mandag 2. desember 2013

Revtangen OS 2.desember

Om sider noen timer med rolig vind. Nett oppe 09.30-12.30. Skyet, 3-6 grader. Antall nettmetertimer =  800. Artsutvalget viste med all tydelighet at høsttrekket er over og vi er i vintermodus.

Ringmerket: Gjerdesmett 1, svarttrost 2, gråspurv 2, pilfink 41, grønnfink 1. Total = 47. Også 20 kontroller.

Pilfinken dominerte stort i fangsten i dag, og 41 eks. er en meget høy dagstotal av denne arten. Tree sparrow was the dominating species today, and 41 caught i 3 hours is a very high number for this species. 

Observasjoner: Spurvehauk 1, linerle 1, heipiplerke ca.10, snøspurv 1 hørt.

Alf Tore Mjøs

torsdag 21. november 2013

Revtangen OS 21. november

Omsider væromslag, men så seint på høsten betyr det gjerne kaldere vær. Etter en lang periode med lavtrykksaktivitet som har holdt stasjonen stengt, var det i dag klarvær og svak østlig vind. Temperaturen kl 8 var ca. 2 minusgrader, litt mildere utover dagen da solen kom opp.

Nett oppe 08-13, antall nettmetertimer = 1500. Ingen lydbruk, men mye av fangsten skyldes et par foringsautomater som trekker en del fugl. 

Ringmerket: Heipiplerke 1, gjerdesmett 1, svartrødstjert 1, svarttrost 17, gråtrost 3, måltrost 1, munk 3, gransanger 2, kjøttmeis 1, blåmeis 4, pilfink 23, gråspurv 8, grønnfink 5. Total = 70. Også 18 kontroller, inkl. en fremmed kjøttmeis. 

Ingen tvil om hva som var dagens fugl, svartrødstjerten snek seg med i ringmerkingsoversikten for 2013 i siste liten. 1K. First-year black redstart, the first this year. Not annual at Revtangen BO.

Det virker som om uvanlig mange gransangere henger igjen seint langs kysten i år. Dagens to var begge av underarten abietinus, denne går vel som "østlig abietinus".

Observasjoner (overflygende): sivspurv 1, lappspurv 3-4, stillits 2. Ikke en eneste flaggspett å se eller høre! 

Alf Tore Mjøs


mandag 4. november 2013

Revtangen OS 4. november

Svak skiftende bris, fra ca. kl 10 laber bris fra NV, etter hvert roligere igjen. Skyet, noen lette regnbyger og solgløtt innimellom. Nett oppe 07.30-14.30, antall nettmetertimer =  2300. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik og gulspurv 09-14.

Ringmerket: Flaggspett 4, rødstrupe 1, rødvingetrost 1, svarttrost 19, munk 1, gransanger 1 (tristis), granmeis 2, pilfink 11, gråspurv 7, bokfink 3, bjørkefink 7, grønnfink 19, brunsisik 2, gråsisik 7, polarsisik 1, grankorsnebb 15, gulspurv 14. Total = 115. Også 29 kontroller. 

Observasjoner: Vintererle 1 overflygende. 

Alf Tore Mjøs

lørdag 2. november 2013

Revtangen OS 2. november

Et kortvarig opphold i dag etter et par uker dominert av vind og regn. Nett oppe 09.45-13.15 (ufullstendig oppsett). Antall nettmeter = 800.

Ringmerket: Flaggspett 7, gjerdesmett 1, svarttrost 5, munk 2, granmeis 3, blåmeis 1, kjøttmeis 1, gråspurv 6, pilfink 13, bokfink 1, bjørkefink 9, grønnfink 25, grankorsnebb 1, gulspurv 2. Total = 76. Også 13 kontroller.

Observasjoner: Stillits 1.

Alf Tore Mjøs. 1 besøkende. 

fredag 25. oktober 2013

Revtangen OS 25. oktober

Etter en uke med dårlig vær bød det seg en mulighet i dag med rolig sørøstlig vind og skyet vær. Nett oppe 07.30-15, antall nettmetertimer = 2500. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gulspurv og sidensvans 09-15.

Ringmerket: Flaggspett 2, gjerdesmett 3, rødstrupe 1, måltrost 2, rødvingetrost 7, gråtrost 1, svarttrost 24, munk 7, gransanger 1 (tristis), kjøttmeis 3, blåmeis 4, granmeis 3, pilfink 5, gråspurv 3, bokfink 2, bjørkefink 2, grønnfink 21, gråsisik 1, grankorsnebb 1, båndkorsnebb 9, gulspurv 32. Total = 134. Også 18 kontroller.

Observasjoner: Sidensvans 750 nordtrekkende, vintererle 1, stillits 3, båndkorsnebb ca. 20, bergirisk 1, lappspurv 3.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

lørdag 19. oktober 2013

Revtangen OS 19. oktober

Skyet og svak østlig vind fra morgenen, etter hvert litt lett regn fra midt på dagen. Nett oppe 07.30-15, antall nettmetertimer= 2500. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik 09-13, bjørkefink 09-11, gulspurv 11-13, stillits 09-15. Fremdeles lite visuelt trekk, men et bedre nedfall av trost i grålysningen i dag, og et jevnt tilsig av munk hele dagen.

Ringmerket: Flaggspett 6, heipiplerke 1, gjerdesmett 3, rødstrupe 1, måltrost 1, rødvingetrost 8, gråtrost 3, svarttrost 30, munk 17, gransanger 1, fuglekonge 2, pilfink 2, bjørkefink 2, grønnfink 4, gråsisik 7, brunsisik 17, polarsisik 1, grankorsnebb 4, gulspurv 20. Total = 130. Også 5 kontroller, bl.a. en ny britiskmerket svarttrost.

Observasjoner: Båndkorsnebb 5.

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo, Vemund Opedal, Jakob Wingård. 8 besøkende. 

fredag 18. oktober 2013

Revtangen OS 18. oktober

Nørdøst bris, dreiende østlig og seinere nordlig. Svak vind for det aller meste. Sol. Nett oppe 07.30-16.30, antall nettmetertimer = 3000. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, men nesten ingen nyankomne troster. Lyd på gråsisik, gulspurv og stillits 09-16. En rolig dag med svært lite visuelt trekk.


Med tre nye båndkorsnebb i dag spratt sesongtotalen opp i 12. 1K hann. Three new two-barred crossbills today took this seasons total to 12. First-year male.   

Ringmerket: Flaggspett 9, heipiplerke 5, gjerdesmett 3, svarttrost 4, måltrost 2, rødvingetrost 1, munk 2, gransanger 1, fuglekonge 1, kjøttmeis 4, blåmeis 8, granmeis 2, pilfink 17, gråspurv 1, bokfink 1, bjørkefink 8, grønnfink 12, gråsisik 17, brunsisik 5, polarsisik 1, stillits 1, grankorsnebb 10, båndkorsnebb 3, gulspurv 16. Total = 134. Også 19 kontroller, inkl. en gulspurv med fremmed ring.

Litt lydbruk siste uka har gitt ikke mindre enn 10 stillitser i fangsten. Ikke dårlig, med tanke på at kun 3 var merket tidligere på stasjonen. 1K hunn. Goldfinch, the 10th this season (using playback). First-year female. 

Observasjoner: Vandrefalk 1, vintererle 1, lappspurv 2, stillits 3, båndkorsnebb 5. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 3 besøkende. 

onsdag 16. oktober 2013

Revtangen OS 16. oktober

Skyet, svak sørøst dreiende sørlig. Nett oppe 07.30-16.30, antall nettmetertimer = 3000. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik og gulspurv 09-15.

Ringmerket: Flaggspett 4, heipiplerke 1, rødstrupe 2, gråtrost 1, svarttrost 4, rødvingetrost 4, måltrost 3,  munk 2, fuglekonge 6, gjerdesmett 2, blåmeis 1, granmeis 14, gråspurv 1, pilfink 4, grønnfink 3, gråsisik 7, brunsisik 2, polarsisik 2 og gulspurv 19 . Total = 82. I tillegg 10 kontroller, bl.a. en fremmed norsk granmeis.

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Frank Spetland. 

tirsdag 15. oktober 2013

Revtangen OS 15. oktober

Nok en dag med nesten ingen vind fra morgenen, før det økte på litt fra NØ til 5-6 m/s midt på dagen. Skyet, oppklarnende, ca. 10 grader. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimer =  2650. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gulspurv 09-15, gråsisik 09-12, stillits 09-15. Lite visuelt trekk, noen småflokker av korsnebber og blåmeis mot nord.

Årets tredje og høstens første rosenfink, en 1K. The first common rosefinch this autumn, on a rather late date. First-year.

Ringmerket: Rugde 2, flaggspett 4, heipiplerke 4, gjerdesmett 3, rødstrupe 4, svarttrost 10, måltrost 2, rødvingetrost 14, gråtrost 1, munk 11, gransanger 1, fuglekonge 8, blåmeis 81, kjøttmeis 6, granmeis 8, svartmeis 7, pilfink 2, gråspurv 1, bokfink 1, bjørkefink 12, grønnfink 4, gråsisik 16, brunsisik 10, polarsisik 3, grankorsnebb 20, rosenfink 1, stillits 2, gulspurv 25. Total = 265. Også 15 kontroller, bl.a. 2 fremmede blåmeis. 

Observasjoner: Gulerle 1, vintererle 3, båndkorsnebb 3, bergirisk 10. Båndkorsnebbene rastet i hagen, resten var overflygende. 

Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Alf Torer Mjøs. 1 besøkende. 

mandag 14. oktober 2013

Revtangen OS 14. oktober

En ny dag med lite vind, men nå med skyer. Svak østlig bris hele dagen, max. 3-4 m/s. Noen få  meget lette regnbyger midt på dagen. Nett oppe 07-17, antall nettmetertimer = 3330. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 06.30-09.30, gulspurv 09.30-17, bjørkefink 09.30-12.30. 

Grankorsnebb 1K hann. Legg merke til de tre ytterste store armdekkerne som er av juvenil type. First-year male common crossbill. The 3 outer greater coverts are juvenile feathers. 

Ringmerket: Hønsehauk 1, flaggspett 3, gjerdesmett 2, rødstrupe 6, rødvingetrost 27, måltrost 12, gråtrost 1, svarttrost 38, munk 6, gransanger 1, fuglekonge 7, blåmeis 2, kjøttmeis 1, svartmeis 2, granmeis 2, trekryper 2, stær 3, pilfink 3, gråspurv 2, bokfink 1, bjørkefink 8, grønnfink 16, brunsisik 2, gråsisik 6, grankorsnebb 10, gulspurv 34. Total = 200. Også 16 kontroller, bl.a. en fremmed norsk granmeis og en rødstrupe som returnerte for sin 3. overvintring på Revtangen.

Det spesielle i dag var at det kom inn troster fra vest hele dagen. Mange av de svarttrostene som ble fanget etter kl 12 veide stort sett mellom 80 og 90 gram, noe som er veldig lavt. Fugler fanget på førsterunden hadde stort sett vekt på 100-110 gram. Værkart fra i dag tyder på at mange fugler møtte havtåke på vei over Nordsjøen og valgte å returnere mot norskekysten. 

Observasjoner: Gulerle 1, vintererle 3, lappspurv 2. Lite visuelt trekk. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

søndag 13. oktober 2013

Revtangen OS 13. oktober

Finværet fortsetter, med svak østlig vind som dreide vestlig midt på dagen. Sol. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimer = 2660. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik 08.30-11, bjørkefink 08.30-11, gulspurv 11-15, stillits 09-15, vintererle 09-13. Det var ikke den store trekkintensiteten i nesten vindstille vær, men fangsten var imponerende variert den forholdsvis seine datoen tatt i betraktning. Inkludert en kontroll av en gråtrost merket i juli hadde vi hele 30 arter i ringmerkingsoversikten i dag!

Stillits 1K hann. Det har vært uvanlig bra med stillits den siste tiden, så i dag gjorde vi et forsøk med lyd. Responsen var bra, og med dagens 4 er vi oppe i 6 i høst, ikke dårlig med tanke på at kun 3 var merket på Revtangen OS  t.o.m. 2012. 4 Goldfinch trappet today using playback, taking this autumns total to 6. Not bad, compared to only 3 ringed at the bird observatory until 2012! The picture shows a first-year male.

Ringmerket: Flaggspett 8, linerle 1, vintererle 1, gjerdesmett 7, steinskvett 1 (leucorhoa), rødstrupe 6, svarttrost 15, måltrost 7, rødvingetrost 5, duetrost 1, munk 2, gransanger 2, fuglekonge 11, blåmeis 6, kjøttmeis 6, svartmeis 3, granmeis 5, skjære 1, pilfink 6, gråspurv 2, bokfink 2, bjørkefink 6, grønnfink 5, brunsisik 1, gråsisik 3, stillits 4, grankorsnebb 3, dompap 2, gulspurv 4. Total = 127. Også 9 kontroller, bl.a. en fremmed norsk grønnfink og en britiskmerket svarttrost. 

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Morten Stokke.

lørdag 12. oktober 2013

Revtangen OS 12. oktober

Svak NØ bris som dreide nordlig ut på dagen. Pent vær. Nett oppe 07-16, antall nettmetertimer = 2900. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik 08.30-16, bjørkefink 08.30-11, gulspurv 13-16. 

Ringmerket: Rugde 1, flaggspett 18, linerle 2, gjerdesmett 3, rødstrupe 5, rødvingetrost 7, måltrost 2, svarttrost 28, munk 3, gransanger 3, fuglekonge 11, svartmeis 2, granmeis 7, kjøttmeis 6, blåmeis 16, gråspurv 1, pilfink 2, bokfink 7, bjørkefink 9, grønnfink 11, stillits 1, brunsisik 12, gråsisik 44, polarsisik 4 (3 exilipes, 1 hornemanni), grankorsnebb 1, gulspurv 15. Total= 221. 

Observasjoner: Spurvehauk 1, flaggspett 40+, vintererle ca. 10, gulerle 1, båndkorsnebb 10, lappspurv 3 overflygende, stillits 3. 

Bjørn fikk lurt årets andre stillits inn i nettet på utspekulert vis. Fuglen er en 1K som er i ferd med å få de rødorange tegningene i ansiktet. The second goldfinch at Revtangen BO this year, also a first-year bird.

Polarsisik, 1K hann excilipes (over) og 1K hunn hornemanni (under). Legg merke til forskjeller i formen, bl.a. størrelsen på hodet i forhold til kroppen samt det brunorange ansiktet som er typisk for hornemanni. Dette er den første hornemanni'en som er blitt merket på stasjonen, men underarten er registrert der tidligere for mer enn 50 år siden. Both subspecies of arctic redpoll were trappet today, exilipes (first-year male) above and hornemanni (first-year female) below.
Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo og Jørgen Søraker.

fredag 11. oktober 2013

Revtangen OS 11. oktober

NØ svak vind dreiende N ut på dagen. Pent vær. Nett oppe 07-18. Antall nettmetertimer = 3500. Lyd på måltrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik 08.30-16, bjørkefink 08.30-12, gulspurv 15-17. 

Dagen var travel fra begynnelsen, bra med finkefugl fløy over de første par timene men det roet seg nokså fort. God respons på gråsisiklyden resulterte i høstens beste dag så langt. Veldig praktisk at det sammenfalt med høstens beste tilgang på ringmerkere!

Ringmerket: Flaggspett 21, gjerdesmett 1, rødstrupe 3, svarttrost 8, rødvingetrost 13, gråtrost 4, munk 3, fuglekonge 4, blåmeis 53, kjøttmeis 5, granmeis 23, trekryper 1, stær 1, gråspurv 1, pilfink 5, bjørkefink 5, grønnfink 12, grønnsisik 1, gråsisik 246, polarsisik 1, brunsisik 15, grankorsnebb 7, gulspurv 6. Total = 439. Også 10 kontroller. 

Flaggspett nr. 300 for høsten ble merket på Revtangen OS i dag. This was great spotted woodpecker number 300 ringed this autumn at Revtangen BO.

Observasjoner: 
Hvitkinngås 1 overflygende, vandrefalk 1, flaggspett ca. 70 nordtrekkende, vintererle 5 overflygende, blåmeis ca. 150 nordtrekkende, granmeis ca. 50, bjørkefink ca. 700 nordtrekkende, gråsisik ca. 1000 nordtrekkende, båndkorsnebb 1 overflygende, bergirisk 1.

Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo, Sindre Molværsmyr, Vemund Opedal, Jørgen Søraker. 1 besøkende.

tirsdag 8. oktober 2013

Revtangen OS 8. oktober

Sørlig laber bris 6-8 m/s, skyet. Regn fra kl 11. Nett oppe 07-11, antall nettmetertimer =  1280. Lyd på munk og måltrost i grålysningen, bjørkefink og gulspurv 08.30-11. 

Ringmerket: Låvesvale 2, gjerdesmett 2, rødvingetrost 2, måltrost 2, gråtrost 6, munk 5, pilfink 2, gråspurv 1, stær 6, bokfink 2, bjørkefink 14, grønnfink 21, grankorsnebb 4, gulspurv 6. Total = 75. Også 15 kontroller. 

Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

søndag 6. oktober 2013

Revtangen OS 6. oktober

SSV laber-frisk bris, skyet. Var innom stasjonen en snartur i går og kunne konstatere at det rastet bra med munk i hagen. Derfor ble det gjort et forsøk i dag tross suboptimale vindforhold med ganske mye vind i de vanligvis beste heisenettene.

Nett oppe 07-12, antall nettmetertimer = 1450. Lyd på munk og måltrost i grålysningen, gulspurv og bjørkefink 08.30-12.

Ringmerket: Flaggspett 2, gjerdesmett 1, rødvingetrost 2, måltrost 4, svarttrost 1, munk 25, hagesanger 1, fuglekonge 1, svartmeis 1, blåmeis 3, kjøttmeis 1, stær 1, pilfink 2, bokfink 1, bjørkefink 3, grønnfink 30, grankorsnebb 1, gulspurv 9, sivspurv 1. Total = 90. Også 6 kontroller.

Observasjoner: Vandefalk 1, lappspurv 1.

Alf Tore Mjøs. 1 besøkende. 

tirsdag 1. oktober 2013

Revtangen OS 1. oktober

SØ laber bris, vekslende skydekke. Nett oppe 07-17, antall nettmetertimer = 3210. Lyd på måltrost og rødstrupe i grålysningen. 10 vaderruser på nordsiden av Revtangen kl 12-18.

Ringmerket: Tundralo 1, sandlo 1, myrsnipe 128, polarsnipe 4, lappspove 47, brushane 1, flaggspett 4, skjærpiplerke 13, heipiplerke 2, jernspurv 1, rødstrupe 3, måltrost 7, rødvingetrost 1, munk 4, gransanger 7 (5 abietinus, 1 tristis, 1 ubest.), løvsanger 1, gulbrynsanger 1, fuglekonge 1, kjøttmeis 2, svartmeis 1, granmeis 3, blåmeis 2, stær 5, bokfink 1, bjørkefink 4, grønnfink 7, gråsisik 1, sivspurv 1, gulspurv 2. Total = 256.

Endelig var det en gulbrynsanger som fant frem til stasjonshagen på Revtangen også. Norway has experienced a massive influx of yellow-browed warblers (Phylloscopus inornatus) this autumn, but this one was our first this season. 

Skjærpiplerke 1K (øverst) og 2K+. Legg merke til forskjeller i tegninger og kontrast mellom lyst og mørkt på mellomdekkerne og stordekkerne. Rock pipit first-year (top) and adult. Notice differences in shape and contrast between the dark centres and pale fringes of the median coverts and greater coverts. 
 
Observasjoner:
Stasjonen: Vintererle 1 overflygende, stillits 15 rastende kort.
Revtangen: Ringgås 15 rastende (7 hrota, 8 bernicla), storjo 3, tundralo 50, dvergsnipe 1, svarthalespove 3 (1K islandica), lappspove 100 (1 ad hann, resten 1K), bergirisk 5-10.

Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Frank Spetland.  

mandag 30. september 2013

Revtangen OS 30. september

SØ bris dreiende sørlig. Dessverre ingen fangst fra morgenen i dag. Nett oppe kl. 12-16.30, antall nettmetertimer = 1450.

Ringmerket: Flaggspett 2, rødstrupe 3, fuglekonge 4, granmeis 3, kjøttmeis 1, blåmeis 11, pilfink 2, bokfink 1, grønnfink 1. Total = 28. Også 5 kontroller, bl.a. en fremmed blåmeis.

Observasjoner:

Stasjonen: Lappiplerke 1 overflygende lavt rett over stasjonen, retning mot Orrevatnet.
Revtangen: Bra med vadere, totalt 4-500. Bl.a. ringgås 15 (hrota), tundralo 25, tundrasnipe 5, svarthalespove 3 juv islandica, lappspove 100. 

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Frank Spetland

Revtangen OS 29. september

SØ bris, delvis skyet. Nett oppe 07-18, antall nettmetertimer = 3500. Lyd på rødstrupe og måltrost i grålysningen, gråsisik 08-15. 

Ringmerket: Flaggspett 11, gjerdesmett 1, rødstrupe 1, måltrost 5, rødvingetrost 1, munk 2, gransanger 3, fuglekonge 5, svartmeis 1, granmeis 3, kjøttmeis 2, pilfink 1, bokfink 1, bjørkefink 5, grønnfink 5, gråsisik 35, brunsisik 7, båndkorsnebb 1. Total = 90. Også 4 kontroller, inkludert en fremmed granmeis. 

Dagens båndkorsnebb var en 1K hann. Todays two-barred crossbill was first-year male.

Observasjoner (alt overflygende/forbiflygende stasjonen): Myrhauk 1, spurvehauk 4, vintererle 4, stillits 11, båndkorsnebb 3.    

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

lørdag 28. september 2013

Revtangen OS 28. september

SØ bris dreiende SSØ og økende til frisk bris 8-9 m/s. Delvis skyet. Nett oppe 06.30-12.30, antall nettmetertimer =  1930. Lyd  på rødstrupe og måltrost i grålysningen, gråsisik og bjørkefink 08-11. 

Ringmerket: Spurvehauk 1, flaggspett 11, heipiplerke 1, gjerdesmett 5, rødstrupe 1, måltrost 7, rødvingetrost 1, munk 1, gransanger 3, fuglekonge 3, granmeis 3, blåmeis 8, kjøttmeis 3, bokfink 1, bjørkefink 19, grønnfink 2, gråsisik 36, polarsisik 2, brunsisik 9, sivspurv 1. Total = 118. Også 3 kontroller.

Observasjoner: Enkeltbekkasin 150+, flaggspett 60 nordtrekkende, bjørkefink 1500+ nordtrekkende, stillits 3+, grankorsnebb 200+ nordtrekkende og båndkorsnebb 1. 

Vandrefalk med flaggspett i klørne. This young peregrine had snatched one of the many great spotted woodpeckers in the area.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

fredag 27. september 2013

Revtangen OS 27. september


En dag med lite vind, vekslende mellom øst og nord. Delvis skyet, perioder med sol. Nett oppe 06.30-16.30, antall nettmetertimer = 3200. Lyd på rødstrupe og måltrost i grålysningen, gråsisik 08-12, tornirisk 12-16. Mye den samme tendensen som de foregående dagene, litt fink i farta men ingen store mengder med fugl som trakk over. For andre dag på rad fikk vi en dvergfluesnapper på førsterunden!

Ringmerket: Flaggspett 30, heipiplerke 2, gjerdesmett 3, rødstrupe 3, rødvingetrost 2, måltrost 4, gråtrost 1, munk 1, gransanger 5, løvsanger 1, fuglekonge 1, dvergfluesnapper 1 (1K), svarthvit fluesnapper 1, blåmeis 2, svartmeis 2, granmeis 2, kjøttmeis 2, pilfink 1, bokfink 2, bjørkefink 55, brunsisik 8, gråsisik 40, tornirisk 6, grønnfink 3, stillits 1, grankorsnebb 10, gulspurv 2. Total = 191. Også 5 kontroller, bl.a. en fremmed norsk svartmeis. 

Stillits 1K.Dagens fugl er den fjerde i stasjonens historie, og den første på 10 år. Goldfinch, only the 4th ever at Revtangen BO and the first since 2003.

Observasjoner: Vandrefalk 2, dvergfalk 1, spurvehauk 2, hønsehauk 1 (Revekaien), vintererle 3, flaggspett 30 nordtrekkende, stillits 2, båndkorsnebb 4. En antatt sibirpiplerke ble hørt overflygende.   
  
Asbjørn Folvik, Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs.

torsdag 26. september 2013

Revtangen OS 26. september

Svak vind fra sørøst, dreiende nordvest og noe økende midt på dagen. Delvis skyet, en regnbyge midt på formiddagen. Nett oppe 06.30-14.30, antall nettmetetimer = 2570. Lyd på måltrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik og bjørkefink 08-11, tornirisk 11-14. 

Dagen var preget av moderate trekkbevegelser og høy artsdiversitet i fangsten, med hele 28 arter ringmerket: Flaggspett 6, låvesvale 1, heipiplerke 2, linerle 3, gjerdesmett 4, rødstrupe 1, måltrost 6, svarttrost 1, rødvingetrost 1, hagesanger 1, møller 1 (østlig), gransanger 2 (abietinus), fuglekonge 4, granmeis 2, blåmeis 2, kjøttmeis 2, dvergfluesnapper 1 (1K), trekryper 1, gråspurv 3, bokfink 2, bjørkefink 19, grønnfink 3, tornirisk 8, brunsisik 17, gråsisik 23, polarsisik (exilipes) 2, grankorsnebb 3, gulspurv 2. Total = 121. Også 5 kontroller. 

Dvergfluesnapper 1K, årets andre og høstens første. Red-breasted flycatcher, the second of the year and the first this autumn.

Dagens møller fremstod som avvikende i forhold til en gjennomsnitts curruca, med brunere/lysere overside og mer rødbrunt i vingen, særlig påfallende var den rødbrune tonen på de ytre fire stordekkerne, som må være juvenile fjær som står igjen. Den ytre stjertfjæren er reinere hvit enn på curruca 1K, men den mangler den hvite kilen i spissen på den nest ytterste fjæren som man ofte ser hos østlige underarter. Overgangsform mellom curruca og halimodendri? Eastern-type lesser whitethroat, possibly a curruca/halimodendri intergrade?

Observasjoner: Skjeand 5 mot nord langs sanddynene, låvesvale 250+, gulerle 1, vintererle 4, båndkorsnebb 3+, stillits 2+, varsler 1. En antatt sibirpiplerke ble hørt forbiflygende.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

onsdag 25. september 2013

Revtangen OS 25. september

Sørøst svak vind-lett bris, skyet. Nett oppe 06-16, antall nettmetertimer = 3200. Lyd på rødstrupe og måltrost i grålysningen, deretter bjørkefink og gråsisik 08-14. En dag ute de helt store trekkbevegelsene, selv om en del finkefugl var på farten i morgentimene. 

Ringmerket: Enkeltbekkasin 1, flaggspett 24, heipiplerke 1, gjerdesmett 3, rødstrupe 4, måltrost 6, gråtrost 1, munk 2, gransanger 4 (abietinus), kjøttmeis 3, blåmeis 2, pilfink 1, bokfink 1, bjørkefink 4, grønnfink 2, gråsisik 55, brunsisik 27, gulspurv 5. Total = 146. Også 4 kontroller. 

Observasjoner: Myrhauk 1, spurvehauk 3, flaggspett 60 nordtrekkende, vintererle 4, båndkorsnebb 2+, stillits 2, lappspurv 3. Alt overflygende.

2 lysfeller i løpet av natten gav for årstiden respektable 20 arter, hvorav rødt høstfly (Agrochola helvola) var ny for Revtangen OS og kun funn nr. 2 i Klepp. En annen godbit var stasjonens 6. funn av tistelstengelfly (Gortyna flavago), en art som på Vestlandet kun er påvist på Revtangen OS. 

Rødt høstfly (Agrochola helvola). First for Revtangen BO.

Tistelstengelfly (Gortyna flavago). A Revtangen BO speciality.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

mandag 23. september 2013

Revtangen OS 23. september

Lett til laber bris fra NNØ til N, delvis skyet, oppklarnende. Nett oppe 06-14, antall nettmetertimer = 2500. Lyd på rødstrupe og hagesanger siste timen før dagslys - 08, bjørkefink og gråsisik 08-11. 

Ringmerket: Flaggspett 8, låvesvale 2, heipiplerke 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 30, steinskvett 1 (leucorhoa), måltrost 1, hagesanger 1, munk 4, fuglekonge 1, kjøttmeis 1, svartmeis 1, pilfink 1, gråspurv 1, bjørkefink 12, grønnfink 2, tornirisk 1, gråsisik 4, grankorsnebb 1. Total = 74. 

Observasjoner: Grankorsnebb 400+ nordtrekkende, båndkorsnebb 2, vintererle 1 overflygende. 

Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 20. september

Svak skiftende, overveiende nordøst bris. nett oppe 06-16.30, antall nettmetertimer = 3280. Lyd på bjørkefink.

Ringmerket: Flaggspett 37, heipiplerke 3, gjerdesmett 2, rødstrupe 1, svarttrost 1, gråtrost 1, hagesanger 2, munk 2, gransanger 1, løvsanger 2, granmeis 7, kjøttmeis 2, bokfink 2, bjørkefink 93, grønnfink 8, tornirisk 4, gulspurv 1. Total = 169. Også 3 kontroller.

98-99% av flaggspettene i årets invasjon har vært 1K-fugler. Merk den hvite spissen på håndsvingfjærene som dekker både utfan og innfan på p3-5, dette er en bankers 1K-karakter. P1-5 er juvenile, slitte fjær, p6 mangler og p7-10 er mytt til adult type.  

Flaggspett 2K+ hann. Merk forskjellen i spissen av svingfjærene. Også her er det to generasjoner håndsvingfjær, de fire ytre er gamle, slitte og fremstår som brunere. Men begge generasjonene består av adult-type håndsvingfjær.

Observasjoner: Bjørkefink 1000+ nordtrekkende, flaggspett 200+ nordtrekkende, båndkorsnebb 9 nordtrekkende, vintererle 1 overflygende.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 6 besøkende.

søndag 22. september 2013

Revtangen OS 15. september

NV frisk bris dreiende sørvest og økende til liten kuling ca. kl 12. Nett oppe 07-13. Lyd på hagesanger natt og til kl 09, heipiplerke 09-13. 

Ringmerket: Flaggspett 1, låvesvale 1, linerle 1, heipiplerke 15, trepiplerke 2, steinskvett 1, rødstrupe 4, hagesanger 1, gransanger 1, pilfink 3, bjørkefink 3, gulspurv 1. Total = 34. Også 3 kontroller. 

Bjørn Mo og Vemund Opedal.

Revtangen OS 14. september

NV frisk bris som løyet utover kvelden. Nett oppe 15-20, lyd på heipiplerke. 

Ringmerket: Flaggspett 1, heipiplerke 6, rødstrupe 1, hagesanger 2, løvsanger 1, fuglekonge 1. Total = 12. 

Bjørn Mo og Vemund Opedal.

torsdag 12. september 2013

Revtangen OS 12. september - blod, svette og flaggspett

En dag med lite vind, fra morgenen svak nordøstlig, etter hvert nesten vindstille. Om ettermiddagen svak nordvest. Delvis skyet, oppklarnende. Nett oppe 06-18, antall nettmetertimer =  3800. Lyd på rødstrupe og hagesanger 06-08, heipiplerke og vintererle 08-15. 

Flaggspettene var på farten i dag igjen, om enn i litt mindre mengder enn i går. Ca. 350 ble notert nordtrekkende, mesteparten mellom kl 10 og 12. Vi har etterhvert erfart at så lenge trekket pågår, er det lite som går i nettet. Men når trekket dabber av, da er det på tide å gå nettrunde...Av dagens 98 flaggspett kom 18 på 2. runde, og 25-30 på hver av to runder midt på dagen. Ømme fingre nå.....

Ringmerket: Flaggspett 98, heipiplerke 29, rødstrupe 7, steinskvett 1, måltrost 2, rødvingetrost 2, myrsanger 1 (1K), munk 2, hagesanger 3, løvsanger 1, gransanger 4, fuglekonge 4, granmeis 1, kjøttmeis 5, blåmeis 2, gråspurv 1, bokfink 2, bjørkefink 1, båndkorsnebb 2, gulspurv 2. Total = 170. Også en fremmedkontroll av en kjøttmeis.

Dagens to båndkorsnebber var i juvenil drakt. Juvenile two-barred crossbill.
 
Observasjoner: Vandrefalk 1, gulerle 3-4, vintererle 5, bjørkefink ca. 50, lappspurv 4 (3 av dem på Revekaien), båndkorsnebb ca. 10 nordtrekkende. 

Alf Tore Mjøs. 3 besøkende.

onsdag 11. september 2013

Revtangen OS 11. september

Værmeldingene for dagen i dag sa nordvest, og ringmerking stod egentlig ikke på timeplanen da jeg var innom stasjonen for et kort ærend ca. kl 09. Været var noe helt annet enn de meldte, nordøstlig bris og delvis skyet. Flere flaggspetter passerte mot nord over meg da jeg gikk ut av bilen, og straks etter kom det enda flere. Det var tydelig noe på gang, og jeg satte opp de fleste nettene med unntak av seks lave nett. Nett oppe 09.30-12.30, antall nettmeter = 720. Lyd på flaggspett.

Noe annet som var påfallende var et stort antall admiraler som hvilte i hagen, og at disse levde farlig - en ung lerkefalk brukte stasjonsbygningene som utkikkspost og spisebord og satte til livs ganske mange av dem!

  Ung lerkefalk. Young hobby (Falco subbuteo).

Flaggspettene ble bare flere og flere, men de gikk høyt og responderte heller ikke på playback. Til å begynne med. Men så endret bevegelsesmønsteret seg i retning av at stadig flere slo seg ned i hagen, og etter 30 i nettet på relativt kort tid var det bare å innse at dette ikke var håndterbart for en person. Timeplanen tillot heller ikke å holde på å lenge etter lunsj, så nettene ble stengt fra ca. 12.30. Etter hvert kom en stor andel av spettene gjennom hagen i netthøyde, hadde nettene vært oppe hadde vi trolig fanget ca. 50 i timen. På slutten av dagen stod "klikkeren" på 600, men det egentlige antallet som passerte var trolig over 1000.

Den ene admiralen etter den andre forsvant ned i gapet på lerkefalken, og innimellom tok den seg en hvil på ringmerkingsbuen. The hobby ate a considerable number of red admirals.

Men etter at den hadde brukt alle nettstengene våre som sitteplass gjorde den en feilmanøver....

...og fikk æren av å bli den første lerkefalken noen gang merket på Revtangen OS.

Ringmerket: Lerkefalk 1, flaggspett 30, hagesanger 1, munk 1, svartmeis 1, sivspurv 1. Total = 35. 

Observasjoner: Spurvehauk 2, flaggspett 600 nordtrekkende, gulerle 1, grankorsnebb 60, båndkorsnebb 4+. 

Alf Tore Mjøs. 3 besøkende.

Revtangen OS 10. september

N-NØ laber bris 7-8 m/s, i meste laget. Nett oppe 06-11, antall nettmetertimer =  1560. Lyd på heipiplerke 07-09, gulspurv 09-11, vintererle 08-11. 

Ringmerket: Spurvehauk 1, flaggspett 1, trepiplerke 1, heipiplerke 3, steinskvett 1, rødstjert 1, løvsanger 2, bokfink 1, gulspurv 10. Total= 21. 

Observasjoner: Grankorsnebb 70 og vintererle 1, alt overflygende. 

Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 8. september

Nett oppe 08-13. Lyd på hagesanger 08-10, rørsanger 08-09, heipiplerke 09-13, gulspurv 10-12. Svak skiftende vind og skiftende skydekke.

Ringmerket: Flaggspett 4, trepiplerke 2, heipiplerke 27, steinskvett 1, rødstrupe 1, hagesanger 2, munk 1, gransanger 1, brunsisik 1, gulspurv 12. Total = 52. 

Observasjoner: Vandrefalk 2, gresshoppesanger 1.

Bjørn Mo og Morten Stokke. 

Revtangen OS 6. september

En trøblete dag værmessig med en del tordenvær om morgenen og litt for mye vind. SØ frisk bris - liten kuling. Nett oppe 05-12, lyd på hagesanger og rødstrupe om natta. Lyd på heipiplerke og trepiplerke om morgenen. Antall nettmetertimer = 2200. 

Ringmerket: Spurvehauk 3, heipiplerke 17, rødvingetrost 1, munk 5, hagesanger 2, møller 1, løvsanger 1, svarthvit fluesnapper 1, bokfink 2, gulspurv 1. Total = 34. 

Asbjørn Folvik

fredag 30. august 2013

Vaderfangst 30. august

I dag satset vi på vaderne fra morgenen av, med 10 ruser fra kl 08-19. Været var behagelig med skiftende bris og god temperatur, delvis skyet. TV Vest laget reportaste til UTE-magasinet, som skal sendes mandag 9. september. 

Dagen ble spesiell særlig pga store mengder Limosa i fangsten, og ikke bare lappspover. Ringmerket: Lappspove 69, svarthalespove (islandica) 8, myrsnipe 87, tundrasnipe 4, dvergsnipe 1, polarsnipe 73, sandløper 1, steinvender 10, rødstilk 6, sandlo 2, brusfugl 3, stær 11. Total = 275. Også 11 kontroller. 

Todays ringing (10 walk-in traps at Revtangen): Bar-tailed godwit 69, black-tailed godwit (ssp. islandica) 8, dunlin 87, curlew sandpiper 4, little stint 1, red knot 73, sanderling 1, turnstone 10, redshank 6, common ringed plover 2, ruff 3, common starling 11.  

Bedre med to fugl i hånden enn ti i taren - Håvard Husebø med dagens to slagere, lappspove til venstre og svarthalespove. Det totale norske merketallet for svarthalspove av underarten islandica ble doblet i løpet av dagen. Bar-tailed godwit (left) and black-tailed godwit.

Tundrasnipe 1K. Curlew sandpiper (1Y).

Rødstilk 2K+ med aktiv svingfjærmyting. P4-10 er nye, p3 er i vekst og p1-2 er ikke mytt. Redshank (2Y+) in active wing moult.

Observasjoner:
Stasjonen: Vintererle 1 overflygende
Revtangen: Svarthalespove 20 islandica (2 ad, 18 1K), sotsnipe 1, tundralo 1 ad, vandrefalk 3-4, storjo 1. Sivhauk 1 1K over jordene på vei ned. 

Camilla Bjerk Olsen, Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 skoleklasse var innom for en orientering, og 6 andre voksne (totalt 17 elever og 7 voksne).

onsdag 28. august 2013

Revtangen OS 27. august

Rolige vindforhold med en svak sørøstlig trekk i morgentimene, delvis skyet. Seint om formiddagen dreide vinden mot sørvest. Nett oppe 05-14, antall nettmetertimer = 2800. Lyd på rørsanger, hagesanger og gresshoppesanger natt. Trepiplerke og heipiplerke 08-14. Deretter 7 vaderruser på Revtangen kl. 15-21.

Ringmerket: Sandlo 3, myrsnipe 71, tundrasnipe 1, polarsnipe 16, rødstilk 1, steinvender 2, lappspove 8, svarthalespove (islandica) 1, dvergsnipe 1, flaggspett 6, linerle 1, trepiplerke 5, heipiplerke 25, rødstjert 1, steinskvett 1, gresshoppesanger 1, rørsanger 2, sivsanger 3, hagesanger 14, munk 4, tornsanger 2, løvsanger 12, stær 1, bokfink 1, grønnfink 5, båndkorsnebb 1, sivspurv 1. Total = 189.

Svarthalespove (1K islandica) Revtangen OS 27. august. Dette er første gang en 1K-fugl bestemt til islandica er merket i Norge, bortsett fra pullusmerkinger på Andøya.

Ungfugler av islandica skilles fra fugler av nominatunderarten limosa på de sagtakkete tegningnene på tertiærene.

Observasjoner: 
Revtangen: Splitterne 2 sørtrekkende, rødstjert 1 rastende ved "parkeringen" nede ved dynene. 

Alf Tore Mjøs

mandag 26. august 2013

Revtangen OS 25. august

Ø-SØ bris, utpå formiddagen dreiende SØ og helt til sør. Stort sett pent vær, men perioder med litt skyer. Nett oppe 05-14, antall nettmetertimer =  2800. Lyd på hagesanger, rørsanger og gresshoppesanger natt.
7 ruser og 10 klappfeller på Revtangen etter vadere kl 13.30-21. 

Ringmerket: Sandlo 11, brushane 1, rødstilk 3, lappspove 14, steinvender 6, polarsnipe 7, myrsnipe 125, tundrasnipe 4, dvergsnipe 1, tårnseiler 1, flaggspett 7, heipiplerke 1, trepiplerke 6, rødvingetrost 1, gråtrost 1, rødstrupe 1, rødstjert 1, gresshoppesanger 2, rørsanger 9, sivsanger 5, munk 2, hagesanger 7, tornsanger 1, løvsanger 10, stær 2, bokfink 1, brunsisik 1, båndkorsnebb 5. Total = 236.

Denne kvintetten av båndkorsnebb var dagens høydepunkt i ringmerkingsprotokollen.


Observasjoner: Økning i antall vadere, bl.a. 130 sandlo og 1 svarthalespove på Revtangen og 2 grønnstilk på jordet vest for stasjonen. Resten ble ikke talt opp, men det var trolig 7-800 vadere som rastet på Revtangen.

Ellers 2-3 vandrefalk, 1 tårnfalk, 12+ flaggspett, 2 gulerle og 40+ båndkorsnebb i løpet av dagen. Flaggspettene kom jevnt og trutt enkeltvis fra nord, landet i den nordlige plantingen før de dro sørover gjennom fangstfeltet. En god andel av dem fikk en stålring med videre på ferden. 

Denne tistelsommerfuglen har holdt til i hagen de siste dagene. Varmen har resultert i god insektaktivitet, andre dagsommerfugler i hagen har vært admiral, stor kålsommerfugl og ildgullvinge. 

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo, Vemund Opedal og Morten Stokke. 4 besøkende.

lørdag 24. august 2013

Revtangen OS 24. august

For mye vind hemmet fangsten i dag, med SØ dreiende S frisk bris. Nett oppe 05-20, men lite effektivt grunnet sol og vind fra kl 10. Antall nettmetertimer = 4700. Lyd på rørsanger og hagesanger natt, svak lyd på gresshoppesanger. 

Ringmerket: Spurvehauk 1, ringdue 1, gjøk 1, steinskvett 2, rødstjert 2, gresshoppesanger 2, rørsanger 2, hagesanger 4, tornsanger 1, løvsanger 11, gråfluesnapper 2, brunsisik 1, grønnsisik 1. Total = 31. 

Observasjoner: 
Fra stasjonen: Spurvehauk 8, sivhauk 1 hann, vandrefalk 2, tårnfalk 2, svarthalespove ca. 20 overflygende (en flokk mot NØ), sotsnipe 1 overflygende, flaggspett 3, gulerle 3, båndkorsnabb ca. 5. 
Revtangen: Dvergmåke 2 1K mot sør, totalt ca. 250 vadere inkl. 3 dvergsnipe og 3 tundrasnipe. En voksen svartbak tok livet av og spiste en 1K tjeld.....

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo, Vemund Opedal. 1 besøkende.  

fredag 23. august 2013

Revtangen OS 23. august

Nok en morgen med veldig fine forhold, svak østlig vind og lett skydekke. Fra midt på dagen økende vind som dreide SSØ, sol. Stort sett ingen fangst etter det. Nett oppe 05.30-15.30, antall nettmetertimer = 3100.  Lyd på hagesanger og rørsanger natt, samt svak lyd på gresshoppesanger. Trepiplerke fra 07.30-15.30, hadde kun effekt tidlig.

Ringmerket: Ringdue 1, flaggspett 7, trepiplerke 11, gjerdesmett 1, steinskvett 1, rødstjert 1, gresshoppesanger 1 (1K), sivsanger 4, rørsanger 12 (2 ad, 10 1K), myrsanger 1 (1K), tornsanger 3, møller 1, hagesanger 21, munk 6, løvsanger 26, gråfluesnapper 1, pilfink 1, gulspurv 1. Total = 100. 

Dagens myrsanger var den første på stasjonen siden 2008, og den 11. totalt.

Sivsanger 1K, med uvanlig kraftig flekking i brystet.

Dagens største overraskelse var hele 7 flaggspett, er det en invasjon på gang mon tro? 6 av disse var 1K, den siste en ad. hunn. 

Observasjoner: Sivhauk 1, spurvehauk 1, gulerle 1 overflygende.  

Alf Tore Mjøs

torsdag 22. august 2013

Revtangen OS 22. august

Svak nordøst i morgentimene, dreiende vestlig utpå dagen, etter hvert nesten vindstille. Skyet, oppklarnende til sol. Temperaturer rundt 20 om ettermiddagen. Lyd på rørsanger og hagesanger natt (og en altfor svak lyd på gresshoppesanger). Lyd på trepiplerke 07-17. Nett oppe 05.30-18.30, antall nettmetertimer = 4070.

Ringmerket: Ringdue 1, gjøk 1, trepiplerke 39, rødstrupe 1, gresshoppesanger 1, rørsanger 5, tornsanger 5, hagesanger 11, munk 2, løvsanger 36, gråfluesnapper 1, granmeis 1, stær 13, pilfink 9, bokfink 2, grønnfink 12, brunsisik 1, grankorsnebb 4, gulspurv 2. Total = 147. Også 5 kontroller, bl.a. fremmedkontroller av norsk løvsanger og stær.

Gresshoppesanger 1K.


Observasjoner: Svarthalespove 4 overflygende, spurvehauk 1, sivhauk 1, gulerle 1, båndkorsnebb 4. Bra med trepiplerke trekkende over i morgentimene. Revtangen ble sjekket om ettermiddagen, men lite rastende vadere. 

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs

onsdag 21. august 2013

Revtangen 17. august - vadermerking

Bra med vadere rastende på Revtangen gav en an ledning til å prøve vaderrusene. 5 ruser og 11 klappfeller mellom kl 08 og 18.

Ringmerket: Myrsnipe 166, polarsnipe 35, tundrasnipe 4, dvergsnipe 6, steinvender 10, sandløper 6, sandlo 6, rødstilk 2, brusfugl 2, lappspove 1, steinskvett 2. Total = 240.

Håvard Husebø, Bjørn Mo, Vemund Opedal.

torsdag 15. august 2013

Revtangen OS 15. august

En kjølig morgen med 8 grader og svak østlig vind i grålysningen. Etter hvert snudde vinden på sør og økte til laber bris, og temperaturen krøp oppunder 20 grader. Lyd på hagesanger og rørsanger natt, tornirisk kl 07.30-15. Vi hadde en mann på Revtangen mellom kl 8-12, men forholdene er langt fra ideelle for merking av vadere. Ikke all verdens med fugl, og veldig lav vannstand som eksponerer mye areal som de sprer seg ut på. Kun 11 klappfeller ble brukt i kombinasjon med noen ledegjerder.

Lav vannstand eksponerer mye areal for vaderne for tiden. For å fange effektivt med vaderruser må fuglene konsentrere seg mer i tarebeltene. 

Ringmerket: Myrsnipe 28, steinvender 5, polarsnipe 4, ringdue 1, heipiplerke 1, jernspurv 1, rørsanger 2, hagesanger 6, tornsanger 1, løvsanger 10, kjøttmeis 2, pilfink 3, stær 5, grønnfink 4, tornirisk 29. Total = 102.

Observasjoner:
Brusfugl 500+ rastende jordene på innsiden av Revtangen.
Revtangen: Bl.a. sotsnipe 1, tundrasnipe 1 ad, smålom 4 sørtrekkende, tjeld 150 sørtrekkende.
Stasjonen: Vandrefalk 2, tårnfalt 1, enkeltbekkasin 120+ overflygende, båndkorsnebb 1+ overflygende.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

onsdag 14. august 2013

Revtangen OS 14. august - Total Makeover

I dag var det tid for å gi den gamle ringmerkingsbua en "Total Makeover" med Drygolin. Den kan ikke stå der og skjemme ut resten, nå som gamlehytta er blitt nyrenovert.....Vinden var i friskeste laget fra nordvest, så det ble ikke satt opp noen nett. Det var heller ikke mye fugl i hagen.  

Ringmerkingsbua, nå i praktdrakt.

Observasjoner: Sivhauk 3, enkelbekkasin 50+, sotsnipe 2 overflygende, grønnstilk 1+, grankorsnebb ca. 50 mot nord. En sjekk på Revtangen i kveldingen avslørte at storparten av vaderne fra i går (1500+ rapportert på Artsobservasjoner) hadde reist videre, kun et par hundre var tilbake. Men bonapartesnipa holder stand. En del hundre brusfugl rastet på jordene ned mot revet. 

Bonapartesnipe 2K+. White-rumped sandpiper, adult. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

lørdag 10. august 2013

Revtangen OS 10. august

Om sider rolige vindforhold som gjorde det mulig å sikre et anstendig dagsresultat på stasjonen. NØ lett bris dreiende NV utpå formiddagen. Delvis skyet, etter hvert sol. Playback på hagesanger og rørsanger om natten gav litt Sylvia og Acrocephalus på morgenskvisten.

Nett oppe 05-17, antall nettmetertimer =3750. Lyd på hagesanger og rørsanger til ca kl 8, tornirisk og løvsanger deretter.

Ringmerket: Gjøk 1 (1K), linerle 3, gråtrost 1, sivsanger 6, rørsanger 3, tornsanger 9, møller 1, hagesanger 7, gransanger 2, løvsanger 35, pilfink 1, skjære 1, grønnfink 17, tornirisk 17. Total = 104. Også 8 kontroller.

Årets første rørsanger (1K). The first reed warbler of the year.

Observasjoner: Grønnstilk 2 overflygende, skogsnipe 1 overflygende, grankorsnebb ca. 100 nordtrekkende, båndkorsnebb flokk hørt trekkende mot nord. 

Vandremåleren er en liten måler som er lett gjenkjennelig. The Vestal (Rhodometra sacraria), the frst record at Revtangen Bird Observatory.

To lysfeller stod på i natt, og gav en overraskende fangst i form av en vandremåler (Rhodometra sacraria). Denne arten er en langdistansetrekker som enkelte år kan vandre nordover fra Nord-Afrika og Middelhavsområdet. I følge Artskart er arten registrert ca. 12 ganger i Norge. Funnet var det første på Revtangen OS, men to individer er tidligere påvist på Karmøy under den fantastiske migrasjonsbølgen i september 2006.  

Alf Tore Mjøs

torsdag 1. august 2013

Revtangen OS 1. august

Skyet/delvis skyet, SØ lett bris dreiende SV. Nett oppe 06-14, antall nettmetertimer = 2500. Lyd på løvsanger og tornirisk 07-14. 

Ringmerket: Låvesvale 2, tornsanger 1, løvsanger 14, toppmeis 1, stær 23, pilfink 5, gråspurv 3, grønnfink 7, tornirisk 8. Total = 64. Også 7 kontroller, bl.a. en ringdue merket i 2011. 

Toppmeis er en sjelden fugl i ringmerkingsprotokollen, selv om noen få par trolig hekker i barskogsplantingene på vestsiden av Orrevatnet. Crested tit, rarly caught.

Observasjoner: Hønsehauk 1, tårnfalt 2, småspove 1, skogsnipe 1. Alle overflygende. Revtangen ble sjekket om ettermiddagen, lite rastende vadere.

Håvar Husebø og Alf Tore Mjøs.


tirsdag 30. juli 2013

Første vaderfangst


 Revtangen fotograferte fra det søndre neset.

I går 29. juli ankom årets første store innsig av vadere med ca. 1000 fugler rastende på Revtangen i kveldingen. Storparten var polarsniper og sandløpere. Mengdene var noe mindre i morgentimene i dag, men det var fremdeles bra med fugl så vi gjorde årets første fangstforsøk med 8 vaderruser og 11 vaderklappfeller. Fangsten pågikk mellom ca. kl. 09 og 16.

Ringmerket: Polarsnipe 17 ad, myrsnipe 10 (3 ad, 7 1K), strandsnipe 1 juv, fjæreplytt 1 juv, stær 21 (alle 1K). Total = 50. I tillegg ble det avlest tre fargemerkede vadere, en polarsnipe, en steinvender og en sandløper. 

Polarsnipe. Red Knot. 

Fjæreplytt. Fuglen har fremdeles rikelig med dun i nakken. Young Purple Sandpiper, still downy in the neck.

Observasjoner: Dvergmåke 1 1K, alaskasnipe 1 ad, tundrasnipe 2 ad, dvergsnipe 3 ad, temmincksnipe 1, gravand ca. 50, trepiplerke 1. 

Polarsnipeflokk på de ytre steinene på søre Revtangen. Red Knot flock resting on the outer rocks.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs