søndag 31. januar 2010

Siste helg i januar

Siste helg i januar, og kulden er tilbake. Ikke fullt så kaldt som tidligere i måneden, men kombinert med 10-15 cm nysnø kan det bli problematisk nok for mange fugler som fra før er fysiologisk nokså nedkjørt. En del gråtrost virker å ha ankommet Jæren, er det flokkene fra Østlandet som er kommet vestover? Fuglene virker å være i dårlig kondisjon, 3 fugler som ble merket på Revtangen OS i dag hadde kroppsvekter som varierte mellom 81 og 90 gram, de manglet mao 20-30 gram på en normal kroppsvekt. Da nærmer det seg en kritisk tilstand. Herved en oppfordring til dem som ser gråtrost og andre troster i sitt nærområde, om å legge ut epler og pærer (skjær dem helst i to), rosiner, knuste meiseboller eller annet trostesnacks for å hjelpe dem gjennom en vanskelig periode.

Endene derimot beholder fremdeles fatningen. Besøk i Nærbøparken lørdag og Mølledammen på Bryne på søndag resulterte kun i 4 nymerkinger av stokkand.


Stokkand, en barskogsart. Nærbøparken 30.1.2010. Mallard, a woodland species...

Nærbøparken lørdag 30.1:
Ringmerking: Stokkand 2.
Observasjoner: Sivhøne 5, tyrkerdue 2.

Revtangen OS 31.1:
Nett oppe 13.30-16, antall nettmetertimer: 227.
Ringmerket: Gråtrost 3, svarttrost 1, blåmeis 2, gråspurv 2, gulspurv 8.


Gråtrost, 2K. Kan bestemmes til 2K (1.vinter) på at de seks ytterste store armdekkerne er juvenile. De er kortere, har hvite spisser og mangler de kastanjebrune utfanene man ser på de adulte store armdekkerne. Fieldfare 2Y. Aged by contrast among greater coverts, 6 outer are juvenile feathers, shorter, white-tipped and lacking chestnut on outer webs.

Mølledammen, Bryne 31.1.:
Ringmerket: Stokkand 2.

Observasjoner:
Revtangen OS: Rugde 1, rødvingetrost 1, gråtrost 15.
Orreosen/Orreelva: Gravand 1, laksand 5 M, lappfiskand 1 FF, hønsehauk 1, musvåk 1, vandrefalk 1 2K, myrhauk 1 FF.

Short summary: The cold has returned, temperatures around - 5. Seems like we have experienced a small influx of Fieldfares, at least some of them in poor condition. Weights of 3 birds trapped today ranged between 81 and 90 grams, so they lack 20-30 grams on a normal weight. 20 birds trapped this weekand, 4 mallard, 3 fieldfare, 1 blackbird, 2 blue tit, 2 house sparrow, 8 yellowhammer. Only 8 nets operated for a short while on sunday afternoon (13.30-16).

Alf Tore Mjøs

torsdag 28. januar 2010

Ut å plukke svaner

Flere negative effekter av vinterens kuldebølge kunne beskues ved Orreelva i dag, noen få km sør for Revtangen Ornitologiske Stasjon. Zoologisk avdeling fikk en telefon fra Håvard Eggen, som hadde funnet en død dvergdykker ved utløpet av Orreelva. Han kunne også berette om 6 døde sangsvaner langs Orreelva, hvorav de fleste trolig kunne egne seg for utstopping. Sangsvaner trenger vi til den nye zoologiske utstillingen som pr. i dag er på forprosjektstadiet. Vi tok derfor turen ut, og plukket med oss 4 voksne fugler tilbake til museet. Vi sjekket Orreelva fra Orreosen og ned til sjøen, og fant følgende døde fugler: Sangsvane 9 (7 ad, 2 2K), stokkand 5, brunnakke 1, kvinand 1, storskarv 1 (ad. sinensis). I tillegg til svanene ble brunnakken og skarven også med tilbake til fryserommet på Stavanger Museum. Dvergdykkeren har vi også fått fra Håvard. I tillegg til de døde fuglene var det 2-3 sangsvaner som åpenbart var i dårlig form.


Svanene var avmagret etter den harde kuldebølgen. Whooper swan, probably dead from starvation.Storskarv, adult av underarten sinensis. Adult Cormorant, P.c.sinensis.


Utformingen av den gule vokshuden i munnviken tyder på at fuglen tilhører underarten sinensis, som bl.a. har en hekkekoloni på en av holmene i Orrevatnet.

Blant levende fugler i Orreområdet kan nevnes ca. 400 kortnebbgås på jordene nord for Orreosen (sammen med mange sangsvaner, ikke talt opp), 2 krikkand, 3 havørn (ungfugler), 1 ad vandrefalk, 4 sothøne. 1 musvåk ved Ljoshaug.

Museum staff responded to reports about Whooper Swans that probably fell victim to the recent cold spell. In total, we found 9 whooper swans, 5 mallard, 1 wigeon, 1 goldeneye, 1 little grebe and 1 cormorant along the short river leading from Lake Orrevatnet to the ocean.

Among live birds in the area were 400 pink-footed geese, 3 young white-tailed eagles, 1 adult peregrine, 2 teal, 4 coot, one common buzzard.

Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

onsdag 27. januar 2010

Gulspurv

Aldersbestemming av gulspurv kan være litt plundrete, siden formen og slitasjen på stjertfjær er den viktigste karakteren. Litt variasjon ute og går, noen individer er mer utfordrende. Fikk noen fine 3K+ på stasjonen på søndag, en sammenligning av en typisk adult hann og en typisk ung hunn følger under. Ageing yellowhammers, birds trapped at Revtangen Bird Observatory last Sunday the 24th.


Gulspurv, 3K+ hann, Revtangen OS 24.januar 2010. Yellowhammer, 3Y+ male.


Gulspurv, 3K+ hann. Samme som over. Legg merke til formen på stjertfjærene, avrundet, nokså breie og lite slitt. Yellowhammer, 3Y+ male. Same as above. Aged by fairly broad and rounded tailfeathers, not very worn.


Gulspurv, 2K hunn Revtangen 24. januar 2010. Yellowhammer, 2Y female.


Gulspurv, 2K hunn. Samme som over. Legg merke til smalere og spissere stjertfjær, vesentlig mer slitt. Yellowhammer, 2Y female. Same as above. Aged by narrower, more pointed and worn tailfeathers.

Mildværet har åpnet opp en liten råk i Breiavatnet, hvor det igjen er mulig å fange og merke fugl, om enn i beskjedne mengder. Et lite raid forbi der og ned til Vågen resulterte 7 fugl merket.

Ringmerking 27.1: Knoppsvane 1, sothøne 1, gråmåke 1, hettemåke 1, fiskemåke 3.
Ringing 27.1, Stavanger centre: Mute swan 1, coot 1, herring gull 1, black-headed gull1, common gull 3.

Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

søndag 24. januar 2010

Første fangstdag på stasjonen

Værmeldingen lovet 6 m/s fra ØSØ, så jeg tenkte det måtte være en god dag å prøve årets første fangstøkt på Revtangen Ornitologiske Stasjon. Meldingen bommet på vindretningen, som lå mer mellom S og SV, ellers var det en grei dag med skyet og -4 til -6 grader. Hadde nettene oppe mellom kl 09.30 og 16.30.

Brukbar fangst årstiden tatt i betraktning, totalt 44 fugl fikk ring, dessuten 7-8 kontroller av fugler merket i 2009 og 2008. Overraskende nok hele 6 svarttrost, hvorav ingen hadde ring fra før. Vektene var nokså normale, til tross for den tøffe januarmåneden de har vært igjennom.

Litt av poenget med denne bloggen er å legge ut bilder som gir tips om kjønns- og aldersbestemming ved ringmerking. Noen av disse "leksjonene" blir veldig basic for de mer erfarne, men det får stå sin prøve. Vi begynner forsiktig, med svarttrost hann!


Svarttrost, 3K+ M. Raden av store armdekkfjær er viktigste kriterium. Alle av samme generasjon, svarte og like lange. Hånddekkkerne er svarte og skiller seg ikke i farge fra resten av vingen. Blackbird, 3Y+ male. All greater coverts of the same age, black. Primary coverts black, no contrast against the rest of the wing.Stjerten på samme fugl som vingen over. Avrundet, lite slitt og breie ytre stjertfjær er typisk for 3K+. Notice the outer tail feathers, broad, rounded and quite fresh. Same bird as above, 3Y+ male.2K hann. To generasjoner store armdekkfjær, de to ytterste er juvenile fjær, brune og kortere enn resten. Hånddekkerne er brunere enn resten av vingen, håndsvingfjær brune heller enn svarte. Den svarte fjæren mellom de store armdekkfjærene og hånddekkfjærene er sentraldekkeren, som er mytt til adult type. 2Y male. Two generations of greater coverts, two juvenile outer browner and shorter, contrasting against the moulted inner ones. The primary coverts are brown , primaries also browner than in adult males.


2K hann. Stjerten på samme fugl som over. Hos 2K er fjærene smalere og spissere, og noe mer slitt. 2Y male, same bird as above. Outer tail feathers narrower, more pointed and a little more worn.

Ringmerking: Svarttrost 6, gråtrost 1, gråspurv 6, pilfink 12, grønnsisik5, gulspurv 14.
Ringing: Blackbird 6, fieldfare 1, house sparrow 6, tree sparrow 12, siskin 5, yellowhammer 14.

Observasjoner: Sangsvane 110, spurvehauk 1 2K, vandrefalk 1 ad, rødvingetrost 1, kaie 250, kornkråke 15, stær 70. Observations: Whooper swan 110, sparrowhawk 1 2Y, peregrine 1 adult, redwing 1, rook 15, jackdaw 250, common starling 70.

Nett oppe 09.30-16.30. Antall nettmetertimer: 1720.
Alf Tore Mjøs

lørdag 23. januar 2010

Tur til Ålgård

Temperaturen lå på beskjedne -1 til 0 i dag, og stokkendene har fått tilbake litt av skepsisen. Besøk i Mølledammen på Bryne og Nærbøparken i formiddag var ganske nytteløst - to nymerkinger og en kontroll av stokkender var hele utbyttet. Bestemte meg derfor for å sjekke tilstanden på Ålgård i Gjesdal kommune, et drøyt kvarters kjøring fra Bryne.

Elva Figgjo renner ut av Edlandsvatnet og gjennom Ålgård. Ved utløpet var det 6 sangsvane, 2 knoppsvane, 1 par kvinand, ett par laksand og en fossakall. Alle unntatt sangsvanene og fossekallen kom og spiste brød, men denne plassen er ikke særlig aktuell for fangst og ringmerking. Mesteparten av vannfuglene er samlet ved broa over mot Statoilstasjonen midt i sentrum. Her var det 2 knoppsvane, en sangsvane, 10 laksand, ca. 170 stokkand og 4 sothøne.


Sjelden denne kommer for å få brød! A rare occasion - Whooper Swan coming to take bread.


Foringsplassen på Ålgård, med bla. 10 brødspisende laksender
. Feeding site at Aalgaard, with 10 goosanders taking bread together with a few tufted ducks, 4 coot and 170 mallards.

Var som kortest innom stasjonen for å se til eiendommen. To gode nyheter: Vannet er tilbake, etter at det frøs da det var som kaldest. Dessuten var det en lys levende rugde på tomten, den første vi har sett etter å ha plukket drøyt 170 døde tidligere i måneden. Ellers kan nevnes en tårnfalk, en spurvehauk og 6 gulspurv.

Ellers i Reve-Orre området ca. 70 grågås, 36 kortnebbgås, 80 kanadagås, 255 sangsvane, 1 flaggspett.

The first live woodcock we have seen for some time was flushed at Revtangen Bird Observatory today. A most welcome sight, after we have picked up 170 dead after the "big freeze" in early January. Other birds near the bird observatory included 255 whooper swan, 80 canada geese, 36 Pink-feet, 70 greylags. a kestrel. a sparrowhawk and a great spotted woodpecker.

Ringmerking: Stokkand 2
Alf Tore Mjøs

mandag 18. januar 2010

Surprise, surprise!Hva er feil med dette bildet? Noen (deriblant undertegnede) vil mene "Monsterstokkendene" i forgrunnen. Andre vil sikkert henge seg opp i kortnebbgåsa som har slått seg sammen med dem og frister vinteren som brødspise-gås på Hundvåg i Stavanger.

Men, hvorfor henge seg opp i bagateller? Gasse, gasse, kom til far!Ligg unna svanegutt, du skal få ring etterpå....
Kortnebbgås 2K+ Hundvåg 18. januar. Til å begynne med var vi overbevist om at fuglen måtte være 3K+ pga adult type flankefjær og skulderdekkfjær, breie med markert hvit brem, gir et streket heller enn skjellet inntrykk. En del brune slitte smådekkere gjør oss litt usikre, kortnebbgåsa myter gradvis i løpet av vinteren og noen fugler kan være adultlike når vi nærmer oss slutten av januar. Vi skal prøve å finne ut mer!Observasjoner Lunde, Hundvåg: Stjertand 2K hann, toppand 5.
Ringmerking: Knoppsvane 3, kortnebbgås 1, sothøne 1.
Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

søndag 17. januar 2010

Ny jakke, nye mulighter

Litt mindre vind i dag, men fremdeles kuling utsatte steder. Ca. 0 grader og skyet. Ny økt for å merke stokkender på Bryne og Nærbø.

Etter at vi har merket drøyt 120 stokkender de siste ukene, og været er blitt mildere, blir stokkendene stadig mer skeptiske når kombinasjonen av grønn feltjakke og grønn bag kommer til syne på foringsplassen. Så derfor prøvde jeg noe nytt i dag: Kombinasjonen av BLÅ feltjakke og grønn bag. Alltid like tilfredsstillende å fastslå at man er smartere enn en and - resultatet ble rekordsummen 70 stokkand merket! Vi skal ikke stikke under en stol at fuglepasser Vigre fra Nærbø nok en gang bidro med en hjelpende hånd, under sin daglige foringsøkt i Nærbøparken langet han over ikke mindre enn 15 stk!

I dag kan vi også avsløre grunnen til at Nærbøparken er populær blant stokkendene. Siden dette er en fuglepark med en del eksotiske arter, har de selvsagt egen varmestue - og det har stokkisene funnet ut!


De mer foretaksomme av stokkendene har funnet nøkkelen til et godt liv.....


...og dermed får perlehøner, kalkuner og påfugler straks mer konkurranse!


Brudeand, Fugleparken på Nærbø


Mandarinender, Fugleparken på Nærbø

Ringmerking: Stokkand 70.
Alf Tore Mjøs

lørdag 16. januar 2010

Rekognosering på foringsplasser

En hustrig dag på Jæren, kraftig vind og 0-1 grader gjorde det til en tvilsom fornøyelse å være ute. Tok en runde kl 11-16 for å sjekke status på potensielle foringsplasser, for å se hvordan det står til og hvor det er mulig å merke vannfugl i ukene som kommer. Fangstforsøk ble kun gjort i Mølledammen på Bryne, der 8 stokkender ble forsynt med ring.


Stokkender og andre ender i Sandvedparken.


Brødspisende laksender, Sandvedparken i Sandnes.

Sandvedparken i Sandnes: 200 stokkand, men litt tilbakeholdne nå som den verste kulden har sluppet taket. 5 laksandhanner spiste brød sammen med stokkendene, en toppand. Det er tydelig at kulden har gjort et visst innhugg blant stokkendene også, to reinspiste skjeletter lå på elvebredden og ytterligere seks døde ender hang i risten der elva går under jorden.


Den enes død.....


En sinensis hadde også bukket under i Sandvedparken, eventuelt drevet ned elva fra Stokkalandsvatnet.

Ved Sandnes brygge er fjorden delvis islagt, men en del fugl har samlet seg ved utløpet av elva. 4 knoppsvane, 170 stokkand, 7 toppand, 1 M taffeland, 2 M laksand, 6 sothøne, 1 ad. sivhøne. 2 døde stokkender på isen, lenger ute 3-4 døde fugler på isen men vanskelig å se hva det var.

Utover langs fjorden kjenner vi ikke til flere foringsplasser før vi kommer til Hundvåg. Hvis noen vet om steder der det blir matet fugl langs Gandsfjorden, så gi oss gjerne et tips!

I Vågen i Stavanger var det samlet 28 knoppsvane, drøyt 90 stokkand, 8 sothøne, 90 gråmåke.


Ca. 300 kg. fugl klar til merking.... en annen dag!

På Mosvatnet har fuglene virkelig kjempet for å holde råken åpen i østenden. Her var det overraskende bra med fugl fremdeles, 100 stokkand, 6 sivhøne, 30 fiskemåke, 5-6 svarttrost, 1 rødstrupe.


Åpent vann må man ha!
Ringmerking: Stokkand 8.
Alf Tore Mjøs

torsdag 14. januar 2010

Ut å plukke rugder

De to siste dagene har vi hatt en 2-timers økt daglig og lett etter døde rugder i området ved Ramvik, Stavanger. Vi har nå vært over storparten av det som virker å være godt rugdeterreng i dette turområdet. I går ble totalen 47 rugder, i dag fant vi ytterligere 40. Sammen med de 40 fra i forgårs, 12 vi fikk fra Naturvernforbundet i Rogaland og ca. 10 ribb, er det nå funnet 150 døde rugder bare i dette ene området! Under presenteres noen bilder fra 13.januar, som viser eksempler på hvordan vi finner fuglene, de avbildede fuglene har ikke vært rørt. 90% av fuglene er helt intakte, og har ikke vært rørt av predatorer.

Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

tirsdag 12. januar 2010

Exit for vinterbestanden av rugde?

Det kan kanskje virke som om denne bloggen KUN omhandler døde rugder og råker med stokkender i, men hittil i januar har det stort sett vært der fokusen har ligget. Vi garanterer at andre tema blir tatt opp etter hvert.... Omfanget av vinterrugdenes tragiske endelikt blir stadig større. I går kom Erik Thoring, leder av Naturvernforbundet i Rogaland, opp på Stavanger Museum med en pose med 12 rugder. Alle i god stand, døde av sult/kulde. Samtlige var funnet på lørdag langs en ca. 100 meter lang strekning ved Ramsvik, et turområde ut mot fjorden sør i bydelen Storhaug. Thoring hadde blitt tipset av en lokal barnehage, der barna hadde funnet mengder av døde rugder på sin oppdagerferd i skogen. Med over 20 rugder alt på frys, nærmet det seg allerede et materiale som var stort nok til å bearbeide. Vi tok turen ned til Ramsvik i formiddag for å se om vi kunne finne flere. Resultatet av 1,5 timers innsats av to mann er synlig på bildet - ytterligere 40 døde rugder! I tillegg ble det funnet 6 ribber. Noen få manglet hode, men 35 av dem var urørt. Sammen med en rapport om 41 døde rugder langs en 400 meter lang strekning på Stord er dette sjokkerende tall - at rugder dør i slik kulde er ikke overraskende, men hva gjør de her i slike vanvittige mengder?!? Det ble i dag ikke observert en eneste levende rugde, verken ved Ramsvik eller på Revtangen Ornitologiske Stasjon.


Typisk rugdehabitat ved Ramsvik, rik sørvendt blandingsskog med innslag av kristtorn, vivendel og eføy, med mye løv på bakken, moser og bregner. Foto: Alf Tore Mjøs


Mølledammen på Bryne. Foto: Morten Stokke

Etter lunsj tok vi turen til Bryne og Nærbø, for å hente en død knoppsvane til museets samlinger og for å prøve fangst av stokkender. Selv om temperaturen etter hvert har steget til -3 til -6 på dagtid, er det fremdeles mange "motiverte" ender på foringsplassene. Dagens total kom opp i 36 merket etter besøk i Mølledammen og Sandtangen på Bryne, samt Nærbøparken.


Sandtangen, Bryne. Foto: Alf Tore MjøsNærbøparken. Foto: Morten Stokke.

Observasjoner:
Ramsvik, Stavanger: Hønsehauk 1, svartttrost 4, rødvingetrost 2, gjerdesmett 4, nøtteskrike 1.

Mølledammen, Bryne: Stokkand ca. 400, toppand 6, sivhøne 2 (3K+)

Sandtangen, Bryne: Stokkand ca. 100, toppand 1, sothøne 8, ringdue 2

Nærbøparken: Stokkand 4-500, sivhøne 4 (3K+), sidensvans 1

Vik, Klepp: Myrhauk 1 ad M. En ubestemt ugle (trolig jordugle) jaktet over jordekanter et stykke sør for Vik.

Ringmerking: Stokkand 36
Kun håndfangst kl. 13-15.
Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

søndag 10. januar 2010

Vettalause i vinterkulda

I dag tok undertegnede en rundtur i nærområdet til Revtangen Ornitologiske Stasjon, for å se på status for fuglelivet i kulda. På stasjonsområdet var det enda mer bedrøvelig enn på mandag for seks dager siden: Status for rugdene denne gangen var 4 levende, 4 døde og 4 ribber. Vekten til den ene vi veide var 173 gram, mot normalt ca. 300. Revtangen er trolig et foretrukket sted pga en diger haug med avfall fra en hestestall som ligger like inntil den sørlige spissen på tomta. I denne fermenterende blandingen av sagflis og møkk genereres det nok både varme og insektliv, de få rugdene som fremdeles er i live springer rundt her midt på lyse dagen, det sier ikke lite om hvor desperate de er. En blir deprimert over å se at selv ikke disse rugdene, som er halvveis inne i døden etter tre uker med sprengkulde, får være i fred for "fototerrorister" fra ornitologmiljøet. Også lenger sør på Orre ble rastende sangsvaner skremt opp fra et jorde av noen andre fotografer, skjønner ikke folk at fuglene trenger ro etter så mye kulde?

Døde rugder, plukket opp på Revtangen Ornitologiske Stasjon og på Malaneset 10.januar 2010. I tillegg ble det funnet 6 ribber etter rugder. Det må være tusenvis av rugder som har omkommet på Vestlandet pga kulda.

En sjekk på Malaneset avslørte lite annet enn enda tre døde rugder, i Reveparken var det en musvåk, en hønsehauk, en spurvehauk, 2 ribbede rugder og en flaggspett. I Horpestadosen er det fremdeles litt åpent vann, der man kunne se bl.a. 6 laksandhanner, en hunnfarget lappfiskand og en dvergdykker. 70 gråtrost rastet kort og fløy mot nord. Ellers er Orrevatnet naturreservat overtatt av de lokale rånerne, minst 10 biler pluss noen ATV'er kjørte i vannvittige hastigheter på isen. Naturreservat? Forbud mot motorisert ferdsel? Virker ikke som om det blir tatt særlig alvorlig. Det er imidlertid fremdeles fugler i området, både Orreosen og Horpestadosen har en del fugl, og flokker med ender, svaner og gjess beveger seg også inn og ut av området. Her bør naturoppsynet kjenne sin besøkelsestid. Også på isen i naturreservatet Ergavatnet var det et rikt utvalg av motoriserte doninger å se.

Orrevatnet naturreservat 10. januar 2010.

Ergavatnet naturreservat, 10.januar 2010.


Rådyr og rovfugl, Erga 10.januar 2010.

Sangsvaner og stokkender, Orreelva 10.januar 2010.

Fremdeles mange kornkråker på jordene på Reve, her en 2K.

Ingen fangst.
Observasjonsvirksomhet 11-16.15.
Alf Tore Mjøs

lørdag 9. januar 2010

Andefangst i kulden

I løpet av den siste uken har det vært beinkaldt på Jæren i likhet med i resten av landet. Det kaldeste vi har registrert var -21 grader både på Boresletta og ved Øksnevad i Klepp om kvelden onsdag 6.januar.

I dag var det tid for et nytt raid med brødposer og ringmerkingstang. Temperaturen varierte mellom -19 (Øksnevad kl 10.30) og -8 (Nærbø kl. 14.30), så det var kjølig nok i dag også.

Store Stokkavatn 9.januar 2010.

På Store Stokkavatn skulle "heile byen" på skøyter, så det var mye forstyrrelser og lite effektiv fangst. Likevel ble det 2 stokkand, 1 toppand og 3 sothøne.

Dvergdykker, Store Stokkavatn 9.januar 2010.

Sjekket Sandvedparken i Sandnes, der en del ender har samlet seg i elven. De fores i nedre del av parken, men det er neppe særlig mer enn 150 fugl og de er ikke vant med å bli foret på denne plassen. Ikke så effektivt å fange, men det ble 3 stokkender. Blant kuriøse observasjoner kan nevnes en toppdykker som svømte rundt i den grunne elven, mer forventet var det med 3 laksandhanner. På Stokkalandsvatnet var det umulig å fange, der er det kun åpent vann rett under broen. 5 laksandhanner og to sothøner spiste brød sammen med ca. 120 stokkender.

I Mølledammen på Bryne har det nå samlet seg riktig bra med ender, og fangsten var nok en gang upåklagelig. 14 stokkand ble merket, dessuten en kontroll av en fugl merket en tidligere vinter. I Nærbøparken var det ville tilstander, 36 stokkender fikk ring. Blant observasjoner fra Nærbøparken kan nevnes 4 sivhøne og en flaggspett. Leif Sigmund Vigre, som har det daglige tilsynet med parken og fuglene der, var behjelpelig og fanget flere stokkender til oss mens han foret fuglene. Ikke så vanskelig, når stokkendene krabbet oppi brødbøtta!

Ringmerking 9.1.2010:
Stokkand 55, toppand 1, sothøne 3
Kun håndfangst kl 11-15.30.
Alf Tore Mjøs

mandag 4. januar 2010

Vinterlig på Jæren

Årets første feltøkt i regi av Revtangen OS. I vinterhalvåret drives det bl.a. fangst og ringmerking av vannfugl på flere foringsplasser på Jæren, siden dette foreløpig er eneste mulighet for vannfuglmerking. Et "raid" på Store Stokkavatnet gav 1 knoppsvane (2K), en stokkand og 6 sothøne som en pen start. I Nærbøparken ble 3 stokkender et relativt magert resultat, mens Mølledammen på Bryne overgikk våre villeste forventninger, der 34 stokkender ble merket.

Et besøk ble avlagt på Revtangen OS, mest for å sjekke at temperaturen innendørs på stasjonen holder seg over null. Vi gikk over hagen og sjekket etter både levende og døde rugder. Resultat: 10 levende og 3 døde (2 2K og 1 3K+). Andre observasjoner ved stasjonen: myrhauk 1 M, 1 F, spurvehauk 1, kanadagås 35, kornkråke 130.

Rugde 2K, død, Revtangen 4.1.2010. Ungfugler (1K/2K) har noe smalere hånddekkere og mer ensartet farge på bremmene på disse sammenlignet med adulte (3K+), legg i tillegg merke til forskjeller i tegningene på hånddekkerne. Håndsvingfjær er normalt mer slitt og spissere hos 1K/2K. Foto: Morten Stokke.

Rugde 3K+ død, Revtangen 4.1.2010. Hånddekkerne er breiere og rundere i spissen, og fargen er lysere i spissene. Beige trekanter er mindre i utforming, og fjærene fremstår som mørkere. Håndsvingfjær er rundere og mindre slitt. Foto: Morten Stokke.

Vinteren krever sitt. Døde rugder, Revtangen 4.1.2010. Foto: Morten Stokke.

Ringmerking 4.1.2010: Knoppsvane 1, Stokkand 38, Sothøne 6.
Ingen nett, kun håndfangst kl 11.30-15.30.
Morten Stokke og Alf Tore Mjøs