søndag 30. januar 2011

Ny innsats på fiskemåker

Ny forsendelse av fargeringer til fiskemåkene ankom lørdag, dermed var det duket for ny "jakt" på fiskemåker på søndag 30. januar. På Store Stokkavatnet var det som vanlig mange turgåere og vanskelig å fange. Etter en god del tålmodighet ble det fanget og merket 4 ungfugler og en voksen. I perioder var det lite fiskemåker til stede, for å fylle tiden med noe konstruktivt ble to av de unge knoppsvanene på plassen utstyrt med fargeringene "svart 82B" og "svart 83B". Også en stokkand og en sothøne ble utstyrt med vanlige stålringer. Både fasan, gråspett og dompap med østlig lyd ble hørt, ellers lite å melde.Disse fargeringene på noen av knoppsvanene skal belyse hvor ungfuglene blir når de til slutt blir jaget bort av de etablerte hekkeparene. Bidrar knoppsvaner fra Stavanger til denne arten sprer seg oppover Vestlandet?

I Breiavatnet ble det fargemerket ytterligere 1o fiskemåker, (7 ad, 2 3K, 1 2K). 28 fiskemåker og en hettemåke med fargeringer ble avlest. I løpet av forrige helg/uke ble det merket nøyaktig 50 fiskemåker med nye fargeringer. Disse utgjorde akkurat halvparten av de fargemerkede fuglene som ble observert i dag, noe som tilsier at det fantes rundt 100 fargemerkede fiskemåker i Stavanger m. omegn før dagen i dag. Et nokså presist estimat på antall fargemerkede fugler vil igjen gjøre det mulig å beregne størrelsen på vinterbestanden i området.JYV8 er en 2K fiskemåke som ble merket ved Store Stokkavatnet forrige søndag, og var på plass i dag også for å nyte godt av stavangerfolkets tiloversblevne brødsmuler.JJ11 ble merket med stålringen "Stavanger Museum 5146593" ved Tveitevannet i Bergen som 4K+ i februar 2003. Fargeringen fikk den i Prestvannet i Tromsø i mai 2005, og den er siden avlest i Mosvatnet, Stavanger i januar 2008, på Tisnes ved Tromsø i april 2010 og nå altså igjen på vinterferie i Stavanger.

Alf Tore Mjøs

søndag 23. januar 2011

Danskmerket fiskemåke

Pent vær, men kjølig nordavind på Jæren i dag. Ny runde til Store Stokkavatnet og Breiavatnet for å fargemerke fiskemåker. Mye turgåere, særlig langs Store Stokkavatnet, og effektiviteten var så som så. Noe bedre i Breiavatnet, ikke like mye folk i bykjernen på en søndag.

Resultater:
Store Stokkavatnet: 7 fiskemåker fargemerket, 2 gamle fargeringer avlest. 2 sothøner fanget, en nymerking og en kontroll.

Breiavatnet: 11 fiskemåker fargemerket, dessuten 14 fargeringer avlest. Den danske fuglen fra i går (en 3K) var fremdeles på plass.Danskmerket 3K fiskemåke, Breiavatnet 23.1.2011. Common Gull with Danish ring.

A new colourringing programme has been initiated, to understand more about the "Urban Gulls". This project involves CEES/The University of Oslo, The University of Bergen and Museum Stavanger. Ringing will take place in several Norwegian cities. This weekend we had the first colourringing session in Stavanger, in total 31 common gulls were trapped and supplied with white PVC rings with black inscription, starting with the letter "J" followed with 3 letters/digits. Many of these birds will migrate back to breeding area in Northern Norway, Sweden, Finland and Russia, possibly also the Baltic states. They will probably stray to most countries in Western Europe as far south as France during winter. If you see any, please report them here:Fiskemåke med fargering, Store Stokkavatnet 23.januar 2011. Norwegian colourrings for common gulls look like this:


lørdag 22. januar 2011

Fargemerking av fiskemåker

Dagen i dag ble viet oppstarten av et nytt prosjekt, i alle fall Stavanger-delen av prosjektet. "Urban Gulls" (evt. "URBPOP", kjært barn har mange navn...) er et samarbeid mellom CEES/Univ. i Oslo, Univ. i Bergen og Museum Stavanger. Prosjektet skal belyse det stadig mer urbane levesettet til måker, både vinterstid og i hekketid. I første omgang skal det fargemerkes en god del fiskemåker, og etter hvert også hette-grå- og sildemåker.

I Store Stokkavatnet ble det fargemerket 11 fiskemåker, inkludert et par som fra før var utstyrt med relativt gamle Stav.mus- ringer. Dessuten ble det avlest to fargeringer, en av disse var en ungfugl merket i Tromsø i sommer. To knoppsvaneringer ble også avlest. Ingen spesielle observasjoner her, men en snartur til rensedammen i Lille Stokkavatnet avslørte en snadderand hann og en vannrikse sammen med 60 stokkender.J8A7 er en 2K fiskemåke som ble merket i Tromsø sist sommer.

Ytterligere to fiskemåker ble fargemerket i Breiavatnet, her ble det også avlest 11 gamle fargeringer, inkl. en gul en fra et dansk prosjekt. Dagen ble rundet av i Tømmervika på Hundvåg, der en ung knoppsvane ble utstyrt med fargering. Fancy greier disse nye fargeringene til svaner, t.o.m. internettadressen til www.ringmerking.no/cr/ !!

Alf Tore Mjøs

søndag 9. januar 2011

Vannfuglmerking 9. januar

Vindfullt og vått på Jæren i dag. 1-2 plussgrader, sludd- og regnbyger og SV kuling. Tok runden på noen av de plassene der de urbane vannfuglene samles, med tanke på ringmerking og avlesning av fargeringer.

Første stopp var Stokkalandsvatnet i Sandnes, vanskelig å fange noe her men 3 fiskemåker med fargeringer ble avlest. På Sandnes Brygge var det samlet mye fugl, men ikke en eneste fargering å se blant 120 gråmåker og drøye 100 fiskemåker. Ca. 800 toppand, 1 bergand, 1 laksand, 6 knoppsvaner, 1 toppdykker og 8 sothøner her.

Neste stopp var Tømmervika på Hundvåg, en lur liten foringsplass full av "monsterstokkender". Det var her vi fanget og merket kortnebbgås i fjor. 3 fargeringer på voksne fiskemåker som satt på et par nausttak, hvorav J282 var merket på Vestvågøy i Nordland som unge i juli 2006. Dagens registrering var den første siden da. Et knoppsvanepar med to 2K'er lot seg villig lokke til avstand = 0, men en 2K fiskemåke med "feil" form på ringen fikk oppmerksomhet først. Den var hissig på brødet og lot seg enkelt fange, på ringen stod det "Helsinki" - en god start! Herr og fru svane ble utstyrt med ring, ungene får vente til neste besøk. En voksen sivhøne var beste observasjon her.

I Vågen i Stavanger var det 23 knoppsvaner tett pakket i en klump, sammen med ca. 60 gråmåker og 11 sothøner. Hadde ikke flere svaneringer, så her er det mye ugjort arbeid ennå. Fanget en sothøne, som viste seg å være en kontroll. Neste stopp Breiavatnet, ytterligere 7 voksne fiskemåker med hvite fargeringer ble avlest på isen. Ingen fangstforsøk her.

Siste stopp i dag ble Store Stokkavatnet, ved foringsplassen på Madlasiden (utløpet). Turstien rundt vannet var dekket av et tykt lagt blankpolert is med vann på toppen, sikkert derfor at lite folk la søndagsturen dit i dag! Fuglene var nemlig usedvanlig hissige på maten til søndag ettermiddag å være. Hele 9 sothøner ble fanget, to kontroller og 7 nymerkinger. Også 17 fiskemåker fanget, 4 kontroller og 13 nymerkinger. En fargemerket fiskemåke avlest. Ca. 83 sothøner hadde tilhold i råken, mao. nokså stabilt sammenlignet med tidligere i vinter. Ellers 4 knoppsvaner (1 avlest), 1 sivhøne, 2 fasan.

Nå er tiden for å lese fargeringer, hvis du vil bidra med mer kunnskap om våre "urbane" måker kan du rapportere dine avlesninger på denne siden:

Alf Tore Mjøs

lørdag 1. januar 2011

Revtangen OS 31.desember

På årets siste dag ble det prøvd med nettfangst rundt foringsplassen kl 09-11.30. Overskyet vær med et par plussgrader, stille om morgenen men etterhvert økende N-NV.

Nymerking: Rugde 1 2K+, pilfink 4, gråsisik 1, gulspurv 1. Også 11 kontroller. På tross av kulden på forvinteren 2010 virket dagens rugde å være i OK kondisjon.

Observasjoner: Spurvehauk 1 M.

Ringmerkere: Asbjørn Folvik og Morten Stokke.


Sesongen 2010 har vært eksepsjonelt god på Revtangen OS, og i det vi runder av året som gikk mangler det kun noen få titalls fugl på 14.000 nymerkinger. Vi ønsker alle lesere av Revtangen-bloggen et godt og fuglerikt nytt år i 2011!

På vegne av Revtangen OS og Museum Stavanger,

Mvh,

Alf Tore Mjøs