onsdag 29. september 2010

Revtangen OS 29.september

Nok en kjølig morgen, med temperatur ned mot null grader. Økende SØ bris, sol, lette skyslør ut på dagen da vinden også dreide SSØ og ble nokså generende i nettene. Nett oppe 06-14, antall nettmetertimer = 2500. Lyd på hagesanger og måltrost 04-07. En del måltrost på trekk i natt, og 8 ble fanget i grålysningen. ca, kl 09.30 kom et merkbart nedfall av blåmeis. Mesteparten av nettene ble derfor stengt i en periode siden det inntraff samtidig med et besøk fra 4. klasse fra Bore skule. De fikk i alle fall sett nettfangst på sitt mest effektive!

Ringmerket: Spurvehauk 1 1K F, trepiplerke 1, heipiplerke 7, gjerdesmett 4, rødstrupe 2, rødstjert 1, måltrost 8, svarttrost 2, rørsanger 1, munk 2, hagesanger 1, gransanger 5, fuglekonge 7, kjøttmeis 12, svartmeis 2, blåmeis 147, pilfink 1, bokfink 4, bjørkefink 4, grønnfink 5, tornirisk 1, gulspurv 1. Total= 219. Også 2 fremmedkontroller av blåmeis.

Observasjoner: Vandrefalk 1 1K, spurvehauk 4, gulerle 1, vintererle 4, lappspurv.

Sue Parsons, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 28. september

En usedvanlig kjølig morgen for september, med frost. Deretter nok en dag med tilnærmet vindstille, sol, svakt østlig om morgenen som dreide til svak NV utpå dagen. Nett oppe 06-15. Antall nettmetertimer= 3080. Lyd på rødstrupe og hagesanger 04-07.30, bjørkefink og vintererle 07.30-15, heipiplerke 07-14. Mest oppsiktsvekkende i dag var full klaff med vintererle, hele 9 merket var solid ny rekord.

Ringmerket: Heipiplerke 21, vintererle 9, gjerdesmett 8, rødstrupe 7, måltrost 6, rødvingetrost 4, svarttrost 1, hagesanger 2, munk 6, gransanger 2, fuglekonge 9, kjøttmeis 5, svartmeis 2, blåmeis 50, trekryper 1, pilfink 1, bokfink 1, bjørkefink 13, grønnfink 5, brunsisik 1, gråsisik 1, gulspurv 1. Total = 156.Høstens første gråsisik. The first mealy redpoll of the autumn.

Observasjoner: Vintererle 15, lappspurv 2.

Sue Parsons 0g Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 27.september

Fine forhold med tilnærmet vindstille, et svakt drag fra østlig sektor i morgentimene. Nett oppe 06-20, antall nettmetertimer= 4790. Lyd på rødstrupe og hagesanger 04-08, vintererle og bjørkefink 08-20, heipiplerke 07-15. Første dag med merkbar ankomst av trost i grålysningen.

Ringmerket: Spurvehauk 1 1K M, Flaggespett 1 1K (høstens første), dvergspett 1 F, heipiplerke 38, vintererle 1 (høstens første), gjerdesmett 5, jernspurv 1, rødstrupe 5, rødstjert 1 F, svarttrost 6, måltrost 3, rødvingetrost 4, munk 6, møller 1 2K+, fuglekonge 18, kjøttmeis 6, svartmeis 1, blåmeis 17, svarthvit fluesnapper 1, pilfink 6, bokfink 2, bjørkefink 45, grønnsisik 2, grønnfink 22, gulspurv 5, sivspurv 2. Total= 201.Revtangen OS satser litt på ringmerking av vintererle, som lokkes ned med lyd. Årets første, en 1K. A scarce species that has been a "target species" in recent years, grey wagtail. A few are tape-lured each autumn.

Observasjoner: Vipe 930, brushane 4, lappspove 1 på jordet på vestsiden.

Irene Alvheim og Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 25.september

N-NØ laber bris. Godt tilsig med fugl i løpet av dagen, meisene er for alvor i siget!

Ringmerket: Trepiplerke 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 2, svarttrost 1, munk 3, hagesanger 2, fuglekonge 1, kjøttmeis 3, svartmeis 1, blåmeis 87, trekryper 1, bjørkefink 7, grønnfink 32, brunsisik 2, sivspurv 1. Total= 146.

Aud Solveig Nilsen, Byron Gonzalez, Keith Vanning.

Revtangen OS 24.september

Nordlig vind. Litt i meste laget, men nettfangst kl 08.30-14 gav følgende uttelling:

Låvesvale 1, heipiplerke 1, gjerdesmett 2 (høstens første), rørsanger 1, hagesanger 1, løvsanger 1, fuglekonge 1, blåmeis 1, bokfink 1, bjørkefink 9, grønnsisik 7, grønnfink 14. Total = 40. Også en kontroll av en rødstjert med britisk ring.

Observasjoner: Gresshoppesanger 1.

Alf Tore Mjøs

søndag 19. september 2010

Revtangen 19.september

Prøvde oss på litt stasjonsdrift i dag, med begrenset hell. Den siste uka har stasjonen ikke vært bemannet pga. dårlig vær, mye nedbør og kraftig nordvest. På det meste opp i stiv-sterk kuling, noe som har omrokkert ganske kraftig på tarebelter og annet på selve Revtangen. Kan aldri huske å ha sett sandstrand rett ut for lecahytta, men det er det nå!Revtangen 19.september 2010.

Dagens forsøk på vadermerking kom aldri i gang, siden flesteparten av vaderne var forduftet. En stadig strøm av nordtrekkende havsuler var dagens beholdning på tangen, sammen med en islom, 2 smålom, en enslig ung krykkje og en vandrefalk som plaget de siste gjenværene vaderne.

I steden ble dagen brukt til å bytte ut et par heisenett på stasjonen, i tilfelle det skulle bli fangstforhold igjen før høsten er forbi... En del av nettene hang oppe mellom kl 10.30 og 18.30, og 44 fugl fikk ring: Rødstrupe 1, hagesanger 1, kjøttmeis 1, gråfluesnapper 1, bjørkefink 1, grønnsisik 1 og grønnfink 38.

Observasjoner fra stasjonen: Gluttsnipe 1, vintererle 2, rødstjert 1, gråfluesnapper 2.

Resten av vadermerkingene ble punchet i løpet av ettermiddagen. Vadersesongen går mot slutten, men vi er meget godt fornøyd med årets resultat nede på tangen. Foreløpige tall fra vadermerking:

Myrsnipe 1326
Tundrasnipe 25
Dvergsnipe 15
Polarsnipe 943
Sandløper 91
Fjæreplytt 1
Brushane 41
Strandsnipe 1
Steinvender 240
Rødstilk 109
Sotsnipe 1
Heilo 1
Sandlo 48
Dverglo 1
Tjeld 1
Lappspove 113

TOTAL=2957

Morten Stokke og Alf Tore Mjøs

søndag 12. september 2010

Revtangen 12. september

Sørvestlig laber bris, dreiende vestlig, minkende på ettermiddagen til lett bris. Noen få regnbyger, lettere om ettermiddagen. 12 vaderruser på tangen ca. kl 10.00-18.30.

Ringmerket: Myrsnipe 188, tundrasnipe 8, polarsnipe 28, dvergsnipe 2, rødstilk 1, sandlo 2, steinvender 1, lappspove 21, brusfugl 4, stær 9. Total= 264.

Observasjoner: Bra sjøfuglbevegelser i vestavinden. Fra Revakaien og Revtangen ble det rapportert om bl.a. Ca. 90 smålom, 26 grålire, 2 havlire, 2 polarjo, 7 tyvjo, 8 storjo, 7 dvergmåke, 1 splitterne, knappe 200 ringgås, ca. 2000 lomvi (trakk jevnt til utpå ettermiddagen). På selve tangen var mesteparten av steinvenderne, polarsnipene og sandloene forsvunnet, til gjengjeld var det en liten økning til ca. 50 tundrasnipe. Fremdeles anslagsvis 800 - 1000 myrsniper. 16 svarthalespove (1K islandica). Vandrefalk 2-3, spurvehauk 2, rødstjert 1, svarthvit fluesnapper 1.

Terje Lislevand, Alf Tore Mjøs, Mark Thomson.

lørdag 11. september 2010

Revtangen 10.september

SØ laber-frisk bris, delvis skyet. 12 vaderruser på Revtangen kl 09-21. Fremdeles omtrent samme mengde rastende vadere, og det ble en ny meget god fangstdag. Totaltallet ble omtrent som i går, men kvalitativt var denne dagen klart bedre med gode tall på arter som det vanligvis merkes lite av.

Ringmerket: Myrsnipe 166, tundrasnipe 10, dvergsnipe 6, polarsnipe 87, sandløper 41, steinvender 31, rødstilk 4, brushane 14, lappspove 26, sandlo 21, stær 8. Total= 414.

Observasjoner: Smålom 8 sørtrekk + 3 rast, ringgås 65 sørtrekk + 82 rast, stjertand 5 rast, svarthalespove 15 juv islandica, lappspove 90, sandløper 270, tundrasnipe 30, dvergsnipe 20, lappspove 90, sotsnipe 2, tundralo 5 juv, brusfugl ca. 50, polarsnipe ca. 250, steinvender 70 (ikke talt), myrsnipe 800-1000 (ikke talt), svømmesnipe 1 juv, dvergmåke 2 1K stasj., svartterne 2 1K stasj., vandrefalk 3-5, spurvehauk 3-5, tårnfalk 1, vintererle 1 overflygende.

Dr. Terje Lislevand fra Bergen Museum besøkte oss i dag for å ta blodprøver av noen utvalgte vaderarter. Han fikk det han kom for, og mere til!Dvergmåke 1K i bukta. Vaderruser på nordre neset i bakgrunnen. Little gull (1Y) at Revtangen. Wader cage-traps in the background.Dvergmåke 1K. Little gull (1Y).Svartterne 1K. Black tern (1Y).Svartterne 1K. Black tern (1Y).

Sue Parsons, Tor Martin Austad, Asbjørn Folvik, Terje Lislevand, Alf Tore Mjøs.

torsdag 9. september 2010

Revtangen 9.september

SØ laber-frisk bris, delvis skyet. 12 ruser på Revtangen kl 09-21.

Ringmerket: Myrsnipe 207, tundrasnipe 5, dvergsnipe 2, sandløper 28, polarsnipe 124, steinvender 18, brusfugl 8, rødstilk 1, sandlo 3, lappspove 19, stær 2, linerle 1. Total= 418.Observasjoner: Dvergsnipe ca. 10, tundralo 3 1K, svarthalespove ca. 10 islandica, tundrasnipe 30, svømmesnipe 1 1K, dvergmåke 2 1K, vandrafalk 2-3, spurvehauk 1 1K, rødnebbterne 6-8, gulerle 1-2. Disse ble talt opp. Travel dag, ikke tid til å telle opp de fleste vaderartene men anslagsvis 1000 myrsnipe, 300 polarsnipe, 250 sandløper, 50 steinvender, 10 rødstilk, lappspove 70, brushane 50.


Irene Alvheim, Inger Karin Dønheim og Alf Tore Mjøs.

onsdag 8. september 2010

Litt for kraftig vind la en demper på fangsten på stasjonen i dag. Det var lite nedfall av nye fugler i stasjonshagen i morgentimene, vi fanget derimot mange av gårsdagens fugler på nytt.... Playback på hagesanger og hauksanger kl 03-08, heipiplerke 07-13, vintererle 08-13, trepiplerke 08-13.

Ringmerket: Dvergfalk 1 1K (første på mange år), linerle 1, trepiplerke 5, heipiplerke 3, rødstrupe 1, rødstjert 1, gråtrost 1, hagesanger 4, munk 2, løvsanger 5, gråfluesnapper 2, pilfink 1, gråspurv 1, bokfink 3, grønnfink 13, grønnsisik 1. Total = 45.Dvergfalk 1K. Merlin 1Y.Dvergfalk 1K. Merlin 1Y.

Observasjoner: Brukbart trekk av måker og storskarv langs sanddynene i dag. Ellers bl.a. smålom 2, tårnfalk 2, dvergfalk 2, myrhauk 1 1K, spurvehauk 4, vinterlerle 3, møller 1, rødstjert 4.

En rask tur ned til Revtangen seint på ettermiddagen avslørte en kraftig økning i antall rastende vadere. Hadde ikke tid til å telle alt, men det må ha vært ca. 1000 myrsnipe med en del tundrasniper og dvergsniper innimellom. Polarsniper, brusfugl, lappspover og steinvendere også bra til stede, men ikke talt opp. Sandløper minimum 260, svarthalespove 12 juv islandica, tundralo 3 1K, dvergmåke 1 1K.

Irene Alvheim, Sue Parsons, Alf Tore Mjøs

tirsdag 7. september 2010

Revtangen 7.september

Slutt på vindstille, nå blåser det fra riktig retning men i meste laget. En frisk sørøst saboterte piplerkefangsten på sørspissen i hagen, og når Sylvia-sangerne også tok en pause ble det en kraftig reduksjon i fangsten. Trøsten får være at det kvalitative utvalget var brukbart. Nett oppe 05-13, antall nettmetertimer = 2700. Playback på gresshoppesanger og hagesanger 03-08, trepiplerke 08-13 og heipiplerke 06-12.

Ringmerket: Linerle 1, trepiplerke 2, heipiplerke 7, steinskvett 1, rødstrupe 2, rødstjert 6, rørsanger 1, hagesanger 2, munk 5, tornsanger 1, løvsanger 5, gråfluesnapper 2, trekryper 1, pilfink 1, gråspurv 3, bokfink 1, grønnfink 12, grønnsisik 5, brunsisik 1. total = 59.

Observasjoner: Vintererle 5 overflygende, gulerle 3, gresshoppesanger 1, møller 1 (kontroll av fugl merket for to dager siden), spurvehauk 2.

Sue Parsons, Tor Martin Austad og Alf Tore Mjøs

mandag 6. september 2010

Revtangen 6.september

Nok en vindstille og klar morgen. Vinden dreide imidlertid mot sør relativt tidlig, og økte til en laber bris som gjorde ringmerking vanskelig. Playback på hagesanger 03-09, rødstrupe 03-07, trepiplerke 09-13 og heipiplerke 06-13. Nett oppe 05-14, antall nettmetertimer = 3080. Ringmerket: Trepiplerke 10, heipiplerke 52, jernspurv 4, rødstrupe 5, rødstjert 3, steinskvett 1, sivsanger 4, hagesanger 10, munk 19, løvsanger 2, gransanger 1, fuglekonge 1 (høstens første), kjøttmeis 1, blåmeis 1, pilfink 4, bokfink 4, bjørkefink 1, grønnsisik 6, grønnfink 6. Total= 135.Steinskvett, 2K+ hann i høstdrakt. Northern wheatear 2y+ male.Dagens blåmeis var ikke helt representativ for arten. P1-4 var hvite på venstre vinge. På høyre vinge var kun p1-2 hvite. Todays blue tit was not an average individual. On the left wing p1-4 were white, only p1-2 were white on the right wing.

Observasjoner: Gulerle 6-7, spurvehauk 2, tårnfalk 1, vandrefalk 1 1K.Dagens godbit: Vindelsvermer i lysfellen. Denne store tussmørkesvermeren er sjelden i Norge, og kommer trekkende fra sørlige strøk år om annet. Convolvulus hawk moth, the first record at Revtangen.

Sue Parsons og Alf Tore Mjøs

søndag 5. september 2010

Revtangen 5. september

En dag med mye sol og lite vind. Tilnærmet vindstille med et svakt østlig drag i morgentimene, dreiende nordlig ut på dagen. En del doggfall i nettene om morgene hemmet nok fangsten noe. Playback på hauksanger og hagesanger 02-08, heipiplerke 07-18, trepiplerke 08-18. Nett oppe hele dagen, antall nettmetertimer = 5130.

Ringmerket: Heipiplerke 77, trepiplerke 26, steinskvett 1, rødstrupe 3, rødstjert 1, rødvingetrost 1, sivsanger 4, rørsanger 2, hagesanger 20, munk 39, møller 1, tornsanger 1, gransanger 1, løvsanger 3, blåmeis 1, stær 5, bokfink 2, grønnfink 6, grønnsisik 5, tornirisk 1, brunsisik 1, sivspurv 1. Total= 202.

Observasjoner: Spurvehauk 2, vandrefalk 1, dvergfalk 1, brusfugl 14, gråspett 1, gulerle 5, stillits 1.

Ellers hadde vi ca. 15 besøkende i løpet av dagen, bl.a. en gruppe NOF'ere fra Kristiansand og omegn.

Torborg Berge, Mark Thomson, Morten Stokke, Alf Tore Mjøs.

lørdag 4. september 2010

Revtangen 4.september

Svak SØ i morgentimene, ca. 10 grader. Dreiende SV - V ca. kl 11. Klart, god temperatur midt på dagen. Ok fangst før solen kom for høyt på himmelen. Playback på hagesanger og hauksanger kl 03-09, trepiplerke kl 09-17 og heipiplerke kl 07-15. Nett oppe 05-17, antall nettmetertimer = 4100.

Ringmerket: Heipiplerke 49, trepiplerke 20, rødstrupe 4, rødstjert 2, sivsanger 2, møller 1, tornsanger 1, munk 19, hagesanger 4, løvsanger 4, gransanger 1, gråfluesnapper 1, blåmeis 1, pilfink 1, bokfink 3, grønnfink 7, grønnsisik 4. Total = 124. Også en fremmedkontroll av en kjøttmeis.

Observasjoner: Musvåk 1, spurvehauk 9, hønsehauk 1, tårnfalk 10 (tr S), vandrefalk 2, dvergfalk 1 1K, lerkefalk 1 1K, svarthalespove 3, brushane 50, heilo 30, polarsnipe 15, enkeltbekkasin 20, vintererle 4 tr. N, gulerle 10, taksvale 2, steinskvett 3, stillits 1, lappspurv 1. Også bra med heipip og trepip i morgentimene, noen bjørkefink mm. Alle observasjonene fra stasjonshagen.

Keith Vanning, Aud Solveig Nilsen, Alf Tore Mjøs, Mark Thomson, Torborg Berge, Irene Alvheim.