjennom den åpne døren til vaskerommet og videre inn i stuen! På jakt etter reirplass?

Ringing: Barn swallow 3, sedge warbler 1, blackcap 3, willow warbler 1, chiffchaff 1, starling 9, house sparrow 1, greenfinch 12, siskin 6, lesser redpoll 3, yellowhammer 1 (first juvenile of the season). Total = 41, also 11 controls.

Observasjoner Orreosen: Snadderand 2M, 1F, gresshoppesanger sy fra kantvegeteasjon ned mot vannet, mellom Orreosen og Horpestadosen.Engsmellefly (Sideridis reticulata). Funnet er det 6. på Revtangen OS, som også representerer den kjente nordgrensen for denne arten på Vestlandet. Bordered Gothic.

Natten var noe varmere enn sist natt, temperaturen lå jevnt på ca. 12 grader. Lysfellene inneholdt 28 arter, inkl. 2 hanner av søkelsesroteter, et engsmellefly og en viersigdvikler. Uvanlig mange kileengfly, arten er normalt svært fåtallig på Revtangen, men i dag inneholdt fellene 9 eks.Kileengfly (Apamea crenata) forekommer i tre fargevarianter i Norge, med intermediære former i tillegg. Dagens "storfangst" bød på en sjelden anledning til å fotografere de tre "hovedtypene" på ett brett. An unusual catch of 9 Clouded-bordered Brindle also created a rare opportunity to get all 3 main colour morphs in the same picture. The species is normally quite scarce at Revtangen. 28 species of Lepidoptera was caught overnight, other good records included two male Ghost Moth, a Bordered Gothic and singles of Ancylis subarcuana and Pima boisduvaliella.

Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 18. juni

Østlig svak vind, dreiende til N-NV lett bris. Delvis skyet. Nett oppe 06.15-21.15, antall nettmeter = 4900. Ringmerket: Storspove 1 (pull), låvesvale 1, heipiplerke 1, linerle 1 (første juv), gulerle 1 M flava, jernspurv 1 (første juv), munk 1, løvsanger 2, toppmeis 1, stær 36, gråspurv 5, bokfink 3, grønnfink 7, brunsisik 2, grønnsisik 1, tornirisk 2. Total = 66. Også 13 kontroller.

Ringing: Eurasian curlew 1 (young), barn swallow 1, meadow pipit 1, white wagtail 1 8first juvenile this season), yellow wagtail 1 (ssp flava), hedge accentor 1 (first juvenile), blackcap 1, willow warbler 2, crested tit 1, starling 36, house sparrow 5, chaffinch 3, greenfinch 7, lesser redpoll 2, siskin 1, linnet 2. Total = 66. Also 13 controls.Sjelden fangst. Gulerle hann av underarten flava, trolig 2K. Sist (under)arten ble merket var i 2008. Trolig hekker et par i nærheten av (øst for) stasjonen. A rare catch. The nominate ssp of yellow wagtail is a scarce breeding bird along the southern coast, first of all at Jaeren and Lista.

Observasjoner: vaktel 1 sy, svarthalespove 2 par (1 med en halvstor unge, ett med ukjent antall unger). Sørlig gulerle 1 F på plenen i hagen. Storspove 40 på jordet ned mot Revtangen.

Natten var kjølig med temeperaturer ned mot 8 grader, lysfellene gav for årstiden moderate 21| arter. De to beste artene var årets andre sandsmalmott og en stor snabalsvermer. A cool night, the light traps produced 21 species including an Elephant hawk-moth (Deilephila elpenor).Stor snabelsvermer har larver som lever på bl.a. geitrams, defor disse utradisjonelle "kamuflasjefargene".

Alf Tore Mjøs

fredag 17. juni 2011

Revtangen OS 16. juni

Rolige vindforhold i morgentimene, etter hvert økende sørlig vind. Nett oppe 05.30-12.30, antall nettmetertimer = 2300.

Ringmerket: Storspove 3 (pull på Bore), heipiplerke 1 (første juv), rødvingetrost 1, munk 2 (begge hunner med rugeflekk), løvsanger 1, toppmeis 1 (juv/1K), stær 4, gråspurv 2, grønnfink 3, grønnsisik 3 (inkl. årets første juv), tornirisk 1 (første juv). Total = 22. Også 12 kontroller.

Ringing: Curlew 3 (young), meadow pipit 1 (first juvenile of the season), redwing 1, blackcap 2, willow warbler 1, crested tit 1, starling 4, house sparrow 2, greenfinch 3, siskin 3 (including the first juvenile of the season), linnet 1 (first juvenile). Total = 22. Also 12 controls.Toppmeisen er en fåtallig hekkefugl i barskogsplantingene på Reve. Vanligvis fanger vi noen få 1k'er i juni. Denne var årets første. The crested tit is a scarce breeding bird in the coastal conifer plantations at Jaeren. We typically trap a few young birds as they start to spread out in June. This one was the first this season.

Observasjoner: Jordene øst for stasjonen: Svarthalespove 4 varslende, vaktel 1 sy, sivhauk 1 hann.

En kjølig klar natt gav kun 17 arter i lysfellene. Ingen spes nevneverdige, men 2 stk brunt nellikfly, 2 skyggefly og et kileengfly var de mest spesielle ut i fra et Revtangen-perspektiv.Grå knoppvikler (Hedya nubiferana). Arten er en vanlig vikler i sommermånedene, denne var årets første. Marbled Orchard Tortrix is a common moth at Revtangen, this was the first in 2011. Last night was clear and cool, and only 17 species of moths in the light traps. Nothing of particular interest.


Alf Tore Mjøs

søndag 12. juni 2011

Revtangen OS 12. juni

SØ bris dreiende sør og tilbake mot SØ om ettermiddagen. Delvis skyet. En del vind og sol i nettene etter kl 08. Nett oppe 05-16. Antall nettmetertimer = 3600.

Ringmerket: Gråtrost 1, munk 1, løvsanger 3, gråfluesnapper 1, stær 15, gråspurv 5, pilfink 7, bokfink 2, brunsisik 3, grønnsisik 2. Total= 40. Også 19 kontroller.

Observasjoner: Vaktel 1 sy (jordet på østsiden, siden alt på vestsiden er slått), sivhauk 1 hunn tok storspoveunge på jordet øst for veien.Årets hittil mest artsrike dag i lysfellene, med 31 arter inkl. rødlistearten sandsmalmott (Pima boisduvaliella).

Alf Tore Mjøs

onsdag 8. juni 2011

Revtangen OS 8. juni

Fine forhold med svak skiftende bris og skyet. Nett oppe 05-17, antall nettmetertimer = 3950.
Ringmerket: Storspove 1 (pull), heipiplerke 1, rødvingetrost 2, gulsanger 1, munk 2, hagesanger 1, tornsanger 1, løvsanger 1, stær 4, pilfink 4, gråspurv 9, bokfink 1, grønnfink 4, tornirisk 2, grønnsisik 12. Total = 46.

Observasjoner:
Jordet på vestsiden: Skjeand 1 par, vaktel 1 sy, svarthalespove 2 par varslende, enkeltbekkasin 1, gulerle 1-2.
Horpestadvatnet: Myrsanger 1 sy.
Obrestad hamn: Svartryggerle 1.Den første "forskrift for prioriterte arter" ble vedtatt 20 mai. I det første knippet med hardt pressede arter finner vi også svarthalespoven. Så får vi se om den kan bidra til at det blir produsert flere svarthalespoveunger enn tidligere....Min. 4 par holder seg på jordene mellom stasjonen og sanddynene.

Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

Revtangen 7. juni

En tilnærmet vindstille kveld var en god anledning til å ta turen ut på tangen. Observasjoner inkl. bl.a. islom 6 ad, smålom 1 ad, storlom 3 2k, svartand 70, sjøorre 42, sandlo ca. 20, myrsnipe ca. 15, sandløper 12, steinvender 2. På en kveld uten forstyrrelser var det tilfredsstillende å se gode mengder med vannfugl rastende og næringssøkende på sjøarealene like sør for tangen.

Den kraftige vinden de siste ukene har skyllet opp store mengder tare på strendene, og vaderne går veldig spredt.

Seilingsmerket som ble gjenreist av Jæren Kystlag har nå blitt tatt i bruk som reirplass av et kråkepar. Det fungerer også som en glimrende spaningsplass, noen en kan se resultatet av i form av ande-, måke- og vaderegg som ligger strødd langs stien ut mot tangen. Det er noe Fylkesmannens Miljøvernavdeling burde hatt i tankene, før man gir løyve til å sette opp slike strukturer i et viktig fuglefredningsområde.

Alf Tore Mjøs og Inger Karin Dønheim

tirsdag 7. juni 2011

Revtangen OS 5. juni

N bris, i kraftigste laget tidlig på dagen. Nettene nord i hagen ble ikke åpnet pga vinden. Resten av nettparken åpen 04-12, antall nettmetertimer = 2100. Ringmerket: 2 vipe (pull på Horpestad), 1 låvesvale, 2 gråtrost, 2 løvsanger, 11 stær, 5 gråspurv, 2 bokfink, 1 grønnfink, 17 grønnsisik, 2 brunsisik. Total= 45.

Observasjoner: Gjøk 1 overflygende.

Asbjørn Folvik, Morten Stokke, Alf Tore Mjøs

søndag 5. juni 2011

Revtangen OS 3. juni

Vindstille/flau vind, litt tåke om morgenen. Nett oppe 05.00-11.30, noe redusert nettoppsett pga mye stær på tomten. Antall nettmetertimer = 1300.

Ringmerket: Løvsanger 2, stær 27, gråspurv 13, pilfink 6, grønnsisik 3. Også 11 kontroller.

Observasjoner: Tyrkerdue 2.

Morten Stokke.