onsdag 13. oktober 2010

Revtangen OS 13.oktober

Vindstille i grålysningen, etter hvert skiftende bris fra NØ-NV, økende NV-lig fra ca. kl 14. Nett oppe fra kl 06.30-15.30, antall nettmetertimer = 3080. Lyd på rødvingetrost, svarttrost og munk fra 06-09, gråsisik, bjørkefink og gulspurv 09-15. En markert endring blant de trekkende artene, i dag var det nesten total dominans av finkefugl, trost og gulspurv. Sangere og andre insektspisere var bortimot fraværende.

Ringmerket: gjerdesmett 5, rødstrupe 1, rødvingetrost 20, svarttrost 10, måltrost 3, gråtrost 2, fuglekonge 7, svartmeis 1, kjøttmeis 3, blåmeis 17, pilfink 4, stær 3, bokfink 1, bjørkefink 139, gråsisik 66, brunsisik 30, grønnfink 23, grønnsisik 5, gulspurv 33. Total = 373.

Observasjoner:
Stasjonen: Jaktfalk 1, vintererle 2, sibirpiplerke 1 (kontroll av fuglen fra 10. oktober), stillits 2, bjørkefink 3000+.
Revekaien: Havørn 1 1K/2K, snøspurv 2.

Irene Alvheim, Asbjørn Folvik, Tor Fjesme, Jørn Helge Magnussen, Kjetil Bekkeli, Alf Tore Mjøs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar