fredag 26. august 2011

Revtangen 26 august - vaderfangst som det smaker fugl av!

Vi er kommet til slutten av august, og ungfugltrekket til mange småvadere er i ferd med å toppe seg. I går ettermiddag var det anslagsvis 600 vadere på Revtangen, i dag var det adskillig mer. Nye flokker kom trekkende fra nord, mens andre kom ned fra stor høyde for å raste. Vi plasserte ut 10 ruser mellom kl 8 og 9, og holdt på til ca. kl. 19. Da gikk vi tom for 8- ringer..... I tillegg til rusene brukte vi 7 vaderklappfeller.Asbjørn Folvik plukker myrsniper ut av rusene.

Ringmerket: Lappspove 39, rødstilk 1, polarsnipe 54, tundrasnipe 15, dvergsnipe 6, myrsnipe 331, sandløper 13, steinvender 15, sandl0 18, stær 16. Total = 498.

Observasjoner: Smålom 5, vandrefalk 2+, tårnfalk 1, spurvehauk 2, svarthalespove1 1K islandica, Lappspove 60+, tjeld ca. 400 sør, sotsnipe 1, rødstilk 30+, gluttsnipe 2, tundrasnipe ca 30, storjo 2, makrellterne 13 sørtrekkende, gulerle ca. 5, sitronerle 1 (trolig den gamle hannen fra Erga på besøk), buskskvett 3 (bakdynene).Dvergsnipe (ungfugl)/Little stint (juvenile)Myrsnipe (voksen) / Dunlin (adult)Sandløper ungfugl/Sanderling (juvenile)Vaderklappfelle med sandløper.

I dag prøvde vi å spre klappfellene mer eller mindre vilkårlig rundt, og det viser seg at de fungerer utmerket også uten ledegjerder. Klappfellene er anskaffet bl.a. for å fange arter som er mindre tilbøyelig til å gå inn i rusene, f.eks. sandlo. Minst havlparten av dagens 18 sandlo (en meget høy dagstotal for Revtangen på den arten) ble fanget i disse klappfellene, inkl. 2 adulte fugler. Også en god del sandløpere gikk i dem.

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs. 7 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar