onsdag 28. juli 2010

Revtangen OS 27.juli

Rolig vind fra N-NØ i morgentimene, dreide etter hvert mot SV med en liten vindøkning. Skyet, noen lette regnbyger utover ettermiddagen. Nett oppe 06-18, antall nettmetertimer = 3060. Ringmerket: låvesvale 13, linerle 1, heipiplerke 1, steinskvett 1, gråtrost 1, tornsanger 1, løvsanger 10, stær 1, pilfink 1, brunsisik 2, tornirisk 1, bokfink 12, grønnfink 11. Total= 56.

Lysfellene produserte rekordsummen 99 arter (minimum), blant disse var en ny art for stasjonen i form av en grå bergmåler. Ellers bl.a. smalengmott, kjempeengmott, grobladengmott (3), nettfly, gul skyggevikler (2), Agonopterix liturosa (2).

Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 26.juli.

NV lett bris, delvis skyet. Nett oppe 06-21, antall nettmetertimer = 3825. Lyd på løvsanger 06-15. Etter flere dager med kontinuerlig fangst går marketallet ned, som det ofte gjør på denne tiden før trekket starter og utskiftingen av fugl går raskere. Ringmerket: låvesvale 5, linerle 1, heipiplerke 1, steinskvett 1, gråtrost 2, sivsanger 1, munk 2, løvsanger 16, stær 2, gråspurv 1, tornirisk 1, bokfink 1, grønnfink 8, gulspurv 2. Total = 44.

Lysfellene leverer fortsatt gode fangster. 85 arter i natt der gul skyggevikler var den eneste nye arten for stasjonen. Ellers uvanlige arter (etter Revtangen-målestokk) som kjempebladmåler, ripsbuemåler, lyst sandengfly, praktfuruskuddvikler (2) og grobladengmott.

Alf Tore Mjøs

tirsdag 27. juli 2010

Revtangen OS 25. juli

Fremdeles noenlunde samme vær, N-NV lett bris, delvis skyet. Nett oppe 06.30-20.30, antall nettmetertimer = 4284. Løvsanger lyd i en høytaler 06-14. Ringmerket: Låvesvale 4, linerle 2, rødstrupe 1, gråtrost 2, sivsanger 1, tornsanger 3, munk 2, løvsanger 13, gransanger 2, stær 1, pilfink 1, gråspurv 3, bokfink 12, grønnfink 14, gulspurv 1. Total = 62.


Juvenil gransanger Phylloscopus collybita, som snart skal forflytte alle sine 6,8 gram til Vest-Afrika. Juvenile chiffchaff.

De rolige vindforholdene om natten gjør at lysfellene fanger jevnt bra. Nok en gang drøyt 80 arter i fellene, som er et høyt tall på Revtangen. Grobladengmott, Nemapogon cloacella og en foreløpig ubestemt rosevikler (antatt blek rosevikler Notocelia rosaecolana) var nye for Revtangen. Dessuten ble det fanget en underlig måler i slekten Idaea, trolig et avvikende individ av en av de vanlige artene.


Antatt blek rosevikler Notocelia rosaecolana. Arten kan ikke alltid skilles fra mørk rosevikler N.trimaculana, vi har valgt å kalle denne blek rosevikler pga stor størrelse (omtrent som N. roborana) og det faktum at denne arten lever på roser, i motsetning til trimaculana som har helt andre vertsplanter som ikke finnes i regionen.

Ubestemt måler Idaea, avvikende form.


Alf Tore Mjøs, Irene Alvheim, Rob Bowen, Mark Thomson.

søndag 25. juli 2010

Revtangen OS 24.juli

Nok en behagelig dag på Revtangen i dag, men med litt mer vind og sol som gjorde fangstforholdene litt mindre optimale. Nordlig svak vind økende til lett - laber bris, NNØ dreiende NV.

Nett oppe o5.30-20.30, antall nettmetertimer = 4590. Ringmerket: låvesvale 7, heipiplerke 1, linerle1, steinskvett 1, tornsanger 2, møller 1 (juv/1K), løvsanger 18, kjøttmeis 4, stær 8, gråspurv 7, pilfink 1, bokfink 9, grønnsisik 1, brunsisik 3 (første juv), grønnfink 10. Total = 74.

Observasjoner: grågås 500 på jordene øst for stasjonen om morgenen, skogsnipe 1 overflygende natt.

En mild start på natten bidro til at lysfellene ble en tidkrevende affære. Min. en ny art for Revtangen (bølgeduskmåler), ellers en rekke uvanlige arter (eks. sumpengmott, fjærbarkmåler, mørkt ringurtefly, gråbrunt viftefly (2), nettfly, seljetannspinner, svinerotstilkvikler), totalt nærmere 90 arter.

Arbeidet med vedlikehold på nettene påbegynt, ett 12-meters nett skiftet. Svartsurbærbusker ble omsider satt ned sør for hytta langs "plenen" ved terrassen.

Irene Alvheim, Rob Bowen, Mark Thomson, Alf Tore Mjøs, Inger Karin Dønheim.

lørdag 24. juli 2010

Revtangen OS 23.juli

En behagelig dag på Reve, skiftende svak vind, mest fra vestlig kant fra utpå formiddagen. Delvis skyet og ikke for varmt. Nettene kom ikke opp før kl 08, og det ble spilt løvsangerlyd i en høytaler fra 08.30-15.30. Antall nettmetertimer = 2988.

Ringmerket: Ringdue 1, dvergspett 2, låvesvale 4, svarttrost 1 (første juv merket), munk 1, tornsanger 1, løvsanger 34, kjøttmeis 1, stær 7, gråspurv 5, bokfink 7, brunsisik 2, grønnsisik 4, tornirisk 1, grønnfink 19, gulspurv 1. Total = 91.

A pleasant day at Revtangen BO, very little wind and partly cloudy. Fine conditions for ringing produced a nice total: wood pigeon 1, lesser spotted woodpecker 2, barn swallow 4, blackbird 1, blackcap 1, common whitethroat 1, willow warbler 34, great tit 1, starling 7, house sparrow 5, chaffinch 7, lesser redpoll 2, siskin 4, linnet 1, greenfinch 19, yellowhammer 1. Total= 91.

To unge dvergspetter var dagens store overraskelse på Revtangen OS. Two young lesser spotted woodpeckers, a big surprise today.

Spettene myter håndsvingfjær (men ikke armsvingfjær) som del av den postjuvenile mytingen. P1-4 er ikke mytt. Young woodpeckers moult primaries (but not secondaries) during the postjuvenile moult.

Observasjoner: Grønnstilk 1 overflygende, småspove hørt noen ganger i løpet av dagen, sivhauk en forbiflygende.

Alf Tore Mjøs


torsdag 22. juli 2010

Revtangen 21.juli

Vinden roet seg i dag, på morgenkvisten var det SØ svak vind og lette regnbyger. Utpå ettermiddagen dreide vinden mer mot sør og økte til laber-frisk bris. Skyet vær hele dagen.

NRK var ute og laget en sommerreportasje om ringmerkingsarbeidet på stasjonen. Denne ble sendt samme kveld på "Norge i dag".

Fine forhold gav en god dagsfangst årstiden tatt i betraktning: låvesvale 8, sandsvale 1, gråtrost 1, tornsanger 2 (første juv), løvsanger 29, kjøttmeis 1, stær 2, gråspurv 8, pilfink 1, bokfink 16, grønnsisik 2, brunsisik 2, tornirisk 3, grønnfink 38. Total = 114.Sandsvale i juv drakt. Legg merke til de tydelige lyse bremmene på tertiærene og de fleste dekkfjærene, som mangler hos de voksne. Juvenile sand martin.Stær, 1K hann, Revtangen 22.juli 2010. Den post-juvenile mytingen er kommet ganske langt, den har fornyet fem indre håndsvingfjær, hele raden av store armdekkfjær og ganske mange flankefjær. Starling 1Y male, post-juvenile moult is well under way. Five inner primaries, all greater coverts and quite a few flank feathers have already been replaced with adult type feathers.Stær, 1K hann, samme som over. P6-10 er mytt. Starling, same as above. Five inner primaries have been moulted.


Samme fugl som over. Unge stær kan kjønnsbestemmes på irisfargen. Hanner har mørk iris. Same bird as above. Males can be sexed by the completely dark iris.Stær, 1K hunn Revtangen 21.7.2010. Legg merke til en lys grålig ring i iris. Young female starling, sexed by the pale greyish ring in the eye.Stasjonen fikk i dag besøk av vår største planteveps, kjempetrevepsen (Uroceras gigas). Den lange brodden bak er en kombinasjon av bor og eggleggingsrør, den legger nemlig egg i barken på bartrær og er ufarlig for mennesker. Dyret hadde rotet seg inn i et nett, og vi ofret gladelig en maske for å gi dette flotte dyret friheten tilbake!

Alf Tore Mjøs

søndag 18. juli 2010

Revtangen 18 juli

Mindre vadere på tangen i dag. Fangstforsøk med 12 vaderruser fra kl 07-14 resulterte i 22 myrsnipe, 1 polarsnipe og 5 stær ringmerket.

Observasjoner fra Revtangen: Myrsnipe 100+, polarsnipe 50, sandløper 20, dvergsnipe 1, rødstilk 6, gluttsnipe 1, steinvender 12, lappspove 19, småspove 1, tjeld 20 sørtrekk, toppskarv 100, smålom 1 ad sørtrekk, havhest 2, havsule 20, fiskemåke 50 sørtrekk, makrellterne 6 sørtrekk, rødnebbterne 7 sørtrekk, splitterne 3 ad + 1 juv, alke 2, teist 3, sandsvale 100+.

Håvard Husebø, Irene Alvheim, Alf Tore Mjøs

lørdag 17. juli 2010

Revtangen 17. juli - vadertrekk!

I går var det ingen ringmerking på stasjonen grunnet sørlig kuling og kraftige regnbyger. I steden var vi en tur til Sirevåg for å hente 4 nye vaderruser. Og det passet bra - for i dag var det plutselig livlig på Revtangen! Martin Dagsland meldte om mye vadere inkl. en bonapartesnipe i morgentimene, på tide med årets første forsøk på vaderfangst!

Mye utstyr skulle fraktes ned fra stasjonen til lecahytta på Revet, bl.a. 5 vaderruser. Vi kom ikke skikkelig i gang før lunsjtider, men derfra og ut gikk det jevnt med fugl i rusene, uten at vi ble overarbeidet. Selv om det var mye fugl som rastet, så er de voksne fuglene ikke like lettlurte som de unge og fangsten var moderat. Likevel, det ble en grei start på vadersesongen med 31 polarsnipe, 27 myrsnipe, 1 sandlo, 1 rødstilk og 3 stær. Rødstilken og en av myrsnipene var juvenile, resten av vaderne var voksne fugler.Årets første rusefangst på Revtangen - voksen myrsnipe. Adult dunlin.

Observasjoner: Polarsnipe 500, myrsnipe 300+, bonapartesnipe 1, lappspove 30, sandløper 52, dvergsnipe 2, gluttsnipe 4, grønnstilk 1, tundralo 1 ad F, sandlo 20+ inkl. 3 små pull, steinvender 25, småspove 12+, rødstilk 30, splitterne 1 ad. Sivhauk 1 F jaktet i bakdynene.Voksen polarsnipe. Adult red knot.Bonapartesnipe og stær. White-rumped sandpiper and starlings.

Håvar Husebø, Alf Tore Mjøs, Sveinung Hobberstad og Morten Tjemsland.

Revtangen 15.juli - lysfellefangst

Ingen merking i dag pga kraftig regn i morgentimene. Natten var imidlertid mild med SØ vind, lysfellene var derfor på og gav gode resultater. Drøyt 85 arter, hvorav flere nye for Revtangen.

No ringing today because of windy conditions. A good night for moth trapping, though - some of the more interesting species pictured below.


Gråbrunt metallfly Autographa buraetica, første funn på Revtangen. First record at Revtangen.

Punkthalvspinner Ocropacha duplaris, første funn på Revtangen. First record at Revtangen.

Fjærbarkmåler Peribatodes secundaria, første funn på Revtangen. First record at Revtangen.

Teglrødt engfly Apamea lateritia, fåtallig art på Revtangen med virker å være mer tallrik i 2010. Normally a scarce species that seems to be more numerous in 2010.Grønt skogfly Anaplectoides prasina, fåtallig på Revtangen. Scarce at Revtangen.

Brunpudret jordfly Agrotis clavis, sjelden på Revtangen. Rare at Revtangen.

Alf Tore Mjøs

Revtangen 14.juli

En dag med rolig skiftende bris og oppholdsvær, nettene var oppe kl. 06.30-20.30, antall nettmetertimer = 4284. Dagen gav følgend enymerkinger: Linerle 1, gråtrost 1, steinskvett 1, munk 2, tornsanger 1, løvsanger 11, kjøttmeis 4, stær 3, gråspurv 15, bokfink 8, grønnsisik 3, brunsisik 1, grønnfink 23. Total= 74. Også en fremmedkontroll av grønnfink.

Light breeze, 74 birds ringed: White wagtail 1, fieldfare 1, northern wheatear 1, blackcap 2, common whitethroat 1, willow warbler 11, great tit 4, starling 3, house sparrow 15, chaffinch 8, siskin 3, lesser redpoll 1, greenfinch 23.

Vi prøvde en times tid med 5 nyanskaffede klappfeller på Revekaien, med 1 stk juv. steinskvett som resultat.Første spurvefugl fanget med klappfelle på Revtangen OS i nyere tid - steinskvett juv. Juvenile Wheatear.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

torsdag 15. juli 2010

Revtangen 13.juli

Nordvesten var tilbake, i relativt kraftig vind var det liten vits å forsøke noe ringmerking. I steden gikk turen ut til Revtangen for å hente en vaderruse, som ble tatt med til Rogaland Pelsdyrforlag i Sirevåg. De skal i første omgang produsere fire nye ruser for oss. Med på returen til Revtangen var en rull med drøye 30 meter skikkelig netting til å lage flere ledegjerder til rusene.

Observasjoner: Svartryggerle en i veikant på vestsiden av vågen i Sirevåg. På Revtangen hadde nordvesten blåst bort mesteparten av vaderne, på tangen kunne vi notere 22 sandløper, 1 lappspove, 4 strandsnipe og en håndfull myrsniper.


Nye ledegjerder på vei gjennom orkidéenga på Revtangen.

Alf Tore Mjøs

tirsdag 13. juli 2010

Revtangen 12.juli

Ingen ringmerking i dag. Tilbrakte morgenen på Revtangen kl 06-09.15, i lett vestlig bris. Blant forbitrekkende fugler kan nevnes 110 havsule, 2 havhest, en havlire (mot sør kl 07.15), 5 storjo, en tyvjo, 90 svartand (mot sør), 2 lomvi, 3 alke, en lunde, en teist og et titalls ubestemte alke/lomvi. Litt trekk av vadere, en flokk på 30 polarsniper og et par småflokker på totalt 25-30 myrsnipe dro mot sør. En liten økning i rastende vadere, 110 myrsnipe, 20 lappspove, 15 polarsnipe, 17 sandløper, 2 strandsnipe, 3 steinvender, ca. 10 sandlo. En voksen splitterne rastet på en stein i bukta, med ring på høyre bein!

En tyvjo (adult mørk fase) skrudde rett over stasjonshagen i tillegg til den som dro mot sør (lys adult).

Til tross for kraftig sønnavind mye av natten var det godbiter å finne i lysfellene i dag også. To nya arter for Revtangen var grått hakefly og broket lundfly, i tillegg til flere arter som er uvanlige på Revtangen (nelliklundmåler, skogteglfly, dobbeltpunktfly, eikeglansvikler).Broket lundfly (Lacanobia contigua)Grått hakefly (Polia nebulosa)

Alf Tore Mjøs

søndag 11. juli 2010

Revtangen 11.juli

Relativt kraftige, milde sørlige vinder, skyet. Laber bris fra SØ, dreiende SSØ og økende til frisk bris. Nett oppe kl 06.30-14, antall nettmetertimer = 1935. Ringmerket: Fiskemåke 1 (3K, i klappfelle), låvesvale 1, gråtrost 1, løvsanger 1, kjøttmeis 2, stær 16, kråke 1, gråspurv 2, pilfink 1, bokfink 1, grønnsisik 2, brunsisik 1, grønnfink 4. Total = 34.

En fantastisk dag i lysfellene, etter en natt med milde sørlige vinder kunne 85 arter noteres, hvorav 6 nye for Revtangen og en ny for Vestlandet (Rørgrasfly Mythimna straminea).Fredløsmåler, ny for Revtangen og ny nordgrense på Vestlandet.Rørgrasfly Mythimna straminea, ny for Vestlandet.Sandsmalmott Pima boisduviella, rødlisteart fra Jærstrendene landskapsvernområde.Sumpengmott Phlyctaenia perlucidalis, funn nr. 2 i Rogaland tre dager etter nr. 1 i EigersundStørre båndmetallfly (Diachrysia chrysitis)

Alf Tore Mjøs

lørdag 10. juli 2010

Revtangen 10.juli

Litt sein start pga regn i morgentimene, nettene var oppe ca. kl 07.30-15.30. Antall nettmetertimer = 2640. Ringmerket: Låvesvale 1 (første juv), rødstrupe 1, munk 1, løvsanger 4, kjøttmeis 3, stær 9, pilfink 19, gråspurv 13, brunsisik 5, grønnsisik 5, bokfink 1, grønnfink 17, gulspurv 1. Total = 80.

Observasjoner: Holmene sør i Orrevatnet: Storskarv 200, stripegås 4, hvitkinngås 2. En del kornkråker har dukket opp, inkl. en del ungfugler. Knappe 30 var spredt mellom Horpestad og Reve i dag. Noen flere vadere siden i går, Geir Kristensen kunne fortelle om 60-70 myrsnipe og 8-10 polarsnipe på Revtangen. I Orreelva var det bl.a. en skogsnipe og 2 juv. svarthalespover. Småspove ble hørt ved stasjonen.Som seg hør og bør på denne tiden dukker det stadig opp flere ungfugler. Denne låvesvalen var årets første 1K av den arten.Vi har fanget jevnt med grønnsisik siden slutten på mai, men juvenile fugler fanget vi først i dag. 4 av dagens 5 merkede var ungfugler.God fart i lysfellene i natt, 45 arter hvorav tre nye for stasjonen og flere 2. og 3. gangs funn. Dagens bombe var denne vikleren, dersom vi ikke har bommet fullstendig bør det være en snelleprydvikler (Phiaris tiedemanniana). I føg. Artskart er den ny for Vestlandet.


torsdag 8. juli 2010

8. juli - Storrengjøring på Revtangen!

I dag var det klart for ryddeaksjon på Revtangen! Både lecahytta til Museum Stavanger, stranda og deler av dyneområdet ble ryddet for søppel. Personell fra Statens naturoppsyn (SNO) og Museum Stavanger deltok i det fine været. For stasjonsvirksomheten var det viktig å få ryddet innendørs i lecahytta. Denne stod uten dør og vinduer i mange år, før det ble satt inn nye i fjor. Her har både mink og mennesker dradd inn søppel og døde fugler i årevis, og det var ikke få sekker som ble fylt med en blanding av sand, søppel, knust glass og rester etter minkens mange måltider. Faktisk fant vi rester etter et par mink også...Ryddegjengen i full gang.Svein Ivar Eliassen i fint driv!Knut Henrik Dagestad fra SNO holder kurs i kreativ trillebårteknikk. Svein Ivar Eliassen og Yngve Dagestad er skeptiske tilskuere. Og de fikk rett - dette arrangementet kom aldri helskinnet frem til hengeren.Revtangen, en av landets beste fuglelokaliteter og en viktig rasteplass for mange arter. Trekket av sjøfugl kan være imponernede, i morgentimene i dag passerte det bl.a. 14 havlire.Fornøyd ryddegjeng i den reine og ryddige lecahytta. Fotografen var trolig enda mer fornøyd. Fra venstre Yngve Dagestad, Svein Ivar Eliassen og Knut Henrik Dagestad.Et bord og noen stoler nå, så har vi bedre forhold til å jobbe med vaderne. Målsetningen er bl.a. å ta litt mer biometri, i alle fall vingemål og vekt, på de vaderne som merkes på Revtangen.
Mye søppel og skrot ble fjernet fra Revtangen i dag!

Alf Tore Mjøs

onsdag 7. juli 2010

7.juli - juveniler med svingfjærmyting

En kort økt i morges før vinden ble for kraftig og lavtrykket satte inn. Nett oppe 05.30-10.30, antall nettmetertimer = 1290. Ringmerket: Munk 1, tornsanger 1, løvsanger 6, stær 3, pilfink 4, gråspurv 3, grønnsisik 2, grønnfink 16, gulspurv 1. Total = 37.

Short ringing session this morning before the wind and rain set in. Ringed 37 birds: Blackcap 1, common whitethroat 1, willow warbler 6, starling 3, tree sparrow 4, house sparrow 3, siskin 2, greenfinch 16, yellowhammer 1.

Noen ord om myting hos juvenile fugler: Hovedregelen er at kun adulte spurvefugler myter svingfjær om seinsommeren. Det er fire unntak: Hos skjeggmeis, stær, gråspurv og pilfink gjennomgår også juv/1K en komplett svingfjærmyting. I disse dager påbegynner disse artene mytingen, noen som kan være greit å registrere i forbindelse med ringmerking. En fugl som myter svingfjær, og som derfor har redusert flygeevne, bør klassifiseres som mytende i rubrikken "Status" i RingAccess.Gråspurv, juv. hunn Revtangen OS 7.juli. House sparrow, juvenile female.Vingen til fuglen over. De fire indre håndsvingfjærene er mytt, og nye fjær er helt (p9-10) eller delvis (p7-8) utvokst. En spurvefugl har 10 håndsvingfjær som nummereres utenfra og inn. Den ytterste (p1) er kort og ligger skjult ved alula, den ytre av de lange fjærene er derfor p2. Ved å telle utenfra og inn ser vi at p2-p6 er brune og slitt i tuppene, juvenile umytte fjær. Teller vi videre inn så er p7 halvveis utvokst, p8 nesten utvokst og p9-10 utvokst. Mytingen på håndsvingfjærene starter med den indre (p10) og beveger seg gradvis utover mot den ytre delen av vingen. Når mytingen av håndsvingfjær er kommet omtrent halvveis, starter fuglen å myte de 6 armsvingfjærene, som mytes utenfra og inn. House sparrow, wing of moulting juvenile.
Pilfink, juvenil, Revtangen OS 7.juli. Juvenile Tree sparrow.Vingen til fuglen over. Svingfjærmytingen er akkurat påbegynt, p10 er mytt og den nye fjæren er såvidt kommet noen millimeter ut av fjærskaftet. Tell utenfra og inn fra p2-p9, så finner du den nye p10 ved basis av p9, like over den ytterste store armdekkfjæren.Vinge av juvenil stær, Revtangen OS 7.juli. P8-10 er mytt. P10 er en drøy cm ute av fjærskaftet, p9 er kun synlig som et fjærskaft, mens p8 trolig nettopp er felt og derfor ikke utvokst.

Alf Tore Mjøs

søndag 4. juli 2010

Revtangen 4.juli

Nesten vindstille i natt, svak SØ i morgentimene, dreiende S og økende til laber bris. Sol. Fra kl 10.30 var det såpass mye vind og sol i nettene at vi gav oss. Ringmerking 06-10.30, antall nettmetertimer = 1485. Rødstrupe 1, munk 1, løvsanger 3, kjøttmeis 3, stær 49, gråspurv 1, grønnsisik 3, brunsisik 1, grønnfink 9, gulspurv 1. Total = 72.

Ringing from 06-10.30: Robin 1, blackcap 1, willow warbler 3, great tit 3, Starling 49, house sparrow 1, siskin 3, lesser redpoll 1, greenfinch 9, yellowhammer 1. Total: 72.Første juvenile rødstrupe i 2010. The first juvenile robin of the year.

Noen spredte observasjoner fra Orrevatnet: Stork 1 ved Nedre Horpestad, skjeand 1 Horpestadosen, snadderand 4 Horpestadosen, Sivhauk 2F Horpestadosen.

Alf Tore Mjøs, Irene Alvheim, Rob Bowen.

Revtangen 3.juli


S-SØ bris, dreiende SV. Skyet, noen lette byger, ca. 15 grader. Ringmerking 06-13, antall nettmetertimer = 2310. Storspove 2 (unger), tjeld 1 (unge), fiskemåke 1 (3K, i klappfelle), løvsanger 2, gransanger 1, munk 1, kjøttmeis 1, svartmeis 3, stær 18, gråspurv 3, pilfink 1, kråke 1, bokfink 2, grønnsisik 2, brunsisik 1, grønnfink 53. Total = 93.

Ringing: Curlew 2 (young), oystercatcher 1 (young), common gull 1, willow warbler 3, chiffchaff 1, blackcap 1, great tit 1, coal tit 3, starling 18, house sparrow 3, tree sparrow 1, hooded crow 1, chaffinch 2, siskin 2, lesser redpoll 1, greenfinch 53.Årets første juvenile løvsanger, fra et territorium i NØ-hjørnet på tomta. The first juvenile willow warbler of the year.

Observasjoner: Småspove 2 rastende Hodne, svartryggerle 1 i potetåker på Vestre Bore, svarthalespove 2 juv (flygedyktige) i Orreelva ved broen, sandsvale 40-50 reir i jordhauger ved gartneriet på Vik.

To lysfelle stod på også i natt, en etterlengtet ny art for Revtangen OS var et hvitt kveldfly.Hvitt kveldfly (Acronicta leporina)

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Irene Alvheim, Rob Bowen.

Revtangen 2.juli - Lyst sandengfly

Omsider væromslag til varmere sørlige vinder, nattetemperaturen kom opp i 15-16 grader. Med sørlige varme vinder er det aldri godt å vite hva som dukker opp, denne gangen var det to nattaktive krabater som bruke stasjonen som dagleie. Roar Solheim og Kjell Isaksen gjestet Jæren for å søke etter flaggermus! Det var ingen ringmerking på stasjonen i dag, men lysfellene stod ute. Spennende innhold der også, omsider fikk vi stifte bekjentskap med en ab rødlisteartene fra Jærstrendene, et lyst sandengfly (Apamea anceps). Også to nye viklere for Revtangen.

Det ble gjort et raskt besøk til Breiavatnet midt på dagen for å se om det er mulig å håndfange noen av de voksne sildemåkene som samler seg der om sommeren, og det er det! 2 voksne sildemåker og en 2K gråmåke fikk ring. En knekkand hann var et uventet syn blant stokkender og toppender i Breiavatnet.Lyst sandengfly (Apamea anceps) Revtangen OS 2.juli 2010.Lyse bakvinger med brei mørk kant er en viktig karakter.Hvitflekket kveldvikler (Eucosma demarniana) er en sjelden art med få funn i Rogaland, ikke tidligere påvist i Klepp.


Ospekvistvikler (Gypsonoma sociana), også en ny art for Klepp kommune.

Alf Tore Mjøs