søndag 17. april 2011

Revtangen OS 16.april

Svak SSØ og tåke i grålysningen, en del vann som hang seg i nettene. Lettere fra ca. kl. 9, vinden etter hvert dreiende til S-SV. Nett oppe 05.30-17.30. Antall nettmetertimer = 3400. Ringmerket: jernspurv 1, måltrost 2, rødvingetrost 1, munk 1, stær 1, gråspurv 2, bokfink 5, grønnfink 12, gulspurv 3. Total = 28. Også 12 kontroller, flesteparten grønnfink fra i fjor.
A bit of fog in the morning, and very few birds arriving. Ringing: hedge accentor 1, song thrush 2, redwing 1, blackcap 1 (first this year), starling 1, house sparrow 2, chaffinch 5, greenfinch 12, yellowhammer 3. Also 12 controls, most were last years greenfinches.

Observasjoner: sivhauk 1, jaktfalk 1 2K (satt i fuglefredningsområdet), svarthalespove 12+, heilo ca. 50 overflygende, rødstilk 1, trepiplerke 1 oveflygende, kjernebiter 1, lappspurv 3 overflygende.
Observations: marsh harrier 1, gyrfalcon 1 (2nd year sitting in the dunes), black-tailed godwit 12+ (displaying), golden plover 50, redshank 1, tree pipit (fly-over, early), hawfinch 1, lapland bunting 3.Årets første munk var en 3K+ hunn. The first blackcap of the year was a 3y+ female.Avrundede stjertfjær er an karakter som peker mot 3K+. Rounded tailfeathers.Alle store armdekkerne er av samme generasjon og hånddekkerne er breie og avrundet. Begge disse karakterene peke rmot 3K+. Alle gc of the same age (adult type) and the primary coverts are nicely rounded and quite fresh = 3y+.

Temperaturen gjennom natten lå på 4-5 grader, skyet. 2 lysfeller (Robinson) gav en del nattfly, men foreløpig laber diversitet: Buemerket seljefly 24, tverrlinjet seljefly 3, fiolett vårfly 1. The tempeature overnight hovered around 4-5 degrees, two robinson traps produced 24 hebrew character, 3 common quaker and 1 red chestnut.Tverrlinjet seljefly (Orthosia cerasi) er det nest mest tallrike nattflyet på Revtangen i april, etter buemerket seljefly. Common quaker is the second most common moth at Revtangen in April.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar