søndag 20. februar 2011

Urbane fugler 19.-20.februar

Kulden er tilbake, og det er lite som minner om vår annet enn de snøfrie jordene på Jæren. Vi fortsatte arbeidet med fargemerking av måker i Stavanger. I løpet av fredag - søndag (noen timer satsing hver dag, ikke fulle dager) har vi satt fargeringer på ytterligere 12 gråmåker, 14 fiskemåker og 1 hettemåke. Ytterligere 6 fiskemåker og en toppand ble kun forsynt med stålring. Blant søndagens fargemerkede fiskemåker var en 2K som fra før hadde finsk ring. 3 2K knoppsvaner ble forsynt med fargeringene 84B-86B (svarte) i Vågen, Stavanger på søndag morgen.

The cold has returned, so we carried on colourringing gulls this weekend. So far in 2011 we have colourringed around 135 common gulls, 27 herring gulls and 2 black-headed gulls. Among those trapped on sunday was a first-winter carrying a Finnish ring.J2H3 var i Breievatnet 19.-20.2 februar. Dette er første observasjoner av denne fuglen etter den ble merket som 2K i Brekne, Farsund, Vest-Agder 10. juli 2007. J2H3 was seen in Breiavatnet during the weekend. This is the first sighting of this bird after it was ringed as 2 cy in Brekne (Lista, Vest-Agder) on July 10th 2007.Morten Stokke har sikkert grep om J2946, en voksen gråmåke i sommerdrakt. Fuglen har reduserte svarte tegninger i håndsvingfjærne, med et "Thayeri-mønster" på p9 og kun en svak skygge med svart på p6. Slike svingfjærtegninger er mest vanlig i nordlige gråmåkebestander. The primary pattern on Herring gull J2946 includes a "Thayeri-pattern" on p9 and only a faint shadow on p6, a pattern indicating a northern origin.Det har vært en dårlig sesong for toppandfangst, og denne hannen fra Stokkalandsvatnet på lørdag var den første vi har merket i vinter. It has been a poor season for tufted duck-ringing, this adult male caught at Stokkalandsvatnet in Sandnes on the 19th was the first this season. Another was controlled.

Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs, Morten Stokke

onsdag 16. februar 2011

Måkeprosjektet skyter fart

Det blir mye om fargemerking av måker på Revtangenbloggen nå i vinter, men det er tross alt hyggeligere enn forrige vinters mer negative nyheter om massedød blant rugder og sangsvaner! Det har vært relativt god progresjon i prosjektet siden sist, hittil er ca. 120 fiskemåker utstyrt med hvite plastringer med svart inskripsjon. Hettemåkene derimot er påfallende lite til stede, og kun en eneste 2K er fargemerket hittil. Forhåpentligvis blir det anledning til å merke noen flere når vi beveger oss inn i mars måned.

Denne uken har vi påbegynt fargemerking av gråmåker i Breiavatnet. 15 stk. er påsatt fargeringer til nå, hvorav 14 i løpet av en vellykket økt i dag. Disse får en svart plastring med fem bokstaver/tall, som hos fiskemåkene starter alle koder med bokstaven "J". De 50 første fra Breiavatnet får kodene J2921-J2970.

Foreløpig har vi prioritert å fargemerke voksne fiskemåker som er ringmerket fra før. Disse vil mest sannsynlig hekke sommeren 2011, og kan bidra til at prosjektet får en god start med mange observasjoner i hekkeområdene til sommeren. Vi drar nå god nytte av det arbeidet som medlemmer av Jæren RG har lagt ned i fiskemåkemerking i Stavanger de siste drøye 20 årene, og mange av de fargemerkede fuglene kan vi sette en eksakt alder på ut i fra merkeopplysningene. Blant dagens tre fargemerkede fiskemåker var to ringmerket samme dag i desember 1995, hhv som 1K og 2K.

Alf Tore Mjøs