søndag 4. juli 2010

Revtangen 2.juli - Lyst sandengfly

Omsider væromslag til varmere sørlige vinder, nattetemperaturen kom opp i 15-16 grader. Med sørlige varme vinder er det aldri godt å vite hva som dukker opp, denne gangen var det to nattaktive krabater som bruke stasjonen som dagleie. Roar Solheim og Kjell Isaksen gjestet Jæren for å søke etter flaggermus! Det var ingen ringmerking på stasjonen i dag, men lysfellene stod ute. Spennende innhold der også, omsider fikk vi stifte bekjentskap med en ab rødlisteartene fra Jærstrendene, et lyst sandengfly (Apamea anceps). Også to nye viklere for Revtangen.

Det ble gjort et raskt besøk til Breiavatnet midt på dagen for å se om det er mulig å håndfange noen av de voksne sildemåkene som samler seg der om sommeren, og det er det! 2 voksne sildemåker og en 2K gråmåke fikk ring. En knekkand hann var et uventet syn blant stokkender og toppender i Breiavatnet.Lyst sandengfly (Apamea anceps) Revtangen OS 2.juli 2010.Lyse bakvinger med brei mørk kant er en viktig karakter.Hvitflekket kveldvikler (Eucosma demarniana) er en sjelden art med få funn i Rogaland, ikke tidligere påvist i Klepp.


Ospekvistvikler (Gypsonoma sociana), også en ny art for Klepp kommune.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar