søndag 17. april 2011

Revtangen OS 17. april

Svak vind fra vestlig sektor mesteparten av dagen, skyet, oppklarnende. Nett oppe 05.30-19. Antall nettmetertimer = 3800. Ringmerket: Linerle 1, steinskvett 1, bokfink 1, tornirisk 1, grønnfink 11, gulspurv 1. Total = 16. Også 12 kontroller.Årets første tornirisk i ringmerkingsoversikten. Fuglen ble vurdert som en 2K hann pga lite rødt i brysten og innslag av spisse, veldig slitte fjær i stjerten (under). The first Linnet of the year was idetified as a 2Y male, based on limited red i the chast and very pointed, worn feathers in the tail (below).Faint winds from west-northwest most of the day. Very few arrivals, no birds the first two rounds. At the end of the day 16 new birds had been ringed: white wagtail 1, northern wheatear 1, chaffinch 1, linnet 1, greenfinch 11, yellowhammer 1.

To Robinsonfeller gav de samme tre artene i dag som i går, men i noe større antall: Buemerket seljefly 48, tverrlinjet seljefly 8, fiolett vårfly 1. Two Robinson-traps produced the same species as yesterday, but the Orthosia-species were in higher numbers: Hebrew character 48, common quaker 8, red chestnut 1.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar