fredag 5. desember 2014

Revtangen OS 3. desember

Fuktig vær om kvelden 2.desember fulgt av klarvær natt til 3. desember gjorde at temperaturen sank til 0 grader, og nettene var stivfrosne om morgenen. Temperaturen steg imidlertid raskt da skydekket dro inn over Reve i morgentimene, slik at nettene med litt plunder kom opp kl 10.30. Redusert nettoppsett 10.30-13.30, antall nettmetertimer = 750. 

Ringmerket: Svarttrost 4, blåmeis 3, pilfink 40, bokfink 6, bjørkefink 2. Total = 55. Også 6 kontroller. 

Observasjoner: Spurvehauk 1, rugde 1, vintererle 1.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

onsdag 26. november 2014

Revtangen OS 26. november

Fremdeles en mild værtype med 5-6 grader, skyet og ØSØ bris, i perioder nesten vindstille. Nett oppe 08.30-15.30, antall nettmetertimer = 1800. Aktiv foringsplass, de fleste fuglene fanget der. 

Ringmerket: Spurvehauk 1, svarttrost 4, munk 1, fuglekonge 1, blåmeis 4, pilfink 31, bokfink 43, bjørkefink 4, grønnfink 3, gulspurv 1. Total = 93. Også 18 kontroller. 43 bokfink er den høyste dagstotalen merket ved Revtangen OS noen gang.

Ringed: Sparrowhawk 1, blackbird 4, blackcap 1, goldcrest 1, blue tit 4, tree sparrow 31, chaffinch 43, brambling 4, greenfinch 3, yellowhammer 1. total = 93. Also 18 controls. An unusual number of chaffinches are lingering in the area, and 43 is a new all-time high in a single day at Revtangen BO.  Denne pilfinken ble fugl nummer 7500 ringmerket ved Revtangen OS i 2014. Et anstendig årsresultat når man tar i betraktning det dårlige været i august og oktober. This tree sparrow was the 7500th bird ringed at Revtangen BO this year. A decent result, considering the bad weather in august and october. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

fredag 21. november 2014

Revtangen OS 21. november


Sørøstlig laber bris, minkende utover dagen. 5-6 grader, overskyet. Nett oppe 09-14, redusert nettoppsett.

Ringmerket: Tyrkerdue 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 1, svarttrost 6, munk 1, gransanger 1 (abietinus), pilfink 2, bokfink 13, bjørkefink 2, grønnfink 2. Total = 30. Også 8 kontroller.

Observasjoner: Spurvehauk 2, hønsehauk 1, vintererle 2.
 
Håvard Husebø

onsdag 19. november 2014

Revtangen OS 19. november

6-7 grader, skyet og laber bris fra øst. Etter hvert oppklarnende med minkende vind. Redusert nettoppsett 08.30-16.30, antall nettmetertimer ca. 1600.

Ringmerket: Tyrkerdue 3, svarttrost 1, rødvingetrost 1, munk 2, gransanger (tristis) 3, fuglekonge 1, granmeis 1, kjøttmeis 1, pilfink 1, bokfink 20, bjørkefink 4, grønnfink 6. total = 44. Også 27 kontroller. 

Observasjoner: Vinterele 1 overflygende, stillits 2 rastende, dvergfalk 1. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

mandag 17. november 2014

Revtangen OS 17. november

Østlig laber bris, delvis skyet, 6-7 grader. Nett oppe 09-14, antall nettmetertimer = 1700. Ingen lyd, men foringsplass etablert forrige uke.

Ringmerket: Heipiplerke 2, gjerdesmett 2, rødstrupe 1, svarttrost 8, munk 2, fuglekonge 1, stjertmeis 10, granmeis 1, blåmeis 6, pilfink 2, bokfink 17, bjørkefink 5, grønnfink 6. Total = 63. Også 27 kontroller, bl.a. en av vårens tyrkerduer. 

En del frisering av vegetasjonen sør på feltet ble utført i løpet av dagen.  
 
Observasjoner: Hønsehauk 1, myrhauk 1 hann, stillits 1 overflygende, snøspurv og lappspurv hørt overflygende. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

tirsdag 11. november 2014

Revtangen OS 11. november

ØSØ lett bris, skyet om morgenen, oppklarnende. Nett oppe 07.30-14.30, antall nettmetertimer =  2400. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gulspurv kl 09-14.

Ringmerket: Vintererle 1, heipiplerke 1, gjerdesmett 5, rødstrupe 4, svarttrost 12, måltrost 1, munk 2, gransanger 2 (1 abietinus, 1 tristis), fuglekonge 6, stjertmeis 17, blåmeis 10, kjøttmeis 1, svartmeis 1, pilfink 1, bokfink 6, grønnfink 3, gulspurv 5. Total = 78. Også en fremmedkontroll av blåmeis.

Gransanger av underarten tristis. Dette individet hadde kun et blekt anstrøk av gult i armhulen. Dette er den 6. tristis'en merket på stasjonen i høst. The 6th siberian chiffchaff this autumn was ringed today

Observasjoner: Vintererle 3, stillits 1 overflygende.

Alf Tore Mjøs

torsdag 6. november 2014

Revtangen OS 6.november

SØ-SSØ laber bris, sol. Vinden var mer sørlig enn forventet, og kom mye på langs av nettrekkene. Kombinert med sol gav det vanskelige fangstforhold, og fangsten ble nokså beskjeden. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, sidensvans og gulspurv 09-12.

Ringmerket: Trepiplerke 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 3, svarttrost 8, måltrost 1, rødvingetrost 2, munk 1, gransanger 2, fuglekonge 4, blåmeis 6, gråspurv 1, pilfink 1, bokfink 3, bjørkefink 4 og gulspurv 2. Total = 40. Også 12 kontroller, bl.a. en fremmed blåmeis. 


Dagens fugl representerer en kraftig forskyvning av ekstremumstiden på Revtangen OS for merkede trepiplerker, den hittil seineste var 17 oktober. Vi oppfattet fuglen som unormalt "fargeløs" og relativt liten (VL=87 mm, og den virket kortstjertet og kompakt) i forhold til de trepiplerkene vi normalt håndterer i september, og mistenker at den kommer fra de østlige delene av artens utbredelsesområde. Unusually late tree pipit, possibly of eastern origin. 

Observasjoner:
Overflygende: Sidensvans 2, vintererle 2, stillits 2. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 2 besøkende.

onsdag 5. november 2014

Revtangen OS 5. november

Ø-SØ laber bris, regnbyger fra morgenen. Etter hvert oppholdsvær og minkende vind. Et litt redusert nettoppsett 07.30-14.30, antall nettmeter =  1800. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 07.30-09, gulspurv og sidensvans 09-14.30. 

Ringmerket: Gjerdesmett 1, rødstrupe 5, svarttrost 5, måltrost 1, gråtrost 1, rødvingetrost 3 (1 coburni), munk 8, gransanger 1, fuglekonge 3, stjertmeis 23, kjøttmeis 1, blåmeis 5, granmeis 1, pilfink 7, bokfink 10, grønnfink 3, dvergspurv 1, gulspurv 25. Total= 104. Også 14 kontroller, bl.a. 2 fremmede gulspurv.

To nye årsarter i dag i form av dvergspurv og stjertmeis. Dvergspurven er den første siden 2011 og den 16. totalt på stasjonen. Two new species in the 2014 ringing-total, little bundting and long-tailed tit. This is the 16th little bunting ringed at Revtangen BO, but the first since 2011.
Denne rødvingetrosten var påfallende stor og kraftig, og med vinge på 127 mm og vekt på 86,7 gram ble den loggført som underarten coburni. Mørkt helhetsinntrykk med markert olivenanstrøk passer også godt. Redwing, ssp. coburni


Observasjoner: 
Stasjonen: Vintererle 2 overflygende, sidensvans 2 rastet kort, snøspurv 1+ hørt overflygende.
Revekaien: Polarsvømmesnipe 1 rast, vintererle 1.  

Polarsvømmesnipe. Red phalarope.

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs

torsdag 30. oktober 2014

Revtangen OS 30. oktober

Omsider værforhold som tillot ringmerking, etter to uker med "værstengt" stasjon. Nett oppe 07.30-16, antall nettmetertimer =  2700. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, og vintererle, stillits, sibirpiplerke og gulspurv kl 08.30-16. 

Ringmerket: Vintererle 3, gjerdesmett 2, rødstrupe 2, svarttrost 5, rødvingetrost 1, måltrost 1, munk 2, gransanger 4 (1 abietinus, 1 "østlig abietinus" og 2 tristis), fuglekonge 6, blåmeis 36, kjøttmeis 4, granmeis 9, spettmeis 1, pilfink 7, gråspurv 1, bokfink 4, bjørkefink 3, grønnfink 6, stillits 5, gulspurv 90. Total= 192. Også 6 kontroller. 

Vintererle 1K. Grey wagtail (1cy). 
 En av dagens to "sibirgransangere" P.c.tristis. Legg bl.a. merke til den markerte rusttonen på øredekkerne og bakre del av øyenbrynstripen. Fuglen var veldig liten med en vingelengde på 55 mm.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

lørdag 25. oktober 2014

Flaggmerkede vadere

I månedsskiftet august-september ble det merket ca. 1500 vadere på Revtangen. Tre av de mer fåtallige artene (tundrasnipe, dvergsnipe og sandlo) ble utstyrt med gule flagg eller fargeringer med trebokstavs kode. Prosjektet er det samme som Kjell Mork Soot har satt i gang på Sunnmøre for et par år siden, som i år ble utvidet med merking også på Jomfruland og Revtangen. 

Resultatene lot ikke vente lenge på seg, foreløpig har vi fått inn hele 19 avlesninger i utlandet av fugler fargemerket på Revtangen i 2014:

TUNDRASNIPE: Totalt 52 påsatt gule flagg på Revtangen i 2014.

8N56797/YN(EMU)
1K Revtangen 31.8.2014
Avlest Kilnsea Wetland, Humberside, UK 8.9.2014

8N59347/YN(EEV)
1K Revtangen 3.9.2014
Avlest Cunnigar, Dungarvan harbour, Waterford, Irland 6.9.2014

EEV fotograftert i Irland tre dager etter merking på Revtangen. Foto: Colum Flynn.

8N56650/YN(EAE)
1K Revtangen 27.8.2014
Avlest Frampton Marsh, Lincolnshire, UK 7.9. og 13.9.2014

8N59219/YN(ECH)
1K Revtangen 2.9.2014
Avlest River Taw, Barnstaple, Devon, UK 18.9.2014

8N59202/YN(EAS)
1K Revtangen 2.9.2014
Avlest Cromane, Kerry, Irland 25.09.2014

8N59204/YN(EAV)
1K Revtangen 2.9.2014
Avlest Clonakilty, Cork, Irland 27.9.2014

8N59211/YN(ECC)
1K Revtangen 2.9.2014
Avlest Allen Pools, Leighton Moss, Lancashire, UK 6.9.2014

8N59338/YN(EEP)
1K Revtangen 3.9.2014
Avlest New Passage, Cloucester, UK 14.9.2014

8N59231/YN(ECM)
1K Revtangen 2.9.2014
Avlest Colindres, Santander, Cantabria, Spania 12.9.2014

8N56815/YN(ELM)
1K Revtangen 31.8.2014
Avlest cavado Estuary, Esposende, Braga, Porugal 9.10.2014

8N59288/YN(EEC)
1K Revtangen 3.9.2014
Avlest Dena Estuary, Meaño, Pontevedra, Spania 21.9.2014

Totalt for hele prosjektet (inkludert fugler fra Giske og Jomfruland) er avlesningsprosenten på tundrasnipe allerede oppe i 27,6% mindre enn to måneder etter merking! Til sammenligning har ca. 550 tundrasniper merket med stålring på Revtangen gjennnom stasjonens 77-årige historie generert 10 gjenfunn.


DVERGSNIPE: Totalt 62 påsatt gule fargeringer på Revtangen i 2014.

2E06706/YN(SHC):
1K Revtangen 31.8.2014.
Avlest Barna, Galway, Irland 12. og 14.9.2014

2E06713/YN(SEX)
1K Revtangen 1.9.2013
Avlest Normany Lagoon, Hampshire, UK 7.9.2014

2E06178/YN(SCM)
1K Revtangen 31.8.2014
Avlest Whitburn, Tyne & Wear, UK 10.9.2014
 
2E06194/YN(SEP)
1K Revtangen 31.8.2014
Avlest Playa de Serantes, Oviedo, Spania 24.9.2014

2E06196/YN(SET)
1K Revtangen 31.8.2014
Avlest Estany, Formantera, Balearene, Spania 26.9.2014


SANDLO: Totalt 27 påsatt gule flagg på Revtangen i 2014.

8B46846/YN(LAZ)
2K+ Revtangen 31.8.2014
Avlest Foz di Sizandro, Torres Vedras, Lisboa, Portugal 13.9.2014

8B46855/YN(LCP)
1K Revtangen 3.9.2014
Avlest Wall Common, Somerset, UK 8.9.2014

8B46850/YN(LCH)
1K Revtangen 2.9.2014
Avlest Skegness, Lincolnshire, UK 28.9.2014

Alf Tore Mjøs

 

fredag 17. oktober 2014

Revtangen OS 17. oktober

En kald morgen, kun 1,5 grader kl 07. Nett oppe 07-12, antall nettmetertimer = 1800. Lyd på svarttrost, rødvingetrost og måltrost i grålysningen, gulspurv, stillits, vintererle og sibirpiplerke 08-12.

Ringmerket: Spurvehauk 1, vintererle 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 1, svarttrost 6, måltrost 1, rødvingetrost 5, hagesanger 1, munk 1, gransanger 1 (tristis), fuglekonge 2, granmeis 2, blåmeis 15, kjøttmeis 1, stær 1, pilfink 3, gråspurv 1, bokfink 1, bjørkefink 1, brunsisik 1, stillits 1, gulspurv 5. Total = 54. Også 9 kontroller, bl.a. en fremmed kjøttmeis. 

Observasjoner: hønsehauk 1, dvergfalk 1, vintererle 1, stillits 3. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 2 besøkende. 

torsdag 16. oktober 2014

Revtangen OS 16. oktober

Svak østlig vind, pent vær. 5 grader kl 07. Etter hvert godt og varmt i sola, og et par admiraler var ute og fløy. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimer = 2700. Lyd på svarttrost, måltrost og rødvingetrost i grålysningen, gulspurv, sibirpiplerke og stillits 08-14, vintererle 10-14. 

Ringmerket: Vintererle 2, gjerdesmett 4, rødvingetrost 3, gråtrost 1, måltrost 4, svarttrost 3, fuglekonge 1, kjøttmeis 9, svartmeis 1, blåmeis 29, granmeis 4, trekryper 1, stær 1, pilfink 1, gråspurv 1, bokfink 5, bjørkefink 6, grønnfink 1, gulspurv 21. Total = 98. Også 15 kontroller, bl.a. en fremmed blåmeis. 

Observasjoner: Spurvehauk 1, vintererle 8. Ellers lite trekk i det fine været.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

onsdag 15. oktober 2014

Revtangen OS 15. oktober

Sol og svak østlig-nordøstlig vind tidlig på dagen, tilskyende om ettermiddagen. 5 grader kl 6. Nett oppe 07-16, antall nettmetertimer =  3100. Lyd på rødvingetrost, måltrost og hagesanger i grålysningen, gulspurv, stillits og sibirpiplerke 08-15. 

Ringmerket: Spurvehauk 1, ringdue 1, dvergspett 1, heipiplerke 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 3, svarttrost 8, måltrost 8, rødvingetrost 15, gråtrost 1, munk 8, gransanger 3 (1 tristis, 2 normale abietinus), gulbrynsanger 1, fuglekonge 4, kjøttmeis 7, blåmeis 30, granmeis 18, stær 2, pilfink 6, bokfink 1, bjørkefink 9, grønnfink 3, grønnsisik 2, stillits 9, gulspurv 24. Total = 168. Også 17 egenkontroller. 

Årets første gulbrynsanger satt langt inne. The first yellow-browed warbler this season.

Hele 9 stillits ble merket i dag, ny stasjonsrekord. Det gav oss en anledning til å se litt på aldreskriterier, som på noen fugler kan være litt utfordrende for oss vestlendinger som sjelden håndterer denne arten. Denne er enkel å ta til 1K, på grunnlag av de to juvenile ytre stordekkerne med beige spisser. De fleste 1K'ene har imidlertid mytt hele raden av stordekkere, og noen har også mytt en del stjertfjær. First-year goldfinch. Ageing this one is straightforward because of the two juvenile greater coverts, but most first-years have moulted all the greater coverts to adult type, and some also moult at least parts of the tail.

Observasjoner: Fjellvåk 1 nordtrekkende, vintererle 1, stillits ca. 30.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

tirsdag 14. oktober 2014

Revtangen OS 14. oktober

I går 13. oktober var det fine forhold men stasjonen var dessverre stengt grunnet personellmangel. I dag var været fremdeles godt med sol og svak østlig vind, dreiende NNØ utpå dagen. Nett oppe 07-14, antall nettmetertimer =  2400. Lyd på rødvingetrost, måltrost og munk i grålysningen, gulspurv, stillits og sibirpiplerke kl 08-14. 

Ringmerket: Flaggspett 1, gjerdesmett 5, rødstrupe 4, svarttrost 3, gråtrost 1, måltrost 4, rødvingetrost 16, munk 11, gransanger 2 (1 tristis, 1 østlig abietinus), fuglekonge 11, granmeis 12, blåmeis 32, kjøttmeis 16, spettmeis 2, pilfink 13, gråspurv 2, bjørkefink 11, grønnfink 3, grønnsisik 2, stillits 2, gulspurv 34, sivspurv 1. Total = 188. Også 10 kontroller, bl.a. fremmede norske kjøttmeis, blåmeis og gulspurv. 

Høstens første stillits (1k) og gransanger av underarten tristis.

Observasjoner: Et jevnt sig av fjellvåk passerte mot nord i løpet av dagen, de fleste øst for stasjonen. Vi noterte ca. 25 i løpet av dagen innimellom nettrundene, men over 90 ble talt opp av andre observatører trekkende over Orre. Ellers fra stasjonen 1 havørn, 1 myrhauk, 2 vandrefalk, ca. 25 stillits, 4 vintererle og 1-2 bergirisk mm. 

Denne ildgullvingen (Lycaena phlaeas) fra Revtangen OS i dag var ny norsk ekstremumstid om høsten av denne arten, 2 dager seinere enn den forrige rekorden fra 12. oktober 1920 (Gudvangen, Sogn & Fjordane). Vi tar forbehold om eventuelle funn som ikke ligger inne i Artskart.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

søndag 12. oktober 2014

Revtangen OS 12. oktober

Lettskyet og sol, vestlig laber bris.
Nett oppe 07-14. Lyd på rødvingetrost og måltrost i grålysningen, gulspurv, bjørkefink og sibirpiplerke fra kl 09.

Ringmerket: Gjerdesmett 1, rødstrupe 9, svarttrost 4, måltrost 2, rødvingetrost 2, munk 10, gransanger 3, fuglekonge 1, granmeis 12, blåmeis 136, kjøttmeis 14, nøtteskrike 2, pilfink 8, bokfink 1, bjørkefink 2, grønnfink 4, grønnsisik 1, brunsisik 1, gulspurv 27, sivspurv 1. Total = 241. I tillegg 12 kontroller, bl.a. 3 fremmede blåmeiser.

Observasjoner: Vandrefalk 1 og vintererle 1.

Asbjørn Folvik, Vemund Opedal og Håvard Husebø

torsdag 2. oktober 2014

Revtangen OS 2. oktober

Nett oppe 06.30-13.Kun nett oppe i hagen og nord på tomten. Nordøstlig svak bris, lettskyet og sol. Lyd på måltrost i grålysningen, lyd på bjørkefink, gulspurv og sibirpiplerke fra kl. 08.
 
Ringmerket: Gjerdesmett 3, jernspurv 3, rødstrupe 11, svarttrost 1, måltrost 1, munk 8, gransanger 1, fuglekonge 2, granmeis 1, blåmeis 24, kjøttmeis 1, stær 1, pilfink 2, bjørkefink 5, grønnfink 9, gulspurv 3, sivspurv 1. Total = 77.

Observasjoner: Bergirisk 1 og blåmeis ca. 150 trekkende nordover.
 
Håvard Husebø

tirsdag 30. september 2014

Revtangen OS 30. september

Nett oppe 06.30-15. Redusert nettoppsett fra kl. 12. SØ svak bris, dreiende over på SV på formiddagen. Lyd på bjørkefink.
 
Ringmerket: Flaggspett 1, gjerdesmett 10, rødstrupe 10, svarttrost 2, gråtrost 2, måltrost 3, rødvingetrost 1, munk 4, gransanger 3, fuglekonge 17, blåmeis 21, kjøttmeis 9, pilfink 2, bokfink 1, bjørkefink 167, grønnfink 27, gulspurv 1, sivspurv 1. Total = 283. I tillegg 9 kontroller, bl.a. en fremmed blåmeis.

Observasjoner: Hønsehauk 1, vintererle 3, lappiplerke 1.
 
Asbjørn Folvik og Håvard Husebø

Revtangen OS 29.september

Svak nordlig til nordøstlig vind, delvis skyet. Nett oppe 06.30-12.30, antall nettmetertimer ca. 1200. Nettoppsettet måtte stenges en stund etter mye fugl på 2. runde, og mye blåmeis i farta. Lyd på måltrost og hagesanger i grålysningen, bjørkefink 08-9.30 og 11.30-12.30.

Ringmerket: Linerle 1, gjerdesmett 3, rødstrupe 2, svarttrost 3, måltrost 4, rødvingetrost 2, munk 2, gransanger 1, granmeis 3, blåmeis 63, kjøttmeis 15, trekryper 1, gråspurv 1, bjørkefink 103, grønnfink 5. Total = 209. I tillegg 5 kontroller, bl.a en fremmed blåmeis.

Observasjoner: Myrhauk 1 hunnfarget, nøtteskrike ca. 80.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

onsdag 24. september 2014

Revtangen OS 24. september

Skyet, regn i grålysningen, deretter stort sett opphold. Svak skiftende vind, utpå dagen nordvest lett bris. Ca. 11 grader kl 07. Nett oppe 06.30-16, antall nettmetertimer = 3250. Lyd på hagesanger i grålysningen, vintererle, sibirpiplerke og bjørkefink 08-16. 

Ringmerket: Linerle 2, vintererle 1, trepiplerke 1, gjerdesmett 2, rødvingetrost 1, møller 1, løvsanger 1, gransanger 3, fuglekonge 3, kjøttmeis 12, svartmeis 2, granmeis 16, blåmeis 70, pilfink 1, nøtteskrike 1, bokfink 1, bjørkefink 202, grønnfink 22, brunsisik 2, gulspurv 7, sivspurv 4. Total = 355. Også 8 kontroller, bl.a. 3 fremmede norske 1K blåmeis og 1 svensk 1K bjørkefink.

Observasjoner: lappiplerke 1 i området ved møkkakummen. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

tirsdag 23. september 2014

Revtangen OS 23. september

Svak østlig vind i morgentimene, dreiende sør-sørøst. 8-11 grader. Skyet, noen lette regnbyger, regn fra kl 14. Nett oppe 06.30-14, antall nettmetertimer = 2500. Lyd på hagesanger i grålysningen, sibirpiplerke og vintererle 07.30-14, heipiplerke 08-13, låvesvale 12.30-13.30.  

Ringmerket: Låvesvale 1, vintererle 3, sibirpiplerke 1, heipiplerke 9, gjerdesmett 6, måltrost 1, munk 9, hagesanger 1, gransanger 2, fuglekonge 3, kjøttmeis 1, svartmeis 1, stær 1, bjørkefink 66, grønnfink 30, gulspurv 1, sivspurv 1. Total = 137. Også 15 kontroller, bl.a. fremmedkontroller av grønnfink og bjørkefink. 

For tredje fangstdag på rad ble det fanget og ringmerket sibirpiplerke på Revtangen OS, totalt 4 ind. Som fuglen fra 19. september ble også denne lokket med lyd og gikk i nettet like ved høyttaleren. Olive-backed pipit, the 4th this season at Revtangen BO.  

Observasjoner
Overflygende ved stasjonen: gulerle 1, vintererle 8, lappiplerke 1.

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs. 4 besøkende.

lørdag 20. september 2014

Revtangen OS 19. september

Svak østlig vind i morgentimene, lettskyet, oppklarnende rundt lunsjtider. Nett oppe 06-17. Lyd på hagesanger i grålysningen, vintererle 07-11, sibirpiplerke 07-17, heipiplerke 08-14. 

Ringmerket: Vintererle 1, trepiplerke 2, sibirpiplerke 1, heipiplerke 21, jernspurv 6, gjerdesmett 1, steinskvett 1, rødstrupe 1, måltrost 2, hagesanger 1, munk 2, løvsanger 1, gransanger 3, fuglekonge 7, dvergfluesnapper 1, svartmeis 2, kjøttmeis 10, blåmeis 18, granmeis 4, trekryper 1, pilfink 2, bokfink 1, grønnfink 4, brunsisik 1, sivspurv 1. Total = 95. I løpet av dagen i dag passerte vi 5000 fugl merket ved stasjonen i 2014. 

 Inspirert av gårsdagens to sibirpiplerker satt vi på sibirpiplerke sang (Vogelstimmen CD nr. 9, kutt 51) på en av høytalerne i hagen. Utrolig nok gikk det ca. 1 time før nr. 3 hang i nettet like ved høytaleren. Our third olive-backed pipit in two days. This one was attracted to playback of the song. 

Høstens tredje dvergfluesnapper (1K) gikk i nettet utpå ettermiddagen. This autumns third red-breasted flycatcher (1 cy). 

Fra dagens lysfellefangst - Halmgult grasfly (Mythimna pallens). Den varme sommeren og fine septembermåneden hittil har resultert i en uvanlig mengde med funn av arter som normalt ikke flyr om høsten, trolig fordi en del 2.generasjons-individer har klekket nå på slutten av sesongen. TV-Vest besøkte Revtangen OS i dag for å lage et innslag om sommerfuglregistreringene på stasjonen. 

Alf Tore Mjøs. 8 besøkende.

torsdag 18. september 2014

Revtangen OS 18. september

En ny behagelig dag med svak østlig vind om morgen og formiddag, litt mer skyer i morgentimene enn de foregående dagene. Lyd på hagesanger og rødstrupe i morgentimene, heipiplerke 08-14.

Veldig rolig på de første rundene, men en sibirpiplerke på 2. runde var opptakten til en kvalitetsmessig noskå utrolig morgen: mens sibirpiplerka ble merket gikk det i en ung dvergfalk i nettene helt nordvest på tomta. På den neste nettrunden hang det utrolig nok en ny sibirpiplerke, før en hauksanger og et par nøtteskriker rundet av det hele!

Sibirpiplerke nr. 1. Olive-backed pipit number one 

Sibirpiplerke nr. 2. Olive-backed pipit number two. 
Sibirpiplerke nr. 2, hodedetaljer. Olive-backed pipit number two, head details. 
Høstens 6. hauksanger ble også merket i dag. This autumns 6th barred warbler.

Ringmerket: Dvergfalk 1, flaggspett 1, heipiplerke 25, sibirpiplerke 2, jernspurv 2, gjerdesmett 4, rødstrupe 1, svarttrost 2, sivsanger 1, hagesanger 5, hauksanger 1, munk 4, løvsanger 2, kjøttmeis 5, blåmeis 1, granmeis 6, pilfink 1, nøtteskrike 2, bokfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 2, grønnsisik 1, brunsisik 1, gulspurv 2. Total = 74. 

Dagens dvergfalk (1K). 1 cy merlin. Foto: Trond Ove Stakkeland. 

Observasjoner. Hønsehauk 1, vintererle 4, nøtteskrike 8. 

Alf Tore Mjøs. 3 besøkende. 

Revtangen OS 17. september

Svak østlig vind fra morgenen og sol, vinden dreide nordvestlig utpå dagen. Nett oppe 06-17, antall nettmetertimer = 3700. Lyd på hagesanger og rødstrupe i grålysningen, heipiplerke 08-17.

Lite synlig trekk i det fine og varme været, det er tydelig at det vedvarende høytrykket har hatt en "uttømmende" effekt på tilgangen av trekkkende småfugl. Antallsmessig ble dagen et lite antiklimaks, men noe ble det da merket:

Enkeltbekkasin 1, heipiplerke 12, trepiplerke 1, gjerdesmett 1, jernspurv 1, rødstrupe 1, rødstjert 1, gråtrost 1, måltrost 1, hagesanger 1, munk 10, fuglekonge 3, kjøttmeis 1, blåmeis 9, granmeis 5, grønnfink 2, grønnsisik 1, gulpsurv 4. Total = 58. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 7 besøkende, bl.a. 2 lærere og 2 elever fra Øksnevad VGS. 

tirsdag 16. september 2014

Revtangen OS 16. september

Nok en strålende dag med svak østlig vind og sol. Nett oppe 05.30-14.00. Lyd på hagesanger, rødstrupe og vintererle fra morgenen av, heipiplerke 08-14. Antall nettmetertimer = 2900.

Ringmerket: Heipiplerke 18, jernspurv 1, rødstrupe 2, måltrost 3, hagesanger 4, munk 9, løvsanger 2, gransanger 3, fuglekonge 1, gjerdesmett 1, dvergfluesnapper 1, kjøttmeis 4, svartmeis 1, blåmeis 22, granmeis 5, bjørkefink 1, rosenfink 1, sivspurv 3, og gulspurv 1. Totalt 83, også 9 kontroller.

Høstens andre dvergfluesnapper var i likhet med den første en 2K+ hunn. Our second red-breasted flycatcher this autumn was an adult female, just like the first one. 

Observasjoner: Hønsehauk 1 ad, spurvehauk 2, tårnfalk 2, vandrefalk 1, svartspett 1, lappiplerke 1. Ellers en rolig dag med lite synlig trekk. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

mandag 15. september 2014

Revtangen OS 15. september

Svak østlig dreiende NNØ ut på dagen. Delvis skyet, sol mye av tiden. Nett oppe 06-18, antall nettmetertimer = 4000. Lyd på hagesanger, hauksanger og rødstrupe i grålysningen, vintererle og heipiplerke 08-18.

Ringmerket: Spurvehauk 1, dvergspett 1, låvesvale 1, vintererle 1, trepiplerke 2, heipiplerke 60, gjerdesmett 3, jernspurv 2, rødstrupe 5, rødstjert 1, måltrost 1, munk 17, gransanger 4, løvsanger 1, fuglekonge 5, sv.hv.fluesnapper 1, blåmeis 7, kjøttmeis 7, svartmeis 2, granmeis 28, pilfink 1, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 11, grønnsisik 1, rosenfink 1. Total = 167.

Høstens tredje rosenfink (1K). The third common rosefinch this autumn (1 cy).

Observasjoner: 
Overflygende stasjonen: Svartspett 1, gulerle 2, vintererle 15, stillits 3. 

En lettere tur sørover: Trepiplerke virker å være spesielt utsatt for flått, trolig pga habitatet den søker næring i. Denne fikk fjernet 42 stk. fra hodet i forbindelse med ringmerkingen, vil tro den merket forskjell......Tree pipit with ticks. This species seems to be particularly infected with ticks, probably because of the preferred feeding habitat. We removd 42 ticks from this bird before it was released after ringing, all from around the bill end eyes. .

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs.

søndag 14. september 2014

Revtangen OS 14. september

Tåke ødela morgenfangsten. Etter hvert sol og svak østlig vind dreiende nordlig. Nett oppe 06-17.30, antall nettmetertimer = 3500. Lyd på hagesanger og hauksanger i grålysningen, heipiplerke og vintererle 08-16. 

Ringmerket: Trepiplerke 6, heipiplerke 16, rødstrupe 1, buskskvett 1, munk 2, hagesanger 2, løvsanger 1, fuglekonge 3, kjøttmeis 1, blåmeis 25, granmeis 32, pilfink 2, nøtteskrike 6, bokfink 6, bjørkefink 5, brunsisik 3. Total = 112.  

Nøtteskrike 2K+. Dagens 6 nøtteskriker er de første på Revtangen OS siden 2005. 14. september er den tidligste datoen for merking av nøtteskrike på Revtangen OS, og 6 ind. er tangering av dagsrekorden. 

Observasjoner:
Overflygende: Gulerle 1, vintererle 3, stillits 3, vandrefalk 3-4, spurvehauk 2.
Rastende: Nøtteskrike 22, dvergspett 1, flaggspett 1. 

Alf Tore Mjøs. 8 besøkende (3 barn, 5 voksne).

lørdag 13. september 2014

Revtangen OS 13. september

Sol og nordøst lett bris som dreide NNV ut på dagen. Nett oppe 06-13, antall nettmetertimer = 2400. Lyd på hagesanger og rødstrupe i grålysningen, vintererle 08-11, heipiplerke 08-13. 

Ringmerket: Vintererle 1, trepiplerke 1, heipiplerke 23, jernspurv 6, rødstrupe 9, måltrost 3, svarttrost 1, hagesanger 2, hauksanger 1, munk 8, løvsanger 1, gransanger 4, fuglekonge 2, kjøttmeis 4, blåmeis 9, granmeis 12, spettmeis 2, pilfink 1, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 1, grønnsisik 1, gulspurv 1, sivspurv 1. Total = 97. 

Observasjoner: Overflygende stasjonen: Vintererle 15, gulerle 1, lappiplerke 1.   

Alf Tore Mjøs. 3 besøkende.

fredag 12. september 2014

Revtangen OS 12. september

Ikke like gunstig vind som i går, en generende nordavind hele dagen som stort sett satte nettene i nord ut av spill og hemmet fangsten også midt i hagen. Nett oppe 06.30-15. Lyd på hagesanger i grålysningen, heipiplerke og trepiplerke 08-15.

Ringmerket: Trepiplerke 9, heipiplerke 30, linerle 1, jernspurv 1, rødstrupe 1, måltrost 1, svarttrost 1, hagesanger 2, munk 2, tornsanger 1, løvsanger 2, granmeis 32, svartmeis 3, spettmeis 3, pilfink 1, bokfink 6, bjørkefink 2, grønnfink 1, tornirisk 2, gulspurv 1. Total = 102.

Observasjoner: vandrefalk 3-4, spurvehauk 2, vintererle 3. En del motvindstrekk av sanglerke, piplerker, tornirisk, grønnsisik mm gjorde at det til tider var mye fugl i luften.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

torsdag 11. september 2014

Revtangen OS 11. september

Svak østlig bris som dreide nordvest ut på dagen. Sol. Lyd på hagesanger og rødstrupe i grålysningen, heipiplerke, trepiplerke og vintererle 08-17. Låvesvale 17-19.

Årets første lille meiserush på en tidlig dato. Heldigvis var det dominert av granmeis, men tendensen på Lista gir grunn til å frykte fortsettelsen. Etter en rolig førsterunde ble vi vekket av en hønsehauk i nettet på andre runde. Deretter var det god gang i heiplerke på lyden og stadige flokker av granmeis som kom inn på feltet sørfra.

Ringmerket: Hønsehauk 1, låvesvale 8, trepiplerke 4, heipiplerke 49, jernspurv 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 5, rødstjert 2, buskskvett 1, hagesanger 1, hauksanger 2, munk 7, tornsanger 1, løvsanger 2, fuglekonge 1, svartmeis 1, granmeis 47, blåmeis 4, kjøttmeis 7, spettmeis 5, stær 1, pilfink 8, bokfink 5, bjørkefink 2, grønnfink 7, brunsisik 4, gråsisik 1, gulspurv 1. Total = 181.


 Buskskvett 1K hann. Kjønnskarakterene ligger i tegningene på de indre mellomdekkerne.

Nettet holdt, denne gangen......
Ikke mye god den karen der.

Observasjoner:
Flaggspett 1, vintererle 15 overflygende, gulerle 2 overflygende.  

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs

onsdag 10. september 2014

Revtangen OS 10. september

Nordlig bris, sol. Nett oppe 07-14. Lyd på heipiplerke og gulspurv 08-14. 

Ringmerket: Spurvehauk 1, ringdue 1, heipiplerke 29, gjerdesmett 2, rødstrupe 2, tornsanger 1, gransanger 1, kjøttmeis 1, svartmeis 1, granmeis 2, spettmeis 2, bokfink 1, brunsisik 1, gulspurv 10, sivspurv 3. Total = 58. 

Observasjoner: 
Stasjonen: Sivhauk 1, spurvehauk 2, gulerle 2, vintererle 1, tornskate 1 1K m. ring. 
Revtangen: Bl.a svarthalespove 3 islandica, men jevnt over lite vadere. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 55 elever og 5 voksne fra Motland skule var på besøk mellom 9 og 11.

mandag 8. september 2014

Revtangen OS 8. september

Svakt østlig drag og delvis skyet i morgentimene. Lyd på hagesanger, sivsanger og gresshoppesanger 06-08. Heipiplerke, trepiplerke og tornirisk 08-12. Nett oppe 06.30-12.30, antall nettmetertimer = 1900.

Ringmerket: Spurvehauk 1, trepiplerke 2, heipiplerke 69, linerle 1, jernspurv 1, steinskvett 3 (1 leucorhoa), sivsanger 1, hagesanger 7, hauksanger 1, munk 9, løvsanger 6, gransanger 2, blåmeis 2, granmeis 1, stær 1, pilfink 1, bokfink 6, grønnfink 3, tornirisk 7, brunsisik 2, rosenfink 1, sivspurv 2, gulspurv 1. Total = 130.

Tre fra samme nettrunde: Rosenfink (1K), "grønlands"steinskvett (ad. hann) og hauksanger (1K). Highlights from todays catch: Common rosefinch (1 cy), Greenland wheatear (O.o.leucorhoa, adult male) and barred warbler (1 cy).

Observasjoner: Sivhauk 1 1k, vandrefalk 2 og sotsnipe 1 (overflygende).

Alf Tore Mjøs

søndag 7. september 2014

Revtangen OS 7. september

Nedbør og vind gjorde ringmerking uaktuelt i morgentimene. Nettene ble satt opp mellom kl 14 og 20, og gav noen kvalitetsarter selv om kvantiteten ikke var noe å skryte av:

Trepiplerke 1, heipiplerke 1, steinskvett 2 (1 leucorhoa), rødstjert 3, munk 1, hagesanger 1, sv.hv. fluesnapper 2, dvergfluesnapper 1 (2K+ F), granmeis 1, tornskate 1 (1K). 

Inger Karin Dønheim, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 6.september

Hyppige regnbyger fra morgenen av, etter en mildt og nedbørsfattig natt. Lysfellene var oppe, men ingen planer om nettfangst i utgangspunktet. Mesteparten av nettene ble likevel åpnet ca. kl. 10-15, siden en dvergfluesnapper holdt seg i hagen. Den lot seg imidlertid ikke lure, fangstforsøket ble sabotert av stadige regnbyger som fylte nettene med vann.Vi fikk likevel godt betalt for forsøket, i form av en 1K hann rødstjert med finsk ring.

Ringmerket: Trepiplerke 1, heipiplerke 3, rødstjert 2, hagesanger 1, munk 2, fuglekonge 2, gråfluesnapper 2, svarthvit fluesnapper 1. Total = 14. 

Observasjoner: Vandrefalk 2, dvergfluesnapper 1. 

Tistelstengelfly (Gortyna flavago) til høyre, sammen med hvitkantfly (Ochropleura plecta). Tistelstengelfly er en ekte Revtangen-spesialitet. Dagens to individer var nr. 8 og 9 for Revtangen OS, arten er ikke påvist noe annet sted vest for Kristiansand. Minimum 52 arter nattsommerfugler i lysfellene er et respaktabelt antall så seint på året.

Alf Tore Mjøs

lørdag 6. september 2014

Revtangen OS 5. september

Tilnærmet vindstille, etter hvert økende sørlig bris. Skyet.

Nett oppe 06-13, antall nettmetertimer =  2200. Lyd på hagesanger, hauksanger og gresshoppesanger 06-08, heipiplerke og trepiplerke 08-13.

Ringmerket: Trepiplerke 3, heipiplerke 55, gjerdesmett 2, jernspurv 2, rødvingetrost 1, rødstjert 2, gresshoppesanger 1, sivsanger 1, munk 4, hagesanger 4, tornsanger 1, løvsanger 5, gråfluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 1, trekryper 1, bokfink 8, grønnfink 5, brunsisik 4. Total = 101.

Observasjoner Revtangen: Flesteparten av vaderne har trukket videre. Brushane 600 rastende, svarthalespove 4 1K islandica, storjo 1 ad rastende, tårnfalk 1. 1 ad. sandlo med "fremmed" flagg (norsk) avlest, merket som ad. hann ved Giske OS i begynnelsen av september 2013.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs 

torsdag 4. september 2014

Revtangen 3. september

Overveiende sørlig bris og pent vær. Fremdeles mye vadere på Revtangen. 9 ruser fra kl 10-20.

Ringmerket: Polarsnipe 34, tundrasnipe 15, myrsnipe 41, sandløper 38, dvergsnipe 2, lappspove 3, sandlo 3, steinvender 12, tjeld 2, og stær 7. Totalt 157. Også en fremmedkontroll av 1K myrsnipe med norsk ring.

I dag ble 4 av rusene plassert på nordsiden for å fange sandløpere, noe som fungerte kun i perioder. Men 38 sandløper på en dag er rimelig bra. Ellers var dagen preget av mye forstyrrelser både fra vandrefalk og dels fra folk, noe som definitivt gav utslag på fangsten. Flesteparten av polarsnipene som går i rusene nå er allerede ringmerket, så akkurat på den arten trenger vi litt utskifting i flokken.

Utsnitt av myrsnipeflokken i det den blir skremt opp av vandrefalk. Part of the dunlin-flock at Revtangen today, with other species in the mix.

Vandrefalk på vaderjakt. Peregrine. We are tired of peregrines now......

Vandrefalk 1K. Peregrine (1cy). 

Adult storjo i myting. Adult great skua, moulting.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

tirsdag 2. september 2014

Revtangen 2. september

Kun en beskrivelse var dekkende i dag: Vadere OVER ALT. I rolige vindforhold var det en opplevelse (og et privilegium) å dele Revtangen med ca. 3800 vadere og fem havert, og ellers lite folk i farten på en tirsdag. 9 ruser på et begrenset område i bukta mellom kl 11 og 19.


Ringmerket: Sandløper 1, myrsnipe 58, dvergsnipe 6, tundrasnipe 21, polarsnipe 62, steinvender 1, sandlo 5, stær 1. Total = 155. 

Observasjoner: Fiskeørn 1, dvergfalk 1, vandrefalk 2-3, spurvehauk 1, polarsnipe 400, tundrasnipe 50, dvergsnipe 100, sandløper 500, myrsnipe 2000, lappspove 25, sandlo 100, brushane 120, steinvender 75, strandsnipe 1, rødstilk 25, småspove 1, storjo 10, gulerle 10. Vadertallene fikk vi av Tor Olsen, som talte hele strekket fra Søraneset til søndre del av Revesanden. 

Sandlo 1K. Common ringed plover (1cy).

Sandløper 1K. Sanderling (1cy).

Alf Tore Mjøs

Revtangen 1. september

Fremdeles mye vadere på Revtangen, så 9 ruser ble brukt på Revtangen fra lunsjtider og frem til mørkets frembrudd. 

Ringmerket: Tjeld 1, lappspove 6, myrsnipe 71, tundrasnipe 5, polarsnipe 74, dvergsnipe 5, sandløper 1, sandlo 2, rødstilk 9, steinvender 4, stær 1. Total = 180Kjell, hva er det for koder du sender oss?? That is one sexy little stint....

Lappspove ad hann, trolig fra et nederlandsk prosjekt. Adult male bar-tailed godwit, probably from a dutch project.

Alf Tore Mjøs