onsdag 27. februar 2013

Sesongen 2012

Reve-området med stasjonen til høyre på bildet, fotografert fra sanddynene nord for Revtangen. 

Det nærmer seg en ny sesong, men før vi gyver løs på den er det på høy tid å oppsummere fjoråret. 2012 går inn i historien som en middels bra sesong, kun marginalt bedre enn 2011. Igjen må vi trekke frem mye dårlig vær som hovedårsak til et moderat årsresultat. Fra 26. august til 20. september var stasjonen sammenhengende stengt pga vedvarende dårlig vær med vind og lavtrykksaktivitet, noe som gikk kraftig ut over fangsten av mellom- og langdistansetrekkere. Forekomsten av rastende vadere på Revtangen var også moderat, seriøse forsøk på vadermerking ble kun gjort på tre datoer i august.

Ringmerkingsresultat for Revtangen OS i 2012 (kun merkinger foretatt ved stasjonen inkludert):

Spurvehauk 3
Hønsehauk 1
Vipe 1
Sandlo 29
Lappspove 5
Myrsnipe 433
Polarsnipe 159
Sandløper 117
Dvergsnipe 11
Rødstilk 8
Steinvender 87
Brushane 3
Gjøk 1
Ringdue 7
Tyrkerdue 1
Flaggspett 10
Dvergspett 7
Hornugle 1
Perleugle 10
Tårnseiler 1
Låvesvale 69
Taksvale 3
Sandsvale 6
Linerle 14
Vintererle 2
Trepiplerke 17
Heipiplerke 78
Gjerdesmett 57
Sidensvans 2
Jernspurv 37
Steinskvett 14
Buskskvett 2
Blåstrupe 1
Rødstrupe 384
Rødstjert 12
Ringtrost 2
Måltrost 139
Rødvingetrost 162
Svarttrost 205
Gråtrost 109
Gulsanger 8
Gresshoppesanger 1
Sivsanger 17
Rørsanger 26
Munk 130
Hagesanger 42
Hauksanger 4
Tornsanger 41
Møller 9
Gransanger 109
Løvsanger 630
Bøksanger 1
Fuglekonge 288
Kjøttmeis 145
Blåmeis 1586
Svartmeis 27
Granmeis 3
Løvmeis 1
Stjertmeis 105
Spettmeis 13
Trekryper 3
Svarthvit fluesnapper 15
Gråfluesnapper 8
Dvergfluesnapper 1
Gråspurv 110
Pilfink 90 
Stær 91
Skjære 2
Kråke 4
Bokfink 139
Bjørkefink 137
Grønnfink 229
Tornirisk 202
Bergirisk 1
Gråsisik 9
Brunsisik 79
Grønnsisik 135
Rosenfink 1
Dompap 1
Sivspurv 3
Gulspurv 108

TOTAL: 6765. 

Noen meget gode dager i midten av april bidro til gode årstotaler (i Revtangen-målestokk) for arter som rødstrupe, måltrost og gransanger. Høsten utmerket seg nok en gang med store blåmeistall, ellers var det moderate invasjonstendenser hos perleugle og dvergspett. Stjertmeis og spettmeis opptrådte i gode antall, og for første gang på over 50 år ble det fanget og merket en løvmeis!


Alf Tore Mjøs