onsdag 29. september 2010

Revtangen OS 27.september

Fine forhold med tilnærmet vindstille, et svakt drag fra østlig sektor i morgentimene. Nett oppe 06-20, antall nettmetertimer= 4790. Lyd på rødstrupe og hagesanger 04-08, vintererle og bjørkefink 08-20, heipiplerke 07-15. Første dag med merkbar ankomst av trost i grålysningen.

Ringmerket: Spurvehauk 1 1K M, Flaggespett 1 1K (høstens første), dvergspett 1 F, heipiplerke 38, vintererle 1 (høstens første), gjerdesmett 5, jernspurv 1, rødstrupe 5, rødstjert 1 F, svarttrost 6, måltrost 3, rødvingetrost 4, munk 6, møller 1 2K+, fuglekonge 18, kjøttmeis 6, svartmeis 1, blåmeis 17, svarthvit fluesnapper 1, pilfink 6, bokfink 2, bjørkefink 45, grønnsisik 2, grønnfink 22, gulspurv 5, sivspurv 2. Total= 201.Revtangen OS satser litt på ringmerking av vintererle, som lokkes ned med lyd. Årets første, en 1K. A scarce species that has been a "target species" in recent years, grey wagtail. A few are tape-lured each autumn.

Observasjoner: Vipe 930, brushane 4, lappspove 1 på jordet på vestsiden.

Irene Alvheim og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar