mandag 8. september 2014

Revtangen OS 8. september

Svakt østlig drag og delvis skyet i morgentimene. Lyd på hagesanger, sivsanger og gresshoppesanger 06-08. Heipiplerke, trepiplerke og tornirisk 08-12. Nett oppe 06.30-12.30, antall nettmetertimer = 1900.

Ringmerket: Spurvehauk 1, trepiplerke 2, heipiplerke 69, linerle 1, jernspurv 1, steinskvett 3 (1 leucorhoa), sivsanger 1, hagesanger 7, hauksanger 1, munk 9, løvsanger 6, gransanger 2, blåmeis 2, granmeis 1, stær 1, pilfink 1, bokfink 6, grønnfink 3, tornirisk 7, brunsisik 2, rosenfink 1, sivspurv 2, gulspurv 1. Total = 130.

Tre fra samme nettrunde: Rosenfink (1K), "grønlands"steinskvett (ad. hann) og hauksanger (1K). Highlights from todays catch: Common rosefinch (1 cy), Greenland wheatear (O.o.leucorhoa, adult male) and barred warbler (1 cy).

Observasjoner: Sivhauk 1 1k, vandrefalk 2 og sotsnipe 1 (overflygende).

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar