søndag 30. mars 2014

Revtangen OS 30. mars

En kjølig morgen med 1,5 grader kl 07, klart og praktisk talt vindstille. Ut på dagen 10-12 grader og svak vestlig vind. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimer =  2280.

Ringmerket: Jernspurv 1, rødstrupe 5, måltrost 1, bokfink 1, grønnfink 2, gulspurv 3. Total = 13. Også 5 kontroller.

Observasjoner:
Revtangen: Islom 32, storlom 1, smålom 2, storskarv 3, toppskarv 60, svartand 5, sjøorre 11, ærfugl 16, havelle 27, siland 4, teist 9, steinvender 1, sandlo 1. Svartrødstjert 1 i jordhaugen ved "nedre parkering", lappspurv 1 overflygende.

Svartrødstjert, relativt fotogen og lite sky. Black redstart. 

Revekaien, sjøområdene utenfor:
Islom 10, horndykker 26, toppskarv 100, ærfugl 14, svartand 18, sjøorre 6, havelle 114, alke 14, lomvi 2, alke/lomvi 15, teist 8. 

Alf Tore Mjøs. 6 besøkende.

lørdag 29. mars 2014

Revtangen OS 29. mars

Skyet vær og svak vind fra øst, 8 grader kl 06. Seinere dreiende SV, skiftende skydekker med sol innimellom. For årstiden gode temperaturer med 12-14 grader utover dagen.

Nett oppe 06-16, antall nettmetertimer = 2850. Ringmerket: Ringdue 1, jernspurv 5, rødstrupe 4, svarttrost 1, måltrost 1, pilfink 2, gråspurv 1, bokfink 1, grønnfink 4, gulspurv 1. Total = 21.

Observasjoner:
Stasjonen: Grågås 300, hvitkinngås 22, grønlandsmåke 1 2K, linerle 2, svartkråke 1, kjernebiter 1.
Revekaien, sjekk av sjøområder: Islom 19, smålom 2, horndykker 15, svartand 24, sjøorre 6, havelle 82, ærfugl 15, siland 4, alke 14, alke/lomvi 15, teist 9.

Alf Tore Mjøs og Vemund Opedal. 4 besøkende (2 voksne og 2 barn). 

fredag 28. mars 2014

Revtangen OS 28 mars

Skyet, tilnærmet vindstille med en svak østlig trekk i morgentimene. 6 grader kl 06. Nett oppe 06-11, antell nettmetertimer = 1425. 

Ringmerket: Jernspurv 1, rødstrupe 5, måltrost 1, fuglekonge 2, bokfink 1, grønnfink 2 og gulspurv 1. Total = 13. Også 7 kontroller.

Observasjoner:
Revtangen. Islom 30, teist 13, gråmåke 700. 

Alf Tore Mjøs

torsdag 27. mars 2014

Revtangen OS 27. mars

Svak østlig vind som dreide nordvest ca. kl 10. Nett oppe 06-11, antall nettmetertimer= 1430.

Ringmerket: Ringdue 1, rødstrupe 4, svarttrost 2, fuglekonge 2, bokfink 1, grønnfink 2, gulspurv 1. Total = 13. Også 6 kontroller, bl.a. en fuglekonge med polsk ring.  

Todays ringing (5 hours 6-11): wood pigeon 1, robin 4, blackbird 2, goldcrest 2, chaffinch 1, greenfinch 2, yellowhammer 1. Also 6 controls, including a goldcrest with a polish ring.

Fuglekonge med polsk ring. Goldcrest, already with a ring from Gdansk, Poland. 

Observasjoner: Lite trekkaktivitet i dag i det pene været.

Revtangen: Islom 19, smålom 1 stasj. + 1 nordtrekkende, toppskarv 40+, teist 5.  

Håvard Husebö og Alf Tore Mjös

tirsdag 25. mars 2014

Revtangen OS 25.mars

En kjølig morgen med en fattig varmegrad klokken 6 ble etter hvert meget behagelig med sol og svak skiftende bris. Drøyt halve nettparken oppe fra kl 06, resten av nettoppsettet ble satt opp i løpet av dagen. Stengte netta ca. kl 16. Antall nettmetertimer ca 2000. 

Årets første gransanger var den tidligste noen gang på Revtangen, med et par timers margin...The first Chiffchaff of the season, the earliest ever at Revtangen BO.  

Ringmerket: Spurvehauk 1, rødstrupe 14, svarttrost 1, måltrost 1, gransanger 1, fuglekonge 2, bokfink 1, grønnfink 1, gulspurv 2. Total = 24. Også 3 kontroller, bl.a. en tjeld med britisk ring som ble lest med teleskop ved Revekaien.   

Observasjoner: Havørn 1 ad + 1 subad, heilo 1-2 overflygende, tornirisk 15-20, bjørkefink 1 overflygende. 
Revekaien: Grønlandsmåke 1 2K, svartryggerle 2, steinskvett 1, svartrødstjert 1. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 besøkende. 

fredag 14. mars 2014

Forsiktig sesongåpning


Værgudene bevilget oss tre dager med bra vær siste uken, onsdag og torsdag 12.-13. mars ble benyttet til klargjøring av stasjonen for en ny sesong. Litt mer enn halvparten av nettparken er nå på plass, i tillegg ble en god del av tretoppene i sørlige del av fangstfeltet stusset til en mer håndterbar høyde. Noen nye småtrær ble plantet. Fangsten var ikke all verden, men 8 fugler ble påsatt ring disse to dagene: Gjerdesmett 1, svarttrost 4, rødstrupe 1 og kjøttmeis 2. En gulspurv merket i fjor høst ble kontrollert. 

 
Første fugl på Revtangen OS i 2014, svarttrost 2K hunn. 

Det er vanligvis enkelt å aldersbestemme svarttrost. Karakteren er den samme om våren som om høsten, siden svarttrosten ikke myter noen stordekkere i løpet av vinteren. De 5 ytre stordekkerne er brune juvenile fjær, med en tydelig kontrast midt på raden av store armdekkfjær.

Observasjoner: 
12.3: Snøspurv en overflygende, linerle/svartryggerle 1 overflygende, spurvehauk 1. 
Revekaien: Svartryggerle 3 hanner, skjærpiplerke 10. 

13.3: Myrhauk 1 FF, vandrefalk 1, linerle/svartryggerle 1 overflygende, heipiplerke noen få overflygende. 
Revekaien: Gjerdesmett 1, rødstrupe 1, svartrødstjert 1 FF, skjærpiplerke 20. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

torsdag 13. mars 2014

Resultater 2013


Det er på høy tid med en oppsummering av 2013-sesongen. Kort oppsummert så var det en middels sesong. Ekstremt kald og sein vår og tilsvarende sein sesongstart i slutten av april. Høsten var noe bedre enn 2012 værmessig, men for tredje år på rad må vi kunne si at været var dårligere enn gjennomsnittet med mye vind i perioder. Etter 20 oktober var været håpløst. Vi nådde målsetningen på 1000 vadere så vidt, til tross for at mengden rastende vadere på Revtangen må sies å ha vært moderat. Selv om ingen store sjeldenheter ble fanget, var 2013 langt over middels med tanke på kvalitet i fangsten.   

Venstre kolonne viser resultater fra Revtangen OS, midtre kolonne  er merkinger gjort av gruppas medlemmer andre steder enn på Revtangen, mens høyre kolonne viser hva som ble merket innenfor rammene av URBPOP-prosjektet (urbane fugler), der vannhøns, svaner og måker er utstyrt med fargeringer. Samlet total er 8508 nymerkinger.


Art
Revtangen OS Andre lok.  URBPOP Total
Knoppsvane 94 94
Stokkand 31 31
Toppand 51 51
Kvinand 1 1
Laksand 1 1
Sothøne 11 11
Sivhøne 2 2
Vannrikse 1 1
Gråmåke 181 181
Sildemåke 199 199
Svartbak 16 16
Fiskemåke 273 273
Hettemåke 149 149
Spurvehauk 6 6
Hønsehauk 1 1
Lerkefalk 1 1
Tundralo 1 1
Vipe 13 13
Storspove 5 5
Lappspove 139 139
Svarthalespove (isl.) 9 9
Myrsnipe 614 614
Tundrasnipe 13 13
Dvergsnipe 9 9
Polarsnipe 157 157
Sandløper 7 7
Fjæreplytt 1 1
Strandsnipe 1 1
Steinvender 34 34
Brushane 7 7
Rødstilk 12 12
Sandlo 23 23
Tjeld 2 8 10
Enkeltbekkasin 1 1 2
Rugde 3 3
Ringdue 9 9
Bydue 5 5
Tyrkerdue 1 1
Gjøk 4 4
Tårnseiler 1 1
Flaggspett 378 378
Vendehals 1 1
Låvesvale 24 10 34
Skjærpiplerke 13 13
Trepiplerke 67 67
Heipiplerke 151 40 191
Linerle 22 22
Svartryggerle 1 1
Vintererle 1 1
Gjerdesmett 55 55
Jernspurv 3 2 5
Rødstrupe 97 2 99
Nattergal 1 1
Blåstrupe 1 25 26
Rødstjert 37 1 38
Svartrødstjert 1 1
Steinskvett 11 2 13
Steinskvett (leucorhoa) 2 2
Måltrost 79 1 80
Rødvingetrost 104 2 106
Duetrost 1 1
Gråtrost 38 12 50
Svarttrost 217 21 238
Ringtrost 1 1
Gulsanger 8 8
Munk 177 177
Tornsanger 73 3 76
Møller 16 16
Hagesanger 127 127
Gresshoppesanger 8 8
Rørsanger 35 35
Busksanger 1 1
Myrsanger 2 2
Sivsanger 37 37
Løvsanger 418 124 542
Gransanger 58 58
Gransanger (tristis) 3 3
Gulbrynsanger 1 1
Fuglekonge 75 75
Gråfluesnapper 19 19
Dvergfluesnapper 3 3
Svarthvit fluesnapper 25 9 34
Kjøttmeis 67 278 345
Svartmeis 22 5 27
Blåmeis 214 140 354
Toppmeis 1 1
Granmeis 95 8 103
Spettmeis 21 21
Trekryper 4 4
Tornskate 1 1
Stær 116 18 134
Gråspurv 105 32 137
Pilfink 232 27 259
Nøtteskrike 1 1
Skjære 4 5 9
Kråke 1 1
Bokfink 56 48 104
Bjørkefink 303 130 433
Grønnfink 365 28 393
Grønnsisik 9 34 43
Tornirisk 96 2 98
Brunsisik 196 3 199
Gråsisik 548 59 607
Polarsisik 17 17
Rosenfink 3 3
Grankorsnebb 95 95
Båndkorsnebb 21 21
Dompap 3 3 6
Stillits 10 10
Sivspurv 6 82 88
Gulspurv 250 250
Totalt 6287 1211 1010 8508

Alf Tore Mjøs