fredag 12. september 2014

Revtangen OS 12. september

Ikke like gunstig vind som i går, en generende nordavind hele dagen som stort sett satte nettene i nord ut av spill og hemmet fangsten også midt i hagen. Nett oppe 06.30-15. Lyd på hagesanger i grålysningen, heipiplerke og trepiplerke 08-15.

Ringmerket: Trepiplerke 9, heipiplerke 30, linerle 1, jernspurv 1, rødstrupe 1, måltrost 1, svarttrost 1, hagesanger 2, munk 2, tornsanger 1, løvsanger 2, granmeis 32, svartmeis 3, spettmeis 3, pilfink 1, bokfink 6, bjørkefink 2, grønnfink 1, tornirisk 2, gulspurv 1. Total = 102.

Observasjoner: vandrefalk 3-4, spurvehauk 2, vintererle 3. En del motvindstrekk av sanglerke, piplerker, tornirisk, grønnsisik mm gjorde at det til tider var mye fugl i luften.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar