onsdag 8. september 2010

Litt for kraftig vind la en demper på fangsten på stasjonen i dag. Det var lite nedfall av nye fugler i stasjonshagen i morgentimene, vi fanget derimot mange av gårsdagens fugler på nytt.... Playback på hagesanger og hauksanger kl 03-08, heipiplerke 07-13, vintererle 08-13, trepiplerke 08-13.

Ringmerket: Dvergfalk 1 1K (første på mange år), linerle 1, trepiplerke 5, heipiplerke 3, rødstrupe 1, rødstjert 1, gråtrost 1, hagesanger 4, munk 2, løvsanger 5, gråfluesnapper 2, pilfink 1, gråspurv 1, bokfink 3, grønnfink 13, grønnsisik 1. Total = 45.Dvergfalk 1K. Merlin 1Y.Dvergfalk 1K. Merlin 1Y.

Observasjoner: Brukbart trekk av måker og storskarv langs sanddynene i dag. Ellers bl.a. smålom 2, tårnfalk 2, dvergfalk 2, myrhauk 1 1K, spurvehauk 4, vinterlerle 3, møller 1, rødstjert 4.

En rask tur ned til Revtangen seint på ettermiddagen avslørte en kraftig økning i antall rastende vadere. Hadde ikke tid til å telle alt, men det må ha vært ca. 1000 myrsnipe med en del tundrasniper og dvergsniper innimellom. Polarsniper, brusfugl, lappspover og steinvendere også bra til stede, men ikke talt opp. Sandløper minimum 260, svarthalespove 12 juv islandica, tundralo 3 1K, dvergmåke 1 1K.

Irene Alvheim, Sue Parsons, Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar