mandag 15. september 2014

Revtangen OS 15. september

Svak østlig dreiende NNØ ut på dagen. Delvis skyet, sol mye av tiden. Nett oppe 06-18, antall nettmetertimer = 4000. Lyd på hagesanger, hauksanger og rødstrupe i grålysningen, vintererle og heipiplerke 08-18.

Ringmerket: Spurvehauk 1, dvergspett 1, låvesvale 1, vintererle 1, trepiplerke 2, heipiplerke 60, gjerdesmett 3, jernspurv 2, rødstrupe 5, rødstjert 1, måltrost 1, munk 17, gransanger 4, løvsanger 1, fuglekonge 5, sv.hv.fluesnapper 1, blåmeis 7, kjøttmeis 7, svartmeis 2, granmeis 28, pilfink 1, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 11, grønnsisik 1, rosenfink 1. Total = 167.

Høstens tredje rosenfink (1K). The third common rosefinch this autumn (1 cy).

Observasjoner: 
Overflygende stasjonen: Svartspett 1, gulerle 2, vintererle 15, stillits 3. 

En lettere tur sørover: Trepiplerke virker å være spesielt utsatt for flått, trolig pga habitatet den søker næring i. Denne fikk fjernet 42 stk. fra hodet i forbindelse med ringmerkingen, vil tro den merket forskjell......Tree pipit with ticks. This species seems to be particularly infected with ticks, probably because of the preferred feeding habitat. We removd 42 ticks from this bird before it was released after ringing, all from around the bill end eyes. .

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar