tirsdag 11. november 2014

Revtangen OS 11. november

ØSØ lett bris, skyet om morgenen, oppklarnende. Nett oppe 07.30-14.30, antall nettmetertimer =  2400. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gulspurv kl 09-14.

Ringmerket: Vintererle 1, heipiplerke 1, gjerdesmett 5, rødstrupe 4, svarttrost 12, måltrost 1, munk 2, gransanger 2 (1 abietinus, 1 tristis), fuglekonge 6, stjertmeis 17, blåmeis 10, kjøttmeis 1, svartmeis 1, pilfink 1, bokfink 6, grønnfink 3, gulspurv 5. Total = 78. Også en fremmedkontroll av blåmeis.

Gransanger av underarten tristis. Dette individet hadde kun et blekt anstrøk av gult i armhulen. Dette er den 6. tristis'en merket på stasjonen i høst. The 6th siberian chiffchaff this autumn was ringed today

Observasjoner: Vintererle 3, stillits 1 overflygende.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar