lørdag 28. juli 2012

Revtangen OS 28. juli

Skiftende, etter hvert SV bris. Delvis skyet, sol utpå dagen. Nett oppe 06.30-16.30, lyd på løvsanger.

Ringmerket: låvesvale 5, linerle 1, steinskvett 1, tornsanger 3, møller 1, løvsanger 22, kjøttmeis 1, gråspurv 3, pilfink 1, bokfink 4, sivspurv 1. Total = 43. Også 5 kontroller, bl.a. en fremmed norsk løvsanger.

Observasjoner: Jordugle 1, skogsnipe 2 overflygende.

Lysfellene produserte moderate 57 arter, med et udiskutabelt høydepunkt i form av en grå barkmåler (ny for Vestlandet). Intet som tyder på migrasjon sørfra.

Grå barkmåler (Peribatodes rhomboidaria). Arten ble observert for første gang i Norge så nylig som i 1998, men er i dag godt etablert og økende i forekomst i Agderfylkene. Takk til Kai Berggren som bekreftet artstilhørigheten. 

Ingvald Ekeland, Alf Tore Mjøs, Jakob Wingård.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar