søndag 26. februar 2012

Revtangen OS 26.februar

I dag ble ny revidert liste over ringstørrelser til bruk på norske fugler vedtatt etter en omfattende oppsummering av innkomne kommentarer. Møtet ble avholdt på Revtangen OS mellom kl 10 og 14, og nettene heng oppe fra 09-15. Antall nettmetertimer = 1500. Nydelig vær, sol og lite vind.

Ringmerket: Tyrkerdue 1, pilfink 10, gråspurv 2, grønnfink 5. Total = 18. Også 12 kontroller, bl.a en gråspurv fra 2008 og en knoppsvane avlest i felt ved Horpestadosen. Knoppsvanen (NOS 112446) viste seg å være merket i Hafrsfjord 27.1.2002 (Jæren RG).

Observasjoner: Havørn 1 imm., ringdue 1, sanglerke 1 sy, heipiplerke 1.

Tyrkerdue figurerer ikke årlig i fangststatistikken på Revtangen, så det var en uventet "kvalitetsfugl" så tidlig på sesongen. Collared dove is less than annual in the ringing total at Revtangen bird observatory.

The first serious ringing session today for 2012, nets were up between 09 and 15. Nice and sunny, too early for any migration and 18 birds ringed: Collared dove 1, tree sparrow 10, house sparrow 2, greenfinch 5. Also 12 controls.

8 besøkende/8 visitors.

Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs og Morten Stokke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar