torsdag 13. desember 2012

Resultater del 1 - meiser

Fremover er det planen å skrive noen blogginnlegg om resultater og gjenfunn. Høsten 2012 var atter en gang preget av meiser, særlig blåmeis. Tallene er ikke eksepsjonelt høye, men kunne vært mye høyere dersom vi hadde hatt mer bemanning og litt bedre vær. Høsten var preget av dårlig vær, og antall dager med normal dekning var som følger:  juli (8), august (12), september (6), oktober (11) og november (2). Ved fire anledninger i september - oktober måtte nettene stenges pga for mye blåmeis.


Ringmerkingstall meiser (Ringing numbers for tits in 2012) :

Blåmeis (Blue tit) 1585
Kjøttmeis (Great tit) 144
Svartmeis (Coal tit) 27
Granmeis (Willow tit) 3
Løvmeis (Marsh tit) 1
Stjertmeis (Long-tailed tit) 105
Spettmeis (Nuthatch) 13

Foreløpig har dette generert et brukbart antall kontroller (Recoveries so far) :

BLÅMEIS:

ED72532 2K F Langkåshaugen, Bø i Telemark, 16.1. 2012.
Kontr. som 2K+ F Revtangen OS 13.10.2012 (216 km)

HD79179 1K Blåstein, Sandefjord, Vestfold 27.8.2012.
Kontr. som 1K Revtangen OS 12.10.2012 (276 km)

9H31256 1K Jomfruland FS, Kragerø, Telemark 27.09.2012
Kontr. som 1K M Revtangen OS 14.10.2012 (236 km)

11 eks. ringmerket på Revtangen i september-oktober er kontrollert i Søre Merkeskog, Utsira 3-10 dager etter merking, avstand = 71 km.

10 eks. merket på Lista Fyr i september-oktober er kontrollert på Revtangen OS 4-11 dager etter merking, avstand = 95 km.

KJØTTMEIS:

EE25550 Pull Birkenes, Birkenes, Aust-Agder 03.06.2012
Kontr. Revtangen OS 24.9., 16.10., 21.10 og 22.10. 2012. 163 km.

Tre langdistansefunn av blåmeis er forholdsvis uvanlig. Løvmeisen som ble merket i oktober er den første på stasjonen på over 50 år. Både stjertmeis og spettmeis opptrådte invasjonsartet, og særlig spettmeisen hadde vi nok fått vesentlig mer av dersom ikke været hadde vært så dårlig i september.

To meisefunn som ikke kan relateres til høstens bevegelser, men like fullt bør nevnes, er:

ED55839 Blåmeis 1K Revtangen OS 07.10.2010
Kontr. Moseby, Nordjylland, DANMARK 04.11.2010 (298 km).

ED70513 Kjøttmeis 1K F Revtangen OS 16.10.2010
Drept mot vindu Risvoll, Nordre Hjartdal, Telemark 07.04.2012 (200 km).  

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar