tirsdag 30. september 2014

Revtangen OS 30. september

Nett oppe 06.30-15. Redusert nettoppsett fra kl. 12. SØ svak bris, dreiende over på SV på formiddagen. Lyd på bjørkefink.
 
Ringmerket: Flaggspett 1, gjerdesmett 10, rødstrupe 10, svarttrost 2, gråtrost 2, måltrost 3, rødvingetrost 1, munk 4, gransanger 3, fuglekonge 17, blåmeis 21, kjøttmeis 9, pilfink 2, bokfink 1, bjørkefink 167, grønnfink 27, gulspurv 1, sivspurv 1. Total = 283. I tillegg 9 kontroller, bl.a. en fremmed blåmeis.

Observasjoner: Hønsehauk 1, vintererle 3, lappiplerke 1.
 
Asbjørn Folvik og Håvard Husebø

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar