søndag 11. juli 2010

Revtangen 11.juli

Relativt kraftige, milde sørlige vinder, skyet. Laber bris fra SØ, dreiende SSØ og økende til frisk bris. Nett oppe kl 06.30-14, antall nettmetertimer = 1935. Ringmerket: Fiskemåke 1 (3K, i klappfelle), låvesvale 1, gråtrost 1, løvsanger 1, kjøttmeis 2, stær 16, kråke 1, gråspurv 2, pilfink 1, bokfink 1, grønnsisik 2, brunsisik 1, grønnfink 4. Total = 34.

En fantastisk dag i lysfellene, etter en natt med milde sørlige vinder kunne 85 arter noteres, hvorav 6 nye for Revtangen og en ny for Vestlandet (Rørgrasfly Mythimna straminea).Fredløsmåler, ny for Revtangen og ny nordgrense på Vestlandet.Rørgrasfly Mythimna straminea, ny for Vestlandet.Sandsmalmott Pima boisduviella, rødlisteart fra Jærstrendene landskapsvernområde.Sumpengmott Phlyctaenia perlucidalis, funn nr. 2 i Rogaland tre dager etter nr. 1 i EigersundStørre båndmetallfly (Diachrysia chrysitis)

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar