fredag 29. april 2011

Revtangen OS 29. april

En værmessig meget behagelig dag. Nesten vindstille med et svakt drag fra NØ i morgenetimene, dreiende mer nordlig og til slutt til NV om ettermiddagen. Litt mildere natt/morgen, og dagen ble også litt bedre med tanke på afrikatrekkere enn gårsdagen. Om ettermiddagen var det et lite, men merkbart nedfall av afrikatrekkere, særlig rødstjert. Nett oppe 05.30-17.30, antall nettmetertimer = 3950.

Ringmerket: Linerle 3, steinskvett 3 (alle leucorhoa), rødstjert 3, munk 3, løvsanger 8, kjøttmeis 1, stær 1, grønnfink 4, tornirisk 2, brunsisik 2. Total = 30. Også 7 kontroller.Steinskvett hunn av den vestlige underarten leucorhoa.Steinskvett, 2K hann leucorhoa.Brune, slitte svingfjær og dekkere = 2K. Samme fugl som over.

Observasjoner: småspove hørt overflygende

Lysfellene var ikke overbefolket i dag heller, men litt mer innholdsrike enn i går: Buemerket seljefly 76, tverrlinjet seljefly 14, variabelt seljefly 3, punktseljefly 1, fiolett vårfly 3, taggvingefly 1, seljeflatvikler 1, Agonopterix ocellana 1. Observasjoner dagsommerfugler: Enkeltind. av rapssommerfugl, neslesommerfugl og admiral.Taggvingefly er et meget karakteristisk nattfly, som er mest vanlig om høsten.

Alf Tore Mjøs. 9 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar