tirsdag 7. september 2010

Revtangen 7.september

Slutt på vindstille, nå blåser det fra riktig retning men i meste laget. En frisk sørøst saboterte piplerkefangsten på sørspissen i hagen, og når Sylvia-sangerne også tok en pause ble det en kraftig reduksjon i fangsten. Trøsten får være at det kvalitative utvalget var brukbart. Nett oppe 05-13, antall nettmetertimer = 2700. Playback på gresshoppesanger og hagesanger 03-08, trepiplerke 08-13 og heipiplerke 06-12.

Ringmerket: Linerle 1, trepiplerke 2, heipiplerke 7, steinskvett 1, rødstrupe 2, rødstjert 6, rørsanger 1, hagesanger 2, munk 5, tornsanger 1, løvsanger 5, gråfluesnapper 2, trekryper 1, pilfink 1, gråspurv 3, bokfink 1, grønnfink 12, grønnsisik 5, brunsisik 1. total = 59.

Observasjoner: Vintererle 5 overflygende, gulerle 3, gresshoppesanger 1, møller 1 (kontroll av fugl merket for to dager siden), spurvehauk 2.

Sue Parsons, Tor Martin Austad og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar