mandag 25. april 2011

Revtangen OS 25.april

Etter tre fine dager var det tilbake til "normalen" med skiftende bris dreiende nordlig og tåke mesteparten av dagen. Nett oppe 06-16, antall nettmetertimer = 3300. Ringmerket: Linerle 1, rødstrupe 1, svarttrost 1, løvsanger 1, gransanger 1, kjøttmeis 1, stær 1, bokfink 1, grønnfink 3, grønnsisik 2, gråsisik 1, brunsisik 5, tornirisk 3, sivspurv 2. Total = 24. Også 18 kontroller.

Observasjoner:
Stasjonen: ringtrost 1-2, heilo 60.
Reveparken: kornspurv 1 sy.Flikfly kan knappest forveksles med noe annet insekt. Arten overvintrer som voksen, og kan ofte påtreffes i gamle gruveganger o.l.

Til tross for fallende nattetemperatur var det fremdeles bra fangst i lysfellene. Nye årsarter inkluderte furufly og flikfly (2). Ellers var innholdet i to Robinsonfeller som følger: Buemerket seljefly 134, tverrlinjet seljefly 21, lite seljefly 6, plettseljefly 3, punktseljefly 1, variabelt seljefly 1, fiolett vårfly 1, langvingejordfly 1, brunt kappefly 1, Agonopterix arenella 1, Agonopterix ocellana 2.

Arild Breistøl og Alf Tore Mjøs. 4 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar