søndag 28. august 2011

Revtangen 28. august

Vindøkning fra sør til kuling, og kraftig nedbør fra midt på dagen. Ingen ringmerkingsaktivitet, så utstyret ble plukket inn og materialforvalteren benyttet anledningen til vask av fugleposer.

Det virker som om en del av fuglene har forlatt den værutsatte Revtangen pga den harde sønnavinden. På et tilfeldig jorde på Hodne satt det bl.a. både lappspove, 6 brusfugl, en sandlo og noen få myr- og tundrasniper. Men det var langt i fra tomt på Revtangen heller - 400 myrsniper, 40 polarsniper, 25 dvergsnipe, 2 tundrasnipe mm. Sandlo, steinvender, sandløper, rødstilk og lappspove ble ikke talt opp. Totalt var det nok fremdeles 5-600 vadere samt en del stær på lokaliteten.

Av andre observasjoner kan nevnes 25 havsule, 9 hvitkinngås, 30 grågås, 55 sjøorre (flokk mot nord), 1 vandrefalk jaktende, 9 makrellterne og en 1K svartterne på sørtrekk, 1 lomvi mot sør, 1 gulerle.

Alf Tore Mjøs

lørdag 27. august 2011

Revtangen 27.august, fortsatt bra med vadere


Fremdeles godt med vadere på tangen, 11 ruser og 11 klappfeller i bruk mellom kl 10 og 19. Sørlig frisk bris, regnbyger.Tundralo 2K+. Sjelden fangst. Adult grey plover, a rare catch at Revtangen.


Ringmerket: Lappspove 17, steinvender 7, polarsnipe 16, tundrasnipe 12, sandløper 10, dvergsnipe 3, myrsnipe 182, rødstilk 3, brushane 1, tundralo 1, sandlo 24, stær 12. Total = 288.

Observasjoner: Smålom 6, stjertand 1, storjo 1, splitterne 1 ad rastende, makrellterne ca. 10, vandrefalk 2, dvergfalk 1, tårnfalk 1, spurvehauk 1, tundralo 2 ad, brusfugl 2, svarthalespove 1 1K islandica, gulerle 1.

Ingvald Ekeland, Halvard Helgø, Alf Tore Mjøs. 5 besøkende.

fredag 26. august 2011

Revtangen 26 august - vaderfangst som det smaker fugl av!

Vi er kommet til slutten av august, og ungfugltrekket til mange småvadere er i ferd med å toppe seg. I går ettermiddag var det anslagsvis 600 vadere på Revtangen, i dag var det adskillig mer. Nye flokker kom trekkende fra nord, mens andre kom ned fra stor høyde for å raste. Vi plasserte ut 10 ruser mellom kl 8 og 9, og holdt på til ca. kl. 19. Da gikk vi tom for 8- ringer..... I tillegg til rusene brukte vi 7 vaderklappfeller.Asbjørn Folvik plukker myrsniper ut av rusene.

Ringmerket: Lappspove 39, rødstilk 1, polarsnipe 54, tundrasnipe 15, dvergsnipe 6, myrsnipe 331, sandløper 13, steinvender 15, sandl0 18, stær 16. Total = 498.

Observasjoner: Smålom 5, vandrefalk 2+, tårnfalk 1, spurvehauk 2, svarthalespove1 1K islandica, Lappspove 60+, tjeld ca. 400 sør, sotsnipe 1, rødstilk 30+, gluttsnipe 2, tundrasnipe ca 30, storjo 2, makrellterne 13 sørtrekkende, gulerle ca. 5, sitronerle 1 (trolig den gamle hannen fra Erga på besøk), buskskvett 3 (bakdynene).Dvergsnipe (ungfugl)/Little stint (juvenile)Myrsnipe (voksen) / Dunlin (adult)Sandløper ungfugl/Sanderling (juvenile)Vaderklappfelle med sandløper.

I dag prøvde vi å spre klappfellene mer eller mindre vilkårlig rundt, og det viser seg at de fungerer utmerket også uten ledegjerder. Klappfellene er anskaffet bl.a. for å fange arter som er mindre tilbøyelig til å gå inn i rusene, f.eks. sandlo. Minst havlparten av dagens 18 sandlo (en meget høy dagstotal for Revtangen på den arten) ble fanget i disse klappfellene, inkl. 2 adulte fugler. Også en god del sandløpere gikk i dem.

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs. 7 besøkende.

torsdag 25. august 2011

Revtangen OS 25. august


Svak SØ i morgentimene, delvis skyet. Etter hvert dreiende sørlig og økende. Nett oppe 05.30-13, antall nettmetertimer = 2600. Lyd på hagesanger, hauksanger og rørsanger 01-07, heipiplerke 06-13, trepiplerke 07-09.

Ringmerket: Linerle 1, trepiplerke 2, heipiplerke 18, rødstrupe 1, rødstjert 1, gresshoppesanger 1, rørsanger 1, hagesanger 5, munk 2, løvsanger 11, gråfluesnapper 2, kjøttmeis 2, stær 1, gråspurv 2, grankorsnebb 1. Total = 51. Også kontrollert en rørsanger fra den nye super-duper merkelokaliteten på Ergavatnet.

Observasjoner: Vaktel 1 sy, skogsnipe 1, spurvehauk 2, tårnfalk 1-2, vandrefalk 1, gulerle 2 overflygende, vintererle 1 overflygende, båndkorsnebb ca. 20 (de fleste mot nord).Dagens lille høydepunkt i stasjonshagen, dagpåfugløye. Årets første registrering av arten på Revtangen.

En rask sjekk av Revtangen om ettermiddagen avslørte bra mengder med vadere, ca. 600 totalt. God mix av arter, bl.a. en del dverg- og tundrasniper samt 2 adulte tundralo. En overflygende gulerle. En rastende adult gråmåke med blå fargering lot seg dessverre ikke tyde, ringen var for slitt.

Tor Martin Austad, Atle Fiskå, Alf Tore Mjøs

tirsdag 23. august 2011

Revtangen OS 23 august


NØ svak vind i morgentimene, etter hvert nordlig lett bris og sol. Nett oppe 05.30-20.30. Antall nettmetertimer= 5175. Lyd på hagesanger 01-08, trepiplerke 08-11, heipiplerke 07-13. Ringmerket: Linerle 1, heipiplerke 34, trepiplerke 7, rødvingetrost 1, gulsanger 1, sivsanger 2, munk 4, hagesanger 4, tornsanger 1, løvsanger 5, svartmeis 1, kjøttmeis 1, gråspurv 4, pilfink 9, stær 1, tornirisk 2, båndkorsnebb 1. Total = 79. Også 11 kontroller.Dagens båndkorsnebb var en 1K i aktiv svingfjærmyting, legg merke til at p7-10 er felt. Moulting two-barred crossbill.

Observasjoner: vaktel 1 sy, skogsnipe 2, gluttsnipe 2, hauksanger 1 1K (kontroll fra 20.8.), rørsanger 3, sivsanger 5, grankorsnebb 250 nordtrekkende, båndkorsnebb min. 65 nordtrekkende.Hauksanger. Barred warbler.

To nye nett ble satt opp helt sør på feltet, vesentlig for å bedre piplerkefangsten. Ellers ble 1,5-2m av toppene kuttet av trerekken midt i hagen, bl.a. for å se om det kan bedre svalefangsten.

Alf Tore Mjøs (en besøkende)Dagens bifangst: Aeshnea juncea.


søndag 21. august 2011

Rosenvarsler - men ikke på Revtangen

Dagens kraftige regn bød ikke på muligheter for stasjonsdrift. En tur sørover kysten for å se etter måker (og særlig slike med fargeringer) er alltid et godt alternativ. Store mengder med sand- og låvesvaler ved Horpestadosen, der det også myldret av løvsangere, vitner om at det ikke mangler fugl i området i alle fall. Synd med været....

Nærlandsstranda og Håstranda var stort sett tomme for måker, på Nærlandsstranda var det bl.a. 100 myrsnipe, 1 tundrasnipe, 5 dvergsnipe, 33 polarsnipe, 1 sotsnipe og ca. 40 sandlo. Ved Obrestad havn var det bruktrbart med måker, men ingen med fargering dessverre. Dessuten 11 dvergsnipe og 2 tundrasnipe.

På vei inn fra Obrestad flagrer plutselig en varsler rett foran bilen, like ved Vigre skole. Den setter seg i noen busker på den store steintippen øst for skolen. Tidspunktet kombinert med en nokså avgrenset hvit flekk i hånden har allerede ført mistanken til rosenvarsler, og mistanken blir bekreftet straks jeg får den i kikkerten. Svart i pannen, med grå fjær mixet inn, og lang svingfjærprojeksjon. Rosenvarlser, en 2K+ hunn! Fuglen sitter lenge i noen busker på lesiden av steintippen, i ly for den kraftige sørvesten. Etter hvert tar den seg en avstikker bortover de gamle (og nå trådløse) strømmastene som går østover mot riksveien, men den returnerer heldigvis og kommer etter hvert tilbake på gjerdene langs veien.Ennå en steinskvett....nei vent nå litt!

Nå ankommer de første fuglekikkerne, Sigmar Lode er først på pletten tett fulgt av Geir Kristensen, Egil Ween og Martin Dagsland. Fuglen er meget samarbeidsvillig, og poserer fint i en busk på steintippen. Det ble ingen måkeavlesninger i dag, en gråmåke med blå fargering på vei tilbake mot Bryne står som vanlig i altfor høyt gress til at ringen lar seg lese. Men rosenvarsler er et OK alternativ.....

Alf Tore Mjøs

lørdag 20. august 2011

Revtangen OS 20. august

En kort ringmerkingsøkt i dag, avbrutt kl 09 pga kraftig regn. Nett oppe 05-09, antall nettmetertimer = 1320. Svak SV vind. Lyd på hagesanger og rørsanger 00-07.

Ringmerket: Buskskvett 1, rødvingetrost 1, rørsanger 7, sivsanger 1, hagesanger 3, hauksanger 1 (1K), munk 1, løvsanger 2, svartmeis 1, båndkorsnebb 1 (1K).

Torborg Berge og Mark Thomson


onsdag 17. august 2011

Revtangen OS 17. august

Østlig lett bris dreiende nord ut på dagen. Skyet, perioder med regnbyger. Lettere vær om ettermiddagen. En lang dag, som startet kl 04.30 med nettoppsett. Kort tid etter var første fangsten et faktum, en nordflaggermus. Plasthanskene kom frem (dobbelt lag...) og både mann og mus slapp uskadd fra seansen. Lyd på hagesanger og rørsanger 01-07, rørsangerlyden datt ut en gang mellom 01.30 og 04.30 men ble satt på igjen 04.30. Lokkelyder fra overflygende trepiplerker fylte luftrommet i såpass grad at vi valgte å kjøre lyd på denne arten sammen med løvsanger fra kl 07-17. Skulle vise seg å være et bra valg. I tillegg satte vi ut heipiplerkelyd på de sørligste nettene fra ca. 08-17.

Ringmerket: Låvesvale 1, trepiplerke 56, heipiplerke 21, buskskvett 2 (årets første), steinskvett 1, sivsanger 1, rørsanger 4, munk 6, hagesanger 9, tornsanger 5, løvsanger 58, svarthvit fluesnapper 2, gråfluesnapper 2, pilfink 1, grønnfink 6, tornirisk 2, gulspurv 4. Total = 181. Også 9 kontroller.

Observasjoner: Vaktel 1 sy, båndkorsnebb ca. 7, grankorsnebb 20 overflygende, tyrkerdue 1.

I løpet av dagen ble det utført noe sårt tiltrengt vedlikehold på nettoppsettet samt en hel del hagearbeid. Kjøkkenet fikk en solid makeover i kveldingen.

Alf Tore Mjøs, Inger Karin Dønheim, Asbjørn Folvik.

Revtangen OS 13. august

Mannskapsmangel og dårlig vær har dessverre holdt stasjonen stengt en drøy uke. I dag var det imidlertid nettfangst mellom kl 06-12.30, antall nettmetertimer = 2150. Lyd på rørsanger 02-07, hagesanger 02-10.30, løvsanger 07-10.30.

Ringmerket: Låvesvale 2, linerle 3, sivsanger 1, rørsanger 4, hagesanger 2, møller 1, tornsanger 1, løvsanger 21, svarthvit fluesnapper 1, svartmeis 1, stær 1, pilfink 1, grankorsnebb 6, båndkorsnebb 2. Total= 50. Også 4 kontroller.

Ingvald Ekeland og Morten Stokke.

fredag 5. august 2011

Revtangen OS 4. august

Fine forhold i dag med god temperatur(17-18 grader i natt), skyet og ØSØ som dominerende vindretning. Lyd på rørsanger og hagesanger 01-08, løvsanger 08-16, sandsvale 09-21. Nett oppe 05-21, antall nettmetertimer = 5280. Også 7 klappfeller etter steinskvett mye av dagen, men med liten suksess (en nymerking og 2 kontroller).

Ringmerket: Sandsvale 12, låvesvale 19, linerle 2, heipiplerke 2, steinskvett 1, sivsanger 1, rørsanger 2, hagesanger 4, gråfluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 1, kjøttmeis 5, gråspurv 1, pilfink 1, grønnfink 1, tornirisk 1, båndkorsnebb 1. Total = 71. Også 7 kontroller, bl.a. en løvsanger med nederlandsk ring.Også i dag fikk vi gleden av å merke båndkorsnebb, denne gangen en voksen hann.

Observasjoner: Hønsehauk 1 1K (hang to ganger i nettet, men kom seg ut), vandrefalk 1K, tårnfalk 1, gråmåke 4-500, splitterne 4 Revesanden, skogsnipe 2+, grønnstilk 1-2, sotsnipe 1 overflygende, lappspove 2, brusfugl 2, båndkorsnebb 2+ tr. over mot nord, gulerle 1 overflygende, grankorsnebb 20 tr. N.

Lysfellene fanget godt denne varme natten, selv om 84 arter er langt unna rekorden. Derimot inneholdt fangsten smått utrolige 5 nye arter storsommerfugler for stasjonen: brunt båndfly (Noctua interjecta), stort løvfly (Parastichtis ypsillon), osperingfly (Ipimorpha subtusa), granlundmåler (Martania taeniata) og geitramsdråpemåler (Ecliptopera silaceata). Stort løvfly ble også påvist av Kjell Mjølsnes ved Ergavatnet 3. august, disse to registreringene er de første av denne arten i Rogaland på over 50 år (ett funn fra Jæren i 1960 fra før).Stort løvfly (
Parastichtis ypsillon).

Ingvald Ekeland og Alf Tore Mjøs


Revtangen OS 3. august.

Rolige vindforhold med svak SØ i morgentimene, men relativt tidlig snudde vinden mer mot sør og blåste opp til laber bris. Nettene ble derfor stengt kl 11.30. Lyd på rørsanger og hagesanger 02-08, løvsanger 08-11.30, sandsvale 09-11.30.

Ringmerket: Låvesvale 1, sandsvale 7, steinskvett 2, rørsanger 2, hagesanger 4, tornsanger 1, løvsanger 17, gråspurv 1, grønnfink 3, båndkorsnebb 1 (2K+ F). Total = 39. Også 5 kontroller.I dag fikk vi vår første føling med båndkorsnebbinvasjonen, med denne voksne hunnen.

Observasjoner: Spurvehauk 1 F, grønnstilk 1, gluttsnipe 1, lappspove 2, storspove 20, sandsvale 300+, grankorsnebb 30+, båndkorsnebb ca. 5.

Temperaturen gjennom natten lå på 16-17 grader, og lysfellene inneholdt 76 arter. Ingen nye for stasjonen, men fåtallige arter inkluderte vandreengmott, kjempeengmott, rustrød rosevikler, fjærbarkmåler og stor snabelsvermer.

Ingvald Ekeland og Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 2. august

Den varslede sør-østen uteble i stor grad i morgentimene, i steden blåse en moderat S-SV vind som ikke var særlig nyttig for fangsten. Nett oppe 04.30-16, antall nettemetertimer = 3800. Lyd på hagesanger og gresshoppesanger 02-07, løvsanger 07-16. 8 klappfeller etter steinskvett en del av dagen.

Ringmerket: Låvesvale 1, steinskvett 6, sivsanger 3, hagesanger 2, munk 1, tornsanger 1, løvsanger 17, bøksanger 1, kjøttmeis 2, grønnfink 1, gråsisik 1, brunsisik 4. Total = 40. Også 10 kontroller.Bøksangeren trekker tidlig. Dagens fugl på Revtangen var trolig del av den første "store" trekkbølgen, siden Utsira kunne skilte med respektable 4 eks. i ringmerkingsprotokollen samme dag.

Observasjoner: Grågås 300 på jordet på vestsiden. 2 snøgjess samen med dem, minst en av disse hadde en gul fotring med svart inskripsjon (ikke mulig å lese på så lang avstand). Spurveuak 1 M, grankorsnebb 11 overflygende.

Natten var bra for sommerfugler, skyet og lite vind og ca. 14 grader. Lysfellene produserte respektable 78 arter, to arter var nye for stasjonen: båtmøllen Scrobipalpa samadensis og grå engmåler (Idaea seriata).Scrobipalpa samadensis forekommer langs mesteparten av norskekysten til opp i Nordland, men mangler tilsynelatende i innlandet.Grå engmåler (Idaea seriata) er på Vestlandet påvist nord til Karmøy.
Dagens største i lysfellene: Mauresvermer (Hyles galli)

Alf Tore Mjøs

mandag 1. august 2011

Revtangen OS 1. august

Stille i morgentimene, etter hvert svak vestlig vind. Delvis skyet, en del sol midt på dagen. Nett oppe 06-20, antall nettmetertimer = 4450. Også 5 klappfeller etter steinskvett en del av dagen. Lyd på løvsanger.

Ringmerket: Skogsnipe 1 1K, fiskemåke 2 1K (snarefanget og fargemerket ved Jærhagen), låvesvale 5, steinskvett 5, tornsanger 3, løvsanger 15, kjøttmeis 1, stær 11, pilfink 3, gråspurv 1, bokfink 1, grønnfink 11, tornirisk 1, brunsisik 1. Total = 61. Også 19 kontroller, bl.a. løvsanger og gråspurv fra 2008.Skogsnipe i hånden, ny erfaring for undertegnede! Fuglen hang tilfeldig i ett av heisenettene sør i hagen, muligens lokket av en liten kunstig dam.

Observasjoner: Grågås 300, vipe 50, sivhauk 1, splitterne 1 hørt forbiflygende, låvesvale 100, grankorsnebb 11 overflygende.
Revekaien - søndre Borestranden: Siland 75, storjo 1, rødnebbterne 10 (flere ungfugler), lomvi 13, alke 5 (inkl. 2 unger), teist ca. 10, nise (liten flokk).

Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 27. juli

Svake nordlige vinder, delvis skyet. Nett oppe 06.30-17, antall nettmetertimer = 3340. Lyd på løvsanger. Ringmerket: Låvesvale 6, linerle 1, heipiplerke 1, steinskvett 3, gresshoppesanger 1 1K, sivsanger 1, tornsanger 2, løvsanger 21, stær 2, gråspurv 2, grønnfink 2. Total = 42.

Ingvald Ekeland