tirsdag 18. desember 2012

Revtangen OS 18. desember

Etter kraftig snøvær og vind i slutten av forrige uke, da Nordsjøveien ut til stasjonen var ufremkommelig, var det tid for et lite vinterbesøk i dag. Behagelige forhold, delvis skyet, nesten vindstille og ca. 3 plussgrader. Nettene hang oppe fra ca. kl 09-14.30, antall nettmetertimer ca. 1100. 4 nett ble plukket ned og mye frukt og frø ble lagt ut til de overvintrende fuglene på tomten.

Ringmerket: Spurvehauk 1, svarttrost 16, kjøttmeis 1, blåmeis 1, gråspurv 1, pilfink 15. Total = 35. Også 12 kontroller.

Håvard Husebø plukker fugler ut av de sørligste nettene. Naboens haug med hestegjødsel produserer varme innenfra, og er en viktig ressurs for de overvintrende fuglene. Den bidrar også til god fangst når den ligger så nær buskene som nå!

 Det går rimelig greit å identifisere tre aldersklasser av spurvehauk når man har dem i hånden. Dette er en 2K hunn (vingelengde 240 mm), som har en blanding av adult-type og ungfuglfjær. Legg merke til brune unfuglfjær på smådekkerne på armen, overgumpen og den fjerde innerste armsvingfjæren. 

 
Tre ribb av rugder ble funnet på tomten i dag, to av dem rimelig ferske. Vingen i midten er fra en 2K+, de to andre fra 1K'er. Den voksne rugden har svingfjær med mørkere grunnfarge, mindre og mer definerte orange hakk i utfan, og lysere gråhvit spiss/brem på håndsvingfjær og hånddekkere.

Uvanlig mye snø i stasjonshagen, til tross fort at det har smeltet i tre dager og snøen har sunket mye sammen på den tiden.

Rehabiliteringen av "Gamlehytten" fra 1937 går fremover til tross for vanskelige værforhold, dette skal bli veldig bra til slutt!

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

søndag 16. desember 2012

Resultater del 2 - spurvefugler

Her kommer en oppsummering av de mest interessante gjenfunnene av andre spurvefuglarter enn meiser, som er innkommet den siste tiden. Dvergspetten er ikke en spurvefugl, men vi tar med den også....

DVERGSPETT

EE79711 1K F Bømyra, Randaberg, Rogaland 13.10.2012
Kontr. Revtangen OS 19.10.2012 (28 km)


RØDSTRUPE

EF56669 1K M Revtangen OS 22.10.2012
F. død, De Cocksdorp, Noord-Holland, NEDERLAND 27.11.2012 (624 km)

EF56673 2K+ Revtangen OS 22.10.2012
Tatt av katt, Christchurch, Dorset, ENGLAND 25.11.2012 (1004 km)


SVARTTROST

7517813 2K M Revtangen OS 31.03.2010
Kontr. De Koog, Texel, NEDERLAND 28.10. 2012 (630 km)

7554735 1K M Revtangen OS 14.10.2011
Drept mot vindu Bogense, Fyn, DANMARK 05.04.2012 (450 km)


SIVSANGER

7H60832 1K Revtangen OS 31.08.2008
Kontr. Reddingbootbad, Vlieland, NEDERLAND 20.08.2011 (612 km)

EC17113 1K Revtangen OS 10.08.2009
Kontr, Oostvardersdijk, Ljsselmeerpolders, NEDERLAND 16.08.2011 (697 km)


MUNK

ED71437 2K M Revtangen OS 24.04.2011
Kontr. Eemshaven, Groningen, NEDERLAND 21.10.2012 (597 km)

EC17634 1K M Revtangen OS 14.09.2009
Bildrept Kvelluren, Sandnes, Rogaland 16.09.2012 (16 km)

ED71393 2K M Revtangen OS 22.04.2011
Kontr. som 2K+ M Jomfruland FS 06.05.2011 (236 km)

Munken er en art i økning, og med 8400 merket er den på 7. plass på listen over de vanligste artene på Revtangen OS.


LØVSANGER

8H88905 2K+ Jomfruland FS 06.05.2011
Kontr. som 2K+ F Revtangen OS 26.06. og 02.08.2011 (236 km)

Med drøyt 19.000 ringmerket er løvsangeren den 3. vanligste arten i ringmerkingsstatistikken fra Revtangen OS.


STÆR

7472254 1K tatt i ruse Revtangen 03.08.2008
Tatt av katt Smylmehaug, Skilbrei, Sogn & Fjordane 11.06.2012 (284 km)

7554650 1K Revtangen OS 05.06.2011
F. død Kløvborgsti, Klitmøller, DANMARK 06.07.2011 (260 km)
Et eksempel på hvor raskt ungfugler av stær kan være ute av landet.


BJØRKEFINK

ED70962 1K M Revtangen OS 10.11.2010
Kontr. Dividalen FS, Troms 23.05.2011 og 12.05.2012 (1307 km)

ED70619 1K M Revtangen OS 17.10.2010
Kontr. Sumar, Friersland, NEDERLAND 28.12.2010 og 03.01.2011 (623 km)


GRØNNFINK

EF56489 1K F Revtangen OS 12.10.2012
drept mot vindu Vrensted, Jylland, DANMARK 07.11.2012 (297 km)

8L80048 2K M Revtangen OS 21.04.2008
Kontr. Sønderhå, Snedsted, Jylland, DANMARK 20.03.2011 (273 km)

8M14820 1K M Revtangen OS 27.07.2010
Kontr. Søre Merkeskog, Utsira 28.04.2012 (71 km)

8424298 1K M Revtangen OS 24.09.2011
Kontr. Syre, Karmøy 05.03.2012 (47 km)

8L93066 1K F Revtangen OS 13.09.2008
Kontr. Leek, Groningen , NEDERLAND 10.03.2010 (624 km)

8M95259 2K+ F Giljastølen, Gjesdal, Rogaland 14.03.2012
Kontr. som 2K F Revtangen OS 23.03.2012 (47 km)


BRUNSISIK

HC34433 2K Revtangen OS 20.05.2012
Kontr. Søre Merkeskog, Utsira 27.05.2012 (71 km)

9H10732 2K F Revtangen OS 06.05.2011
Kontr. Søre Merkeskog, Utsira 27.05.2012 (71 km)

(DKC) 9R98563 Brunsisik 2K+ Gedser FS, Maribo, DANMARK 02.11.2011
Kontr. som 3K+ F Revtangen OS 09.05.2012 (610 km)  Denne kontrollen av en danskmerket brunsisik kunne lett ha endt opp med å bli forkastet av den danske ringmerkingseentralen, noe den også ble til å begynne med. Ringmerkerne på Gedser hadde nemlig notert opp en rødstrupe på dette nummeret! Men både rødstruper og brunsisiker figurerte i ringmerkingsmaterialet på Gedser denne dagen, og siden vi kunne bildedokumentere både arten og hele ringnummeret måtte danskene gi seg på det og ringmerkingsdata kunne korrigeres. Det er alltid en god idé å dokumentere alle fremmedkontroller på denne måten. 

GRÅSISIK

9H10697 2K+ Revtangen OS 25.04.2011
Kontr. Utsira, Rogaland 06.05.2011 (71 km)

GRØNNSISIK

9962578 2K M Revtangen OS 27.06.2010
Kontr. Kvassås, Sokndal, Rogaland 28.04.2012 (64 km)

GULSPURV

8M49170 1K M Revtangen OS 06.11.2009
Kontr. Revtangen OS 20.02.2010
Kontr. Jølle, Farsund 02.04.2011 (94 km)

Alf Tore Mjøs
 

torsdag 13. desember 2012

Resultater del 1 - meiser

Fremover er det planen å skrive noen blogginnlegg om resultater og gjenfunn. Høsten 2012 var atter en gang preget av meiser, særlig blåmeis. Tallene er ikke eksepsjonelt høye, men kunne vært mye høyere dersom vi hadde hatt mer bemanning og litt bedre vær. Høsten var preget av dårlig vær, og antall dager med normal dekning var som følger:  juli (8), august (12), september (6), oktober (11) og november (2). Ved fire anledninger i september - oktober måtte nettene stenges pga for mye blåmeis.


Ringmerkingstall meiser (Ringing numbers for tits in 2012) :

Blåmeis (Blue tit) 1585
Kjøttmeis (Great tit) 144
Svartmeis (Coal tit) 27
Granmeis (Willow tit) 3
Løvmeis (Marsh tit) 1
Stjertmeis (Long-tailed tit) 105
Spettmeis (Nuthatch) 13

Foreløpig har dette generert et brukbart antall kontroller (Recoveries so far) :

BLÅMEIS:

ED72532 2K F Langkåshaugen, Bø i Telemark, 16.1. 2012.
Kontr. som 2K+ F Revtangen OS 13.10.2012 (216 km)

HD79179 1K Blåstein, Sandefjord, Vestfold 27.8.2012.
Kontr. som 1K Revtangen OS 12.10.2012 (276 km)

9H31256 1K Jomfruland FS, Kragerø, Telemark 27.09.2012
Kontr. som 1K M Revtangen OS 14.10.2012 (236 km)

11 eks. ringmerket på Revtangen i september-oktober er kontrollert i Søre Merkeskog, Utsira 3-10 dager etter merking, avstand = 71 km.

10 eks. merket på Lista Fyr i september-oktober er kontrollert på Revtangen OS 4-11 dager etter merking, avstand = 95 km.

KJØTTMEIS:

EE25550 Pull Birkenes, Birkenes, Aust-Agder 03.06.2012
Kontr. Revtangen OS 24.9., 16.10., 21.10 og 22.10. 2012. 163 km.

Tre langdistansefunn av blåmeis er forholdsvis uvanlig. Løvmeisen som ble merket i oktober er den første på stasjonen på over 50 år. Både stjertmeis og spettmeis opptrådte invasjonsartet, og særlig spettmeisen hadde vi nok fått vesentlig mer av dersom ikke været hadde vært så dårlig i september.

To meisefunn som ikke kan relateres til høstens bevegelser, men like fullt bør nevnes, er:

ED55839 Blåmeis 1K Revtangen OS 07.10.2010
Kontr. Moseby, Nordjylland, DANMARK 04.11.2010 (298 km).

ED70513 Kjøttmeis 1K F Revtangen OS 16.10.2010
Drept mot vindu Risvoll, Nordre Hjartdal, Telemark 07.04.2012 (200 km).  

Alf Tore Mjøs