onsdag 29. februar 2012

Nye gjenfunn og kontroller

Et nytt knippe gjenfunn og kontroller:

6182645 Rugde 2K+ Revtangen OS 11.10.2009
Skutt Gainsborough, Lincolnshire, Storbritannia 24.12.2011 (710 km, 804 dager)

7541218 Steinvender 1K Revtangen 12.08.2010
Feltavlest Brixham harbour, Devon, Storbritannia 22.01.2012 (1094 km, 528 dager)

5100828 Fiskemåke 1K Breiavatnet 20.12.2010
Feltavlest Klippan, Göteborg, Sverige 04.08.2011 (387 km, 227 dager)

(NOO) MA25991 Fiskemåke 2K Breiavatnet 10.01.1994 (Jæren RG)
Kontr. og påsatt fargering (J8MN) Lille Stokkavatnet, Stavanger 07.01.2012 (2 km, 6571 dager)

5133804 Fiskemåke 1K Breiavatnet 10.12.1995 (Jæren RG)
Kontr. og påsatt fargering WN(J7MV) Breiavatnet 29.01.2012 (0 km, 5894 dager)

5151560 Fiskemåke 1K Prestvannet, Tromsø 19.08.2004 (Tromsø RG)
Kontr. og påsatt fargering WN(J6MM) Breiavatnet 04.01.2012 (1341 km, 2694 dager)

SFH CT157208 Fiskemåke Pullus Kokkola, Vasa, Finland 20.06.2010
Kontr. Tømmervika, Hundvåg, Stavanger 09.01.2011 (1088 km, 193 dager)

SFH ST251466/WN(CF76) Fiskemåke 3K+ Pori, Turku-Pori, Finland 02.07.2006
Fargeringen avlest Breiavatnet 21.02.2012 (913 km, 2060 dager)

4272514/NW(J2936) Gråmåke 2K Breiavatnet 18.02.2011
Fargeringen avlest Blåvands huk, Danmark 21.12.2011 (404 km, 306 dager)

4102584/NW(J3025) Gråmåke 1K Breiavatnet 24.08.2011
Fargeringen feltavlest Deponie Pohlsche Heide, Nordrhein-Westfalen, Tyskland 28.10.2011

JD01202 Perleugle 2K+ Lista fyr 16.09.2011
Kontr. som 2K Revtangen OS 24.09.2011 (95 km, 8 dager)

JD01204 Perleugle 1K Lista fyr 16.09.2011
Kontr. som 1K Revtangen OS 24.09.2011 (95 km, 8 dager)

JD01212 Perleugle 1K Lista fyr 17.09. 2011
Kontr. som 1K Revtangen OS 01.10.2011 (95 km, 14 dager)

JD01238 Perleugle 1K Lista fyr 17.09.2011
Kontr. som 1K Revtangen OS 01.10.2011 (95 km, 14 dager)

8B39084 Rødvingetrost 1K Revtangen OS 19.10.2009
Trafikkdrept Andoain, Guipúzcoa, Spania 07.11.2011 (1798 km, 749 dager)

NLA T65468 Løvsanger 2K+ M Borkeld, Markelo, Overijssel, Nederland 03.05.2011
Kontr (mytende) Revtangen OS 04.08.2011 (724 km, 93 dager)

EC62024 Kjøttmeis 1K F Revtangen OS 06.10.2009
Kontr. som 2K+ hunn Kjetså, Evje & Hornnes, Aust-Agder 23.12.2011 (Setesdalen RG)
(132 km, 808 dager)

ED91168 Blåmeis 1K+ Lista fyr 27.09.2011
Kontr. som 1K Revtangen OS 20.11.2011 (95 km, 54 dager)

ED70258 Bjørkefink 1K M Revtangen OS 15.10.2010
Kontr som 2K M High Lodge, Brandon, Suffolk, Storbritannia 07.04.2011 (765 km, 174 dager)

ED70763 Bjørkefink 1K M Revtangen OS 24.10.2010
Drept mot vindu Gedsted, Nordjylland, Danmark 13.03.2011

Alf Tore Mjøs

søndag 26. februar 2012

Revtangen OS 26.februar

I dag ble ny revidert liste over ringstørrelser til bruk på norske fugler vedtatt etter en omfattende oppsummering av innkomne kommentarer. Møtet ble avholdt på Revtangen OS mellom kl 10 og 14, og nettene heng oppe fra 09-15. Antall nettmetertimer = 1500. Nydelig vær, sol og lite vind.

Ringmerket: Tyrkerdue 1, pilfink 10, gråspurv 2, grønnfink 5. Total = 18. Også 12 kontroller, bl.a en gråspurv fra 2008 og en knoppsvane avlest i felt ved Horpestadosen. Knoppsvanen (NOS 112446) viste seg å være merket i Hafrsfjord 27.1.2002 (Jæren RG).

Observasjoner: Havørn 1 imm., ringdue 1, sanglerke 1 sy, heipiplerke 1.

Tyrkerdue figurerer ikke årlig i fangststatistikken på Revtangen, så det var en uventet "kvalitetsfugl" så tidlig på sesongen. Collared dove is less than annual in the ringing total at Revtangen bird observatory.

The first serious ringing session today for 2012, nets were up between 09 and 15. Nice and sunny, too early for any migration and 18 birds ringed: Collared dove 1, tree sparrow 10, house sparrow 2, greenfinch 5. Also 12 controls.

8 besøkende/8 visitors.

Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs og Morten Stokke.

søndag 12. februar 2012

Et uventet gjensyn

Revtangen OS er fremdeles stort sett stengt for vinteren, men URBPOP (Urbane måker prosjektet) ruller videre. Antall måker som er fargemerket i Stavanger i løpet av de siste 13 månedene nærmer seg 750, hvorav knappe 170 er gråmåker. En av disse, en ungfugl med ringen J3063, ble merket i Breiavatnet 5. desember 2011. Denne fikk vi et uventet gjensyn med i Egersund lørdag 11. februar. Sist Morten Stokke og undertegnede observerte denne fuglen var 8. januar i Breiavatnet, da den lå "havarert" i et bed og så temmelig forkommen ut. Til å begynne med kunne den ikke en gang stå oppreist, men etter å ha summet seg litt tok den til slutt til vingene. Vi levnet den ikke mange sjanser, og vi så heller ikke noe mer til den i Breiavatnet. Så jeg hadde egentlig avskrevet denne ungfuglen, da den uventet dukket opp i fin form langs bredden av Lundeåna! Et hyggelig og uventet gjensyn var det!J3063 i Egersund.


Første årsrapport fra URBPOP-prosjektet kan lastes ned her:
http://www.urbpop.no/rapporter/rapport_nr_1.pdf

Alf Tore Mjøs