søndag 10. april 2011

Revtangen OS 10. april

Endelig en behagelig dag, selv om temperaturen bare var såvidt på plussiden i grålysningen. Skiftende svak vind, NØ i morgenetimene, dreiende NV. Klart, men nokså disig. Nett oppe 05.30-17. Antall nettmetertimer = 3250. Ringmerket: Linerle 1, steinskvett 1 (klappfelle), rødstrupe 3, svarttrost 2, måltrost 5, kjøttmeis 3, bokfink 4, grønnfink 7, grønnsisik 4, gulspurv 2, sivspurv 1. Total = 33. Også 12 kontroller.

Light winds, NE turning NW. The first decent weather we've had in a long time. 33 new birds ringed: White wagtail 1, wheatear 1, robin 3, blackbird 3, song thrush 5, great tit 3, chaffinch 4, greenfinch 7, siskin 4, yellowhammer 2, reed bunting 1.Aldersbestemming av grønnfink hunner. Detalj av vinge, grønnfink 2K F. Denne fuglen har mytt alle stordekkerne til adult type fjær, men avslører seg som 2K på blasse, slitte hånddekkere med brune spisser i liten kontrast mot grønnere utfan. Greenfinch 2Y female. All gc moultet to adult type, which is quite common in greenfinch. Aged by quite worn primary coverts with brownish tips, weak contrast with dull greenish outer webs. Most of tail quite worn, pointed.Stjert, samme individ som over. Overvekt av umytte, slitte og nokså spisse fjær er typisk (men 2K kan noen ganger ha mytte hele stjerten).Grønnfink 3K F (kontroll av fugl merket som 1K på Revtangen sommeren 2009). Legg merke til klarere farger og kontraster i hånddekkerne (grå heller enn brune spisser) og alula, sammenlignet med 2K'en over. Stjerten (under) er mer avrundet og mindre slitt. Korrekt alder på en fra før umerket fugl med dette utseendet vil være 3K+. Greenfinch, 3Y female (control). Can be aged by brighter and less worn primary coverts, tips more grey than brown and contrasting more against brighter green outer webs. Tailfeathers rounded.
Nordøsten konsentrerte et visst trekk langs kysten i morgentimene, med et jevnt sig av småflokker med bokfink og heipiplerke. Innimellom disse kom det også litt skjærpiplerke, grønnsisik og enkelte bjørkefink og dompap.

Bra fart også på sjøen, mye måker på trekk. En halv time i Revesvingen 07.30-08 gav 760 fiskemåker mot nord, dessuten 7 sildemåker, 12 hettemåker, 80 tjeld, 20 grågås, 3 smålom og 10 krikkand. I Revesvingen også 1 islom og 20 svartand (stasjonære).

Observasjoner:
Stasjonshagen: Stjertmeis 5, dompap 1 F.
Jordene på vestsiden: Tårnfalk 1 nordtrekk, svarthalespove 8-10, storspove 10, sandlo 4.
Revekaien: Steinskvett 5, skjærpiplerke 5, låvesvale 2 nordtrekkende.5 stjertmeis dro gjennom hagen rett etter lunsj, en uventet aprilart på Revtangen. 5 long-tailed tits was an unseasonal record.

En lysfelle stod på i natt, omsider begynner nattflyene å røre på seg. 9 buemerket seljefly og ett fiolett vårfly ble nattens fangst, dessuten 3 stk foreløpig ubestemte purpurmøll (Eriocraniidae).Buemerket seljefly er det desidert vanligste nattflyet på Revtangen i april. Hebrew character (Orthosia gothica) is by far the most common moth at Revtangen in April.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar