mandag 30. juli 2012

Revtangen OS 30.juli

SØ bris dreiende SV, økende. Mye vind i nettene fra ca. kl 11 hemmet fangsten. Skyet, etter hvert sol.
Lyd på løvsanger. Eksepsjonalt laber artsdiversitet i nettene!

Ringmerket:

Låvesvale 1, svarttrost 1, løvsanger 21, gråspurv 4, grønnfink 1. Total = 28.

Observasjoner: Grønnstilk 2 overflygende, møller 1 1K (kontroll av fuglen fra 28.7.).


Lysfellene gav 52 arter, hvorav lyngheiparktvikler (Eupoecilia angustana) var ny for stasjonen.

  
Endelig fant et eks. av lyngheipraktvikler (Eupoecilia angustana) veien til en av lysfellene våre! Nydelig liten skapning. 

Ingvald Ekeland, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs

lørdag 28. juli 2012

Revtangen OS 28. juli

Skiftende, etter hvert SV bris. Delvis skyet, sol utpå dagen. Nett oppe 06.30-16.30, lyd på løvsanger.

Ringmerket: låvesvale 5, linerle 1, steinskvett 1, tornsanger 3, møller 1, løvsanger 22, kjøttmeis 1, gråspurv 3, pilfink 1, bokfink 4, sivspurv 1. Total = 43. Også 5 kontroller, bl.a. en fremmed norsk løvsanger.

Observasjoner: Jordugle 1, skogsnipe 2 overflygende.

Lysfellene produserte moderate 57 arter, med et udiskutabelt høydepunkt i form av en grå barkmåler (ny for Vestlandet). Intet som tyder på migrasjon sørfra.

Grå barkmåler (Peribatodes rhomboidaria). Arten ble observert for første gang i Norge så nylig som i 1998, men er i dag godt etablert og økende i forekomst i Agderfylkene. Takk til Kai Berggren som bekreftet artstilhørigheten. 

Ingvald Ekeland, Alf Tore Mjøs, Jakob Wingård.

torsdag 26. juli 2012

Revtangen OS 25.juli

Nett oppe 06.30-18.30, antall nettmetertimer = 3700. Skiftende bris, skyet, oppklarnende med sol og laber N bris utpå dagen.

Ringmerket: sandløper 1, låvesvale 11, steinskvett 2, løvsanger 13, stær 64, gråspurv 8, tornirisk 5, brunsisik 5, gulspurv 1, sivspurv 1. Total = 111.  

 
En flokk på drøye 50 stær bidro sterkt til dagens gode total på 111 fugl. 

En kort tur ned til Revtangen i kveldingen resulterte i årets første sandløper. I tillegg fikk vi lest av kombinasjonenen på to voksne sandløpere med fargeringer.

Observasjoner:
Stasjonen: Grankorsnebb 10 trakk nord, vandrefalk 1 F, enkeltind. av småspove og gluttsnipe overflygende. 
Revtangen: Sandløper 130 ad, polarsnipe 80 ad, steinvender 30, tundrasnipe 1 ad, lappspove 2 ad, svarthalespove 1 juv (limosa), skogsnipe 1, rødstilk 10, sandlo 15, rødnebbterne 20, makrellterne 5, splitterne 2 ad + 1 juv, storjo 1.

Lysfellene gav moderate 47 arter, det desiderte høydepunktet var en ny art for stasjonen i form av et storflekket metallfly. Arten er meget sjelden på Jæren, og trolig ikke påvist på ytre deler av Jæren tidligere (noen få funn i Sandnes).

Storflekket metallfly 

 Rødbrunt metallfly. Funn nr. 2 på Revtangen OS.

Begge disse nattflyene hører til underfamilien Plusiinae, der de fleste artene kjennetegnes av skarpe farger og metalliske merker på forvingen. Noen kan være utfordrende å identifisere, men disse to artene er enkle å bestemme. 

Ingvald Ekeland, Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs. 2 besøkende. 

mandag 23. juli 2012

Revtangen OS 22. juli

Vestlig lett bris, dreiende SV og økende til ca. 6 m/s kl 10. Nett oppe 06.30-11.

Ringmerket: låvesvale 4, steinskvett 5, tornsanger 1, løvsanger 11, stær 5, gråspurv 3, grønnfink 6, tornirisk 1. Total = 36. Også 7 kontroller.

Etter en natt med ca. 14 grader rundt midnatt inneholdt lysfellene moderate 62 arter, ingen overraskelser og ingen tegn til migrerende arter.

To små målere som starter flygetiden sin omtrent nå: randengmåler (Idaea biselata, øverst) og rustdvergmåler (Eupthecia icterata).

Roy Larsen, Andreas B. Larsen, Alf Tore Mjøs

søndag 22. juli 2012

Revtangen OS 19.juli

NØ lett bris-svak vind, dreiende NV, delvis skyet. Nett oppe 06.30-14. Antall nettmetertimer = 2000.

Ringmerket: Ringdue 1, steinskvett 3, svarttrost 1, tornsanger 1, løvsanger 22, gransanger 1, kjøttmeis 2, stær 3, kråke 2, pilfink 3, gråspurv 1, bokfink 2, grønnfink 2, brunsisik 5. Total = 49. Også 6 kontroller.


Steinskvett 2K+ hann i kraftig myting. Northern wheatear (Oenanthe oenanthe), adult male in heavy moult.

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs

fredag 13. juli 2012

Revtangen OS 13.juli

Skiftende lett bris fra N og NV. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimer = 2400. Ringmerket: linerle 1, steinskvett 1, rødstrupe 1, tornsanger 1, løvsanger 20, kjøttmeis 4, svartmeis 1, stær 4, kråke 1, pilfink 2, grønnfink 1, brunsisik 3. Total = 40.

Observasjoner:
Revtangen: Svarthalespove 2 juv (limosa), ellers kun ca. 5 rødstilk, en steinvender og 3 lappspove.
Orrevatnet nord: 260 knoppsvane
Stasjonen: Vaktel 1 sy. på nordsiden.

Lysfellene inneholdt ordinære 61 arter, hvorav syrekveldfly (Acronicta rumicis) var ny for stasjonen.

Syrekveldfly (Acronicta rumicis)

Alf Tore Mjøs. 11 besøkende, hvorav en gruppe på 10 fra SUS.

Revtangen OS. 6. juli

Skiftende bris, for det meste pent vær/delvis skyet. Nett oppe 06.30-13.30, antall nettmetertimer = 1800.
Ringmerket: Linerle 1, steinskvett 1, gråtrost 1, løvsanger 7, gransanger 2, stær 2, pilfink 2, gråspurv 2, brunsisik 2, tornirisk 1. Total = 21. Også 4 kontroller.

Argyresthia retinella.

Lysfellene inneholdt for årstiden moderate 59 arter, men en ny art for stasjonen i form av en Argyresthia retinella berget dagen. En ubestemt grønnglinsende Coleophora kunne blitt ny art nummer to, men den kom seg unna før den kunne dokumenteres. Trolig en kløversekkmøll.

Otto Frengen og Alf Tore Mjøs

torsdag 5. juli 2012

Revtangen OS 5.juli

Etter en unormalt lang pause ble "høstsesongen" innledet i dag. Pent og varmt vær, skiftende overveiende sørøst bris. Nett oppe 06.30-18.30, antall nettmetertimer = 3700. Ringmerket: Tornsanger 1, løvsanger 4, gransanger 1, granmeis 1 (1K), stær 2, gråspurv 19, pilfink 11, grønnfink 1, brunsisik 4. Total = 44.

En ung granmeis var dagens lille overraskelse. Ingen vanlig art på stasjonen i sommermånedene. A young willow tit was the surprise of the day.

Observasjoner: Gulerle 1 overflygende, taksvale 2 overflygende, spurvehauk 1. 

Lysfellene produserte respektable ca. 75 arter, bl.a. to stk. stor snabelsvermer og to ospesvermer.

 Denne lille krabaten er en ny art for stasjonen, hvis vi klarer å bestemme den......
 

Otto Frengen og Alf Tore Mjøs. To besøkende.