søndag 4. november 2012

Revtangen OS 4. november

Svak skiftende vind, sør-sørøstlig. Skyet, 4-5 grader. Nett oppe 07.30-13, antall nettmetertimer = 1500. Lyd på gråtrost og rødvingetrost i grålysningen, sidensvans kl 09-13. Bra med gråtrost til og fra jordene på vestsiden i morgentimene, men få lot seg fange.

Ringmerket: Hønsehauk 1, dvergspett 1, gjerdesmett 3, sidensvans 2, rødstrupe 1, gråtrost 4, svarttrost 4, rødvingetrost 6, gransanger 1, fuglekonge 2, blåmeis 4, kjøttmeis 2, pilfink 1, bokfink 2, grønnfink 1. Total = 35.

Største i nettet i år: Hønsehauk 1K hann. Goshawk young male, caught in mistnet.

Sidensvans 1K hann. Waxwing (first-year male)

Dagens dvergspett var nummer 8 på stasjonen i år. This young male Lesser spotted woodpecker was the 8th this autumn, a nice result for this species.  

Observasjoner: Vintererle 1, linerle 12, lappspurv 1, spurvehauk 1, enkeltbakkasin 20 (alle overflygende). Stillits 3 rastende. 2 subad. havørn sittende ved Malaneset.

Omsider er alle løyver og tillatelser på plass, og rehabiliteringen og utvidelsen av "gamlehytta" er godt i gang. A much needed facelift and a small extension for "The old cabin" from 1937 is well under way. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar