tirsdag 30. september 2014

Revtangen OS 30. september

Nett oppe 06.30-15. Redusert nettoppsett fra kl. 12. SØ svak bris, dreiende over på SV på formiddagen. Lyd på bjørkefink.
 
Ringmerket: Flaggspett 1, gjerdesmett 10, rødstrupe 10, svarttrost 2, gråtrost 2, måltrost 3, rødvingetrost 1, munk 4, gransanger 3, fuglekonge 17, blåmeis 21, kjøttmeis 9, pilfink 2, bokfink 1, bjørkefink 167, grønnfink 27, gulspurv 1, sivspurv 1. Total = 283. I tillegg 9 kontroller, bl.a. en fremmed blåmeis.

Observasjoner: Hønsehauk 1, vintererle 3, lappiplerke 1.
 
Asbjørn Folvik og Håvard Husebø

Revtangen OS 29.september

Svak nordlig til nordøstlig vind, delvis skyet. Nett oppe 06.30-12.30, antall nettmetertimer ca. 1200. Nettoppsettet måtte stenges en stund etter mye fugl på 2. runde, og mye blåmeis i farta. Lyd på måltrost og hagesanger i grålysningen, bjørkefink 08-9.30 og 11.30-12.30.

Ringmerket: Linerle 1, gjerdesmett 3, rødstrupe 2, svarttrost 3, måltrost 4, rødvingetrost 2, munk 2, gransanger 1, granmeis 3, blåmeis 63, kjøttmeis 15, trekryper 1, gråspurv 1, bjørkefink 103, grønnfink 5. Total = 209. I tillegg 5 kontroller, bl.a en fremmed blåmeis.

Observasjoner: Myrhauk 1 hunnfarget, nøtteskrike ca. 80.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

onsdag 24. september 2014

Revtangen OS 24. september

Skyet, regn i grålysningen, deretter stort sett opphold. Svak skiftende vind, utpå dagen nordvest lett bris. Ca. 11 grader kl 07. Nett oppe 06.30-16, antall nettmetertimer = 3250. Lyd på hagesanger i grålysningen, vintererle, sibirpiplerke og bjørkefink 08-16. 

Ringmerket: Linerle 2, vintererle 1, trepiplerke 1, gjerdesmett 2, rødvingetrost 1, møller 1, løvsanger 1, gransanger 3, fuglekonge 3, kjøttmeis 12, svartmeis 2, granmeis 16, blåmeis 70, pilfink 1, nøtteskrike 1, bokfink 1, bjørkefink 202, grønnfink 22, brunsisik 2, gulspurv 7, sivspurv 4. Total = 355. Også 8 kontroller, bl.a. 3 fremmede norske 1K blåmeis og 1 svensk 1K bjørkefink.

Observasjoner: lappiplerke 1 i området ved møkkakummen. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

tirsdag 23. september 2014

Revtangen OS 23. september

Svak østlig vind i morgentimene, dreiende sør-sørøst. 8-11 grader. Skyet, noen lette regnbyger, regn fra kl 14. Nett oppe 06.30-14, antall nettmetertimer = 2500. Lyd på hagesanger i grålysningen, sibirpiplerke og vintererle 07.30-14, heipiplerke 08-13, låvesvale 12.30-13.30.  

Ringmerket: Låvesvale 1, vintererle 3, sibirpiplerke 1, heipiplerke 9, gjerdesmett 6, måltrost 1, munk 9, hagesanger 1, gransanger 2, fuglekonge 3, kjøttmeis 1, svartmeis 1, stær 1, bjørkefink 66, grønnfink 30, gulspurv 1, sivspurv 1. Total = 137. Også 15 kontroller, bl.a. fremmedkontroller av grønnfink og bjørkefink. 

For tredje fangstdag på rad ble det fanget og ringmerket sibirpiplerke på Revtangen OS, totalt 4 ind. Som fuglen fra 19. september ble også denne lokket med lyd og gikk i nettet like ved høyttaleren. Olive-backed pipit, the 4th this season at Revtangen BO.  

Observasjoner
Overflygende ved stasjonen: gulerle 1, vintererle 8, lappiplerke 1.

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs. 4 besøkende.

lørdag 20. september 2014

Revtangen OS 19. september

Svak østlig vind i morgentimene, lettskyet, oppklarnende rundt lunsjtider. Nett oppe 06-17. Lyd på hagesanger i grålysningen, vintererle 07-11, sibirpiplerke 07-17, heipiplerke 08-14. 

Ringmerket: Vintererle 1, trepiplerke 2, sibirpiplerke 1, heipiplerke 21, jernspurv 6, gjerdesmett 1, steinskvett 1, rødstrupe 1, måltrost 2, hagesanger 1, munk 2, løvsanger 1, gransanger 3, fuglekonge 7, dvergfluesnapper 1, svartmeis 2, kjøttmeis 10, blåmeis 18, granmeis 4, trekryper 1, pilfink 2, bokfink 1, grønnfink 4, brunsisik 1, sivspurv 1. Total = 95. I løpet av dagen i dag passerte vi 5000 fugl merket ved stasjonen i 2014. 

 Inspirert av gårsdagens to sibirpiplerker satt vi på sibirpiplerke sang (Vogelstimmen CD nr. 9, kutt 51) på en av høytalerne i hagen. Utrolig nok gikk det ca. 1 time før nr. 3 hang i nettet like ved høytaleren. Our third olive-backed pipit in two days. This one was attracted to playback of the song. 

Høstens tredje dvergfluesnapper (1K) gikk i nettet utpå ettermiddagen. This autumns third red-breasted flycatcher (1 cy). 

Fra dagens lysfellefangst - Halmgult grasfly (Mythimna pallens). Den varme sommeren og fine septembermåneden hittil har resultert i en uvanlig mengde med funn av arter som normalt ikke flyr om høsten, trolig fordi en del 2.generasjons-individer har klekket nå på slutten av sesongen. TV-Vest besøkte Revtangen OS i dag for å lage et innslag om sommerfuglregistreringene på stasjonen. 

Alf Tore Mjøs. 8 besøkende.

torsdag 18. september 2014

Revtangen OS 18. september

En ny behagelig dag med svak østlig vind om morgen og formiddag, litt mer skyer i morgentimene enn de foregående dagene. Lyd på hagesanger og rødstrupe i morgentimene, heipiplerke 08-14.

Veldig rolig på de første rundene, men en sibirpiplerke på 2. runde var opptakten til en kvalitetsmessig noskå utrolig morgen: mens sibirpiplerka ble merket gikk det i en ung dvergfalk i nettene helt nordvest på tomta. På den neste nettrunden hang det utrolig nok en ny sibirpiplerke, før en hauksanger og et par nøtteskriker rundet av det hele!

Sibirpiplerke nr. 1. Olive-backed pipit number one 

Sibirpiplerke nr. 2. Olive-backed pipit number two. 
Sibirpiplerke nr. 2, hodedetaljer. Olive-backed pipit number two, head details. 
Høstens 6. hauksanger ble også merket i dag. This autumns 6th barred warbler.

Ringmerket: Dvergfalk 1, flaggspett 1, heipiplerke 25, sibirpiplerke 2, jernspurv 2, gjerdesmett 4, rødstrupe 1, svarttrost 2, sivsanger 1, hagesanger 5, hauksanger 1, munk 4, løvsanger 2, kjøttmeis 5, blåmeis 1, granmeis 6, pilfink 1, nøtteskrike 2, bokfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 2, grønnsisik 1, brunsisik 1, gulspurv 2. Total = 74. 

Dagens dvergfalk (1K). 1 cy merlin. Foto: Trond Ove Stakkeland. 

Observasjoner. Hønsehauk 1, vintererle 4, nøtteskrike 8. 

Alf Tore Mjøs. 3 besøkende. 

Revtangen OS 17. september

Svak østlig vind fra morgenen og sol, vinden dreide nordvestlig utpå dagen. Nett oppe 06-17, antall nettmetertimer = 3700. Lyd på hagesanger og rødstrupe i grålysningen, heipiplerke 08-17.

Lite synlig trekk i det fine og varme været, det er tydelig at det vedvarende høytrykket har hatt en "uttømmende" effekt på tilgangen av trekkkende småfugl. Antallsmessig ble dagen et lite antiklimaks, men noe ble det da merket:

Enkeltbekkasin 1, heipiplerke 12, trepiplerke 1, gjerdesmett 1, jernspurv 1, rødstrupe 1, rødstjert 1, gråtrost 1, måltrost 1, hagesanger 1, munk 10, fuglekonge 3, kjøttmeis 1, blåmeis 9, granmeis 5, grønnfink 2, grønnsisik 1, gulpsurv 4. Total = 58. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 7 besøkende, bl.a. 2 lærere og 2 elever fra Øksnevad VGS. 

tirsdag 16. september 2014

Revtangen OS 16. september

Nok en strålende dag med svak østlig vind og sol. Nett oppe 05.30-14.00. Lyd på hagesanger, rødstrupe og vintererle fra morgenen av, heipiplerke 08-14. Antall nettmetertimer = 2900.

Ringmerket: Heipiplerke 18, jernspurv 1, rødstrupe 2, måltrost 3, hagesanger 4, munk 9, løvsanger 2, gransanger 3, fuglekonge 1, gjerdesmett 1, dvergfluesnapper 1, kjøttmeis 4, svartmeis 1, blåmeis 22, granmeis 5, bjørkefink 1, rosenfink 1, sivspurv 3, og gulspurv 1. Totalt 83, også 9 kontroller.

Høstens andre dvergfluesnapper var i likhet med den første en 2K+ hunn. Our second red-breasted flycatcher this autumn was an adult female, just like the first one. 

Observasjoner: Hønsehauk 1 ad, spurvehauk 2, tårnfalk 2, vandrefalk 1, svartspett 1, lappiplerke 1. Ellers en rolig dag med lite synlig trekk. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

mandag 15. september 2014

Revtangen OS 15. september

Svak østlig dreiende NNØ ut på dagen. Delvis skyet, sol mye av tiden. Nett oppe 06-18, antall nettmetertimer = 4000. Lyd på hagesanger, hauksanger og rødstrupe i grålysningen, vintererle og heipiplerke 08-18.

Ringmerket: Spurvehauk 1, dvergspett 1, låvesvale 1, vintererle 1, trepiplerke 2, heipiplerke 60, gjerdesmett 3, jernspurv 2, rødstrupe 5, rødstjert 1, måltrost 1, munk 17, gransanger 4, løvsanger 1, fuglekonge 5, sv.hv.fluesnapper 1, blåmeis 7, kjøttmeis 7, svartmeis 2, granmeis 28, pilfink 1, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 11, grønnsisik 1, rosenfink 1. Total = 167.

Høstens tredje rosenfink (1K). The third common rosefinch this autumn (1 cy).

Observasjoner: 
Overflygende stasjonen: Svartspett 1, gulerle 2, vintererle 15, stillits 3. 

En lettere tur sørover: Trepiplerke virker å være spesielt utsatt for flått, trolig pga habitatet den søker næring i. Denne fikk fjernet 42 stk. fra hodet i forbindelse med ringmerkingen, vil tro den merket forskjell......Tree pipit with ticks. This species seems to be particularly infected with ticks, probably because of the preferred feeding habitat. We removd 42 ticks from this bird before it was released after ringing, all from around the bill end eyes. .

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs.

søndag 14. september 2014

Revtangen OS 14. september

Tåke ødela morgenfangsten. Etter hvert sol og svak østlig vind dreiende nordlig. Nett oppe 06-17.30, antall nettmetertimer = 3500. Lyd på hagesanger og hauksanger i grålysningen, heipiplerke og vintererle 08-16. 

Ringmerket: Trepiplerke 6, heipiplerke 16, rødstrupe 1, buskskvett 1, munk 2, hagesanger 2, løvsanger 1, fuglekonge 3, kjøttmeis 1, blåmeis 25, granmeis 32, pilfink 2, nøtteskrike 6, bokfink 6, bjørkefink 5, brunsisik 3. Total = 112.  

Nøtteskrike 2K+. Dagens 6 nøtteskriker er de første på Revtangen OS siden 2005. 14. september er den tidligste datoen for merking av nøtteskrike på Revtangen OS, og 6 ind. er tangering av dagsrekorden. 

Observasjoner:
Overflygende: Gulerle 1, vintererle 3, stillits 3, vandrefalk 3-4, spurvehauk 2.
Rastende: Nøtteskrike 22, dvergspett 1, flaggspett 1. 

Alf Tore Mjøs. 8 besøkende (3 barn, 5 voksne).

lørdag 13. september 2014

Revtangen OS 13. september

Sol og nordøst lett bris som dreide NNV ut på dagen. Nett oppe 06-13, antall nettmetertimer = 2400. Lyd på hagesanger og rødstrupe i grålysningen, vintererle 08-11, heipiplerke 08-13. 

Ringmerket: Vintererle 1, trepiplerke 1, heipiplerke 23, jernspurv 6, rødstrupe 9, måltrost 3, svarttrost 1, hagesanger 2, hauksanger 1, munk 8, løvsanger 1, gransanger 4, fuglekonge 2, kjøttmeis 4, blåmeis 9, granmeis 12, spettmeis 2, pilfink 1, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 1, grønnsisik 1, gulspurv 1, sivspurv 1. Total = 97. 

Observasjoner: Overflygende stasjonen: Vintererle 15, gulerle 1, lappiplerke 1.   

Alf Tore Mjøs. 3 besøkende.

fredag 12. september 2014

Revtangen OS 12. september

Ikke like gunstig vind som i går, en generende nordavind hele dagen som stort sett satte nettene i nord ut av spill og hemmet fangsten også midt i hagen. Nett oppe 06.30-15. Lyd på hagesanger i grålysningen, heipiplerke og trepiplerke 08-15.

Ringmerket: Trepiplerke 9, heipiplerke 30, linerle 1, jernspurv 1, rødstrupe 1, måltrost 1, svarttrost 1, hagesanger 2, munk 2, tornsanger 1, løvsanger 2, granmeis 32, svartmeis 3, spettmeis 3, pilfink 1, bokfink 6, bjørkefink 2, grønnfink 1, tornirisk 2, gulspurv 1. Total = 102.

Observasjoner: vandrefalk 3-4, spurvehauk 2, vintererle 3. En del motvindstrekk av sanglerke, piplerker, tornirisk, grønnsisik mm gjorde at det til tider var mye fugl i luften.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

torsdag 11. september 2014

Revtangen OS 11. september

Svak østlig bris som dreide nordvest ut på dagen. Sol. Lyd på hagesanger og rødstrupe i grålysningen, heipiplerke, trepiplerke og vintererle 08-17. Låvesvale 17-19.

Årets første lille meiserush på en tidlig dato. Heldigvis var det dominert av granmeis, men tendensen på Lista gir grunn til å frykte fortsettelsen. Etter en rolig førsterunde ble vi vekket av en hønsehauk i nettet på andre runde. Deretter var det god gang i heiplerke på lyden og stadige flokker av granmeis som kom inn på feltet sørfra.

Ringmerket: Hønsehauk 1, låvesvale 8, trepiplerke 4, heipiplerke 49, jernspurv 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 5, rødstjert 2, buskskvett 1, hagesanger 1, hauksanger 2, munk 7, tornsanger 1, løvsanger 2, fuglekonge 1, svartmeis 1, granmeis 47, blåmeis 4, kjøttmeis 7, spettmeis 5, stær 1, pilfink 8, bokfink 5, bjørkefink 2, grønnfink 7, brunsisik 4, gråsisik 1, gulspurv 1. Total = 181.


 Buskskvett 1K hann. Kjønnskarakterene ligger i tegningene på de indre mellomdekkerne.

Nettet holdt, denne gangen......
Ikke mye god den karen der.

Observasjoner:
Flaggspett 1, vintererle 15 overflygende, gulerle 2 overflygende.  

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs

onsdag 10. september 2014

Revtangen OS 10. september

Nordlig bris, sol. Nett oppe 07-14. Lyd på heipiplerke og gulspurv 08-14. 

Ringmerket: Spurvehauk 1, ringdue 1, heipiplerke 29, gjerdesmett 2, rødstrupe 2, tornsanger 1, gransanger 1, kjøttmeis 1, svartmeis 1, granmeis 2, spettmeis 2, bokfink 1, brunsisik 1, gulspurv 10, sivspurv 3. Total = 58. 

Observasjoner: 
Stasjonen: Sivhauk 1, spurvehauk 2, gulerle 2, vintererle 1, tornskate 1 1K m. ring. 
Revtangen: Bl.a svarthalespove 3 islandica, men jevnt over lite vadere. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 55 elever og 5 voksne fra Motland skule var på besøk mellom 9 og 11.

mandag 8. september 2014

Revtangen OS 8. september

Svakt østlig drag og delvis skyet i morgentimene. Lyd på hagesanger, sivsanger og gresshoppesanger 06-08. Heipiplerke, trepiplerke og tornirisk 08-12. Nett oppe 06.30-12.30, antall nettmetertimer = 1900.

Ringmerket: Spurvehauk 1, trepiplerke 2, heipiplerke 69, linerle 1, jernspurv 1, steinskvett 3 (1 leucorhoa), sivsanger 1, hagesanger 7, hauksanger 1, munk 9, løvsanger 6, gransanger 2, blåmeis 2, granmeis 1, stær 1, pilfink 1, bokfink 6, grønnfink 3, tornirisk 7, brunsisik 2, rosenfink 1, sivspurv 2, gulspurv 1. Total = 130.

Tre fra samme nettrunde: Rosenfink (1K), "grønlands"steinskvett (ad. hann) og hauksanger (1K). Highlights from todays catch: Common rosefinch (1 cy), Greenland wheatear (O.o.leucorhoa, adult male) and barred warbler (1 cy).

Observasjoner: Sivhauk 1 1k, vandrefalk 2 og sotsnipe 1 (overflygende).

Alf Tore Mjøs

søndag 7. september 2014

Revtangen OS 7. september

Nedbør og vind gjorde ringmerking uaktuelt i morgentimene. Nettene ble satt opp mellom kl 14 og 20, og gav noen kvalitetsarter selv om kvantiteten ikke var noe å skryte av:

Trepiplerke 1, heipiplerke 1, steinskvett 2 (1 leucorhoa), rødstjert 3, munk 1, hagesanger 1, sv.hv. fluesnapper 2, dvergfluesnapper 1 (2K+ F), granmeis 1, tornskate 1 (1K). 

Inger Karin Dønheim, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 6.september

Hyppige regnbyger fra morgenen av, etter en mildt og nedbørsfattig natt. Lysfellene var oppe, men ingen planer om nettfangst i utgangspunktet. Mesteparten av nettene ble likevel åpnet ca. kl. 10-15, siden en dvergfluesnapper holdt seg i hagen. Den lot seg imidlertid ikke lure, fangstforsøket ble sabotert av stadige regnbyger som fylte nettene med vann.Vi fikk likevel godt betalt for forsøket, i form av en 1K hann rødstjert med finsk ring.

Ringmerket: Trepiplerke 1, heipiplerke 3, rødstjert 2, hagesanger 1, munk 2, fuglekonge 2, gråfluesnapper 2, svarthvit fluesnapper 1. Total = 14. 

Observasjoner: Vandrefalk 2, dvergfluesnapper 1. 

Tistelstengelfly (Gortyna flavago) til høyre, sammen med hvitkantfly (Ochropleura plecta). Tistelstengelfly er en ekte Revtangen-spesialitet. Dagens to individer var nr. 8 og 9 for Revtangen OS, arten er ikke påvist noe annet sted vest for Kristiansand. Minimum 52 arter nattsommerfugler i lysfellene er et respaktabelt antall så seint på året.

Alf Tore Mjøs

lørdag 6. september 2014

Revtangen OS 5. september

Tilnærmet vindstille, etter hvert økende sørlig bris. Skyet.

Nett oppe 06-13, antall nettmetertimer =  2200. Lyd på hagesanger, hauksanger og gresshoppesanger 06-08, heipiplerke og trepiplerke 08-13.

Ringmerket: Trepiplerke 3, heipiplerke 55, gjerdesmett 2, jernspurv 2, rødvingetrost 1, rødstjert 2, gresshoppesanger 1, sivsanger 1, munk 4, hagesanger 4, tornsanger 1, løvsanger 5, gråfluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 1, trekryper 1, bokfink 8, grønnfink 5, brunsisik 4. Total = 101.

Observasjoner Revtangen: Flesteparten av vaderne har trukket videre. Brushane 600 rastende, svarthalespove 4 1K islandica, storjo 1 ad rastende, tårnfalk 1. 1 ad. sandlo med "fremmed" flagg (norsk) avlest, merket som ad. hann ved Giske OS i begynnelsen av september 2013.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs 

torsdag 4. september 2014

Revtangen 3. september

Overveiende sørlig bris og pent vær. Fremdeles mye vadere på Revtangen. 9 ruser fra kl 10-20.

Ringmerket: Polarsnipe 34, tundrasnipe 15, myrsnipe 41, sandløper 38, dvergsnipe 2, lappspove 3, sandlo 3, steinvender 12, tjeld 2, og stær 7. Totalt 157. Også en fremmedkontroll av 1K myrsnipe med norsk ring.

I dag ble 4 av rusene plassert på nordsiden for å fange sandløpere, noe som fungerte kun i perioder. Men 38 sandløper på en dag er rimelig bra. Ellers var dagen preget av mye forstyrrelser både fra vandrefalk og dels fra folk, noe som definitivt gav utslag på fangsten. Flesteparten av polarsnipene som går i rusene nå er allerede ringmerket, så akkurat på den arten trenger vi litt utskifting i flokken.

Utsnitt av myrsnipeflokken i det den blir skremt opp av vandrefalk. Part of the dunlin-flock at Revtangen today, with other species in the mix.

Vandrefalk på vaderjakt. Peregrine. We are tired of peregrines now......

Vandrefalk 1K. Peregrine (1cy). 

Adult storjo i myting. Adult great skua, moulting.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

tirsdag 2. september 2014

Revtangen 2. september

Kun en beskrivelse var dekkende i dag: Vadere OVER ALT. I rolige vindforhold var det en opplevelse (og et privilegium) å dele Revtangen med ca. 3800 vadere og fem havert, og ellers lite folk i farten på en tirsdag. 9 ruser på et begrenset område i bukta mellom kl 11 og 19.


Ringmerket: Sandløper 1, myrsnipe 58, dvergsnipe 6, tundrasnipe 21, polarsnipe 62, steinvender 1, sandlo 5, stær 1. Total = 155. 

Observasjoner: Fiskeørn 1, dvergfalk 1, vandrefalk 2-3, spurvehauk 1, polarsnipe 400, tundrasnipe 50, dvergsnipe 100, sandløper 500, myrsnipe 2000, lappspove 25, sandlo 100, brushane 120, steinvender 75, strandsnipe 1, rødstilk 25, småspove 1, storjo 10, gulerle 10. Vadertallene fikk vi av Tor Olsen, som talte hele strekket fra Søraneset til søndre del av Revesanden. 

Sandlo 1K. Common ringed plover (1cy).

Sandløper 1K. Sanderling (1cy).

Alf Tore Mjøs

Revtangen 1. september

Fremdeles mye vadere på Revtangen, så 9 ruser ble brukt på Revtangen fra lunsjtider og frem til mørkets frembrudd. 

Ringmerket: Tjeld 1, lappspove 6, myrsnipe 71, tundrasnipe 5, polarsnipe 74, dvergsnipe 5, sandløper 1, sandlo 2, rødstilk 9, steinvender 4, stær 1. Total = 180Kjell, hva er det for koder du sender oss?? That is one sexy little stint....

Lappspove ad hann, trolig fra et nederlandsk prosjekt. Adult male bar-tailed godwit, probably from a dutch project.

Alf Tore Mjøs

Revtangen OS søndag 31. august - Åpen dag for publikum!

Svak vind fra østlig retning og nokså klart om morgenen, noe tilskyende og et par korte regnbyger, vind dreiende vestlig og seinere sørlig utpå dagen. I dag ble stasjonen åpnet opp for publikum, og ca. 250 personer benyttet anledningen til å få med seg en ringmerkings-demonstrasjon og en orientering om virksomheten på stasjonen. NOF Rogaland deltok med en stand i det nyrenoverte stasjonsbygget fra 1937, og det var anledning til å få seg en vaffel og en kaffe. For de minste var det fargelegging av utvalgte Revtangen-spesialiteteter fra fugleverdenen, og man kunne sikre seg en ringmerkingsatlas til en rimelig penge. 

Etter fjorårets avlysning pga ekstremt dårlig vær var det utrolig kjekt at vi i år kunne operere hele nettparken og i tillegg drive vadermerking på selve Revtangen. For på Revtangen var det ca. 2000 rastende vadere, hvis ikke mer....så publikum fikk sett ringmerking, tilgangen på fugl var ikke et problm. Stor takk til KNA Klepp Motorsport for at vi fikk disponere parkeringsplass til de besøkende ved gocartbanen!

Ringmerket: Sandlo 6, rødstilk 2, myrsnipe 259, polarsnipe 144, dvergsnipe 39, tundrasnipe 10, sandløper 55, steinvender 6, linerle 1, heipiplerke 23, rødstrupe 1, gråtrost 1, sivsanger 5, munk 4, hagesanger 11, tornsanger 2, løvsanger 2, gransanger 1, svartmeis 1, trekryper 1, stær 7, grønnfink 1, brunsisik 2, tornirisk 1, gulspurv 1. Total = 586. 

Ringmerkerteam i dag: Ingvald Ekeland, Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Bjørn Mo, Alf Tore Mjøs, Vemund Opedal, Morten Stokke. Stor takk til alle som bidro til å gjøre dagen til en suksess på alle måter!

Revtangen OS 30. august

Dårlig vær, og ingen bemanning av stasjonen fra morgenen av. Om ettermiddagen lettet det tilstrekkelig til at vi kunne gjennomføre en ringmerkingsdemonstrasjon/orientering om stasjonen for en gruppe på 40 feststemte, i den forbindelse ble det også merket en rødstrupe og en tornsanger. 

Alf Tore Mjøs