lørdag 30. april 2011

Revtangen OS 30. april

Svak nordøst-øst i morgentimene, etter hvert dreiende nord og videre til nordvest. Pent vær, temp. ca. 5 grader ved soloppgang. Nett oppe 05.30-19.30, antall nettmetertimer = 4600. Brukbar diversitet, men ikke de store antallene i så fint vær. Trolig går trekket rett over og inn i landet under så fine forhold.

Ringmerket: Vendehals 1, låvesvale 1 (årets første), heipiplerke 1, rødstjert 1, svarttrost 1, munk 2, løvsanger 2, gransanger 1, bokfink 3, grønnfink 8, brunsisik 3, grønnsisik 1, tornirisk 1. Total= 26. Også 7 kontroller.
Vendehalsen hang på første runde, og ble sluppet i Reveparken for at den ikke skulle rote seg inn i nettene på nytt. Dagen var reddet allerede!


Observasjoner: Heilo 80, småspove 5 overflygende, hønsehauk 1 2K, gulerle 1 overflygende, grønnsisik 10 nordtrekkende. Gresshoppesanger syngende 200m NØ for stasjonen. Lite vind og flatt have gjorde det mulig med en god telling av rastende fugl på sjøen rundt Revekaien: Islom 40, storlom 2, smålom 1, toppskarv 22, ærfugl 13, svartand 19, sjøorre 13, havelle 363, siland 2, alke 1, lomvi 2, teist 38.

Et par fine overraskelser i lysfellene, i form av en stor gaffelstjert og to vårhettefly. Sistnevnte er noe av en Revtangen-spesialitet, siden begge de to tidligere funnene på Vestlandet stammer fra lysfellene våre i 2009 og 2010. Ellers buemerket seljefly 52, tverrlinjet seljefly 11, variabelt seljefly 3, punktseljefly 1, fiolett vårfly 1, vårfrostmåler 1 og Agonopterix ocellana 1.
Stor gaffelstjertVårhettefly
Vårhettefly Cucullia chamomillae, detalj av vingen. Så tidlig om våren er det ingen andre aktuelle forvekslingsarter, vårhettefly kjennes i tillegg fra andre arter i slekten Cucullia på at de mørke ribbestrekene fortetter ut i frynsene.

Morten Stokke og Alf Tore Mjøs. 12 besøkende, bl.a. en gruppe fra Vinterlandbruksskulen i Ryfylke.

fredag 29. april 2011

Revtangen OS 29. april

En værmessig meget behagelig dag. Nesten vindstille med et svakt drag fra NØ i morgenetimene, dreiende mer nordlig og til slutt til NV om ettermiddagen. Litt mildere natt/morgen, og dagen ble også litt bedre med tanke på afrikatrekkere enn gårsdagen. Om ettermiddagen var det et lite, men merkbart nedfall av afrikatrekkere, særlig rødstjert. Nett oppe 05.30-17.30, antall nettmetertimer = 3950.

Ringmerket: Linerle 3, steinskvett 3 (alle leucorhoa), rødstjert 3, munk 3, løvsanger 8, kjøttmeis 1, stær 1, grønnfink 4, tornirisk 2, brunsisik 2. Total = 30. Også 7 kontroller.Steinskvett hunn av den vestlige underarten leucorhoa.Steinskvett, 2K hann leucorhoa.Brune, slitte svingfjær og dekkere = 2K. Samme fugl som over.

Observasjoner: småspove hørt overflygende

Lysfellene var ikke overbefolket i dag heller, men litt mer innholdsrike enn i går: Buemerket seljefly 76, tverrlinjet seljefly 14, variabelt seljefly 3, punktseljefly 1, fiolett vårfly 3, taggvingefly 1, seljeflatvikler 1, Agonopterix ocellana 1. Observasjoner dagsommerfugler: Enkeltind. av rapssommerfugl, neslesommerfugl og admiral.Taggvingefly er et meget karakteristisk nattfly, som er mest vanlig om høsten.

Alf Tore Mjøs. 9 besøkende.

torsdag 28. april 2011

Revtangen OS 28.april

N-NØ svak vind i morgentimene, kjølig og klart. Etter hvert skiftende svak vind/lett bris. Sol. En rolig dag med lite tilsig av afrikatrekkere. Nett oppe 05-18, antall nettmetertimer = 4200. Ringmerket: Munk 1, løvsanger 3, gransanger 2, pilfink 1, grønnfink 10, tornirisk 4, brunsisik 6. Total = 27. Også 20 kontroller, hvorav 13 var fra 2010 eller før. Den eldste var en bokfink merket som 1K i juli 2003, nå en 9K.

Lysfellene var en relativt uspennende affære i dag, kun 3 arter i den kjølige natteluften: Buemerket seljefly 24, tverrlinjet seljefly 6, lite seljefly 1. Årets første rapssommefugler ble observert i hagen, i tillegg en admiral.Første løvetann er sprunget ut, da er ikke de første blomsterfluenene langt unna. Dyret på bildet tilhører slekten Eristalis, men akkurat hvilken art er usikkert.

I dag fikk dessuten stasjonen storbesøk - 43 elever og 3 voksne fra Motland skule fikk en time i friluft om fugler, fugletrekk og ringmerking.

Alf Tore Mjøs

mandag 25. april 2011

Revtangen OS 25.april

Etter tre fine dager var det tilbake til "normalen" med skiftende bris dreiende nordlig og tåke mesteparten av dagen. Nett oppe 06-16, antall nettmetertimer = 3300. Ringmerket: Linerle 1, rødstrupe 1, svarttrost 1, løvsanger 1, gransanger 1, kjøttmeis 1, stær 1, bokfink 1, grønnfink 3, grønnsisik 2, gråsisik 1, brunsisik 5, tornirisk 3, sivspurv 2. Total = 24. Også 18 kontroller.

Observasjoner:
Stasjonen: ringtrost 1-2, heilo 60.
Reveparken: kornspurv 1 sy.Flikfly kan knappest forveksles med noe annet insekt. Arten overvintrer som voksen, og kan ofte påtreffes i gamle gruveganger o.l.

Til tross for fallende nattetemperatur var det fremdeles bra fangst i lysfellene. Nye årsarter inkluderte furufly og flikfly (2). Ellers var innholdet i to Robinsonfeller som følger: Buemerket seljefly 134, tverrlinjet seljefly 21, lite seljefly 6, plettseljefly 3, punktseljefly 1, variabelt seljefly 1, fiolett vårfly 1, langvingejordfly 1, brunt kappefly 1, Agonopterix arenella 1, Agonopterix ocellana 2.

Arild Breistøl og Alf Tore Mjøs. 4 besøkende.

søndag 24. april 2011

Revtangen OS 24.april

Rolige vindforhold i morgentimene, etter hvert økende SØ bris, dreiende mer sørlig og økende til frisk bris ca. kl 10. For mye vind i nettene deretter, stengte kl 12. Etter to rolige runder på morgenen kom et lite nedfall av sangere mellom 7 og 8. Ellers en dag mye som de to foregående. Nett oppe kl 06-12, antall nettmetertimer = 2000.

Ringmerket: Trepiplerke 1 (årets første), rødstrupe 3, rødstjert 1, måltrost 1, svarttrost 1, munk 5, tornsanger 1, gransanger 10, løvsanger 26, svarthvit fluesnapper 1 (årets første), stær 1, pilfink 1, bokfink 2, bjørkefink 6, brunsisik 8, gråsisik 1, grønnsisik 3, tornirisk 4. Total = 76.

Weather- and birdwise much as yesterday. Ringing: Tree pipit (first this year), robin 3, redstart 1, song thrush 1, blackbird 1, blackcap 5, common whitethroat 1, chiffchaff 10, willow warbler 26, pied flycatcher 1 (first this year), starling 1, tree sparrow 1, chaffinch 2, brambling 6, lesser redpoll 8, mealy redpoll 1, siskin 3, linnet 4. Total = 76.Sesongens første punktseljefly (Orthosia gracilis) satt i fella i morges. The first powdered quakers of the spring was caught overnight.

Nattetemperaturen holdst seg forholdsvis høy (10-12 grader), og lysfellene var nok en gang innholdsrike etter april-målestokk: Bjørketungemåler 1, vårfrostmåler 1, lite seljefly 21, tverrlinjet seljefly 44, buemerket seljefly 140, plettseljefly 2, punktseljefly 4, fiolett vårfly 4, langvingejordfly 2, svartkantkvistfly 3, Agonopterix ocellana 2.

Alf Tore Mjøs

lørdag 23. april 2011

Revtangen OS 23.april

Stille og klar morgen, etter hvert gradvis økende sørøst som dreide sør ca. kl 13. Bra med fugl, men i meste laget med vind og sol. For andre dag stoppet dagstotalen på 80, noe som er en meget bra vårdag etter Revtangen-målestokk. Nett oppe 05-15, antall nettmetertimer = 3300.
Ringmerket: Vendehals 1, jernspurv 2, rødstrupe 3, rødstjert 5, måltrost 2, munk 10, tornsanger 2, gransanger 8, løvsanger 29, bokfink 2, bjørkefink 1, brunsisik 10, gråsisik 1, grønnsisik 1, tornirisk 2, dompap 1. Også 8 kontroller.'

Warm temperatures in northern Europe and a easterly airflow over central Scandinavia is bringing early migrants to western Norway. 80 birds were ringed today: Wryneck 1, hedge accentor 2, robin 3, common redstart 5, song thrush 2, blackcap 10, common whitethroat 2, chiffchaff 8, willow warbler 29, chaffinch 2, lesser redpoll 10, mealy redpoll 1, siskin 1, linnet 2, bullfinch 1.
Hyggelig gjensyn med vendehalsen, det er flere år siden arten sist ble ringmerket på Revtangen OS. Todays wryneck is the first one in several years.
Brunt kappefly, en av tre nye arter for Revtangen i nattens lysfellefangst. De to andre var vårbåndmåler og Agonopterix arenella.

En for årstiden høy nattetemperatur (10-12 grader) gav god uttelling i våre to Robinson lysfeller. Hele tre nye arter for stasjonen: Brunt kappefly, vårbarkmåler og Agonopterix arenella. Annen fangst: Svartkantkvistfly 1, buemerket seljefly 206, tverrlinjet seljefly 48, plettseljefly 7, lite seljefly 19, variabelt seljefly 1, fiolett vårfly 6, vårfrostmåler 2, Agonopterix ocellana 1.

Også neslesommefugl 5+ og admiral 2 på dagtid.

Arild Breistøl og Alf Tore Mjøs. 9 besøkende.

Revtangen OS 22. april

Nesten vindstille i morgentimene, etter hvert svak skiftende bris. Fra ca. kl 11 økende sørvest bris og mye vind i nettene. Nett oppe 05.30-16 og igjen 18-21. Antall nettmetertimer = 3500. Østavind over store deler av Norden bidro til et godt tilsig av trekkere på sørvestlandet, dagen endte på 80 nymerkinger, og var preget av påfallende mange Afrikatrekkere i forhold til datoen: Jernspurv 2, rødstrupe 3, rødstjert 5, svarttrost 1, måltrost 3, gresshoppesanger 1, sivsanger 1, munk 10, tornsanger 1, løvsanger 13, gransanger 1, kjøttmeis 1, bokfink 1, bjørkefink 2, grønnfink 2, tornirisk 3, grønnsisik 3, brunsisik 16, gråsisik 11. Total = 80. Også 13 kontroller, bl.a. en belgiskmerket gråsisik.Årets første tornsanger var tidlig ute.

Observasjoner: Grønnstilk 1 overflygende, heilo 300 rast, sidensvans 1 overflygende. Vendehals 1 på hestebeitet nord for Reveparken.

Arild Breistøl og Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 21.april

Overkyet oppholdsvær, oppklarnende til sol. Vindstille, etter hvert bris fra vest dreiende sørvest. Nett oppe 06-12, antall nettmetertimer = 1700. Ringmerket: Heipiplerke 1, gråtrost 1, munk 2, gransanger 1, løvsanger 1, pilfink 2, bokfink 1, grønnfink 5, tornirisk 4, gulspurv 1, sivspurv 1. Total = 20.

Aud Solveig Nilsen og Keith Vanning

fredag 22. april 2011

Revtangen OS 20. april

Vindstille fra morgenen, etter hvert bris fra vest, økende til frisk bris fra SV. Nett oppe 07-20, antall nettmetertimer = 3700. Ringmerket: Jernspurv 1, rødstrupe 3, måltrost 1, munk 3, gransanger 1, løvsanger 2, pilfink 1, bokfink 1, grønnfink 3, brunsisik 3, tornirisk 10. Også 13 kontroller.

Observasjoner: 200 heilo, 3 harer.

Aud Solveig Nilsen og Keith Vanning

Revtangen OS 19 april

Bra tendenser i morgentimene, men økende vind fra SV gjorde at nettene ble stengt kl. 11. Nettene ble åpnet igjen kl 16.30-20. Antall nettmetertimer = 2000. Ringmerket: Rødstrupe 16, rødstjert 1 (årets første), munk 4, gransanger 4 (årets første), løvsanger 1 (årets første), fuglekonge 2, kjøttmeis 2, pilfink 1, grønnfink 3, bjørkefink 2, gulspurv 1. Også 7 kontroller.

Observasjoner : Heilo 200, Tyrkerdue 1.

Aud Solveig Nilsen og Keith Vanning

søndag 17. april 2011

Revtangen OS 17. april

Svak vind fra vestlig sektor mesteparten av dagen, skyet, oppklarnende. Nett oppe 05.30-19. Antall nettmetertimer = 3800. Ringmerket: Linerle 1, steinskvett 1, bokfink 1, tornirisk 1, grønnfink 11, gulspurv 1. Total = 16. Også 12 kontroller.Årets første tornirisk i ringmerkingsoversikten. Fuglen ble vurdert som en 2K hann pga lite rødt i brysten og innslag av spisse, veldig slitte fjær i stjerten (under). The first Linnet of the year was idetified as a 2Y male, based on limited red i the chast and very pointed, worn feathers in the tail (below).Faint winds from west-northwest most of the day. Very few arrivals, no birds the first two rounds. At the end of the day 16 new birds had been ringed: white wagtail 1, northern wheatear 1, chaffinch 1, linnet 1, greenfinch 11, yellowhammer 1.

To Robinsonfeller gav de samme tre artene i dag som i går, men i noe større antall: Buemerket seljefly 48, tverrlinjet seljefly 8, fiolett vårfly 1. Two Robinson-traps produced the same species as yesterday, but the Orthosia-species were in higher numbers: Hebrew character 48, common quaker 8, red chestnut 1.

Revtangen OS 16.april

Svak SSØ og tåke i grålysningen, en del vann som hang seg i nettene. Lettere fra ca. kl. 9, vinden etter hvert dreiende til S-SV. Nett oppe 05.30-17.30. Antall nettmetertimer = 3400. Ringmerket: jernspurv 1, måltrost 2, rødvingetrost 1, munk 1, stær 1, gråspurv 2, bokfink 5, grønnfink 12, gulspurv 3. Total = 28. Også 12 kontroller, flesteparten grønnfink fra i fjor.
A bit of fog in the morning, and very few birds arriving. Ringing: hedge accentor 1, song thrush 2, redwing 1, blackcap 1 (first this year), starling 1, house sparrow 2, chaffinch 5, greenfinch 12, yellowhammer 3. Also 12 controls, most were last years greenfinches.

Observasjoner: sivhauk 1, jaktfalk 1 2K (satt i fuglefredningsområdet), svarthalespove 12+, heilo ca. 50 overflygende, rødstilk 1, trepiplerke 1 oveflygende, kjernebiter 1, lappspurv 3 overflygende.
Observations: marsh harrier 1, gyrfalcon 1 (2nd year sitting in the dunes), black-tailed godwit 12+ (displaying), golden plover 50, redshank 1, tree pipit (fly-over, early), hawfinch 1, lapland bunting 3.Årets første munk var en 3K+ hunn. The first blackcap of the year was a 3y+ female.Avrundede stjertfjær er an karakter som peker mot 3K+. Rounded tailfeathers.Alle store armdekkerne er av samme generasjon og hånddekkerne er breie og avrundet. Begge disse karakterene peke rmot 3K+. Alle gc of the same age (adult type) and the primary coverts are nicely rounded and quite fresh = 3y+.

Temperaturen gjennom natten lå på 4-5 grader, skyet. 2 lysfeller (Robinson) gav en del nattfly, men foreløpig laber diversitet: Buemerket seljefly 24, tverrlinjet seljefly 3, fiolett vårfly 1. The tempeature overnight hovered around 4-5 degrees, two robinson traps produced 24 hebrew character, 3 common quaker and 1 red chestnut.Tverrlinjet seljefly (Orthosia cerasi) er det nest mest tallrike nattflyet på Revtangen i april, etter buemerket seljefly. Common quaker is the second most common moth at Revtangen in April.

Alf Tore Mjøs

søndag 10. april 2011

Revtangen OS 10. april

Endelig en behagelig dag, selv om temperaturen bare var såvidt på plussiden i grålysningen. Skiftende svak vind, NØ i morgenetimene, dreiende NV. Klart, men nokså disig. Nett oppe 05.30-17. Antall nettmetertimer = 3250. Ringmerket: Linerle 1, steinskvett 1 (klappfelle), rødstrupe 3, svarttrost 2, måltrost 5, kjøttmeis 3, bokfink 4, grønnfink 7, grønnsisik 4, gulspurv 2, sivspurv 1. Total = 33. Også 12 kontroller.

Light winds, NE turning NW. The first decent weather we've had in a long time. 33 new birds ringed: White wagtail 1, wheatear 1, robin 3, blackbird 3, song thrush 5, great tit 3, chaffinch 4, greenfinch 7, siskin 4, yellowhammer 2, reed bunting 1.Aldersbestemming av grønnfink hunner. Detalj av vinge, grønnfink 2K F. Denne fuglen har mytt alle stordekkerne til adult type fjær, men avslører seg som 2K på blasse, slitte hånddekkere med brune spisser i liten kontrast mot grønnere utfan. Greenfinch 2Y female. All gc moultet to adult type, which is quite common in greenfinch. Aged by quite worn primary coverts with brownish tips, weak contrast with dull greenish outer webs. Most of tail quite worn, pointed.Stjert, samme individ som over. Overvekt av umytte, slitte og nokså spisse fjær er typisk (men 2K kan noen ganger ha mytte hele stjerten).Grønnfink 3K F (kontroll av fugl merket som 1K på Revtangen sommeren 2009). Legg merke til klarere farger og kontraster i hånddekkerne (grå heller enn brune spisser) og alula, sammenlignet med 2K'en over. Stjerten (under) er mer avrundet og mindre slitt. Korrekt alder på en fra før umerket fugl med dette utseendet vil være 3K+. Greenfinch, 3Y female (control). Can be aged by brighter and less worn primary coverts, tips more grey than brown and contrasting more against brighter green outer webs. Tailfeathers rounded.
Nordøsten konsentrerte et visst trekk langs kysten i morgentimene, med et jevnt sig av småflokker med bokfink og heipiplerke. Innimellom disse kom det også litt skjærpiplerke, grønnsisik og enkelte bjørkefink og dompap.

Bra fart også på sjøen, mye måker på trekk. En halv time i Revesvingen 07.30-08 gav 760 fiskemåker mot nord, dessuten 7 sildemåker, 12 hettemåker, 80 tjeld, 20 grågås, 3 smålom og 10 krikkand. I Revesvingen også 1 islom og 20 svartand (stasjonære).

Observasjoner:
Stasjonshagen: Stjertmeis 5, dompap 1 F.
Jordene på vestsiden: Tårnfalk 1 nordtrekk, svarthalespove 8-10, storspove 10, sandlo 4.
Revekaien: Steinskvett 5, skjærpiplerke 5, låvesvale 2 nordtrekkende.5 stjertmeis dro gjennom hagen rett etter lunsj, en uventet aprilart på Revtangen. 5 long-tailed tits was an unseasonal record.

En lysfelle stod på i natt, omsider begynner nattflyene å røre på seg. 9 buemerket seljefly og ett fiolett vårfly ble nattens fangst, dessuten 3 stk foreløpig ubestemte purpurmøll (Eriocraniidae).Buemerket seljefly er det desidert vanligste nattflyet på Revtangen i april. Hebrew character (Orthosia gothica) is by far the most common moth at Revtangen in April.

Alf Tore Mjøs

søndag 3. april 2011

Revtangen OS 3.april

Værmeldingen var lovende med svak øst om morgenen, men nevnte ingen ting om tåken som lå tjukk til langt frempå formiddagen. Fangsten ble deretter, med kun 13 fugler merket. Nett oppe 06.30-16, antall nettmetertimer = 2650. Ringmerket: Svarttrost 4, fuglekonge 1 (første i år), svartmeis 1 (første i år), gråspurv 1, pilfink 1, grønnfink 5. Også 6 kontroller.

Observasjoner Stasjonen: Svarthalespove 4, spurvehauk 1, heilo 1. Bore skule: Låvesvale 1.

Thick fog spoiled most of the ringing at the bird observatory today, only 13 birds ringed: blackbird 4, goldcrest 1 (first this year), coal tit 1 (first this year), house sparrow 1, tree sparrow 1, greenfinch 5.Grønnfink 3K+ hann. Bestemmes til 3K+ på askegrå spisser i kontrast til kraftig mosegrønne utfan på hånddekkerne. Alula er nesten rent gul med grå spiss. Greenfinch adult male (3rd year or older). Aged by pure ash-grey tips to primary coverts, contrasting against bright green outer webs. Alula is almost pure yellow with grey tips.Grønnfink 2K hann. Hånddekkerne har brungrå spisser og kontrasten mot blasse grønne utfan er mindre tydelig. Dette indvidet har beholdt noen juvenile ytre store armdekkfjær, disse har brune utfan i steden for grå på adult-type fjær. Mange 1K grønnfinker myter alle store armdekkfjær og hele eller deler av stjerten i forbindelse med post-juvenil myting, hånddekkerne er derfor den beste karakteren å gå ut i fra. Greenfinch 2Y male. Primary coverts have dull grey-brown tips, contrasting less with more dull green outer webs.Svartmeis figurerer sjelden i vårfangsten på Revtangen. Coal tit, rarely trapped in spring.Svartmeis 2K. Svartmeisen er den eneste av meisene våre som aldersbestemmes på at ungfuglene har to generasjoner store armdekkfjær. De fire ytre er blassere med grågrønne slitte utfan, i kontrast mot de indre med mer blågrå utfan. Spisse slitte hånddekere peker også mot en 2K. Coal tit 2Y, aged by the four unmoulted outer greater coverts and pointed, worn primary coverts.En lysefelle stod ute for andre natt på rad. Natt til i går ble det ingen fangst, trolig pga vinden. I dag fikk vi EN...Årets første nattfly på Revtangen OS ble et fiolett vårfly (Cerastis rubricosa). The first moth of the season was this Red chestnut. No doubt the fog had a negative influence on the content in our Robinson-trap last night.


Alf Tore Mjøs (pluss 4 besøkende).

lørdag 2. april 2011

Revtangen OS 2.april

S-SØ laber-frisk bris, skyet, ca. 6-7 grader. Nettfangst 06.30-13.30, antall nettmetertimer = 1800. I meste laget med vind. Ringmerket: Jernspurv 2 (årets første), rødstrupe 2, rødvingetrost 1 (årets første), svarttrost 8, pilfink 1, gråspurv 1, bokfink 1. Total = 16. Også 7 kontroller.

Observasjoner: Heilo 1 overflygende, fuglekonge 1, måltrost 2.

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs