mandag 18. januar 2010

Surprise, surprise!Hva er feil med dette bildet? Noen (deriblant undertegnede) vil mene "Monsterstokkendene" i forgrunnen. Andre vil sikkert henge seg opp i kortnebbgåsa som har slått seg sammen med dem og frister vinteren som brødspise-gås på Hundvåg i Stavanger.

Men, hvorfor henge seg opp i bagateller? Gasse, gasse, kom til far!Ligg unna svanegutt, du skal få ring etterpå....
Kortnebbgås 2K+ Hundvåg 18. januar. Til å begynne med var vi overbevist om at fuglen måtte være 3K+ pga adult type flankefjær og skulderdekkfjær, breie med markert hvit brem, gir et streket heller enn skjellet inntrykk. En del brune slitte smådekkere gjør oss litt usikre, kortnebbgåsa myter gradvis i løpet av vinteren og noen fugler kan være adultlike når vi nærmer oss slutten av januar. Vi skal prøve å finne ut mer!Observasjoner Lunde, Hundvåg: Stjertand 2K hann, toppand 5.
Ringmerking: Knoppsvane 3, kortnebbgås 1, sothøne 1.
Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar