lørdag 16. oktober 2010

Revtangen OS 16.oktober

En kald morgen med is på bilen og rim på bakken. Klart, svakt østlig vinddrag. Fra ca. kl 12 dreide vinden mot sør og ble generende i nettene sammen med sol. Lyd på svarttrost og rødvingetrost kl 06-08, gråsisik 0g bjørkefink 08-15. Nett oppe kl 06-14, antall nettmetertimer = 2700.

Ringmerket: Gjerdesmett 3, rødstrupe 2, svarttrost 15, rødvingetrost 7, måltrost 2, gråtrost 2, munk 5, hagesanger 1, gransanger 1, fuglekonge 8, kjøttmeis 15, blåmeis 91, trekryper 2, svartmeis 3, pilfink 7, bjørkefink 20, grønnfink 6, grønnsisik 1, brunsisik 2, gråsisik 43. Total = 236.

Observasjoner:
Stasjonen (overflygende): Hønsehauk 1, vipe 200, tundragås 2, vintererle 1, sidensvans 1, stillits 1, lappspurv 1.
Revekaien (ca. 1 time ettermiddag): Smålom 6 (4 s + 2), krykkje 25 s, alkekonge 6 s, alke 3 s, havelle 12, låvesvale 2, snøspurv 1.Krykkje 1K. Kittiwake 1 cy.

Smålom på trekk forbi Revekaien i ettermiddag. Red-throated diver on migration.Blandingsflokk av svartand og sjøorre. Mixed flock of common- and velvet scoter.

Torborg Berge, Mark Thomson, Byron Gonzalez, Keith Vanning, Alf Tore Mjøs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar