søndag 31. oktober 2010

Revtangen 31. oktober

Dårlig vær har hindret ringmerking siste uka. I dag var det personell til stede på stasjonen før det ble lyst, men forsøk på merking ble avblåst pga for mye vind. En del av nettene ble åpnet et par timer seint på ettermiddagen, og følgende ble merket:

Rødstrupe 2, svarttrost 3, munk 2, fuglekonge 1, blåmeis 4, kjøttmeis 1, bjørkefink 26, grønnfink 6, gråsisik 7. Total = 52.

Observasjoner: Vipe ca. 1000, storspove 1, sidensvans 7 tr. N.

I løpet av siste uke er det også merket 2 stokkand, 4 gråmåke og 10 fiskemåke, men på andre lokaliteter enn Revtangen.

Ca. 3 timer ble tilbragt på Revekaien i løpet av dagen, blant sporadiske observasjoner kan nevnes smålom 3 stasj. + 5 s, islom 7 ad s, havsule 7 s, svartand 113 s, krykkje 10 s, dvergmåke 1 1K s, teist 3 s, alke 21 s, alkekonge 44 s, fjæreplytt 2.2 av de 44 alkekongene passerer Revekaien. 44 Little auks flew past during 3 hours of seawatching.Dvergmåke 1K. 1 cy little gull.Fiskemåke 2K. 2 cy Common gull.Voksen havsule. Adult gannet.Voksen islom i overgangsdrakt på vei sørover. Adult great northern diver moulting from summer to winter plumage.Kvinand 1K. 1 cy common goldeneye.Voksen smålom. Adult red-throated diver.Flokk med juvenile svartender på trekk. Juvenile common scoters.

Alf Tore Mjøs

tirsdag 26. oktober 2010

Revtangen OS 26. oktober

Svak SØ og klart i grålysningen, etter hvert tilskyende. Økende vind til laber bris om ettermiddagen, fremdeles fra SØ. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 07-09, gulspurv, gråsisik og sidensvans 09-17. Ingen effekt av sidensvanslyden, de som passerte over gikk høyt. Nett oppe 07-17, antall nettmetertimer = 3420.

Ringmerket: Dvergspett 1, rødstrupe 1, svarttrost 5, rødvingetrost 11, gråtrost 4, fuglekonge 2, svartmeis 2, granmeis 3, blåmeis 22, kjøttmeis 14, pilfink 2, bokfink 1, bjørkefink 11, grønnfink 11, gråsisik 230, brunsisik 16, polarsisik 3, gulspurv 48. Total = 387. Også to fremmedkontroller, en blåmeis med norsk ring og en gråsisik med russisk ring.

SE light winds, cloudy. Still lots of redpolls and good numbers of yellowhammers, but thrushes are caugh in numbers below average for this time of the year. Ringing totals today: Lesser spotted woodpecker 1, european robin 1, common blackbird 5, redwing 11, fieldfare 4, common goldcrest 2, coal tit 2, willow tit 3, blue tit 22, great tit 14, tree sparrow 2, chaffinch 1, brambling 11, greenfinch 11, mealy redpoll 230, lesser redpoll 16, arctic redpoll 3, yellowhammer 48. Total = 387. Also two controls of birds not ringed at Revtangen: A Norwegian blue tit and a Russian mealy redpoll.

Observasjoner: Sidensvans 60 N, stillits 2, dompap 1, lappspurv 1, gråsisik 500.

Irene Alvheim og Alf Tore Mjøs

søndag 24. oktober 2010

Revtangen OS 24. oktober

Klarvær og svak nordøst bris som dreide nordlig og økte til laber bris ut på dagen. Kjølig, med is på dammer og biler i morgentimene. Etter hvert for mye vind og sol i nettene. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 06.30-09.30, gulspurv 09-10, gråsisik, 10-15, dompap 10-15. Nett oppe 07-14.30, antall nettmetertimer = 2560.

Ringmerket: Jordugle 1, gjerdesmett 3, jernspurv 1, rødstrupe 3, måltrost 3, rødvingetrost 1, svarttrost 7, gransanger 1, fuglekonge 10, kjøttmeis 9, svartmeis 5, granmeis 3, blåmeis 16, pilfink 3, bjørkefink 6, grønnfink 2, gråsisik 28, polarsisik 1, brunsisik 3, dompap 9, gulspurv 8. Total= 122. Jorduglen ble også denne gangen sendt inn fra en plattform i Nordsjøen, hentet av Martin Eggen midt på natta på Sola, foret med mus over natten og sluppet ved Ergavatnet på morgenkvisten.

A clear and cold morning, winds from the north. Ringing 07-14.30. Ringing totals: Short-eared owl 1, winter wren 3, dunnock 1, european robin 3, song thrush 3, rewing 1, common blackbird 7, chiffchaff 1, common goldcrest 10, great tit 9, coal tit 5, willow tit 3, blue tit 16, tree sparrow 3, brambling 6, greenfinch 2, mealy redpoll 28, arctic redpoll 1, lesse redpoll 3, common bullfinch 9, yellowhammer 8. Total = 122. The short-eared owl was a tired one that was sent by helicopter from an oil rig in the North Sea, fed a few mice over night and released in the morning.

Observasjoner: sidensvans ca. 15, korsnebb sp. ca. 25, dompap ca. 30, lappspurv 2. Alt overflygende.

Irene Alvheim, Rob Bowen, Torborg Berge, Mark Thomson, Byron Gonzales, Anne Kolstad, Alf Tore Mjøs.

lørdag 23. oktober 2010

Revtangen 23.oktober

Ingen dekning siste uka pga dårlig vær, i dag var det omsider rolige vindforhold med et øsstlig drag i morgentimene. Lett regn i grålysningen gav seg snart, og det ble en trivelig dag dominert av finkefugl. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik og gulspurv kl 09-15. Antrall nettmetertimer = 3080.

Ringmerket: Rugde 1 (1k, høstens første), rødstrupe 3, svarttrost 5, rødvingetrost 5, munk 1, fuglekonge 4, kjøttmeis 14, blåmeis 21, trekryper 2, pilfink 7, bokfink 3, bjørkefink 58, grønnfink 6, gråsisik 178, polarsisik 1, brunsisik 14, dompap 3, gulspurv 32. Total = 358.

No ringing the previous week due to bad weather. Today the conditions were quite favourable with light easterlies and partly cloudy. Another good day, with 358 birds ringed: Woodcock 1, robin 3, blackbird 5, redwing 5, blackcap 1, goldcrest 4, great tit 14, blue tit 21, treecreeper 2, tree sparrow 7, chaffinch 3, brambling 58, greenfinch 6, mealy redpoll 178, arctic redpoll 1, lesser redpoll 14, bullfinch 3, yellowhammer 32.Gråsisik av formen "holboelli", en stor og langnebbet form som regnes som en variant av nominatunderarten. Mealy redpoll of the form "holboelli", a large and long-billed redpoll. This bird had a winglengt of 81 mm.

Observasjoner: Spurvehauk 1, enkeltbekkasin 50, sidensvans 30, granmeis 1, lappspurv 5+ (stadig overflygende).

Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs, Keith Vanning.

søndag 17. oktober 2010

Revtangen 17.oktober

Nok en kald og klar morgen med temperatur ned mot frysepunktet. Svak SØ vind, dreiende S. Tilskyende til litt regn ca. kl 15.30. Nett oppe 06.30-15.30. Antall nettmetertimer = 2970. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 06.30-08.30, gråsisik og bjørkefink 08.30-15.30.

Ringmerket: Gjerdesmett 3, sidensvans 1, rødvingetrost 2, svarttrost 12, munk 1, fuglekonge 3, kjøttmeis 6, blåmeis 35, trekryper 2, pilfink 3, bokfink 3, bjørkefink 39, gråsisik 31, grønnfink 13, gulspurv 1. Total = 155.

Observasjoner: Vintererle 1, sidensvans 2. Ellers en rolig dag med lite trekkbevegelser.

Torborg Berge, Mark Thomson, Byron Gonzalez, Alf Tore Mjøs.

lørdag 16. oktober 2010

Revtangen OS 16.oktober

En kald morgen med is på bilen og rim på bakken. Klart, svakt østlig vinddrag. Fra ca. kl 12 dreide vinden mot sør og ble generende i nettene sammen med sol. Lyd på svarttrost og rødvingetrost kl 06-08, gråsisik 0g bjørkefink 08-15. Nett oppe kl 06-14, antall nettmetertimer = 2700.

Ringmerket: Gjerdesmett 3, rødstrupe 2, svarttrost 15, rødvingetrost 7, måltrost 2, gråtrost 2, munk 5, hagesanger 1, gransanger 1, fuglekonge 8, kjøttmeis 15, blåmeis 91, trekryper 2, svartmeis 3, pilfink 7, bjørkefink 20, grønnfink 6, grønnsisik 1, brunsisik 2, gråsisik 43. Total = 236.

Observasjoner:
Stasjonen (overflygende): Hønsehauk 1, vipe 200, tundragås 2, vintererle 1, sidensvans 1, stillits 1, lappspurv 1.
Revekaien (ca. 1 time ettermiddag): Smålom 6 (4 s + 2), krykkje 25 s, alkekonge 6 s, alke 3 s, havelle 12, låvesvale 2, snøspurv 1.Krykkje 1K. Kittiwake 1 cy.

Smålom på trekk forbi Revekaien i ettermiddag. Red-throated diver on migration.Blandingsflokk av svartand og sjøorre. Mixed flock of common- and velvet scoter.

Torborg Berge, Mark Thomson, Byron Gonzalez, Keith Vanning, Alf Tore Mjøs.

fredag 15. oktober 2010

Revtangen OS 15. oktober

Lett regn i morgentimene og svak østlig vind. Etter hvert delvis skyet oppholdsvær og svak sørlig. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 06-09, bjørkefink kl 06-19, gråsisik 09-17, gulspurv 09-12. Nett oppe 06.30-19.30, antall nettmeter = 3850. Nok en dag på 10-på-topp listen på Revtangen OS, med følgende ringmerkingstotal:

Gjerdesmett 3, rødstrupe 2, svarttrost 11, gråtrost 4, rødvingetrost 29, gransanger 1, fuglekonge 7, kjøttmeis 8, blåmeis 22, pilfink 8, gråspurv 1, bjørkefink 125, grønnfink 26, grønnsisik 1, gråsisik 258, polarsisik 2, brunsisik 19, gulspurv 33, sivspurv 1. Total = 561.

Light rain during the morning, that cleared around 9-10. Lots of finches around, and playback attracted good number og bramblings and redpolls to the BO garden. Ringing: Wren 3, robin 2, blackbird 11, fieldfare 4, redwing 29, chiffchaff 1, goldcrest 7, great tit 8, blue tit 22, tree sparrow 8, house sparrow 1, brambling 125, greenfinch 26, siskin 1, mealy redpoll 258, arctic redpoll 2, lesser redpoll 19, yellowhammer 33, reed bunting 1. Total: 561.

Observations: Grey-headed woodpecker 1, waxwing 40, lapland bunting 2.
Polarsisik 1K Revtangen 15.oktober. Arctic redpoll, ssp. exilipes. Two were caught today, together with 258 mealy redpolls.

Observasjoner: Gråspett 1, sidensvans 40, lappspurv 2.

Irene Alvheim, Asbjørn Folvik, Byron Gonzalez, Alf Tore Mjøs

onsdag 13. oktober 2010

Revtangen OS 13.oktober

Vindstille i grålysningen, etter hvert skiftende bris fra NØ-NV, økende NV-lig fra ca. kl 14. Nett oppe fra kl 06.30-15.30, antall nettmetertimer = 3080. Lyd på rødvingetrost, svarttrost og munk fra 06-09, gråsisik, bjørkefink og gulspurv 09-15. En markert endring blant de trekkende artene, i dag var det nesten total dominans av finkefugl, trost og gulspurv. Sangere og andre insektspisere var bortimot fraværende.

Ringmerket: gjerdesmett 5, rødstrupe 1, rødvingetrost 20, svarttrost 10, måltrost 3, gråtrost 2, fuglekonge 7, svartmeis 1, kjøttmeis 3, blåmeis 17, pilfink 4, stær 3, bokfink 1, bjørkefink 139, gråsisik 66, brunsisik 30, grønnfink 23, grønnsisik 5, gulspurv 33. Total = 373.

Observasjoner:
Stasjonen: Jaktfalk 1, vintererle 2, sibirpiplerke 1 (kontroll av fuglen fra 10. oktober), stillits 2, bjørkefink 3000+.
Revekaien: Havørn 1 1K/2K, snøspurv 2.

Irene Alvheim, Asbjørn Folvik, Tor Fjesme, Jørn Helge Magnussen, Kjetil Bekkeli, Alf Tore Mjøs.

mandag 11. oktober 2010

Revtangen OS 11.oktober

Nok en dag med lite vind, kun svak skiftende vind som stod på SØ i morgentimene. Skyet. En del trost på trekk i natt, tydelig økning i antall kontaktlyder fra svarttrost over en skyfri nattehimmel rundt midnatt. Prøvde derfor playback på svarttrost, rødvingetrost og hagesanger kl 04.30-08. Ellers lyd på gråsisik og gulspurv kl 09-16.

Nett oppe 06.30-16.30, antall nettmetertimer = 3420. Ringmerket: gjerdesmett 6, jernspurv 6, steinskvett 1 (leucorhoa), rødstrupe 4, måltrost 7, svarttrost 49, rødvingetrost 27, munk 26, gransanger 4 (alle østlige abietinus), fuglekonge 41, kjøttmeis 15, blåmeis 57, svartmeis 3, pilfink 3, gråspurv 1, bokfink 5, bjørkefink 4, grønnfink 10, grønnsisik 14, brunsisik 16, gråsisik 21, dompap 1 (årets første), sivspurv 4, gulspurv 33. Total = 359.

Observasjoner:
Stasjonen: vintererle 2, sidensvans 1, stillits 1, lappspurv 2.
Revekaien: jaktfalk 1.

Irene Alvheim, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs

søndag 10. oktober 2010

Revtangen OS 10. oktober

En skyet og litt disig morgen, men vi unngikk tåken som lå over deler av Jæren i morgentimene i dag. Svak SØ, etter hvert skiftende svak vind. I likhet med de to forrige dagene kom det ned bra med trost, rødstruper og munk i grålysningen. Merkbart flere svarttrost i dag enn tidligere. Nett oppe 06.30-20.30, antall nettmetertimer= 4790. Lyd på rødvingetrost, måltrost og hagesanger kl 04.30-09.

Ringmerket: Sibirpiplerke 1, gjerdesmett 6, rødstrupe 27, blåstrupe 1, rødstjert 2, svarttrost 23, rødvingetrost 18, måltrost 8, duetrost 1, munk 26, hagesanger 3, gransanger 6, fuglekonge 85, kjøttmeis 2, svartmeis 3, blåmeis 23, trekryper 1, pilfink 3, bokfink 1, bjørkefink 51, grønnfink 16, grønnsisik 9, brunsisik 1, gråsisik 2, gulspurv 6. Total = 325.

Ringing: Olive-backed pipit 1, wren 6, european robin 27, bluethroat 1 (first this year, not annual), redstart 2, blackbird 23, redwing 18, song thrush 8, mistle thrush 1 (first this year, not annual), blackcap 26, garden warbler 3, chiffchaff 6, goldcrest 85, great tit 2, coal tit 3, blue tit 23, treecreeper 1, tree sparrow 3, chaffinch 1, brambling 51, greenfinch 16, siskin p, lesser eedpoll 1, mealy redpoll 2, yellowhammer 6. Total = 325.Dagens godbit, sibirpiplerke. Arten er nå ringmerket på Revtangen OS 3 av de 4 siste årene, alle i oktober. Olive-backed pipit, Revtangen bird observatory October 10th 2010. This species has been trapped and ringed in 3 of the last 4 seasons.Dagens fugl var et veldig klassisk individ, bildet illustrerer de artstypiske hodetegningene. Typical head pattern.
Årets første blåstrupe kom lovlig seint. 1K hunn. Bluethroat, first-year female.Denne bjørkefinken fikk æren av å bli ringmerket fugl nr. 10.000 i 2010, sesongen er dermed den nest beste på Revtangen gjennom tidene. This brambling took the ringing total for 2010 to 10.000, the second best year ever since the start in 1937.

Irene Alvheim, Rob Bowen, Aud Solveig Nilsen, Keith Vanning, Byron Gonzalez, Alf Tore Mjøs.

lørdag 9. oktober 2010

Revtangen OS 9. oktober

Nok en dag med lite vind og nydelig vær, svak ØSØ i morgentimene. Nett oppe fra kl 06.30-14. Antall nettmetertimer = 2200. Lyd på hagesanger, måltrost og rødvingetrost 04.30-09, gulspurv 10-14.

Ringmerket: Jordugle 1 1K, heipiplerke 1, gjerdesmett 5, rødstjert 1, rødstrupe 21, rødvingetrost 27, måltrost 9, svarttrost 10, munk 24, gransanger 3, løvsanger 1, fuglekonge 36, blåmeis 14, kjøttmeis 7, svartmeis 2, granmeis 1 (årets første), trekryper 1, stær 1, pilfink 1, gråspurv 1, bokfink 3, bjørkefink 3, grønnfink 1, gråsisik 1, gulspurv 13. Total = 188.

Jorduglen ble funnet utmattet på Sleipner-plattformen i går, og sendt i land med helikopter i kveldingen. Martin Eggen hentet den på Sola og leverte den på Revtangen OS. I løpet av natten fortærte den 4 skogmus, og ble ringmerket og sluppet i fin form i morges. Prisverdig initiativ fra Sleipner, fint teamwork med "happy ending"!Jordugle 1K, like før den fikk friheten tilbake. First-year short-eared owl. Photo: Irene Alvheim.Jordugle 1K. First-year short-eared owl. The bird was found at the "Sleipner" oil platform and sent back to Stavanger by helicopter. Photo: Keith Vanning.


Observasjoner stasjonen: Vintererle 1, lappspurv 1, stillits 1, kjernebiter 1.
Revekaien: Vintererle 1, steinskvett 1, snøspurv 2.

Irene Alvheim, Rob Bowen, Keith Vanning, Aud Solveig Nilsen, Byron Gonzalez, Alf Tore Mjøs

fredag 8. oktober 2010

Revtangen OS 8.oktober

Nok en travel dag på stasjonen. Nydelig vær med svak østavind, seinere skiftende lett bris-svak vind. Sol. Lyd på rødvingetrost, måltrost og munk kl 04.30-08.30. Nett oppe 06.30-20, antall nettmetertimer ca. 3500.

Bra trekk på rødvinge- og måltrost natt til i dag. Godt nedfall av fugl i grålysningen, tilsiget var uvanlig bra også utover dagen. Bl.a. ankom det nye rødstruper hele dagen, en art som vanligvis bare fanges de første to rundene. Første dag på en del år med over 100 fuglekonger i fangsten.

Ringmerket: Gjerdesmett 11, rødstrupe 46, rødstjert 1, svarttrost 1, måltrost 10, rødvingetrost 43, hagesanger 3, munk 23, gransanger 12, løvsanger 1, fuglekonge 125, svartmeis 3, blåmeis 161, kjøttmeis 32, trekryper 3, gråspurv 2, pilfink 2, bokfink 12, bjørkefink 43, grønnfink 33, grønnsisik 45, brunsisik 3, sivspurv 1, gulspurv 4. Total = 608.

Observasjoner: vintererle 1, gulerle 1, dompap 1, lappspurv 1.

Irene Alvheim, Bjarne Andersen, Morten Stokke, Alf Tore Mjøs.

torsdag 7. oktober 2010

Revtangen OS 7.oktober

Endelig værskifte, fra morgenen klart og SØ bris, dreiende sørlig og økende til laber bris ut på dagen. Mesteparten av nettene ble stengt allerede kl 09-09.30, siden blåmeisene haglet ned i mengder vi hittil ikke har opplevd. Kun en av heisene og 5 nett nørdøst i hagen stod oppe utover dagen, det var mer enn nok til å sikre en anstendig dagstotal.

Ringmerket: Gjerdesmett 1, rødstrupe 2, svarttrost 1, rødvingetrost 1, gråtrost 1, munk 8, gransanger 2, svartmeis 6, kjøttmeis 34, blåmeis 580, trekryper 2, bokfink 2, grønnsisk 26. Total = 666.

Observasjoner: Blåmeis 1000+, vintererle 1, lappspurv 2.

Irene Alvheim, Bjarne Andersen, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs

tirsdag 5. oktober 2010

Revtangen OS 5.oktober

Fremdeles kraftig lavtrykksaktivitet med SØ liten kuling og nedbør. I dag hadde vi fagfolk på besøk for å vurdere vedlikeholsbehovet på stasjonsbygningene. Når vi likevel var på plassen hadde vi oppe noen nett fra grålysningen til kl 11, for det meste kun de tre heisene og to enkle nett sentralt i hagen (disse står mest i ly for østlige vindretninger).

Ringmerket: Gjerdesmett 1, rødstrupe 1, måltrost 4, rødvingetrost 2, gråtrost 1, svarttrost 1, munk 7, hagesanger 1, fuglekonge 1, blåmeis 5, pilfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 9, grønnsisik 17, rosenfink 1 1K, gulspurv 1. Total= 55.

Alf Tore Mjøs

søndag 3. oktober 2010

Revtangen OS 3. oktober

Enda verre vær enn i går, SØ kuling og regn. To vaderklappfeller ca. kl 9-14, dessuten noen få nett oppe en kort periode seint på formiddagen.

Ringmerket: Strandsnipe 1, skjærpiplerke 10, måltrost 1, munk 1, kjøttmeis 1, stær 1, pilfink 1, grønnfink 3, grønnsisik 2. Total= 21.

Observasjoner fra Revekaien: Smålom 3, brunnakke 25, tundralo 1, polarsnipe 2, myrsnipe 25, sandlo 1, strandsnipe 2, gråmåke 350 tr. s, fjellerke 1, grønnsisik 200 tr. s, snøspurv 2. Ellers en stor blandingsflokk av bokfink og bjørkefink på stubbåker på Hodne.

Ca. 2 sekker søppel ble fjernet fra stranden ved Revekaien. Nok å ta av.....

Alf Tore Mjøs

lørdag 2. oktober 2010

Revtangen OS 2.oktober

Kraftig vind fra SØ, liten kuling. Regnbyger. Vinden gjorde det umulig med noen omfattende ringmerking i dag. De få nettene sentralt i hagen som står mest i ly stod oppe noen timer på ettermiddagen, det samme gjorde et par vaderklappfeller.

Ringmerket: Myrsnipe 6, skjærpiplerke 6, måltrost 1, munk 4, kjøttmeis 1, stær 3, bjørkefink 5, grønnfink 1, grønnsisik 2. Total= 29.

Observasjoner fra Revekaien: Tundralo 3 tr SV, myrsnipe 20, fjæreplytt 1, sandlo 3, teist 1, skjærpiplerke 15, fjellerke 1.

Alf Tore Mjøs

fredag 1. oktober 2010

Revtangen OS 1.oktober

SØ frisk bris, økende til liten kuling tidlig på ettermiddagen. Delvis skyet. Nett oppe 06.30-14, antall nettmetertimer = 2250. To vaderklappfeller en liten stund på stranden.

Ringmerket: Myrsnipe 2, skjærpiplerke 3, gjerdesmett 5, jernspurv 1, rødstrupe 3, svarttrost 1, måltrost 3, rødvingetrost 1, gråtrost 1, munk 2, fuglekonge 6, blåmeis 26, kjøttmeis 6, trekryper 1, bokfink 2, bjørkefink 11, grønnfink 6, grønnsisik 4, sivspurv 1. Total= 85. Også en fremmedkontroll av blåmeis.

Som på onsdag fikk vi besøk av Bore skule. Ca. 30 elever og 4 voksne fikk være med på nettrunder og ringmerking, i tillegg til en liten friluftstime om fugletrekk.

Observasjoner:
Stasjonen: Flaggspett 1, trepiplerke 1.
Revekaien: Strandsnipe 1, ringtrost 1.

Irene Alvheim, Sue Parsons, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs