lørdag 23. april 2011

Revtangen OS 23.april

Stille og klar morgen, etter hvert gradvis økende sørøst som dreide sør ca. kl 13. Bra med fugl, men i meste laget med vind og sol. For andre dag stoppet dagstotalen på 80, noe som er en meget bra vårdag etter Revtangen-målestokk. Nett oppe 05-15, antall nettmetertimer = 3300.
Ringmerket: Vendehals 1, jernspurv 2, rødstrupe 3, rødstjert 5, måltrost 2, munk 10, tornsanger 2, gransanger 8, løvsanger 29, bokfink 2, bjørkefink 1, brunsisik 10, gråsisik 1, grønnsisik 1, tornirisk 2, dompap 1. Også 8 kontroller.'

Warm temperatures in northern Europe and a easterly airflow over central Scandinavia is bringing early migrants to western Norway. 80 birds were ringed today: Wryneck 1, hedge accentor 2, robin 3, common redstart 5, song thrush 2, blackcap 10, common whitethroat 2, chiffchaff 8, willow warbler 29, chaffinch 2, lesser redpoll 10, mealy redpoll 1, siskin 1, linnet 2, bullfinch 1.
Hyggelig gjensyn med vendehalsen, det er flere år siden arten sist ble ringmerket på Revtangen OS. Todays wryneck is the first one in several years.
Brunt kappefly, en av tre nye arter for Revtangen i nattens lysfellefangst. De to andre var vårbåndmåler og Agonopterix arenella.

En for årstiden høy nattetemperatur (10-12 grader) gav god uttelling i våre to Robinson lysfeller. Hele tre nye arter for stasjonen: Brunt kappefly, vårbarkmåler og Agonopterix arenella. Annen fangst: Svartkantkvistfly 1, buemerket seljefly 206, tverrlinjet seljefly 48, plettseljefly 7, lite seljefly 19, variabelt seljefly 1, fiolett vårfly 6, vårfrostmåler 2, Agonopterix ocellana 1.

Også neslesommefugl 5+ og admiral 2 på dagtid.

Arild Breistøl og Alf Tore Mjøs. 9 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar