torsdag 6. november 2014

Revtangen OS 6.november

SØ-SSØ laber bris, sol. Vinden var mer sørlig enn forventet, og kom mye på langs av nettrekkene. Kombinert med sol gav det vanskelige fangstforhold, og fangsten ble nokså beskjeden. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, sidensvans og gulspurv 09-12.

Ringmerket: Trepiplerke 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 3, svarttrost 8, måltrost 1, rødvingetrost 2, munk 1, gransanger 2, fuglekonge 4, blåmeis 6, gråspurv 1, pilfink 1, bokfink 3, bjørkefink 4 og gulspurv 2. Total = 40. Også 12 kontroller, bl.a. en fremmed blåmeis. 


Dagens fugl representerer en kraftig forskyvning av ekstremumstiden på Revtangen OS for merkede trepiplerker, den hittil seineste var 17 oktober. Vi oppfattet fuglen som unormalt "fargeløs" og relativt liten (VL=87 mm, og den virket kortstjertet og kompakt) i forhold til de trepiplerkene vi normalt håndterer i september, og mistenker at den kommer fra de østlige delene av artens utbredelsesområde. Unusually late tree pipit, possibly of eastern origin. 

Observasjoner:
Overflygende: Sidensvans 2, vintererle 2, stillits 2. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 2 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar